Esimene Euroopa keeleoskusuuring ja kavandatavad uuendused võõrkeele riigieksamites
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Esimene Euroopa keeleoskusuuring ja kavandatavad uuendused võõrkeele riigieksamites PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Esimene Euroopa keeleoskusuuring ja kavandatavad uuendused võõrkeele riigieksamites. Pressikonverents 21. juunil 2012 Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses Tõnu Tender HTMi keeleosakonna nõunik. Sissejuhatuseks. Märksõnad. Keelteoskus Euroopa keeleõppe raamdokument

Download Presentation

Esimene Euroopa keeleoskusuuring ja kavandatavad uuendused võõrkeele riigieksamites

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Esimene euroopa keeleoskusuuring ja kavandatavad uuendused v rkeele riigieksamites

Esimene Euroopa keeleoskusuuring ja kavandatavad uuendused võõrkeele riigieksamites

Pressikonverents

21. juunil 2012

Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses

Tõnu Tender

HTMi keeleosakonna nõunik


Esimene euroopa keeleoskusuuring ja kavandatavad uuendused v rkeele riigieksamites

Sissejuhatuseks. Märksõnad

 • Keelteoskus

 • Euroopa keeleõppe raamdokument

 • Euroopa Nõukogu ~ Euroopa ühtsed keeleoskustasemed


Esimene euroopa keeleoskusuuring ja kavandatavad uuendused v rkeele riigieksamites

Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine, hindamine (2001)

 • Raamdokumendi eestikeelne toimetatud väljaanne (2007)

 • Elektrooniline versioon kõigile kättesaadav:

http://www.hm.ee/index.php?044980


Esimene euroopa keeleoskusuuring ja kavandatavad uuendused v rkeele riigieksamites

Keel(t)eoskus

oskus kasutada keeleteadmisi

(hääldus, grammatika, sõnavara)

eesmärgipäraselt nii suuliste kui ka kirjalike tekstide mõistmiseks

(kuulamis- ja lugemisoskus) kui ka

koostamiseks (rääkimis- ja kirjutamisoskus), võttes arvesse konteksti ja suhtluspartnereid


Esimene euroopa keeleoskusuuring ja kavandatavad uuendused v rkeele riigieksamites

Kavandatavad uuendused võõrkeele riigieksamites (1)

 • Eesmärgid (1):

 • Nüüdisajastada võõrkeelte oskuse mõõtmist ~ hindamist: muuta eksamid usaldusväärsemaks

 • Praktilisus – anda õpilastele enam võimalusi saavutatud võõrkeelte oskuse hindamiseks ja tunnustamiseks, nn rahvusvaheline mõõde


Esimene euroopa keeleoskusuuring ja kavandatavad uuendused v rkeele riigieksamites

Kavandatavad uuendused võõrkeele riigieksamites (2)

 • Eesmärgid (2):

 • keeleõppe muutmine selgemaks, arusaadavamaks – motivatsiooni tõstmine

 • teatav vabadus õpilastele eksamite sooritamises, nt eksami keeleoskustaseme valik


Esimene euroopa keeleoskusuuring ja kavandatavad uuendused v rkeele riigieksamites

Kavandatavad uuendused võõrkeele riigieksamites (3)

Läbirääkimised, et hakata 2014. aastal võõrkeele riigieksamina kasutama Prantsusmaal, Saksamaa LVs ja Venemaa Föderatsioonis koostatudvastava keele kui võõrkeele eksameid.

Eduka sooritamise korral saab õpilane rahvusvahelise sertifikaadi.


Esimene euroopa keeleoskusuuring ja kavandatavad uuendused v rkeele riigieksamites

Kavandatavad uuendused võõrkeele riigieksamites (4)

Inglise keele eksamite osas alustatakse samuti läbirääkimisi, kuid asi ei ole tõenäoliselt võimalik enne 2016. aastat. Inglise keele (nt Cambridge’i) testide kasutamise võimalikkus otsustatakse läbirääkimiste käigus koostööpartneritega.


 • Login