Tyrimo rezultat pristatymas studij skyrius studij kokyb s valdymo grup renata bilbokait
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Tyrimo rezultatų pristatymas Studijų skyrius Studijų kokybės valdymo grupė Renata Bilbokaitė PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Šiaulių universiteto studijų kokybės diagnostika: nuolatinės (dieninės) studijų formos studentų nuomonės vertinimas. Tyrimo rezultatų pristatymas Studijų skyrius Studijų kokybės valdymo grupė Renata Bilbokaitė Karolina Mickevi čienė. Tyrimo problema (probleminiai klausimai) ‏.

Download Presentation

Tyrimo rezultatų pristatymas Studijų skyrius Studijų kokybės valdymo grupė Renata Bilbokaitė

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Šiaulių universiteto studijų kokybės diagnostika: nuolatinės (dieninės) studijų formos studentų nuomonės vertinimas

Tyrimo rezultatų pristatymas

Studijų skyrius

Studijų kokybės valdymo grupė

Renata Bilbokaitė

Karolina Mickevičienė


Tyrimo problema (probleminiai klausimai)‏

 • Kaip studentai vertina mokymo(si)procesą universitete?

 •  Ką studentai mano apie galimybes dalyvauti mokslinėje – tiriamojoje veikloje?

 •  Kokios sudaromos studijų sąlygos ir kaip siūloma gerintistudijų aplinką?

 •  Kokia studentų nuomonė apie studijų organizavimą ir pagalbą studijuojant?

 • Kaip vertinama praktikos vieta ir ką patariama keisti praktikos organizavime?


Tyrimo parametrai

 • Tyrimo objektas – Šiaulių universiteto bakalauro studijų programų nuolatinės (dieninės) studijų formos studentų nuomonė apie studijų kokybę.

 • Tyrimo tikslas – atskleisti Šiaulių universiteto bakalauro studijų programų nuolatinės (dieninės) studijų formos studentų nuomonę apie studijų kokybę.

 • Tyrimo laikas – 2010 m. rugsėjis – lapkritis mėn.

 • Tyrimo metodas – apklausa raštu.

 • Tyrimo imtis - apklausoje dalyvavo 1273 Šiaulių universiteto visų fakultetų bakalauro studijų programų nuolatinės (dieninės) studijų formos studentai.


Studentų nuomonės tyrimo klausimyno specifikacija


Demografinė tyrimo magistrantūros studijų studentų imties charakteristika (1)

Šiaulių universitetas (N=1273)


Demografinė tyrimo magistrantūros studijų studentų imties charakteristika (2)

Respondentų pasiskirstymas pagal fakultetus


STUDENTŲ MOTYVACIJA STUDIJUOTI. Pritarimo procentas


STUDIJŲ PROCESAS (1)Pritarimo procentas


STUDIJŲ PROCESAS (2)Pritarimo procentas


DALYVAVIMAS MOKSLINĖJE – TIRIAMOJOJE VEIKLOJE. Pritarimo procentas


STUDIJŲ APLINKA.  Pritarimo procentas


STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS.Pritarimo procentas


PRAKTIKOS ORGANIZAVIMASPritarimo procentas


Bendras studijų kokybės vertinimas Procentai


Dėkoju už dėmesį.

Tyrimo pristatymą rasite adresu:

www.su.lt -> Studijos -> Studijų kokybė -> Projektai ir tyrimai


 • Login