สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด สมุทรสงคราม - PowerPoint PPT Presentation

นายธีระชาติ  ไทรทอง
Download
1 / 15

  • 199 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

นายธีระชาติ ไทรทอง. นางภาวดี ภูม รินทร์. -ว่าง-. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ. นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม. สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด สมุทรสงคราม. นายสุชาติ อมรพจน์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด สมุทรสงคราม

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6429793

นายธีระชาติ ไทรทอง

นางภาวดี ภูมรินทร์

-ว่าง-

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

สมุทรสงคราม

นายสุชาติ อมรพจน์หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

นางจินตนา อาศิรพงษ์พร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


6429793

Function


6429793

Function


6429793

Function


6429793

Function


6429793

Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)


6429793

Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)


6429793

Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)


6429793

Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)


6429793

Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)


6429793

Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)


6429793

Agenda


6429793

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


6429793

สถานภาพผังเมืองในพื้นที่

52 / 53 /54/55

52/53/54/55

50

51

52/53/54/55

50-51


  • Login