Ph ng v n xin vi c l m
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Phỏng vấn xin việc làm PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Phỏng vấn xin việc làm. Việc thực tập (Internship/Co-op) Việc làm Fulltime. Điều cần thiết cho phỏng vấn. Thư giới thiệu cá nhân (LoR) CV (resume). Mục đích của phỏng vấn. Người phỏng vấn tìm hiểu bạn ? - Cá tính - Điểm mạnh của cá nhân - Mang lợi ích cho công ty. Tìm hiểu công ty.

Download Presentation

Phỏng vấn xin việc làm

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ph ng v n xin vi c l m

Phỏng vấn xin việc làm

 • Việc thực tập (Internship/Co-op)

 • Việc làm Fulltime


I u c n thi t cho ph ng v n

Điều cần thiết cho phỏng vấn

 • Thư giới thiệu cá nhân (LoR)

 • CV (resume)


M c ch c a ph ng v n

Mục đích của phỏng vấn

 • Người phỏng vấn tìm hiểu bạn ?

  - Cá tính

  - Điểm mạnh của cá nhân

  - Mang lợi ích cho công ty


T m hi u c ng ty

Tìm hiểu công ty

 • Website

 • Môi trường thương mại

 • Chuẩn bị câu hỏi về công ty


Chu n b cho ph ng v n

Chuẩn bị cho phỏng vấn

 • Cần phải mặc nghiêm trang

 • Đến sớm trước 15-20 phút


C ch khi giao ti p

Cử chỉ khi giao tiếp

 • Bắt tay với lòng tự tin

 • Để ý trước khi ngồi xuống

 • Eye contact


C c c u h i c th b h i

Các câu hỏi có thể bị hỏi

 • Tự giới thiệu về bạn

 • Tính lãnh đạo / thành viên

 • Tại sao bạn chọn công việc

 • Kinh nghiệm làm việc

 • Giỏi về phân tích hay tính toán


Th c m n

Thư cảm ơn

 • Nên viết thư cảm ơn


 • Login