Klaar voor - PowerPoint PPT Presentation

     Klaar voor
Download
1 / 66

 • 188 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Klaar voor. het nieuwe examenprogramma biologie. met Nectar Tweede Fase!. 3 knelpunten huidige programma. Gebrek aan motivatie door te geringe (maatschappelijke) relevantie en actuele wetenschappelijke vak inhoud

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Klaar voor

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Klaar voor

Klaar voor

het nieuwe examenprogramma biologie

metNectar Tweede Fase!


Klaar voor

3 knelpunten huidige programma

 • Gebrek aan motivatie door te geringe (maatschappelijke) relevantie en actuele wetenschappelijke vak inhoud

 • Te geringe samenhang binnen het vak en tussen de vakken

 • Overladenheid van het programma


Klaar voor

Ad 1 Gebrek aan motivatie

 • Oplossing:

 • Concept-contextbenadering

 • Examenprogramma schrijft inhoud voor, geen didactiek.


Klaar voor

Examenprogramma schrijft inhoud voor, geen didactiek. Keuzes maken.


Klaar voor

Ad 2. Samenhang

 • Afstemming biologie syllabus met natuurkunde en scheikunde (vaardigheden, contexten, wendbaarheid, beheersingsniveau)

 • Expliciete samenhang biologische concepten in ex. Programma bio


Klaar voor

Ad 3 Overladenheid

 • Veldraadpleging

 • CE gedeelte

 • Onduidelijkheden aangegeven

 • Leiden concepten tot overladenheid?

 • Resultaten meegenomen bij totstandkoming definitieve examenprogramma (6 juni 2012 publicatie Staatscourant)


Klaar voor

Doel van de vernieuwing

 • Leerlingen kunnen hun biologische kennis gebruiken in welke context dan ook

 • Gevolgen:

 • In syllabus staanvoorbeeldcontexten

 • Contextenuitleefwereld, beroepsbeoefening en wetenschap

 • Explicietesamenhangtussen de biologischeconceptenduiden

 • Recontextualisering


Klaar voor

Unieke kenmerken Nectar 3e TF

 • Compleet en compact met jaardelen

 • Concepten als kapstok voor contexten

 • Groot verschil tussen havo en vwo

 • Samenhang binnen bio en tussen vakken

 • Bronnen vormen rode draad

 • Practica beproefd

 • Examentraining met oplossingsstrategie

 • Sterk verbeterde ict (Nectar online)


Klaar voor

Unieke kenmerken Nectar 3e TF

 • Compleet en compact met jaardelen

 • Concepten als kapstok voor contexten

 • Groot verschil tussen havo en vwo

 • Samenhang binnen bio en tussen vakken

 • Bronnen vormen rode draad

 • Practica beproefd

 • Examentraining met oplossingsstrategie

 • Sterk verbeterde ict (Nectar online)


Klaar voor

1. Compleet en compact


Klaar voor

Unieke kenmerken Nectar 3e TF

 • Compleet en compact met jaardelen

 • Concepten als kapstok voor contexten

 • Groot verschil tussen havo en vwo

 • Samenhang binnen bio en tussen vakken

 • Bronnen vormen rode draad

 • Practica beproefd

 • Examentraining met oplossingsstrategie

 • Sterk verbeterde ict (Nectar online)


Klaar voor

2. Concept-context in Nectar

 • Concept is de kapstok voor context en niet andersom (context-concept)

 • Concepten per onderwerp bij elkaar in een hoofdstuk

 • Overzichtelijk voor leerlingen

 • Leerling quote:

 • ‘het boek heeft een goed lopend verhaal om de stof

 • duidelijk te maken’


Klaar voor

Hoofdstuktitel

4-5 paragrafen met CE en SE toevoeging

Voorkennis ob en leerjaar 4

Eindtermen in leerlingtaal

ICT onderdelen

o.a. voorkennis ophalen


Klaar voor

Concept kapstok context

Hoofdstukcontext in:

 • nieuw! Start: motiverende en enthousiasmerende activiteit, nodigt uit aan de slag te gaan (ipv startvragen)

 • Paragrafen, daar waar logisch. Hier ook ruimte voor andere contexten

 • nieuw! Een contexthoofdstuk per boek bv Onderzoek doen in leerjaar 4.


Klaar voor

Start: introductie context, motiveren, enthousiasmeren, ophalen voorkennis

Leerlingen gaan samen aan de slag


Klaar voor

Concept-context in Nectar

Docenten-quote (navklassenset katernen):

‘Persoonlijk vind ik het boek overzichtelijk is, en dat alle onderwerpen mooi aansluiten bij de Concept-Context manier van lesgeven.’

‘De leerlingen vinden het context diabetes mellitus interessant; bijna alle leerlingen kennen wel iemand met DM, zelfs een aantal leerlingen op onze school!’ (J. de Jonge)


Klaar voor

Lopende tekst

 • nieuw! Context komt logisch terug (tekst herschreven)

 • nieuw! Belangrijke begrippen vet met definitie ervoor of erna

 • nieuw! Bronnen daar waar nodig

 • Binas 6e (nieuwe ed.!) verwijzingen

  leerling- quote:

  ’de tekst is makkelijk leesbaar’


Klaar voor

Paragraafintro met context en afsluitende vraag (later beantwoord)

Vetgedrukte begrippen met definitie vlak ervoor of erna

Bronnen staan daar waar ze horen (ipv bovenaan de pag.)


Klaar voor

Opdrachten

 • quote leerling over aantal opdrachten

 • ‘Het aantal precies overeenkwam met de leerstof en inging op de leerstof’


Klaar voor

Unieke kenmerken Nectar 3e TF

 • Compleet en compact met jaardelen

 • Concepten als kapstok voor contexten

 • Groot verschil tussen havo en vwo

 • Samenhang binnen bio en tussen vakken

 • Bronnen vormen rode draad

 • Practica beproefd

 • Examentraining met oplossingsstrategie

 • Sterk verbeterde ict (Nectar online)


Klaar voor

3. Groot verschil havo vs. vwo

 • Havo:

 • Andere, enthousiasmerende contexten

 • 2 tot 3 tekst- en opdrachtblokken per §

 • Samenvattende tekstjes per blok

 • Teksten herschreven en geen verkorte vwo versie

 • Bijschrift bron start met titel

 • Vwo:

 • nieuw! Alle opdrachten achteraan in de paragraaf


Klaar voor

Verschil vanaf pag. 1:

- context

havo:

Beroepen met dier- en mens gedrag


Klaar voor

Verschil:

- Samenvattende tekstjes

Verschil:

- Opdrachten tussen de tekst

Verschil:

- Speciale havo tekst, geen ingekorte vwo versie


Klaar voor

Verschil vanaf pag. 1:

- context

vwo:

Dierenwelzijn


Klaar voor

Verschil:

- Speciale vwo tekst

Verschil:

- Opdrachten aan het einde


Klaar voor

Unieke kenmerken Nectar 3e TF

 • Compleet en compact met jaardelen

 • Concepten als kapstok voor contexten

 • Groot verschil tussen havo en vwo

 • Samenhang binnen bio en tussen vakken

 • Bronnen vormen rode draad

 • Practica beproefd

 • Examentraining met oplossingsstrategie

 • Sterk verbeterde ict (Nectar online)


Klaar voor

4. Samenhang

 • In Toepassen: samenhang tussen de §-en en hoofdstukken:

 • nieuw! Na 2, 3 of 4 §-en Toepassen met expliciete samenhang tussen vorige §-en

 • nieuw! Aan het einde van het hoofdstuk Toepassen met expliciete samenhang tussen vorige hoofdstukken

 • expliciete recontextualisering


Klaar voor

Toepassen stof voorafgaande §-en in andere context (recontextualisering)


Klaar voor

Toepassen stof voorafgaande hoofdstukken


Klaar voor

Unieke kenmerken Nectar 3e TF

 • Compleet en compact met jaardelen

 • Concepten als kapstok voor contexten

 • Groot verschil tussen havo en vwo

 • Samenhang binnen bio en tussen vakken

 • Bronnen vormen rode draad

 • Practica beproefd

 • Examentraining met oplossingsstrategie

 • Sterk verbeterde ict (Nectar online)


Klaar voor

5. Bronnen vormen rode draad

 • nieuw! Geplaatst daar waar nodig (niet meer in bak bovenaan pag.)

 • nieuw! Vertellen hetzelfde verhaal als lopende tekst

 • nieuw! Kan pagina groot zijn, waar nodig

 • leerling- quote (Bas, CS Walcheren)

 • ’de plaatjes passen

 • zowel bij de stof

 • als bij elkaar’


Klaar voor

pagina groot beeld


Klaar voor

Bronnen vertellen rode draad door het hoofdstuk

Veel bronnen en teksten herschreven


Klaar voor

Bronnen

Docenten-quote (nav klassenset katernen)

‘Wel 2 prachtige afbeeldingen op blz 108 en 109; heel prettig dat deze afbeeldingen zo groot zijn!

Overigens vinden we alle afbeeldingen mooi en duidelijk.’ (J. de Jonge)


Klaar voor

Unieke kenmerken Nectar 3e TF

 • Compleet en compact met jaardelen

 • Concepten als kapstok voor contexten

 • Groot verschil tussen havo en vwo

 • Samenhang binnen bio en tussen vakken

 • Bronnen vormen rode draad

 • Practica beproefd

 • Examentraining met oplossingsstrategie

 • Sterk verbeterde ict (Nectar online)


Klaar voor

6. Practica beproefd

 • nieuw! Allen nieuw

 • nieuw! Allen getest op werkbaarheid → goed, gevarieerde, degelijke practica in minicontextjes

 • nieuw! Foto’s, filmpjes en aanvullende informatie via ICT

 • Docent – quote:

 • ‘Practica zien er goed uit. Foto's laten zien dat ze

 • getest zijn. Ik krijg gewoon zin om ze uit te proberen

 • in mijn klas.’ (W. jongmans)


Klaar voor

Alle practica getest door toa

Toa-quote:

‘Practica staan goed omschreven.’

(Toa Visser ‘t Hooft)


Klaar voor

Unieke kenmerken Nectar 3e TF

 • Compleet en compact met jaardelen

 • Concepten als kapstok voor contexten

 • Groot verschil tussen havo en vwo

 • Samenhang binnen bio en tussen vakken

 • Bronnen vormen rode draad

 • Practica beproefd

 • Examentraining met oplossingsstrategie

 • Sterk verbeterde ict (Nectar online)


Klaar voor

7. Examentraining

 • nieuw! Vanaf leerjaar 4

 • nieuw! Gericht op oplossingstrategie

 • nieuw! Met recente examenopgaven


Klaar voor

Examentraining leert oplossingsstrategie voor maken examenvragen


Klaar voor

Samengevat

 • nieuw!Één pagina achteraan het hoofdstuk

 • Helpt bij het leren van de concepten

 • nieuw!Uitgebreid in ICT inclusief leerdoelen


Klaar voor

Korte samenvatting met bronnen


Klaar voor

Unieke kenmerken Nectar 3e TF

 • Compleet en compact met jaardelen

 • Concepten als kapstok voor contexten

 • Groot verschil tussen havo en vwo

 • Samenhang binnen bio en tussen vakken

 • Bronnen vormen rode draad

 • Practica beproefd

 • Examentraining met oplossingsstrategie

 • Sterk verbeterde ict (Nectar online)


Klaar voor

8. ICT Nectar online

 • nieuw! Nectar online

 • nieuw! Met alle delen digitaal beschikbaar

 • nieuw! Voorkennis

 • nieuw!Paragrafen met eindtermen in context

 • nieuw! Met toelichting bij practica

 • nieuw! Samengevat met leerdoelen

 • nieuw! Met oefentoets op niveau (pw)

 • nieuw! Met actualiteit in de context

 • Begrippenlijst


Klaar voor

http://nectar.online.noordhoff.nl/


Klaar voor

Presentatiescherm


Klaar voor

Voorkennis ophalen


Klaar voor

§-en met eindtermen in context


Klaar voor

Practicum: film complexe handeling preparaat maken


Klaar voor

Samengevat met leerdoelen


Klaar voor

Oefentoets


Klaar voor

Actualiteit in de context


Klaar voor

Voorbereiden


Klaar voor

Proefwerken

 • Arial 12 conform eindexamen

 • Uitvergroten voor dyslectische leerlingen overbodig

 • 2 gelijkwaardige proefwerken

 • 45 min. (evt. tijd voor nabespreking, dyslectische lln meer tijd)

 • Met contextopgaven

 • RTTI


Klaar voor

RTTI classificatie

 • R = reproductie

 • T1 = toepassen in bekende context

 • T2 = toepassen in nieuwe context

 • I = inzicht, verbanden leggen

 • Leerling scoort slechter op R en T1?

 • beter leren

 • Leerling scoort slechter op T2 en I?

 • niveau is lastig


Klaar voor

Eerste reactie?

 • (...) Wat ziet dat er mooi uit zeg. Ik krijg nu al zin om er volgend jaar mee te gaan werken. (...) (G.Ledoux)

 • (...) Verder ben ik zeer te spreken over het hoofdstuk. Het ziet er prima uit. Kleurstelling en grootte van de bronnen vind ik mooi.(...)

 • (…) Ik zie erg uit naar deze nieuwe Nectar. Van wat ik gezien heb, is het een verbetering ten aanzien van de huidige.(…) (L.Karper)


Klaar voor

Inhoudsopgave 5 havo

 • 9 Erfelijkheid

 • 10 Evolutie

 • 11 Gezondheid

 • 12 Bloedsomloop

 • 13 Ademhaling en uitscheiding

 • 14 Regeling


Klaar voor

Inhoudsopgave 5 vwo (onder voorbehoud)

9 Bloedsomloop

10 Ademhaling en uitscheiding

11 Voeding en vertering

12 Afweer

13 Hormoonstelsel

14 Zenuwstelsel

15 Zintuigen

16 Sport


Klaar voor

Inhoudsopgave 6 vwo (onder voorbehoud)

17 Kringlopen en evenwichten

18 Biosfeer en duurzaamheid

19 DNA

20 Planten

21 Eiwitten

22 Biologie in 3D (terugblik, samenhang, vooruitblik)


Klaar voor

Prijzen

 • leerboek €58,-

 • leerling-ict* €9,95

 • uitwerkingenboek €12,-

 • * bevat ook digitale uitwerkingen, klaar te zetten door de docent

 • docentenpakket plus €195,-

  havo + vwo lj 4 t/m 6 per sectie per jaar


Klaar voor

Prijzen per leerling per jaar

Methodelicentie € ? / leerling per jaar


Klaar voor

Oude of nieuwe editie, wel of niet een werkboek, boek of tablet? Waarom kiezen…

De Noordhoff Uitgevers methodelicentie biedt u immers alles!


Klaar voor

De zes voordelen van de Methodelicentie

Altijd beschikken over al het lesmateriaalU werkt altijd met al het beschikbare papieren en digitale lesmateriaal van een methode voor een vaste prijs, per leerling per jaar

U bepaalt zelf het tempo van innovatieU kiest ieder jaar uw ideale mix van boeken, computer en tablet en bepaalt zelf wat past bij uw manier van lesgeven

Altijd werken met de nieuwste editiesAls er een nieuwe editie verschijnt, heeft u deze direct tot uw beschikking

Ieder jaar nieuwe werkboekenU krijgt ieder jaar nieuwe werkboeken, zodat uw leerlingen er gewoon in kunnen schrijven

Inclusief al het docentenmateriaalAltijd toegang tot toetsen, handleidingen, planningen én presentatiemateriaal voor het digitale schoolbord

Altijd de mogelijkheid om met een tablet te werkenU kiest of en wanneer u start met tabletonderwijs


 • Login