ja anje konkurentnosti privrede na principima javnih nabavki
Download
Skip this Video
Download Presentation
Jačanje konkurentnosti privrede na principima javnih nabavki

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Jačanje konkurentnosti privrede na principima javnih nabavki - PowerPoint PPT Presentation


  • 105 Views
  • Uploaded on

Jačanje konkurentnosti privrede na principima javnih nabavki. doc dr Rička Željko X međunarodni seminar ‘’Pravac ekonomskog oporavka BiH’’ Dubrovnik , 9.-10.11.2010.g . Konkurentnost.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Jačanje konkurentnosti privrede na principima javnih nabavki' - holland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ja anje konkurentnosti privrede na principima javnih nabavki

Jačanje konkurentnosti privrede na principima javnih nabavki

doc dr Rička Željko

X međunarodni seminar

‘’Pravac ekonomskog oporavka BiH’’

Dubrovnik, 9.-10.11.2010.g.

konkurentnost
Konkurentnost

Konkurentnost je uporedna mjera sposobnosti preduzeća, sektora, regije ili države za proizvodnju dobara.

Konkurentnost se upoređuje u odnosu na druge, stvarne ili potencijalne konkurente. 

Tradicionalno najboljom mjerom konkurentnosti smatra se bruto domaći proizvod (BDP) po stanovniku. Bruto domaći proizvod mjeri vrijednost svih dobara proizvedenih u nekoj ekonomiji u određenom vremenskom razdoblju, najčešće godini. 

konkurentnost1
Konkurentnost

Bruto domaći proizvod po stanovniku je statična mjera konkurentnosti (pokazuje trenutnu sposobnost za proizvodnju, a ona zavisi od kapaciteta (materijalnih i nematerijalnih) koji su razvijeni u prošlosti.

Međutim, konkurentnost je dinamičan koncept koji je djelimično usmjeren i prema budućnosti.

Infrastruktura, inovacijski kapaciteti, kvalitet institucija,  obrazovanje – su, takođe, važni faktori konkurentnosti koje mjera poput trenutnog bruto domaćeg proizvoda ne može na odgovarajući način izmjeriti.

konkurentnost2
Konkurentnost

Indeks konkurentnosti Svjetskog gospodarskog foruma koji kretanje indeksa utvrđuje na slijedećim područjima:

- kvaliteta institucija,

- kvaliteta infrastrukture,

- makroekonomske stabilnosti,

- kvaliteta zdravstvene zaštite i primarnog obrazovanja,

- kvaliteta visokog i cjeloživotnog obrazovanja,

- efikasnosti tržišta,

- tehnološke spremnosti,

- sofisticiranosti poslovnog sektora,

- inovacijskih kapacitet, itd

konkurentnost3
Konkurentnost

Postupak analize konkurentnosti sastoji se od pet ključnih faza koje se koriste bez obzira je li riječ o analizi konkurentnosti zemalja, regija, industrija ili preduzeća:

-definisanja ključnih područja konkurentnosti (praćenje faktora koji djeluju na strani tražnje, faktora proizvodnje, strategije konkurencije i državnih institucija), 

-izbora relevantnih mjera konkurentnosti,

-izbora ciljne pozicije,

-izbora mjera i akcija koje dovode do željene pozicije,

-nadzor uspješnosti (praćenje promjena indikatora).

javne nabavke
Javne nabavke

Javne nabavke u EU predstavljaju značajno tržište, a prema procjenama Evropske Komisije, ukupna vrijednost javnih nabavki iznosi 16% bruto društvenog proizvoda Unije.

U Bosni i Hercegovini, javne nabavke apsorbuju, takođe, značajan dio javnih sredstava.

generisanje bdp
Generisanje BDP

-preferencijali

-investicije (elektroenergetski sektor, saobračajnice..)

principi zjn u eu
Principi ZJN u EU

-slobodno kretanje roba (čl. 28. Ugovora EZ);

-sloboda osnivanja (čl. 43. Ugovora EZ);

-sloboda pružanja usluga (čl. 49. Ugovora EZ).

-zabrana svake diskriminacije na osnovu nacionalnosti (čl. 81. Ugovora EZ);

-tržišno nadmetanje (čl. 81. Ugovora EZ).

ciljevi zjn u eu
Ciljevi ZJN u EU

Primarni cilj prava i politike javnih nabavki u Evropskoj Uniji je stvaranje pravnog i administrativnog okvira koji je potreban za funkcionisanje postupaka javnih nabavki koji osiguravaju dobijanje prave vrijednosti za novac, konkurenciju, otvaranje tržišta, transparentnost.

Sekundarni ciljevi koji se mogu vidjeti u ovim propisima su industrijska sigurnost, sigurnost države, socijalna sigurnost i sigurnost okoliša.

ciljevi zjn u bih
Ciljevi ZJN u BiH
  • - načelo nediskriminacije (ravnopravnosti) ponuđača,
  • - načelo transparentnosti postupaka,
  • načelo pravične i otvorene konkurencije,
  • - načelo ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava (razmjena vrijednosti za novac),
  • -načelo zakonitosti.
ciljevi zjn u bih1
Ciljevi ZJN u BiH

Osnovna načela sadržana u navedenim direktivama EU prihvata i Zakon o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini, u članu 1., i to:

‘’-najefikasniji način korištenja javnih sredstava (s obzirom na svrhu i predmet javne nabavke),

-izvršenje nabavke i dodjeljivanje ugovora o javnoj nabavci, koji vrše ugovorni organi uskladu sa postupcima utvrđenim ovim Zakonom,

-da pri tome, ugovorni organi preduzmu sve potrebne mjere kako bi se osigurala pravična i aktivna konkurencija, među potencijalnim dobavljačima, uz ostvarivanje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti.’’

elementi konkurentnosti
Elementi konkurentnosti

Ova zajednička pravila se odnose na:

-definicije ugovornog organa i javnih ugovora,

-utvrđivanje postupaka javnih nabavki i uslova za njihovu upotrebu,

-utvrđivanje tehničkih specifikacija,

-objavljivanje obavještenja o javnim nabavkama, odluka o dodjeli ugovora, odluka o poništenju, planova za javne nabavke,

-kriterijume za kvalifikaciju kandidata i odabir najpovoljnije ponude;

-osnovne zahtjeve po pitanju postupka revizije.

na ela jn
Načela JN

Načelonediskrminacije, u postupcima javnih nabavki,

Načelo transarentnosti, u postupcima javnih nabavki,

Načelo jednake i otvorene konkurencije,u postupcima javnih nabavki,

Načelo ekonomičnosti, u postupcima javnih nabavki,

Načelo zakonitosti

ad