Samhandlingsutfordringer sett fra helsemyndighetenes perspektiv
Download
1 / 23

Samhandlingsutfordringer sett fra helsemyndighetenes perspektiv - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Samhandlingsutfordringer sett fra helsemyndighetenes perspektiv. Kaia Solheim Hansen seniorrådgiver. Samhandlingsreformen. Peker på sentrale utfordringer Identifiserer viktige veivalg og grep Lagt fram av regjeringen i juni 09 Høringer i Stortinget i vinter Behandles 27. april 2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Samhandlingsutfordringer sett fra helsemyndighetenes perspektiv' - honey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Samhandlingsutfordringer sett fra helsemyndighetenes perspektiv

Samhandlingsutfordringer sett fra helsemyndighetenes perspektiv

Kaia Solheim Hansen

seniorrådgiver


Samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen

 • Peker på sentrale utfordringer

 • Identifiserer viktige veivalg og grep

 • Lagt fram av regjeringen i juni 09

 • Høringer i Stortinget i vinter

 • Behandles 27. april 2010


Hvorfor samhandlingsreformen
Hvorfor samhandlingsreformen?

 • For lite koordinerte tjenester

 • For liten innsats for å begrense og forebygge sykdom

 • Økonomisk bæreevne trues


Hvorfor samhandlingsreformen1
Hvorfor samhandlingsreformen?

 • Stykkevis og delt

 • Ulike nivå – ulike mål

 • Svikt i samhandling

 • Pasientene rammes


Helse og omsorgspersonell i kommunene
Helse og omsorgspersonell i kommunene

250 000

250 000 i 2050

Utfordringer

200 000

Flere eldre

150 000

125 000 i 2009

100 000

50 000

Sykdomsbildet

2000

2010

2020

2030

2040

2050

Kilde: SSB


Statsbudsjettet 2002 2010 helse omsorg og pleie
Statsbudsjettet 2002-2010 helse, omsorg og pleie

84 mrd mer på 8 år

250

219 mrd

200

195 mrd

150

135 mrd

100

50

2002

2004

2006

2008

2010


Fem hovedgrep i reformen
Fem hovedgrep i reformen

 • Kommunerollen

 • Spesialisthelsetjenesten

 • Finansiering

 • Pasientrollen

 • Tydeligere prioritering


Ny kommunerolle
Ny kommunerolle

 • Ansvar for primærhelsetjenester

 • Medfinansiere sykehusopphold

 • Strategier og planer

 • Forebygging

 • Dempe press på sykehus

 • Avtaler om samarbeid


Kommunale oppgaver
Kommunale oppgaver

 • Før, istedenfor, etter sykehus

 • Tverrfaglige team

 • Læring og mestring

 • Forebygging

 • Samfunnsmedisinske oppgaver


Spesialisthelsetjenestens rolle
Spesialisthelsetjenestens rolle

 • Spesialiserte tjenester

 • Riktigere oppgavedeling

 • Utvikle tjenester som kommunene trenger


En klarere bruker og pasientrolle
En klarere bruker- og pasientrolle

 • Brukermedvirkning

 • Koordinering

 • Gjennomgå lovverketKonomiske insentiver
Økonomiske insentiver

 • Kommunal medfinansiering

 • Betale for utskrivningsklare pasienter

 • Vekst i kommunens rammer

 • Egne midler til forebyggingPersonell og kompetanse
Personell og kompetanse

 • Helse- og omsorgspersonell viktigste innsatsfaktor

 • Strategi for utdanning

 • Riktig fleksibilitet i bruk av arbeidskraft

 • Faglig bredde i tjenesten


Personell og kompetanse1
Personell og kompetanse

 • Utdanning og forskning som støtter kommunale oppgaver

 • Det skal bli attraktivt å jobbe i kommunen

 • Avtaler med utdanningsfeltet som ivaretar behovet for kompetanse i kommunene


Kompetanse og fagutvikling

 • Rekruttere , beholde og utvikle medarbeidere

 • Attraktivt å jobbe i kommunen

  • Styrke fagutvikling og forskning

  • Utdanning og forskning som støtter kommunale oppgaver


Kritisk for lykkes
Kritisk for å lykkes

 • Rekruttere

 • Beholde

 • Ressursutnyttelse

 • Riktig kompetanse


Konsekvenser for utdanningen
Konsekvenser for utdanningen

 • Fra reparasjon til mer forebygging

 • Pasientforløpstenkning

 • Kompetanse i kommunehelsetjenesten

 • Fagutvikling og forskning

 • Praksis

 • Endre oppgavefordeling mellom personellgrupper

 • Tverrfaglig tilnærming

 • Brukerorientering

 • Lovreguleringer


Helse og utdanningsmyndigheter
Helse- og utdanningsmyndigheter

Helsepolitikk

Utdannings-politikk

Kompetanse-strategier i tjenesten

Personell-planlegging og utdannings-oppgaver


Refleksjon
Refleksjon

Hva er særlig viktig å vektlegge i videre arbeid sett fra deres ståsted?


Brikkene faller p plass

Samhandlingsreformen

Brikkene faller på plass

 • 2009: Norsk helsenett SF

 • 2010: Stortinget 27. april

 • 2010: Nasjonal helse- og omsorgsplan

 • 2010: Helse- og omsorgslov

 • 2011: Finansieringsmodell

 • 2012: Vi er i gang


Samhandlingsutfordringer oppsummert
Samhandlingsutfordringer oppsummert

 • Rekruttere og beholde

 • Nye krav til kompetanse

 • mer forebygging

 • tverrfaglig team

 • brukermedvirkning

 • samhandling

 • lovreguleringer

 • Krav til omlegging av utdanninger

 • Forskning og fagutvikling

 • Hvem skal gjøre hva


ad