v rteomenetlus i ii 3 ap
Download
Skip this Video
Download Presentation
VÄÄRTEOMENETLUS I, II 3 AP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

VÄÄRTEOMENETLUS I, II 3 AP - PowerPoint PPT Presentation


 • 333 Views
 • Uploaded on

VÄÄRTEOMENETLUS I, II 3 AP. ÜLLE VANAISAK Sisekaitseakadeemia Politseikolledž Karistus- ja menetlusõiguse õppetool. KURSUSE AVALEHT. KURSUS ASUB E-KUTSEKOOLI IVA-s AADRESSIL: http://iva.e-uni.ee/IVA/IVA/courses/5702/course_index. INFO KURSUSE KOHTA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VÄÄRTEOMENETLUS I, II 3 AP' - hilary-finch


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v rteomenetlus i ii 3 ap

VÄÄRTEOMENETLUS I, II3 AP

ÜLLE VANAISAK

Sisekaitseakadeemia

Politseikolledž

Karistus- ja menetlusõiguse õppetool

kursus asub e kutsekooli iva s aadressil http iva e uni ee iva iva courses 5702 course index
KURSUS ASUB E-KUTSEKOOLI IVA-s AADRESSIL:http://iva.e-uni.ee/IVA/IVA/courses/5702/course_index
info kursuse kohta
INFO KURSUSE KOHTA
 • Sihtrühm: Politseikolledži PK040 õpperühma üliõpilased
 • Kursus koosneb kahest osast:

1. osa kestusega: 06.10.2006 – 27.01.2007

2. osa kestusega: 09.02.2007 – 13.04.2007

 • Loengud toimuvad:

reedeti kell 10.30 – 12.00

laupäeviti kell 9.00 –10.30

info kursuse kohta1
INFO KURSUSE KOHTA
 • Õppeaine esimeses osas (2AP ulatuses) antakse ülevaade väärteomenetluse põhimõtetest, subjektidest; väärteomenetlust välistavatest asjaoludest ja lõpetamise alustes; menetlust tagavatest toimingutest ja sunnivahenditest; kohtuvälisest menetlusest ja kaebemenetlusest.
info kursuse kohta2
INFO KURSUSE KOHTA
 • Samuti antakse ülevaade väärtegudest, mille menetlemine kuulub politsei pädevusse. Analüüsitakse karistusseadustikus sätestatud väärtegusid ja väärtegusid käsitlevaid eriseadusi, menetluslikke probleeme ja sellealast kohtupraktikat.
info kursuse kohta3
INFO KURSUSE KOHTA
 • Õppeaine teises osas (1AP ulatuses) analüüsitakse üliõpilase väärteo menetlusega seotud probleeme tema politseiasutuses ning pakutakse probleemidele lahendused.
info kursuse kohta4
INFO KURSUSE KOHTA

I osa HINDAMINE:

Testid (4x5) - 20p

Kodutöö (kaasuse lahendamine) - 15p

Rühmatöö -15p

Eksam on kirjalik (kaasuse lahendamine).

Eksami sooritamiseks on vaja saada kokku üle 50%

punktidest.

Kokku:100 p

info kursuse kohta5
INFO KURSUSE KOHTA

II osa HINDAMINE:

Väärteomenetluse alase probleemi tuvastamise ja lahendamise oskust ning esitluse ettekandmist

teadmiste kontroll
TEADMISTE KONTROLL

1) Rühmatöö

Liiklusalased väärteod

2. detsembril 2006. a loengus jagatakse rühmadele teemad ning antakse juhised esitluste koostamiseks, mis kantakse üliõpilaste poolt ette 13. jaanuaril 2007. a loengus.

teadmiste kontroll1
TEADMISTE KONTROLL

2) Testid hõlmavad järgmisi teemasid:

1Väärteomenetlus (1. ja 2. tund)

2Kohtuväline menetlus (3. ja 4. tund)

Alkoholi-, tubaka- ja narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus (5. tund)

KarS-s sätestatud väärteod (7. tund)

teadmiste kontroll2
TEADMISTE KONTROLL

3) Iseseisvad tööd ja tähtajad:

Iseseisev töö hõlmab ettevalmistust loenguteks ning 1 iseseisva töö kirjalikku lahendamist. Iseseisev töö antakse kätte 03.11.2006. a ja peab olema esitatud 02.12.2006. a loengu ajal.

eksamile p su eeldus
EKSAMILE PÄÄSU EELDUS
 • Eksamile pääsemiseks peab hinnatud olema 4 testi, osaletud rühmatöö koostamisel ja ettekandmisel ning tähtajaks esitatud iseseisvalt koostatud töö.
ppeaine eesm rk ja soovitud tulemused
ÕPPEAINE EESMÄRK JA SOOVITUD TULEMUSED
 • Üliõpilane teab ja oskab kuidas menetleda väärtegusid rakendades menetlusliikidest siis kas hoiatus-, kiir- ja üldmenetlust ja täites nõuetekohaselt vastavad dokumendid
 • Oskab lahendada menetleja peale esitatud kaebust ja koostada kodanikule vastuse
ppeaine eesm rk ja soovitud tulemused1
ÕPPEAINE EESMÄRK JA SOOVITUD TULEMUSED
 • Oskab läbi viia erinevaid menetlemis- ja uurimistoiminguid ja vormistada need korrektselt tõenditena
 • Oskab põhjendada vastulause mittearvestamist otsuses
 • Teab kaebemenetluse korda
ad