Internet prijenos podataka mre e
Download
1 / 32

INTERNET – prijenos podataka,mreže - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

INTERNET – prijenos podataka,mreže. Tereza Mišon Marina Račan Tamara Rošić. Ciljevi za učenje. Znati osnovnu telekomunikacijsku terminologiju Znati definiciju i karakteristike LAN-a, WANs-a i inerneta Razumjeti procesuiranje u zadanom komunikacijskom protokolu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' INTERNET – prijenos podataka,mreže' - hollis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Internet prijenos podataka mre e

INTERNET – prijenos podataka,mreže

Tereza Mišon

Marina Račan

Tamara Rošić


Ciljevi za u enje
Ciljevi za učenje

 • Znati osnovnu telekomunikacijsku terminologiju

 • Znati definiciju i karakteristike LAN-a, WANs-a i inerneta

 • Razumjeti procesuiranje u zadanom komunikacijskom protokolu

 • Znati svrhu 5 layera u TCP/IP-OSI protokolu

 • Razumijeti Ethernet i bežični LANs.

 • Razumijeti karakterisitke WANs-a upotrebljavajući osobna računala sa modemima za priključak na Internet, u mreže , PSDNs i virtualne privatne mreže

 • Razumijeti osnovne koncepte koji se tiču Internet operacija


Osnovni mre ni koncepti
OSNOVNI MREŽNI KONCEPTI

 • KOMPJUTERSKA MREŽA je skupina računala koja međusobno komuniciraju putem transmisijskih linija.

 • Tri bazne vrste mreža su:

 • Local area networks ( LANs)

 • Wide area networks ( WANs)

 • Internets


Komunikacijski protokoli
KOMUNIKACIJSKI PROTOKOLI

 • Protokol je standardna oznaka za koordinaciju aktivnosti između dva ili više subjekata.

 • Komunikacijski protokol znači koordinaciju aktivnosti između dva ili više komunikacijskih kompjutera.

 • Dva uređaja se moraju uskladiti u korištenju protokola, te moraju pratiti protokol u slanju i primanju poruka.

 • Komunikacijski protokoli sastoje se od razina slojeva.


The tcp ip osi architecture
THE TCP/IP-OSI Architecture

 • INTERNACIONALNA ORGANIZACIJA ZA STANDARDIZACIJU ( ISO)

 • INTERNACIONAL ENGINEERING TASK FORCE (IETP),

 • Najčešće korištena arhitektura kombinacija je ova dva sistema, sastoji se od 5 layera (slojeva) nazvane TCP/IP-OSI arhitecture


Sloj 5
Sloj 5

 • Layer 5 generira i prima mailove ( i attachmente kao šta su slike) prema jednom od standardnih email protokola generiranih iz layera 5 1. najčešće su to SIMPLE MAIL TRANSFER (SMTP) 2. HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL (HTTP) koristi se za procesuiranje Web Stranica

 • Web i Internet nisu ista stvar.


Sloj 4
Sloj 4

 • E-mail program (koji upotrebljava SMTP) nalazi se u interakciji sa drugim protokolom pod nazivom TCP, ili TRANSMISSION CONTROL PROGRAM (TCP).

 • TCP funkcionira na 4 layeru TCP/IP-OSI arhitekture.

 • TCP program ispituje podatke ( fileove, email, slike, itd.) i razbija te podugačke poruke na dijelove zvane segmenti.

 • TCP mjesta za identificiranje podataka ispred svakog segmenta srodna su kao ZA i OD ADRESAMA koji bismo napisali na pismo u pošti


Sloj 3
Sloj 3

 • TCP/IP nalazi se u interakciji sa protokolima koji funkcioniraju na trećem stupnju ( razini), jednim layerom niže.

 • Iz TCP/IP arhitekture , layer-3 protokol zove se Internet Protocol (IP)


Sloj 1 i 2
Sloj 1 i 2

 • Osnovan računalna povezanost postiže se upotrebljavajući Layere 1 i 2 TCP/IP-OSI arhitekture.

 • Program upotrebljavajući Layer 2 protokol upakirati će svaki od paketa u SKUPINU PAKETA (FRAMES), a oni su kontejneri koji se upotrebljavaju u Layeru 1 i 2 ( Segmenti idu u pakete i paketi idu u SKUPINE PAKETA - FRAMES)


Local area networks
LOCAL AREA NETWORKS

 • LOCAL AREA NETWORK je grupa računala povezanih na pojedinačni site poduzeća.

 • Svaki uređaj na LAN-u (računalo, printer, itd.) ima hardware komponentu zvanu NETWORK INTERFACE CARD (NIC) koja spaja strujni krug uređaja na kabel.


Ieee 802 3 ili enthernet protocol
IEEE 802.3 ili ENTHERNET PROTOCOL

 • Vijeće koje adresira LAN standarde zove se IEEE 802 VIJEĆE ( IEEE 802 COMMITTEE)

 • Danas, najpopularniji svjetski protokol za LAN je IEEE 802.3 PROTOKOL.


Lans sa be i nim priklju kom
LANs sa bežičnim priključkom

 • Bežična komunikacija postala je popularna sa LAN-om.

 • NIC za bežične uređaje zamijenjen je sa BEŽIČNIM NIC-om ( WNIC)

  • Za laptope, takvi uređaji mogu biti kartice koje se ubacuju u PCMA otvor ili mogu biti ugrađene, tj. Onboard uređaji.


Iroko rasprostranjena mre a wan
Široko rasprostranjena mreža(WAN)

 • Široko rasprostranjena mreža, (WAN) povezuje kompjutere locirane u fizički odvojenim gradovima.

 • Internet servis dobavljač(ISP)


Spajanje osobnog ra unala na isp modem
Spajanje osobnog računala na ISP: Modem

 • Kućni kompjuteri i oni manjih poslova se obično povezuju na ISP na 3 načina:

  • Koristeći redovnu telef. liniju

  • Koristeći specijalnu telef. liniju zvanu DSL liniju

  • Koristeći kabel TV linije


Modemi za automatsko spajanje
Modemi za automatsko spajanje

 • Modem za automatsko spajanje obavlja pretvaranje između analognog i digitalnog na taj način da signal može biti na regularnoj tel. liniji.


Dsl modem i
DSL Modemi

 • DSL znači digitalni pretplatnik linija.

 • DSL modemirade na istim linijama kao i telefoni i modemi za automatsko spajanje.

 • DSL modemi koriste svoj vlastiti Layer 1 i Layer 2 protokol za prijenos podataka.

 • DSL veze koje imaju različite brzine upload i download zovu se linije za asimetrične digitalne pretplatnike (ADSL).


Kabelski modem
Kabelski modem

 • Kabelski modemi osiguravaju visoku brzinu prijenosa podataka koristeći kabel televizijskih linija.

 • Uske veze” tipično imaju brzinu prijenosa podataka od 56 kbps.

 • “Širokovezne” linije imaju brzinu više nego 256 kbps


Javna switched mre a podataka
Javna Switched mreža podataka

 • Još jedna WAN alternativa je javna Switched mreža (PSDN), mreža računala i zakupljenih linija koju je razvio i održavao prodavač koji daje u zakup mrežu drugoj organizaciji.

 • 3 Layer 1 i 2 protokola koriste se u PSDNu:

  • Frame Relay

  • Asynchronous transfer mode (ATM)

  • Ethernet mreža


Virtualna privatna mre a
Virtualna privatna mreža

 • Virtualna privatna mreža (VPN)je četvrta WAN alternativa

 • Komunikacija VPN-om je sigurna.

  • Software kriptira ili kodira poruku tako da njen sadržaj ostaje skriven.

  • VPN nudi benificije point-to-point zakupljenih linija i oni daju ovlast udaljenim pristupima i zaposlenicima i drugim koji su registrirani s VPN serverom.


Kriterij za uspore ivanje mre ne alternative
Kriterij za uspoređivanje mrežne alternative

 • Mnoge različite računalne-mrežne alternative su raspoložive (upotrebljive),

 • Svaka sa različitim karakteristikama.

 • *Postoje tri tipa troškova koje treba uzeti u obzir


Mre ne adrese mac i ip
Mrežne adrese : MAC i IP

 • Na većini mreža, i na svakom internetu, 2 adresne sheme identificiraju računala i druge lozinke.

 • *Jedine adrese koje su poznate i do kojih se može doći su Physical adrese, upotrebljavaju se posebnim mrežama ili mrežnim segmentu.


Mre ne adrese mac i ip1
Mrežne adrese : MAC i IP

 • *Javne IP adrese upotrebljavaju se na internetu i dodijeljene su višim institucijama, putem internetske korporacije za dodijeljena imena i brojeve.(ICANN).

 • *Svaka IP adresa je jedinstvena koja se nalazi na računalima spojenim na Internet.

 • *Privatne IP adrese se koriste unutar privatnih mreža i interneta.

 • Kontrolira ih jedino kompanija koja proizvela privremenu mrežu ili internet


Prekida i i upravlja i
Prekidači i upravljači

 • Prekidači rade sa sastavom Layer 2

 • Upravljači rade sa paketima Layer 3


Domena imenskog sistema
Domena imenskog sistema

 • IP adrese su korisne za računalnu komunikaciju, ali baš i ne odgovara za ljudsku upotrebu.

 • *Svrha DNS je da pretvori korisničko-prijateljska imena u njihove IP adrese.


Registracija domene imena
Registracija domene Imena

 • *ICANN je nekomercijalna organizacija koja je odgovorna za administrativne registracije domenskih imena.

 • U domeni www.icann.org na vrhu ljestvice domene je .org


Ip adresne sheme
IP ADRESNE SHEME

 • 2 IP adresne sheme postoje :IPV4 i IPV6

 • IPV4- konstrukcije adresa imaju 32 bita

 • IPV6-konstr. Adresa imaju 128 bitova


Sa etak
SAŽETAK

 • Rač. mreža je kolekcija računala koji komuniciraju s drugima preko slanja linija(veze)

 • -3 tipa rač. mreža su: LANS, WANS, Internets, uključujući Internet

 • - arhitekt. protokol dijeli komunik. aktivnosti kroz pojedine slojeve

 • -LANS se sastoji od računala sa jednom orig. stranicom koja je spojena preko UTP-a ili optičkog kabela.

 • -svako rač. ima mrežnu karticu(NIC), koja ima posebnu namjenu rač. koja spaja na LANS.


Sa etak1
SAŽETAK

 • IEEE 802.3, ili Eternet, je najpopularniji LAN standard

 • najpopularniji bežićni standard danas je IEEE 802.11 g


Pitanja
PITANJA

1. Tri bazne vrste mreža su?

 • Local area networks ( LANs)

 • Wide area networks ( WANs)

 • Internets


Pitanja1
PITANJA

 • 2. Koja je razlika između Web-a i Interneta?

 • Web, koji je podskup Interneta, se sastoji od siteova i korisnika koji procesuira HTTP protokol

 • Internet je komunikacijska struktura koja podupire sve aplikacijske layer protokole, uključujući HTTP, SMTP, i ostale protokole


Pitanja2
PITANJA

3. Što je WAN, a što je VPN?

 • Široko rasprostranjena mreža, (WAN) povezuje kompjutere locirane u fizički odvojenim gradovima.Zato što su fizički odvojeni kompanija ne može vući žice od jednog do drugog grada.

 • Virtualna privatna mreža (VPN)je četvrta WAN alternativa


Pitanja3
PITANJA

4. Na slijedećoj web adresi, odredite domenu i direktorij koji uključuje domenu:

www.prenhall.com/kroenke


ad