Regionale r dgiversamlinger desember 2008
Download
1 / 15

Regionale rådgiversamlinger Desember 2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Regionale rådgiversamlinger Desember 2008. Bakgrunn for endringer særinntak. Tilpasning til gjeldende lov og forskrift Fylker har fått avvik ved tilsyn Alle rett til likeverdig og rettferdig behandling av søknaden. Inntaksforskrift. Forskrift §§ 6-8, 6-13 til 6-17 og 6-24.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Regionale rådgiversamlinger Desember 2008' - hogan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Bakgrunn for endringer s rinntak
Bakgrunn for endringer særinntak

 • Tilpasning til gjeldende lov og forskrift

 • Fylker har fått avvik ved tilsyn

 • Alle rett til likeverdig og rettferdig behandling av søknaden

Kirsti M.H. Mæland


Inntaksforskrift
Inntaksforskrift

Forskrift §§ 6-8, 6-13 til 6-17 og 6-24.

Prinsippet jf. opl.loven:

Alle konkurrerer om skoleplass

Unntak:

 • Særskilt prioritert utdanningsprogram vg1

 • Individuell vurdering, mangler karakterer i mer enn halvparten av faga

Kirsti M.H. Mæland


Behandling av s knadene
Behandling av søknadene

Alle søknader med behov for individuell vurdering behandles hos utd.etaten:

- særsk.prio.utd.progr. vg1

- utvidet rett, 4. og 5. år

- ind.vurdering (mangler karakterer)

Skolene fatter vedtak om spes.und.

Kirsti M.H. Mæland


Skolenes rolle
Skolenes rolle

 • Vurdere søkerens spesialundervisningsbehov, innvilge eller avslå

 • Utarbeide enkeltvedtak om spesialundervisning

Kirsti M.H. Mæland


Rektorenes bekymringer
Rektorenes bekymringer

 • Ny praksis fører til kort planleggingstid for søkere med spes.und. behov som skal konkurrere.

Kirsti M.H. Mæland


Hvordan m te skolenes bekymring
Hvordan møte skolenes bekymring

 • Tidlig prøveinntak

 • Erfaringer fra andre fylker

 • Annerledes måte å planlegge på

Kirsti M.H. Mæland


Planleggingsmodell individfokus

Opplæringsfelt

Elev

Elev

Spesialpedagogisk opplæringsfelt

Elev

Elev

Elev

Planleggingsmodell, individfokus

Kirsti M.H. Mæland


Planleggingsmodell systemfokus

Opplæringsfelt

Elev

Elev

Elev

Tilpasset/spesial-pedagogisk A opplæringsfelt

Tilpasset/spesial-pedagogisk C opplæringsfelt

Elev

Elev

Tilpasset/spesial-pedagogisk B opplæringsfelt

Elev

Elev

Planleggingsmodell, systemfokus

Kirsti M.H. Mæland


Konsekvenser av endringene
Konsekvenser av endringene

Søkerne:

 • Senere svar på søknaden

 • Ikke nødvendigvis første ønske

  De videregående skolene:

 • Vet ikke hvem som kommer inn

 • Kortere planleggingstid

 • Mindre arbeidspress i behandlingsperioden

Kirsti M.H. Mæland


Konsekvenser forts
Konsekvenser forts.

Rådgivere avgiverskole:

 • Planleggingen rundt innsøkingen går som før

  PPT:

 • Sakkyndige vurderinger som før

Kirsti M.H. Mæland


Konsekvens forts
Konsekvens forts.

Utdanningsetaten:

 • Sortere søknader

 • Info brev til søkere som overføres ord. Inntak

 • Gjennomføre prøveinntak, informere skolene

Kirsti M.H. Mæland


Ressurstildeling utfordringer
Ressurstildeling, utfordringer

 • uforutsigbart for skolene

 • ikke store nok rammer til å gjennomføre kategorimodellen

 • årsak til økningen av antall særskiltsøkere

 • støtter ikke utvikling av tilpasset opplæring

Kirsti M.H. Mæland


Ressursfordeling ny modell
Ressursfordeling ny modell

 • tildeles i januar for 3 årsperiode, uavhengig av inntaket

 • Holde igjen ressurser til elever med store hjelpebehov

 • Baseres på erfaringstall, tildelinger de siste 3 årene og kartlegging fra PPT

 • 1. året prøveordning

 • Skolene holder selv av midler til klagesaker og uforutsette ting

 • Fylkesutdanningssjefen holder igjen en liten pott til utjevning

Kirsti M.H. Mæland


Kartlegging fra ppt
Kartlegging fra PPT

Hvem kommer til vgs. de 3 neste årene?

 • Avgiverskole

 • Planlagt mottakerskole

 • Søknadsgrunn (diagnose o.l)

 • Fysisk status (grad av hjelpebehov)

 • Utstyrsbehov

 • Sluttkompetanse (vitnemål, fagbrev, komp.bev)

Kirsti M.H. Mæland


ad