สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด สตูล - PowerPoint PPT Presentation

นายสมบูรณ์  นวลเจริญ
Download
1 / 12

  • 89 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

นายสมบูรณ์ นวลเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ. นางปิยวรรณ ชูนวล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง. นายเชวงศักดิ์ ฉ้วนตั้น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล. สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด สตูล. นางอรพิน เอี้ยวเหล็ก หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป. นายอนุชิต มากนวล

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด สตูล

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5977895

นายสมบูรณ์ นวลเจริญ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

นางปิยวรรณ ชูนวล

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง

นายเชวงศักดิ์ ฉ้วนตั้น

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

สตูล

นางอรพิน เอี้ยวเหล็ก

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายอนุชิต มากนวล

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ


5977895

Function


5977895

Function


5977895

Function


5977895

Function


5977895

Function


5977895

Function


5977895

สถานภาพผังเมืองในพื้นที่

18 (1)

54-55

51

51

52-53

52-54

51

56

55


5977895

Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ปีงบประมาณ 2555


5977895

Agenda


5977895

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


  • Login