PLA D’ALINEACIÓ I COMPETITIVITAT ESTRATÈGICA
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

Eix vertebrador de l’ACCIÓ Municipal 1987 - 2007 PowerPoint PPT Presentation


 • 50 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PLA D’ALINEACIÓ I COMPETITIVITAT ESTRATÈGICA PACTE Una visió social, econòmica i ambiental de Sant Cugat del Vallès. Equipaments esportius i educatius Equipaments socio-sanitaris Habitatge públic Vianantització Districtes. D’ON VENIM?. Eix vertebrador de l’ACCIÓ Municipal 1987 - 2007.

Download Presentation

Eix vertebrador de l’ACCIÓ Municipal 1987 - 2007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Eix vertebrador de l acci municipal 1987 2007

PLA D’ALINEACIÓ I COMPETITIVITAT ESTRATÈGICAPACTEUna visió social, econòmica i ambiental de Sant Cugat del Vallès


Eix vertebrador de l acci municipal 1987 2007

 • Equipaments esportius i educatius

 • Equipaments socio-sanitaris

 • Habitatge públic

 • Vianantització

 • Districtes

D’ON VENIM?

Eix vertebrador de l’ACCIÓ Municipal 1987 - 2007

Urbanisme


Eix vertebrador de l acci municipal 1987 2007

Població

CRISI

Ingressos

2007

D’ON VENIM?

2007-2010 Canvi de context


Eix vertebrador de l acci municipal 1987 2007

D’ON VENIM?

2008 – 2011 La transició

Pressupostos i organitzacióper objectius

PlaLocald’Innovació

Hem d’innovar

Hem de gestionar millor


Eix vertebrador de l acci municipal 1987 2007

”Tot està per fer i tot és possible”

Miquel Martí i Pol

D’ON VENIM?

2012-2015 Una nova visió social, econòmica i ambiental de Sant Cugat del Vallès

PlaLocald’Innovació


Cap a una nova administraci

D’on venim?

Cap a una nova Administració

A on anem?

D’ UNA ORGANITZACIÓ BUROCRÀTICA -ORGANITZATIVA

A UNA ORGANIZACIÓ ENFOCADA A LA ESTRATÈGIA

 • Burocràcia excessiva que impacta directament en un incremento de la despesa pública.

 • Absència d’ incentius i premis

 • Despreocupació general per l’aplicació eficient dels recursos públics.

 • Desmotivació i absentisme

 • Absència de competència

 • Mentalitat d’intervenció anticíclica i no de cara al foment del creixement econòmic

 • Increment dels dèficits públics

 • Moderna, motivada, innovadora, alineada, eficient amb els recursos públics, eficaç en l’acompliment dels objectius i col.laborativa


Eix vertebrador de l acci municipal 1987 2007

El model gerencial: gestionar la complexitat i el canvi

Neix el PACTE

PLA D’ALINEACIÓ I

COMPETITIVITAT ESTRATÈGICA

PACTE

Premi EPSA 2009 en la categoria de Lideratge i gestió del canvi

EUROPEAN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION

THEME IV: In the fourth theme, Leadership and Management for Change, the winner is the Management in the San Cugat City Hall project (Spain).The traditional expenses culture of this municipality was changed into a cost culture by introducing contracts between politicians and top public managers (PACTE). This project led to both the politicians and public managers thinking in the same direction and having the same values, therefore making better policies.


Eix vertebrador de l acci municipal 1987 2007

El model gerencial: gestionar la complexitat i el canvi

PASSOS PER ACONSEGUIR-HO

PAS 1 : Definir l'estratègia a l’inici de la legislatura i vincular-la al programa electoral

PAS 2 : Alinear l’organització

PAS 3 : Vincular l’estratègia amb els recursos econòmics

PAS 4 : Definició de responsabilitats i transparència.


Eix vertebrador de l acci municipal 1987 2007

El model gerencial: gestionar la complexitat i el canvi

Objectius Estratègics

(Programa electoral i de govern)

Definició de l’Estratègia

Estratègia Política

PACTE

1r nivell

Estratègia

Executiva /

Competitiva

Objectius de Gestió

PACTE

2n nivell

Estratègia

funcional

Execució de l’Estratègia

Objectius Operacionals

 • Clients/Ciutadans

 • Processos

  • Clau

  • Ordinari

 • Recursos

  • Pressupost

  • Persones

Seneca


El mapa pol tic

Pla estratègic 2012 - 2015

UNA NOVA VISIÓ SOCIAL, ECONÒMICA I AMBIENTAL DE SANT CUGAT

EL MAPA POLÍTIC

Canvi de model

El desenvolupament de Sant Cugat i el context actual, fan necessària una evolució del model de gestió del govern local cap a la sostenibilitat social, econòmica i ambiental, és a dir, hem de passar d’articular el creixement de la ciutat a la gestió eficient dels serveis

Seneca


Eix vertebrador de l acci municipal 1987 2007

Visió estratègica

Gestió+Innovació

=

Smart City

=

Sant Cugat 2020


El mapa pol tic1

Pla estratègic 2012 - 2015

UNA NOVA VISIÓ SOCIAL, ECONÒMICA I AMBIENTAL DE SANT CUGAT

EL MAPA POLÍTIC

Eix vertebrador de l’activitat municipal 2012-2015

INNOVACIÓ

“Hem de transformar la ciutat tradicional en una ciutat intel·ligent, participativa i col·laborativa”

Seneca


El mapa pol tic2

 • Informació tractada disponible per tots els actors i sistemes

 • Inici de la retroalimentació i de la millora continua

 • Desplegament eficient de sistemes de mesura i sensors

 • Generació de valor afegit (multi propòsit)

 • Cost reduït, fàcil manteniment

Accés a la informació

Sistemes de captació

 • Integració i interpretació de dades

 • Respostes automatitzades i sistemes que aprenen

 • Suport a la presa de decisions

 • Desplegament de xarxes de comunicacions

 • Desplegament eficient i visió integrada

 • Fluxos bidireccionals i informació compartida

Intel·ligència

Comunicacions

Pla estratègic 2012 - 2015

UNA NOVA VISIÓ SOCIAL, ECONÒMICA I AMBIENTAL DE SANT CUGAT

EL MAPA POLÍTIC

Elements fonamentals pel desplegament tecnològic

Ciutat Intel·ligent

Modelo tecnológico

Ejes

Seneca


Eix vertebrador de l acci municipal 1987 2007

El pla estratègic 2012-2015

Una nova visió social, econòmica i ambiental per Sant Cugat del Vallès


El mapa pol tic3

Pla estratègic 2012 - 2015

UNA NOVA VISIÓ SOCIAL, ECONÒMICA I AMBIENTAL DE SANT CUGAT

EL MAPA POLÍTIC

Missió

Raó de ser

Valors

Com ens comportem

Visió

Qué volem ser

Estratègia

Com hem d’actuar

Plans / Objectius estratègics

Objectius de gestió / Funcionals / Projectes i Pressupost


Eix vertebrador de l acci municipal 1987 2007

Sant Cugat: una visió social, econòmica i ambiental

La Missió

Raó de ser

La Corporació té com a missió promoure la sostenibilitat econòmica, social i ambiental per a les persones, entitats i empreses de Sant Cugat amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida difonent els seus valors i fomentant la innovació i la creativitat.


Eix vertebrador de l acci municipal 1987 2007

Sant Cugat: una visió social, econòmica i ambiental

Els Valors:

Com ens comportem?

transparència

integritat

responsabilitat

col·laboració

exigència

participació

creativitat

iniciativa

Open Government

servei públic

resultats


Eix vertebrador de l acci municipal 1987 2007

Sant Cugat: una visió social, econòmica i ambiental

La Visió

Què volem ser?

La visió de Sant Cugat 2015 és la d’una ciutat creativa i emprenedora, socialment responsable, referent en qualitat urbana i amb projecció internacional


Eix vertebrador de l acci municipal 1987 2007

Com volem ser?

Missió

 • Sant Cugat ciutat creativa i emprenedora, socialment responsable, referent en qualitat urbana i amb projecció internacional.

Visió

Com volem arribar-hi?

INNOVACIÓ I CREATIVITAT

TRANSPARÈNCIA I COMPROMÍS ÈTIC

SOSTENIBILITAT

ECONÒMICA,

SOCIAL I

AMBIENTAL


Eix vertebrador de l acci municipal 1987 2007

EL MAPA ESTRATÈGIC O MAPA DE CIUTAT

SANT CUGAT, CIUTAT CREATIVA, EMPRENEDORA, SOCIALMENT RESPONSABLE, REFERENT EN QUALITAT URBANA I AMB PROJECCIÓ INTERNACIONAL

VISIÓ

SOSTENIBILITAT SOCIAL,

ECONÒMICA I AMBIENTAL

INNOVACIÓ I CREATIVITAT

TRANSPARÈNCIA I COMPROMIS ÈTIC

MISSIÓ

3. CENTRES DE FOMENT DEL TALENT

Suport a la creació de noves empreses, al teixit empresarial i comercial existent, mantenir i reforçar la marca Sant Cugat, ciutat de la ciència, innovació i coneixement

 • PERSONES

 • Ciutat amiga de la gent gran, de la infància i de les famílies, d’oportunitats per la joventut, saludable, educadora, culta i creativa, segura, que fomenta l’ocupabilitat i cohesionada socialment

 • 2. ENTITATS, ASSOCIACIONS I AGENTS SOCIALS I CULTURALS

 • Suport al tercer sector: cohesió social i Identitat cultural: una ciutat amb un poble dins

BENEFICIARIS

4. ENTORN URBÀ i AMBIENTAL

Ciutat cívica, verda i sostenible. Compromís de protecció del medi i de la qualitat ambiental. Ciutat accessible, neta i endreçada

6. EL TERRITORI

EL PLANEJAMENT I LES COMUNICACIONS

Planificació territorial, ciutat en xarxa, millora les condicions locals per al mobilitat segura, fluida i sostenible

5. EQUIPAMENTS, URBANITZACIÓ I INVERSIONS

Compromís a favor de l'accés a l’habitatge, continuar la urbanització dels districtes i millorar o construir equipaments necessaris

ESTRUCTURA

7. EL PRESSUPOST

Garantir la sostenibilitat econòmica dels serveis municipals i de l’Ajuntament amb contenció fiscal

8. GOVERN, DIRECTIUS I AA.PP.

Gestió del talent. Perfeccionament del PACTE como mètode de gestió del pressupost, de transparència, de simplificació i d’eficiència. Promoure els valors, el bon govern i l'ètica corporativa.

9. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ

Us intensiu i eficient de les noves tecnologies per l’optimització de recursos. Ajuntament on-line.

RECURSOS


Eix vertebrador de l acci municipal 1987 2007

Sant Cugat: una visió social, econòmica i ambiental

Entorn urbà i ambiental

Indicadors que obtindrem de l’observatori

Sociològic que fem març i novembre


Eix vertebrador de l acci municipal 1987 2007

Sant Cugat: una visió social, econòmica i ambiental

Entorn urbà i ambiental

Indicadors que obtindrem de l’observatori

Sociològic que fem març i novembre


Eix vertebrador de l acci municipal 1987 2007

Sant Cugat: una visió social, econòmica i ambiental

Entorn urbà i ambiental

Projectes de millora continua i estratègies d’eficiència energètica aplicat als serveis municipals concessionats


Eix vertebrador de l acci municipal 1987 2007

Sant Cugat: una visió social, econòmica i ambiental

“El desenvolupament de la smart citiy persegueix assolir tres objectius: la qualitat de vida, la sostenibilitat mediambiental i la sostenibilitat econòmica”

Pilar Conesa. Directora de Aneverti i de l’Smart City World Congress.

“Podem avançar cap a formes de planificació i gestió que incorporin una major implicació de la comunitat ciutadana”

Narcís Sastre. Geògraf.


 • Login