slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Główne problemy funkcjonowania podmiotów leczniczych - spółek samorządowych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Główne problemy funkcjonowania podmiotów leczniczych - spółek samorządowych - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o. Andrzej Bujnowski Prezes Zarządu „Pro-Medica” w Ełku sp. z o.o. Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia w Ełku Gołuchów, październik 2009 r. Główne problemy funkcjonowania podmiotów leczniczych - spółek samorządowych. Realizacja celów i zadań samorządowych.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Główne problemy funkcjonowania podmiotów leczniczych - spółek samorządowych ' - homer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.

Andrzej Bujnowski

Prezes Zarządu „Pro-Medica” w Ełku sp. z o.o.

Dyrektor Mazurskiego Centrum Zdrowia w Ełku

Gołuchów, październik 2009 r.

Główne problemy funkcjonowania podmiotów leczniczych - spółek samorządowych
realizacja cel w i zada samorz dowych
Realizacja celów i zadań samorządowych
 • Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców
 • Rozwijanie nowych obszarów usług zdrowotnych
 • Podnoszenie jakości (ISO, akredytacja)
 • Działalność bez długów pomimo ograniczonych środków
 • Realizacja zadań zabezpieczenia kryzysowego, OC
 • Zabezpieczenie potrzeb armii RP
 • Utrzymanie stanowisk pracy,
 • Zgromadzenie niezbędnego kapitału
 • Terminowa realizacja zobowiązań wobec pracowników i kontrahentów
realizacja cel w i zada samorz dowych1
Realizacja celów i zadań samorządowych
 • Podnoszenie standardu pobytu i leczenia pacjentów
 • Poprawa warunków pracy
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników
 • Promocja zdrowia, festyny zdrowotne, programy profilaktyczne finansowane nie tylko ze środków publicznych
 • Realizacja inwestycji z własnych środków finansowych
 • Zwiększenie sprawności działania
 • Gwarancja pełnej kontroli samorządu
 • Zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego samorządu
obci enie samorz d w

„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.

Obciążenie samorządów
 • Powiat Ełcki – spłata zadłużenia SP ZOZ ok. 11 mln zł ( kredyt komercyjny)
 • Gmina Miasto Ełk – dokończenie budowy szpitala (inwestycja centralna) w zakresie umożliwiającym opuszczenie starego obiektu – ok. 14 mln zł (kredyt komercyjny)
 • Dokapitalizowanie spółki poprzez aport oraz wkład pieniężny z przeznaczeniem na zadania związane z rozwojem spółki

OSZCZĘDNOŚCI DLA SKARBU PAŃSTWA

min. 45.000.000 zł !!!

co nas boli

„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.

Co nas boli ?
 • CIT – brak zwolnienia przedmiotowego (np. zadania inwestycyjne, odtworzeniowe, remontowe) lub zwolnienia podmiotowego
 • VAT – brak dostatecznie przecyzyjnej definicji do zastosowania zwolnienia,

- brak możliwości istotnych odliczeń,

- żywienie jako usługa bezpośrednio związana z ratowaniem lub zachowaniem zdrowia (firmy kateringowe podniosą ceny w sytuacji zakwalifikowania usługi jako zwolnionej z VAT)

 • Przyszłe obowiązkowe obciążenia kosztowe (np. wzrost minimalnego wynagrodzenia, wzrost wymogów NFZ – kadra, sprzęt, autoryzowane naprawy i przeglądy, zakaz tzw. resterylizacji, ... ) w wielu szpitalach nie znajdą pokrycia w przychodach z NFZ.
co nas boli1

„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.

Co nas boli ?
 • Uniemożliwianie stosowania elementarnych zasad obrotu gospodarczego (wykonanie usługi w sytuacji przymusu ustawowego, wystawienie faktury...)
 • Wsteczne wtórne zdalne weryfikacje z zablokowaniem możliwości bieżącego fakturowania bez kontroli dokumentacji medycznej
 • Skutki kontroli usług po okresie rozliczeniowym (brak możliwości skompensowania zakwestionowanych usług usługami ponadlimitowymi, potrącenie z bieżących należności)
 • Brak jasnej polityki zdrowotnej
 • Brak stabilizacji w wycenie usług
 • Brak instytucji promes dla świadczeniodawców w sytuacji koniecznych wydatków inwestycyjnych
 • Brak finansowej promocji ze strony NFZ akredytacji lub innych wskazanych i uznanych systemów jakości
co nas boli2

„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.

Co nas boli ?
 • Zapominanie o tych samorządach, załogach i spółkach, które jako pierwsze torowały drogę do oczekiwanych obecnie zmian
 • Zachęty finansowe do przekształceń mogą odwracać uwagę od ich istoty i wywoływać frustracje u tych którzy nie mogą z nich skorzystać
 • Funkcjonujące przepisy o wzroście wynagrodzeń w oderwaniu od wyników finansowych
 • Dysproporcje w dostępie do środków unijnych dla szpitali powiatowych w stosunku do zadań
 • Brak nowych przepisów wykonawczych do ustawy o dz. Leczn.
 • Tworzenie warunków do drenowania (w niektórych miejscach) i tak niewystarczających w systemie środków finansowych
 • Podnoszenie lub zmiana wymogów dla świadczeniodawców w trakcie trwania umów zwłaszcza tuż przed składaniem ofert
slide8

„PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o.

STALE TRZEBA UWAŻAĆ ABY ...

ad