V rteomenetlus i ii 3 ap
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

VÄÄRTEOMENETLUS I, II 3 AP PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VÄÄRTEOMENETLUS I, II 3 AP. ÜLLE VANAISAK Sisekaitseakadeemia Politseikolledž Karistus- ja menetlusõiguse õppetool. KURSUSE AVALEHT. KURSUS ASUB E-KUTSEKOOLI IVA-s AADRESSIL: http://iva.e-uni.ee/IVA/IVA/courses/5702/course_index. INFO KURSUSE KOHTA.

Download Presentation

VÄÄRTEOMENETLUS I, II 3 AP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


VÄÄRTEOMENETLUS I, II3 AP

ÜLLE VANAISAK

Sisekaitseakadeemia

Politseikolledž

Karistus- ja menetlusõiguse õppetool


KURSUSE AVALEHT


KURSUS ASUB E-KUTSEKOOLI IVA-s AADRESSIL:http://iva.e-uni.ee/IVA/IVA/courses/5702/course_index


INFO KURSUSE KOHTA

 • Sihtrühm: Politseikolledži PK040 õpperühma üliõpilased

 • Kursus koosneb kahest osast:

  1. osa kestusega: 06.10.2006 – 27.01.2007

  2. osa kestusega: 09.02.2007 – 13.04.2007

 • Loengud toimuvad:

  reedeti kell 10.30 – 12.00

  laupäeviti kell 9.00 –10.30


KURSUSE INFOLEHT


INFO KURSUSE KOHTA

 • Õppeaine esimeses osas (2AP ulatuses) antakse ülevaade väärteomenetluse põhimõtetest, subjektidest; väärteomenetlust välistavatest asjaoludest ja lõpetamise alustes; menetlust tagavatest toimingutest ja sunnivahenditest; kohtuvälisest menetlusest ja kaebemenetlusest.


INFO KURSUSE KOHTA

 • Samuti antakse ülevaade väärtegudest, mille menetlemine kuulub politsei pädevusse. Analüüsitakse karistusseadustikus sätestatud väärtegusid ja väärtegusid käsitlevaid eriseadusi, menetluslikke probleeme ja sellealast kohtupraktikat.


INFO KURSUSE KOHTA

 • Õppeaine teises osas (1AP ulatuses) analüüsitakse üliõpilase väärteo menetlusega seotud probleeme tema politseiasutuses ning pakutakse probleemidele lahendused.


INFO KURSUSE KOHTA

I osa HINDAMINE:

Testid (4x5) - 20p

Kodutöö (kaasuse lahendamine) - 15p

Rühmatöö -15p

Eksam on kirjalik (kaasuse lahendamine).

Eksami sooritamiseks on vaja saada kokku üle 50%

punktidest.

Kokku:100 p


INFO KURSUSE KOHTA

II osa HINDAMINE:

Väärteomenetluse alase probleemi tuvastamise ja lahendamise oskust ning esitluse ettekandmist


TEADMISTE KONTROLL

1) Rühmatöö

Liiklusalased väärteod

2. detsembril 2006. a loengus jagatakse rühmadele teemad ning antakse juhised esitluste koostamiseks, mis kantakse üliõpilaste poolt ette 13. jaanuaril 2007. a loengus.


TEADMISTE KONTROLL

2) Testid hõlmavad järgmisi teemasid:

1Väärteomenetlus (1. ja 2. tund)

2Kohtuväline menetlus (3. ja 4. tund)

Alkoholi-, tubaka- ja narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus (5. tund)

KarS-s sätestatud väärteod (7. tund)


TEADMISTE KONTROLL

3) Iseseisvad tööd ja tähtajad:

Iseseisev töö hõlmab ettevalmistust loenguteks ning 1 iseseisva töö kirjalikku lahendamist. Iseseisev töö antakse kätte 03.11.2006. a ja peab olema esitatud 02.12.2006. a loengu ajal.


EKSAMILE PÄÄSU EELDUS

 • Eksamile pääsemiseks peab hinnatud olema 4 testi, osaletud rühmatöö koostamisel ja ettekandmisel ning tähtajaks esitatud iseseisvalt koostatud töö.


ÕPPEAINE EESMÄRK JA SOOVITUD TULEMUSED

 • Üliõpilane teab ja oskab kuidas menetleda väärtegusid rakendades menetlusliikidest siis kas hoiatus-, kiir- ja üldmenetlust ja täites nõuetekohaselt vastavad dokumendid

 • Oskab lahendada menetleja peale esitatud kaebust ja koostada kodanikule vastuse


ÕPPEAINE EESMÄRK JA SOOVITUD TULEMUSED

 • Oskab läbi viia erinevaid menetlemis- ja uurimistoiminguid ja vormistada need korrektselt tõenditena

 • Oskab põhjendada vastulause mittearvestamist otsuses

 • Teab kaebemenetluse korda


LÄBITAVAD TEEMAD (asuvad slaidide loetelus)


LÄBITAVAD TEEMAD(asuvad slaidide loetelus)


LÄBITAVAD TEEMAD (asuvad slaidide loetelus)


LÄBITAVAD TEEMAD (asuvad slaidide loetelus)


LÄBITAVAD TEEMAD (asuvad slaidide loetelus)


TEOREETILISTE TEEMADE KINNISTAMISEKS KOOSTATAKSE ERINEVAD DOKUMENDID


ENESEHINNANGU TESTID


Dokumentide blanketid asuvad raamaturiiulil kaustas VTM dokumendid


KODU- JA RÜHMATÖÖDE JUHISED ASUVAD RAAMATURIIULIS


 • Login