Porada ředitelů dětských domovů zřizovaných Moravskoslezským krajem
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Porada ředitelů dětských domovů zřizovaných Moravskoslezským krajem 4. 6. 2009 PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Porada ředitelů dětských domovů zřizovaných Moravskoslezským krajem 4. 6. 2009 odbor školství, mládeže a sportu KÚ MSK oddělení přímých nákladů. Témata:. Výsledky rozpisu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2009 Rozvojové programy v roce 2009 Úpravy závazných ukazatelů v průběhu roku 2009.

Download Presentation

Porada ředitelů dětských domovů zřizovaných Moravskoslezským krajem 4. 6. 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Porada editel d tsk ch domov z izovan ch moravskoslezsk m krajem 4 6 2009

Porada ředitelů dětských domovů zřizovaných Moravskoslezským krajem4. 6. 2009

odbor školství, mládeže a sportu KÚ MSK

oddělení přímých nákladů


T mata

Témata:

 • Výsledky rozpisu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2009

 • Rozvojové programy v roce 2009

 • Úpravy závazných ukazatelů v průběhu roku 2009

Porada ředitelů dětských domovů – 4. 6. 2009


1 v sledky rozpisu rozpo tu na rok 2009

1. Výsledky rozpisu rozpočtu na rok 2009

Neinvestiční výdaje k 1. 4. 2009

v Kč

Porada ředitelů dětských domovů – 4. 6. 2009


Porada editel d tsk ch domov z izovan ch moravskoslezsk m krajem 4 6 2009

Mzdové prostředky v Kč poskytnuté mimonormativně dohodovací řízení dětských domovů

Porada ředitelů dětských domovů – 4. 6. 2009


V voj mimonormativn ho dofinancov n dohodovac zen

Vývoj mimonormativního dofinancování – dohodovací řízení

v tis. Kč

Porada ředitelů dětských domovů – 4. 6. 2009


Pr m rn plat d tsk ch domov

Průměrný plat dětských domovů

v Kč

Porada ředitelů dětských domovů – 4. 6. 2009


2 rozvojov programy v roce 2009

2. Rozvojové programy v roce 2009

- dle ustanovení § 171 odst. 2 školského zákona

prostředky na platy v tis. Kč

Porada ředitelů dětských domovů – 4. 6. 2009


Porada editel d tsk ch domov z izovan ch moravskoslezsk m krajem 4 6 2009

3. Úpravy závazných ukazatelů v průběhu roku

Rezerva finančních prostředků po dohodovacích řízeních

v tis. Kč

Porada ředitelů dětských domovů – 4. 6. 2009


Et en o dopadu zm ny platov ch tarif nepedagogick ch pracovn k od 1 4 2009

Šetření o dopadu změny platových tarifů nepedagogických pracovníků od 1. 4. 2009

Dětské domovy

Porada ředitelů dětských domovů – 4. 6. 2009


Porada editel d tsk ch domov z izovan ch moravskoslezsk m krajem 4 6 2009

 • zvýšení tarifní části platů o 3,5 % všem zaměstnancům

 • případné nevyčerpání přiděleného objemu PNP a OON

  - informovat KÚ nejpozději do 15. 10. 2009

Porada ředitelů dětských domovů – 4. 6. 2009


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost.

Porada ředitelů dětských domovů – 4. 6. 2009


 • Login