Praktik praktick zru nosti cez neform lne vzdel vanie v pr ci s ml de ou
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

PRAKTIK – praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PRAKTIK – praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou. Aktivita 1. Hlavný cieľ Vytvorenie siete tematických mládežníckych centier práce s mládežou Špecifický cieľ

Download Presentation

PRAKTIK – praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Praktik praktick zru nosti cez neform lne vzdel vanie v pr ci s ml de ou

PRAKTIK –praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou


Aktivita 1

Aktivita 1

 • Hlavný cieľ

  Vytvorenie siete tematických mládežníckych

  centier práce s mládežou

 • Špecifický cieľ

  Zvyšovať a inovovať kvalitu a obsah ďalšieho vzdelávania profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov s mládežou v oblasti záujmových činností s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií mládeže


T ematick c entr m l de e

Tematické centrá mládeže

 • Pro-Fit

  podpora zdravého životného štýlu a dopravnej výchovy zážitkovými aktivitami

 • Talent v akcii

  podpora práce s talentovanou mládežou

 • Aj nás sa to týka

  podpora a rozvoj globálneho vzdelávania

 • Praktik

  rozvoj praktických zručností pri práci s drobnými materiálmi

 • Svet je rôznorodý

  podpora a rozvoj výchovy k občianstvu a multikulturalite

 • Envirozážitok

  podpora a rozvoj zážitkových aktivít v environmentálnej výchove

 • In média

  podpora praktického využívania IT zážitkovými aktivitami


Praktik praktick zru nosti cez neform lne vzdel vanie v pr ci s ml de ou

 Pro-Fit talent v akciiaj nás sa to týka  Praktik svet je rôznorodý  envirozážitok in média


T ematick c entr m l de e1

Tematické centrá mládeže

 • Pro-FitTrnava

 • Talent v akcii Žilina

 • Aj nás sa to týka KOŠICE

 • Praktik NITRA

 • Svet je rôznorodý PREŠOV

 • EnvirozážitokBANSKá bystrica

 • In média trenčín


T ematick c entrum m l de e

Tematické centrum mládeže

 • Sieťovanie inštitúcií mládežníckej politiky

 • Poskytovanie servisu regionálnej samospráve

 • Vytvára organizačné, odborné, obsahové zázemie

 • Koordinátor tvorby zážitkových programov / metodík

 • Zabezpečuje vzdelávacie aktivity

 • Poskytuje podporu, poradenstvo, konzultácie


Region lny odborn rie ite a1

Regionálny odborný riešiteľ A1

 • vytvára regionálne a národné siete spolupracovníkov

  v téme daného regiónu

 • sieťuje inštitúcie formálneho a neformálneho

  vzdelávania v regióne

 • mapuje inštitúcie mládežníckej politiky v regióne

  s dôrazom na implementáciu špecifickej témy regiónu

 • vedie skupinu expertov vytvárajúcu metodiky

 • pripravuje informačné materiály o činnosti TCM

 • propaguje odbornú prácu IUVENTY a TCM

 • organizuje Deň otvorených dverí v TCM

 • spolupracuje s kolegami a nebojí sa klásť otázky 


Praktik praktick zru nosti cez neform lne vzdel vanie v pr ci s ml de ou

Ďakujem za pozornosť 


 • Login