laboratorn pr ce a projekty ve v uce fyziky na z
Download
Skip this Video
Download Presentation
Laboratorní práce a projekty ve výuce fyziky na ZŠ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Laboratorní práce a projekty ve výuce fyziky na ZŠ - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Laboratorní práce a projekty ve výuce fyziky na ZŠ. Jiří Tesař. Laboratorní práce a RVP. V RVP není tato forma práce uvedena. Fyzika je spojena s experimentální činností ve školní výuce musí být tato metoda rozvíjena.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Laboratorní práce a projekty ve výuce fyziky na ZŠ ' - honorato-avery


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
laboratorn pr ce a rvp
Laboratorní práce a RVP
 • V RVP není tato forma práce uvedena.
 • Fyzika je spojena s experimentální činností ve školní výuce musí být tato metoda rozvíjena.
 • Návyky a dovednosti experimentální práce je nutné rozvíjet v žácích již od počátku jejich fyzikálního vzdělávání.
 • Z hlediska didaktického je při této formě práce velmi důležité spojení vlastního měření s jeho vyhodnocením a vypracováním zápisu.
laboratorn pr ce didaktick pozn mky
Laboratorní práce – didaktické poznámky
 • Celou vyučovací hodinu (úvod – měření zápis)
 • všichni žáci stejnou úlohu (měření)
 • navazuje na předchozí učivo (upevnění a prohloubení)
 • návod (často pracovní list) – dílčí kroky
 • è dovednosti a návyky práce s laboratorními přístroji a pomůckami
 • è dovednost vypracovat protokol = zápis z měření
laboratorn pr ce didaktick pozn mky1
Laboratorní práce – didaktické poznámky
 • kvantitativní ověření fyz. zákonitostí
 • kvalitativní ověření fyz. zákonitostí
 • měření fyzikálních veličin (poznání metod)
 • měření fyzikálních konstant
 • seznámení s přístroji
laboratorn pr ce organizace
Laboratorní práce – organizace
 • rozsah a obsah jsou určeny ŠVP
 • dělení třídy (24 žáků) – okrajové hodiny
 • skupiny po dvou žácích (optimální)
 • materiální vybavení kabinetu
 • příprava - vlastní měření – protokol - vyhodnocení
laboratorn pr ce metodick rozvaha
Laboratorní práce – metodická rozvaha
 • navazují na teorii – neodkládat na později
 • časová zvládnutelnost
 • objasnění cíle LP - příprava
 • vhodný návod (učebnice x vlastní)
 • v odborné učebně fyziky
 • příprava – pomocníci mezi žáky
laboratorn pr ce dohled u itele
Laboratorní práce – dohled učitele
 • učitel pomáhá (= vede, řídí, radí,…) ale neměří
 • upozorňuje na chyby v postupu a měření
 • udržuje kázeň a pořádek
 • kontroluje pomůcky a vyměňuje vadné
 • dohlíží na úklid pomůcek
laboratorn pr ce protokol
Laboratorní práce – protokol
 • příprava – namnožit x žáci připraví doma
 • formální úprava – jednotná struktura
 • dokončení – v hodině x doma
 • klasifikace
laboratorn pr ce hodnocen
Laboratorní práce – hodnocení
 • srovnání výsledků
 • analýza chyb
 • zhodnocení přípravy a přístupu k měření
 • zvládnutí teorie
 • vlastní měření (dovednosti, zručnost, organizace…)
 • protokol
laboratorn pr ce p prava
Laboratorní práce – příprava

předchozí hodina:

 • určení pracovních skupin,
 • teorie + pracovní postup
 • zadání přípravy protokolu (rozdání formuláře)

začátek hodiny:

 • poučení o bezpečnosti
 • rozdání pomůcek
laboratorn pr ce n m ty
Laboratorní práce – náměty
 • podle učebnice – např. Jáchim+Tesař
 • 6. roč. – Hustota mince, Rovnováha na páce
 • 7. roč. – Pohyb + graf, Lupa, Vztlaková síla, Hustota plynu v sifonové lahvi
 • 8. roč. – Výkon, Odpor vrstvy tuhy, transformátor
 • 9. roč. – Tepelná účinnost, Matematické kyvadlo T=f(l)
projekty vymezen
Projekty – vymezení

Killpatrick:

„Projekt jest určitě a jasně navržený úkol, který můžeme předložiti žáku tak, aby se mu zdál životně důležitý tím, že se blíží skutečné činnosti lidí v životě.“

projekty pedagogick aspekty
Projekty – pedagogické aspekty
 • žáci jsou vedeni k řešení komplexních problémů a získávají zkušenosti praktickou činností a experimentováním.
 • vychází z pragmatické pedagogiky a principu instrumentalistu (J. Dewey, W. Kilpatrick).
 • podporují motivaci žáků a kooperativní učení.
 • forma integrovaných témat, praktických problémů ze života, praktické činnosti, vedoucí k vytvoření nějakého výrobku, výtvarného či slovesného produktu
projekty pedagogick aspekty1
Projekty – pedagogické aspekty
 • koncentrace učiva kolem určitého ústředního motivu, jádra nebo základní ideje, kterým může být téma obecné, konkrétní podnět, problém, výchovně vzdělávací cíl.
 • navozuje cílenou vzdělávací činnost, promyšlenou a organizovanou, teoretickou, ale i ryze praktickou, která odpovídá potřebám předškolních dětí, ale i rozhodnutí pedagoga,
 • zaměřen činnostně a prožitkově a směřující k praktickému využití v životě, přinášející změny v osobnosti dítěte cestou vlastní zkušenosti, za kterou děti částečně přebírají svoji odpovědnost.
projekty didaktick postup
Projekty – didaktický postup
 • Zvolíme téma projektu – učitel + děti, popřípadě rodiče, i další partneři.
 • pravidla spolupráce (kompetence, odpovědnost) učitelek, dětí i dalších partnerů.
 • jak můžeme s tématem pracovat mimo školu a kdo nám v tom může pomoci, jak zapojíme další spolupracovníky (rodiče, provozní pracovníky…).
projekty didaktick postup1
Projekty – didaktický postup
 • Analyzujeme výchozí situaci – jaké informace děti o tématu mají, co už vědí, znají, dovedou, na jaké úrovni schopností, dovedností, návyků, vědomostí a poznatků děti jsou.
 • Na základě analýzy stanovíme cíle projektu. K jakým cílům chceme děti svým pedagogickým záměrem dovést, v čem chceme dosáhnout pokroku, co je naučíme, jaký očekáváme posun
projekty didaktick postup2
Projekty – didaktický postup
 • jak budeme motivovat
 • jak téma představíme
 • příprava motivujícího prostředí, pomůcek, materiálů, které budeme potřebovat.
 • jakým způsobem, jakými činnostmi budeme zvolené cíle postupně naplňovat
 • organizace – do kterých činností se projekt může prolínat
 • délka trvání projektu - přizpůsobujeme zájmu a potřebám dětí, měnící se situaci, úspěšnosti projektu
projekty didaktick postup3
Projekty – didaktický postup
 • Téma i cíle projektu zveřejníme – nástěnka, obrázky dětí, dopis, leták
 • Projekty mohou mít různou podobu a grafickou úpravu
 • V průběhu realizace projekt aktuálně vyhodnocujeme – děláme stručné písemné poznámky
 • Po ukončení projekt vyhodnocujeme – porovnáváme se stanovenými jednotlivými cíli míru úspěšnosti.
projekty didaktick postup4
Projekty – didaktický postup
 • hodnocení všech zúčastněných – hodnocení a sebehodnocení učitele (sebereflexe, co se povedlo, líbilo, co naopak)
 • hodnocení i sebehodnocení samotnými dětmi, jejich pocitů a prožitků (musí se tomu postupně učit),
 • hodnocení jednotlivých žáků (čeho dosáhli, co se naučili, včetně výsledků sociálního učení),
projekty didaktick postup5
Projekty – didaktický postup
 • evaluace vzhledem k cíli – úspěšnosti projektu samého
 • hodnocení zaznamenáme písemně
 • hodnocení ze stany rodičů a dalších účastníků projektu.
projekty klasick n m ty
Projekty – klasické náměty
 • voda, vzduch, energie
 • doprava
 • odpady a jejich využití
 • zrak a sluch
 • ……
projekty n m ty fyzika i
Projekty – náměty Fyzika I
 • Atlas dopravních spojení
 • Sportovní rekordy, v nichž rozhoduje délka
 • Naše rybníky
 • Naše náměstí
 • Spotřeba vody v domácnosti
 • Měření teploty vzduchu
 • Tělesná teplota
 • Zpracování časových údajů
 • Pražský orloj
projekty n m ty fyzika ii
Projekty – náměty Fyzika II
 • Zhotovení siloměru
 • Vzorkovnice brusných pláten papírů
 • Zásady správného mazání lyží
 • Plastická maziva a jejich charakteristiky
 • Síly ve sportu
 • Výpočet průměrných rychlostí běžců
 • Pohyby zvířat
 • Kolo jako technické zařízení
 • Lety do vesmíru
projekty n m ty fyzika iii
Projekty – náměty Fyzika III
 • Opalování a vše, co s ním souvisí
 • Barvy jejich vnímání a míchání
 • Zrcadla a jejich různé podoby
 • Lidské oko
 • Oči zvířat
 • Pozorovací technika
 • Fotografování v minulosti a dnes
projekty n m ty fyzika iii1
Projekty – náměty Fyzika III
 • Brusné a řezné nástroje
 • Voda
 • Lodě a ponorky
 • Člověk vystavený tlaku vzduchu a vody
 • Dlouhodobé měření tlaku vzduchu
 • Lety balonů a vzducholodí
ad