A frankfurti iskola f bb t rekv sei s a tekint lyelv szem lyis g
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 31

A frankfurti iskola főbb törekvései és a „tekintélyelvű személyiség” PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A frankfurti iskola főbb törekvései és a „tekintélyelvű személyiség”. Új „antropológiai” faj?. Szél Dávid, Kroó Adrienn, phd-hallgatók Analitikus szociálpszichológia, PTE BTK Pécs, 2011. március 28. „Légy alázatos a tekintélyekkel”, Georg Grosz, 1928. Frankfurti iskola. Történeti kontextus.

Download Presentation

A frankfurti iskola főbb törekvései és a „tekintélyelvű személyiség”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A frankfurti iskola főbb törekvéseiés a „tekintélyelvű személyiség”

Új „antropológiai” faj?

Szél Dávid, Kroó Adrienn, phd-hallgatók

Analitikus szociálpszichológia, PTE BTK

Pécs, 2011. március 28.


„Légy alázatos a tekintélyekkel”, Georg Grosz, 1928


Frankfurti iskola


Történeti kontextus

 • Frankfurt, 1920-as évek

  • intellektuális fénykor

  • Város szociálliberális irányultság

  • balliberális zsidó főpolgármester, Ludwig Landmann

  • Marxista és antikapitalista beállítódás

 • 3 korszak, 3 nagy történeti ugrás


Főbb célok

 • Kisebbségek megnevezése nélkül mérje az előítéleteket és az etnocentrizmust

  • Általános mérőeszköz

 • Dinamikai és logikai magyarázat

 • Leírás a személyiség szintjén

 • Lehetséges-e a fasizmus

  terjeszkedése Amerikában?


Pszichoanalitikus attitűd

Nemzeten belüli és

kívüli népekkel

szembeni

ellenségeskedés

Saját nép

túlbecsülése

Sztereotípia,

merevség,

racionalizáció


Pszichoanalitikus attitűd

ÖDIPUSZ-

KOMPLEXUS

Nemzeten belüli és

kívüli népekkel

szembeni

ellenségeskedés

Saját nép

túlbecsülése

Sztereotípia,

merevség,

racionalizáció


Filmrészlet:Amerikai szépség(Sam Mendes, 1999)


Kérdések

 • Milyen a család?

 • Milyen az apa?

 • Milyen az apa-gyerek kapcsolat?

 • Milyen a gyerekek viszonya szüleikkel?

 • Milyen lehet az id-ego-superego triász az egyes szereplőknél?


Frankfurt és a Spanyol-viasz

„A német fasizmus a patriarchális

tekintélyelvű család elkerülhetetlen

következménye”

(Wilhelm Reich, 1932)


Frankfurt és a Spanyol-viasz

„A német fasizmus a patriarchális

tekintélyelvű család elkerülhetetlen

következménye”

(Wilhelm Reich, 1932)

Tekintélyelvű társadalomban a család

az a pszichológiai közeg,

amely a karakterformálódásban

alapvető szerepet játszik

(Erich Fromm, 1932)


Peter Haneke: A fehér szalag


„Az olyan személy, akinek rossz modora, nevelés és

szokásai vannak, aligha számíthat arra,

hogy tisztességes emberek befogadják maguk közé”


 • Konvencionalizmus

 • „Mindenkinek mélyen kell hinnie egy nála magasabb

 • rendű természetfölötti erőben, amelynek teljesen

 • aláveti magát, s döntéseinek szó nélkül engedelmeskedik”


 • Konvencionalizmus

 • Behódolás az autoriter

 • hatalom előtt

 • „A szexuális bűnök, például gyermekek megrontása és

 • megtámadása, nemcsak bebörtönzést érdemel;

 • az ilyen bűnözőket nyilvánosan meg kellene korbácsolni,

 • vagy még rosszabb büntetést kellene kitalálni a számukra”


 • Konvencionalizmus

 • Behódolás az autoriter

 • hatalom előtt

Autoriter agresszivitás

 • „Ha valakinek problémája van vagy aggasztja valami, a legjobb,

 • ha nem gondolkodik rajta,

 • hanem vidámabb dolgokkal foglalatoskodik”


 • Konvencionalizmus

 • Behódolás az autoriter

 • hatalom előtt

Autoriter agresszivitás

Anti-intracepció

„Nagyon is lehetséges, hogy a háborúk és az összeütközések

sorozata egyszer s mindenkorra az egész világot elpusztító

földrengéssel, árvízzel vagy más természeti katasztrófával

ér majd véget”


 • Konvencionalizmus

 • Behódolás az autoriter

 • hatalom előtt

Autoriter agresszivitás

Anti-intracepció

Babona és sztereotípia


„Manapság túlságosan sokan élnek természetellenes,

elpuhult módon; vissza kellene térnünk a természetesebb,

az energikusabb, tevékenyebb életmódra"


Hatalom és keménység

„Az emberi természet olyan amilyen:

mindig is lesznek háborúk és konfliktusok”


Hatalom és keménység

Rombolási ösztön és cinizmus

“A legtöbb ember nincs is tudatában annak, hogy életünk

nagy részét olyan cselszövések befolyásolják,

melyeket titkos helyeken főztek ki”


Hatalom és keménység

Rombolási ösztön és cinizmus

Projektivitás

„Az ókori görögök és rómaiak vad szexuális orgiái szerények

ahhoz képest, ami ebben az országban folyik,

még olyan helyeken is, ahol az ember legkevésbé várná.”


Hatalom és keménység

Rombolási ösztön és cinizmus

Projektivitás

Nemiség


Mi lehet a baj az F-skálával?


Mi lehet a baj az F-skálával?

Történeti és földrajzi

kontextus


Mi lehet a baj az F-skálával?

Történeti és földrajzi

kontextus

Politikai beállítódás


Mi lehet a baj az F-skálával?

Történeti és földrajzi

kontextus

Politikai beállítódás

Konceptuális

kérdések


Mi lehet a baj az F-skálával?

Németo. – USA – Németo.

20-as évek; 37-49, 49 után

Történeti és földrajzi

kontextus

Politikai beállítódás

Konceptuális

kérdések


Mi lehet a baj az F-skálával?

Németo. – USA – Németo.

20-as évek; 36-45, 45 után

Történeti és földrajzi

kontextus

Politikai beállítódás

Baloldali tekintélyelv?

Konceptuális

kérdések


Mi lehet a baj az F-skálával?

Németo. – USA – Németo.

20-as évek; 36-45, 45 után

Történeti és földrajzi

kontextus

Politikai beállítódás

Baloldali tekintélyelv?

Konceptuális

kérdések

Fordított tételek?

Mit mér valójában?


Záró idézetek

 • „Ami történt, az egy kommunista-freudista aktivista által forradalmian és «szélsőségesen» megfogalmazott alapvető elgondolásnak a politikai spektrumon keresztül történt elmozdulása a távoli baltól Fromm és az Institut jámborabb marxista-szocialista és kezdetlegesen empirikus változatáig, hogy végül az 1950-es évek végének értékmentes, empirikus adatrágcsálásába torkolljon.”

 • „Nohaaz F-skála az idő tájt elmés bevilágítás volt a sötétbe, valószínűleg nem érdemli meg az újraélesztést”


 • Login