נתוני בחינות בגרות 2009 תשס"ט - PowerPoint PPT Presentation

נתוני בחינות בגרות
Download
1 / 13

 • 142 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

נתוני בחינות בגרות 2009 תשס"ט. כלל האוכלוסיה. עלייה בשיעור הזכאים לבגרות בכל המגזרים בתשס"ט חלה עלייה בשיעור הזכאים לבגרות מתוך קבוצת הגיל השלמה של 1.7% לעומת תשס"ח, מ- 44.4% ל- 46.1%. העלייה בשיעור הזכאים לבגרות באה לידי ביטוי בכל המגזרים: יהודי, ערבי, בדואי בנגב, דרוזי

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

נתוני בחינות בגרות 2009 תשס"ט

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2009

נתוני בחינות בגרות2009 תשס"ט


2009

כלל האוכלוסיה

עלייה בשיעור הזכאים לבגרות בכל המגזרים

 • בתשס"ט חלה עלייה בשיעור הזכאים לבגרות מתוך קבוצת הגיל השלמה של 1.7% לעומת תשס"ח, מ- 44.4% ל- 46.1%.

 • העלייה בשיעור הזכאים לבגרות באה לידי ביטוי בכל המגזרים: יהודי, ערבי, בדואי בנגב, דרוזי

 • נתוני העלייה מעידים על בלימת מגמת הירידה שהסתמנה בשנים האחרונות בשיעור הזכאים מתוך קבוצת הגיל השלמה ושינוי הכיוון לעלייה.

 • הערה:

  בקבוצת הגיל השלמה נכללים חרדים וערבים במזרח ירושלים.


2009

מספר ואחוז הזכאים במגזר היהודי

 • בתשס"ט חלה עליה של 1.7% לעומת תשס"ח, בשיעור הזכאים לבגרות מתוך קבוצת הגיל במגזר היהודי (כולל חרדי): מ- 50.5% ל- 52.2%.

 • בתשס"ט חלה עלייה של 2.1% לעומת תשס"ח בשיעור הזכאים לבגרות מתוך קבוצת הגיל במגזר היהודי (ללא חרדים): מ-59.7% ל- 61.8%.

  בפעם הראשונה חצה אחוז הזכאים את קו ה 60%.

 • בקבוצת החרדים עלה אומנם שיעור הזכאים מקבוצת הגיל מ- 7.4% בתשס"ח ל- 8.6% בתשס"ט, אך האחוזים נותרים נמוכים מאד, בהשוואה לשאר המגזרים באוכלוסיה.

  שיעור הזכאות הנמוך במגזר החרדי מסביר את הפער (של כ- 9%) בין אחוז הזכאים במגזר היהודי בכללותו והאחוז המקביל במגזר היהודי ללא חרדים.


2009

לוח 1: מספר ושיעור הזכאים מתוך קבוצת הגיל תשס"ד-תשס"ט לאחר מועד החורף העוקב שלאחר סיום הלימודים במגזר היהודי


2009

מספר ואחוז הזכאים במגזר הלא יהודי

 • בתשס"ט חלה עלייה של 2.8% לעומת תשס"ח בשיעור הזכאים מתוך קבוצת הגיל במגזר הלא יהודי בכללותו מ-32.2% ל- 35%.

 • במגזר הדרוזי חלה עלייה בתשס"ט של 8.5% (מ39.5% ל48%)בשיעור הזכאים מתוך קבוצת הגיל.

 • במגזר הבדואי בנגב חלה עלייה בתשס"ט של 2.8% (מ26.6%ל 29.4%) בשיעור הזכאים מתוך קבוצת הגיל.

 • במגזר הערבי חלה עלייה בתשס"ט של 2% (מ32.2% ל35%)בשיעור הזכאים מתוך קבוצת הגיל.


2009

לוח 2: מספר ושיעור הזכאים מתוך קבוצת הגיל תשס"ד-תשס"ט לאחר מועד החורף העוקב שלאחר סיום הלימודים במגזר הלא יהודי

* הערה: קבוצת הגיל במגזר הלא יהודי איננה כוללת את מזרח ירושלים


2009

מספר ואחוז הלומדים בי"ב (בבתי ספר המגישים לבגרות) מתוך קבוצת הגיל לפי מגזר

 • קיימת יציבות בשיעור הלומדים ב- יב' ( +%0.6 ) בבתי הספר המגישים לבגרות ובשיעור הניגשים ( -0.2% ) מתוך קבוצת הגיל.

 • ברוב המגזרים ניכרת יציבות בשיעור הלומדים ב- יב' מתוך קבוצת הגיל.


2009

לוח 3: מספר ושיעור הלומדים, הניגשים והזכאים לאחר מועד החורף העוקב מתוך קבוצת הגיל המלאה* תשס"ד-תשס"ט (כולל חרדים ומזרח ירושלים)

הנתון קבוצת הגיל מציין את גילאי 17 באוכלוסיה; החל משנת תשנ"ח הנתונים על קבוצת הגיל באוכלוסיה מתבססים על מפקד האוכלוסין האחרון.

* קבוצת הגיל המלאה כוללת 5,350 גילאי 17 במזרח ירושלים, שרובם המכריע לומדים ונבחנים בבחינות הבגרות

על-פי התכנית הירדנית וכ 15,515 במגזר החרדי, שרובם לומדים במוסדות שלא מגישים לבגרות.

מקור המידע - חוברת נתוני בחינות בגרות תשס"ח ועיבוד נתוני תשס"ט.


2009

לוח 4: מספר ושיעור הלומדים בי"ב מתוך קבוצת הגיל תשס"ד-תשס"ט במגזר היהודי

* הערה: לומדים בי"ב הנם תלמידים שלמדו בכיתה י"ב בבתי-ספר המגישים לבחינות, הנמצאים בפיקוח

משרד החינוך בלבד (לא כולל תלמידים הלומדים במסגרות, שאינן בפיקוח משרד החינוך).


2009

לוח 5: מספר ושיעור הלומדים בי"ב מתוך קבוצת הגיל תשס"ד-תשס"ט במגזר הלא היהודי

* הערה: קבוצת הגיל במגזר הלא יהודי איננה כוללת את מזרח ירושלים

לומדים בי"ב הנם תלמידים שלמדו בכיתה י"ב בבתי-ספר המגישים לבחינות, הנמצאים

בפיקוח משרד החינוך בלבד (לא כולל תלמידים הלומדים במסגרות, שאינן בפיקוח משרד החינוך).


2009

גודלן היחסי של קבוצות אוכלוסיה

 • חלקם של החרדים ומזרח ירושלים בקבוצת הגיל השלמה ( גילאי 17) גדל באופן עקבי במהלך תשס"ד- תשס"ט בד בבד עם שיעורי זכאות נמוכים מאד. מגמה זו משפיעה באופן שלילי על שיעור הזכאות הכללי.

 • חלקו של המגזר הלא יהודי בקבוצת הגיל השלמה גדל באופן עקבי במהלך תשס"ד-תשס"ט ואחוז הזכאות אינו גבוה ומשפיע על אחוז הזכאות הכללי.

 • בזכות העליות שחלו בתשס"ט באחוז הזכאים בכל המגזרים נבלמה מגמת הירידה וחל שינוי כיוון לעלייה.


2009

תרשים 1: גודלה היחסי של תת-האוכלוסיות בתקופה תשס"ג-תשס"ט

* קבוצת הגיל המלאה כוללת חרדים וערבים ממזרח ירושלים


2009

תודה על ההקשבה


 • Login