slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Berlińska Policja Twój partner dla bezpieczeństwa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Berlińska Policja Twój partner dla bezpieczeństwa - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Berlińska Policja Twój partner dla bezpieczeństwa. Berlińska Policja – Krajowy Urząd Kryminalny. - Ściganie międzynarodowe - Drogi współpracy - Obszar tematyczny Współpraca w UE WS/SW - Profil Berlińskiej Policji - Praca w oparciu o projekty - Progno za.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Berlińska Policja Twój partner dla bezpieczeństwa' - hilde


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Berlińska Policja

Twójpartner dla bezpieczeństwa

berli ska policja krajowy urz d kryminalny
Berlińska Policja – Krajowy Urząd Kryminalny
 • - Ściganie międzynarodowe
 • - Drogi współpracy
 • - Obszar tematycznyWspółpraca w UEWS/SW
 • - Profil Berlińskiej Policji
 • - Praca w oparciu o projekty
 • - Prognoza
republika federalna niemiec
Republika Federalna Niemiec
 • Federalizm
  • Federalna struktura policji
  • Federalna struktura wymiaru sprawiedliwości
 • Kooperacja z tej samej pozycji
 • Obszary decyzyjne
  • Ściganie karne: prokuratura
  • Zażegnywanie zagrożeń: policja
wsp praca policja prokuratura
Współpraca Policja-Prokuratura
 • Stała wymianainformacji o stanie śledztwa, dynamice przestępczości
 • Kompetencje wyspecjalizowane
  • Ciężkie delikty popełniane na osobach
  • Przestępczość zorganizowana
  • Przestępczość gospodarcza
  • Ekstremizm, terroryzm
  • Współpraca międzynarodowa, pomoc prawna
 • Wspólne grupy robocze
wsp praca mi dzynarodowa w zakresie cigania karnego
Współpraca międzynarodowa w zakresie ścigania karnego
 • Umowy międzynarodowe (ONZ, Rada UE)
 • Schengen > Układ UE
  • Porozumienie w sprawie realizacji układu z Schengen
 • Pomoc prawna
  • Umowy wielostronne
  • Umowy dwustronne
 • Europejska Akademia Policyjna
  • Środkowoeuropejska Akademia Policyjna
 • Europol
  • Analytical Work Files
  • The Europol Computer System
 • Rozszerzenie UE – szanse i ryzyka
  • Pozycja Berlina
 • Wspólne działania na zasadzie wzajemności
pomoc prawna kana y
Pomoc prawna - kanały
 • Kanał dyplomatyczny
 • Kanał ministerialny
 • Współpraca organów wymiaru sprawiedliwości
 • Policyjna wymiana informacji
 • Wspólna praca policji
 • Kanał dyplomatyczny jest wiążący, jeżeli regulacje umowne nie dopuszczają współpracy innego rodzaju.
mi dzynarodowe stosunki umowne
Międzynarodowe stosunki umowne
 • Europejska konwencja o ekstradycji (18.04.1960) + Protokoły z dnia 20.08.1979, 05.06.1983
 • Europejska konwencja o pomocy w sprawach karnych (12.06.1962) + Protokół z dnia 12.04.1982
 • Europejska konwencja o zwalczaniu terroryzmu
 • Europejska konwencja o przekazywaniu osób skazanych+ Protokół z dnia 01.06.2000
 • Konwencja w sprawie zwalczania korupcji z dnia 01.07.2002
 • Konwencja o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskaciedochodów pochodzących z przestępstwa z dnia 01.09.1993
 • Konwencja o cyber-przestępczości (cybercrime) z dnia 01.07.2004
umowy dwustronne niemcy
Umowy dwustronne Niemcy
 • Umowa z Monheim F-D
 • Niemiecko-szwajcarska umowa policyjna
  • Niemiecko-austriacka umowa policyjna
 • Niemiecko-czeska umowa policyjna
 • Umowa międzyrządowaD-PL (1995/2002)
  • Umowa policyjna D-DK
  • D-NL umowa policyjna
  • Umowy o współpracy między policją D (SL, RP, NW, BW) z B, NL i L
europejska akademia policyjna
Europejska Akademia Policyjna
 • Tampere 15-16. paźdź. 1999
 • Decyzja Rady UE z dnia 22. grudn.2000
 • Cele
  • Wzmocnienie współpracymiędzy krajowymi szkołami/akademiami policyjnymi
  • Tworzenie wspólnych inicjatyw
  • Sieć dla kadry kierowniczej
 • Praktyka EAP w Niemczech
  • Oferta
  • Dostęp dla krajów trzecich
przyk ad rodkowoeuropejska akademia policyjna mepa
Przykład: Środkowoeuropejska Akademia Policyjna MEPA
 • Uczestnicy HU, D, A, PL, CH, SK, SL, CZ
 • Cele
  • Zwalczaniemiędzynarodowej przestępczościprzez seminaria bazowe
  • Tworzenie kolegialnych sieci
  • Grupa docelowa: kadra zarządzająca policji średniego szczebla
 • Działania
  • Seminaria, warsztaty
  • Koordynacja przezcentralę w Wiedniu
europol mandat y
EUROPOL – Mandaty
 • Zorganizowana struktura przestępcza i dotknięte przynajmniej dwa kraje członkowskie
 • Narkotyki
 • Nielegalna migracja
 • Terroryzm
 • Nielegalny obrót pojazdami
 • Handel ludźmi, łącznie z pornografią dziecięcą
 • Fałszowanie pieniędzy (€)
 • Pranie brudnych pieniędzy
 • … inne obszaryz zakresu ciężkiej przestępczości: zabójstwa, zabójstwa umyślne, przestępczość finansowa, przestępczość komputerowa. …
rozszerzenie ue granice
Rozszerzenie UE – Granice
 • Swobodny przepływ towarów
 • Swobodny przepływ osób
 • Wizy
 • Obywatelstwo Unii
 • Kraje trzecie
 • Podejmowanie pracy
wsp lne dzia ania
Wspólne działania
 • - System informacyjny oparty na Schengen
 • - Europejski nakaz aresztowania
 • Wykonanie zarządzeń zabezpieczających postępowanie: środki dowodowe, zabezpieczenie
 • - Wzajemne uznaniedziałań kończących postępowanie
 • - Eurodac
 • - Dane do analizy kodów DNA
 • - Walka z terroryzmem
policja berli ska
Policja Berlińska
 • Współpraca międzynarodowa
  • Pomoc prawna iprzepływ informacji między policją
  • Współpraca w szerszym znaczeniu
   • (dwustronna) wymiana ekspertów, „Centers of Excellence“
   • Misje policyjne (misje ONZ/UE)
   • Projekty unijne
    • obecnie LV, HU, EE, TR, PL
policja berli ska cele i

Der Polizeipräsident in Berlin – LKA 65

Kriminaldirektor Uwe Wilhelms EU-Förderprogramme

Policja Berlińska – Cele I
 • Policja stołecznaa zmienione wymogi w drodzeumiędzynarodowienia ścigania karnego,
 • Spowodować wzrost zdolności Europyoraz zyskiwać na profilu na płaszczyźnie wewnętrznej i międzynarodowej,
 • Wzmocnić gotowość współpracy wykraczającej poza projekt,
 • Stworzyć kompatybilne struktury,
 • Pozyskiwać rozpoznania przez policję zagraniczną,

Tempelhofer Damm 12, 12101 Berlin [email protected]4664-965000

policja berli ska cele ii

Der Polizeipräsident in Berlin – LKA 65

Kriminaldirektor Uwe Wilhelms EU-Förderprogramme Mai 2005

Policja Berlińska – Cele II
 • Efekty zwrotne i edukacyjne poprzez stosowanie własnych koncepcji / wymianę doświadczeń,
 • Doskonalenie zawodowe pracowników,
 • Wprowadzenie / stworzenieprofesjonalnych metod / technik zarządzania projektem,
 • Zarządzanie wiedzą,
 • Zarządzanie jakością

Tempelhofer Damm 12, 12101 Berlin [email protected]4664-965000

bezpiecze stwo w europie prognoza
Bezpieczeństwo w Europie - Prognoza
 • Program strategiczny BKA
  • Problemy niezawodności
  • “Pełzający” rozwój
  • To nie jest jednokierunkowa drogaZachód-Wschód
  • Zmiany stopniowe
   • PZi ciężka przestępczość grup zorganizowanych
   • Handel ludźmi, przestępstwa narkotykowe, przemyt pojazdów mechanicznych
  • Stabilizacja istniejących struktur PZ
bezpiecze stwo w europie prognoza1
Bezpieczeństwo w Europie - Prognoza
 • Opóźnione działaniemetod policji kryminalnej
 • Wzrost przestępczości subwencyjnej
 • Ekstremizm/terroryzm wobec obcokrajowców
 • Przeciwnicy globalizacji (SiO)
 • Napływ ludzi
 • Znaczenie SIS
 • Wzrastający przepływ ludzi i towarów (okazje do popełniania przestępstw)
slide22

Dziękuję Państwu za uwagę

Pytania ?

Thanks for Your attention

ad