Tyrimo rezultat pristatymas studij skyrius studij kokyb s valdymo grup renata bilbokait
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Tyrimo rezultatų pristatymas Studijų skyrius Studijų kokybės valdymo grupė Renata Bilbokaitė PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Šiaulių universiteto studijų kokybės diagnostika: nuolatinės (dieninės) studijų formos studentų nuomonės vertinimas. Tyrimo rezultatų pristatymas Studijų skyrius Studijų kokybės valdymo grupė Renata Bilbokaitė Karolina Mickevi čienė. Tyrimo problema (probleminiai klausimai) ‏.

Download Presentation

Tyrimo rezultatų pristatymas Studijų skyrius Studijų kokybės valdymo grupė Renata Bilbokaitė

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tyrimo rezultat pristatymas studij skyrius studij kokyb s valdymo grup renata bilbokait

Šiaulių universiteto studijų kokybės diagnostika: nuolatinės (dieninės) studijų formos studentų nuomonės vertinimas

Tyrimo rezultatų pristatymas

Studijų skyrius

Studijų kokybės valdymo grupė

Renata Bilbokaitė

Karolina Mickevičienė


Tyrimo problema probleminiai klausimai

Tyrimo problema (probleminiai klausimai)‏

 • Kaip studentai vertina mokymo(si)procesą universitete?

 •  Ką studentai mano apie galimybes dalyvauti mokslinėje – tiriamojoje veikloje?

 •  Kokios sudaromos studijų sąlygos ir kaip siūloma gerintistudijų aplinką?

 •  Kokia studentų nuomonė apie studijų organizavimą ir pagalbą studijuojant?

 • Kaip vertinama praktikos vieta ir ką patariama keisti praktikos organizavime?


Tyrimo parametrai

Tyrimo parametrai

 • Tyrimo objektas – Šiaulių universiteto bakalauro studijų programų nuolatinės (dieninės) studijų formos studentų nuomonė apie studijų kokybę.

 • Tyrimo tikslas – atskleisti Šiaulių universiteto bakalauro studijų programų nuolatinės (dieninės) studijų formos studentų nuomonę apie studijų kokybę.

 • Tyrimo laikas – 2010 m. rugsėjis – lapkritis mėn.

 • Tyrimo metodas – apklausa raštu.

 • Tyrimo imtis - apklausoje dalyvavo 1273 Šiaulių universiteto visų fakultetų bakalauro studijų programų nuolatinės (dieninės) studijų formos studentai.


Student nuomon s tyrimo klausimyno specifikacija

Studentų nuomonės tyrimo klausimyno specifikacija


Demografin tyrimo magistrant ros studij student imties charakteristika 1

Demografinė tyrimo magistrantūros studijų studentų imties charakteristika (1)

Šiaulių universitetas (N=1273)


Demografin tyrimo magistrant ros studij student imties charakteristika 2

Demografinė tyrimo magistrantūros studijų studentų imties charakteristika (2)

Respondentų pasiskirstymas pagal fakultetus


Student motyvacija studijuoti pritarimo procentas

STUDENTŲ MOTYVACIJA STUDIJUOTI. Pritarimo procentas


Studij procesas 1 pritarimo procentas

STUDIJŲ PROCESAS (1)Pritarimo procentas


Studij procesas 2 pritarimo procentas

STUDIJŲ PROCESAS (2)Pritarimo procentas


Dalyvavimas mokslin je tiriamojoje veikloje pritarimo procentas

DALYVAVIMAS MOKSLINĖJE – TIRIAMOJOJE VEIKLOJE. Pritarimo procentas


Studij aplinka pritarimo procentas

STUDIJŲ APLINKA.  Pritarimo procentas


Studij organizavimas pritarimo procentas

STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS.Pritarimo procentas


Praktikos organizavimas pritarimo procentas

PRAKTIKOS ORGANIZAVIMASPritarimo procentas


Bendras studij kokyb s vertinimas procentai

Bendras studijų kokybės vertinimas Procentai


D koju u d mes

Dėkoju už dėmesį.

Tyrimo pristatymą rasite adresu:

www.su.lt -> Studijos -> Studijų kokybė -> Projektai ir tyrimai


 • Login