Valtavirtaistaminen k yt nt n 2010 2012 hanke
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Valtavirtaistaminen käytäntöön (2010 – 2012) -hanke PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Valtavirtaistaminen käytäntöön (2010 – 2012) -hanke. Naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistäminen kuntien ja valtion alue- ja paikallishallinnon palveluissa ja toiminnassa. Valtavirtaistaminen käytäntöön -hanke.

Download Presentation

Valtavirtaistaminen käytäntöön (2010 – 2012) -hanke

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Valtavirtaistaminen k yt nt n 2010 2012 hanke

Valtavirtaistaminen käytäntöön (2010 – 2012) -hanke

Naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistäminen kuntien ja valtion alue- ja paikallishallinnon palveluissa ja toiminnassa


Valtavirtaistaminen k yt nt n hanke

Valtavirtaistaminen käytäntöön -hanke

 • Valtavirtaistaminen käytäntöön -hankkeen tavoitteena on kehittää uusia toimintamalleja, menetelmiä ja työvälineitä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseksi kuntien sekä valtion alue- ja paikallisviranomaisten toimintaan ja palveluihin.

 • Hanke toteutetaan 1.3.2010 - 28.2.2012

 • Hankkeen toteuttavat Sosiaalikehitys Oy (hallinnoija), WoM Oy ja KoulutusAvain Oy

 • Hanke toteutetaan osana Manner-Suomen ESR-ohjelmaa ja sen valtakunnallista osiota ja sen rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö

 • Ohjausryhmän kokoonpano: VM, TEM, STM:n tasa-arvoyksikkö, Suomen Kuntaliitto, Sosiaalikehitys Oy, WoM Oy, KoulutusAvain Oy


Sukupuolin k kulman valtavirtaistaminen kunnissa ja valtion alue ja paikallishallinnossa

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen kunnissa ja valtion alue- ja paikallishallinnossa

 • Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisella tarkoitetaan tasa-arvon edistämisen strategiaa, jolla sukupuolinäkökulma ja tasa-arvon edistäminen sisällytetään kaikkeen toimintaan (toiminnan valtavirtaan)


Valtavirtaistaminen merkitsee ett

Valtavirtaistaminen merkitsee, että

 • Tasa-arvon edistäminen kuuluu kaikille

 • Tasa-arvoa edistetään kaikessa toiminnassa

 • Tasa-arvoa edistävät toimijat kussakin toiminnassa (ei valtavirtaisteta sivusta)

 • Sukupuolinäkökulma = mitä asia merkitsee naisten ja miesten ja sukupuolitasa-arvon kannalta, otetaan huomioon kaikessa toiminnassa

 • TAVOITTEENA SUKUPUOLTEN TASA-ARVO


Valtavirtaistaminen k yt nt n 2010 2012 hanke

 • Kunnilla ja valtionhallinnolla on vahvat velvoitteet toteuttaa sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista kaikessa suunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa sekä palveluissa.

  • Esim. Tasa-arvolaki, YK, EU:n perustamissopimus

 • Velvoitteet kuitenkin tunnetaan huonosti viranomaisten piirissä

 • Kunnilla ja valtion alue- ja paikallisviranomaisilla ei ole myöskään riittävää osaamista eikä työvälineitä toteuttaa valtavirtaistamista käytännössä


Hankkeessa kootaan tietoa valtavirtaistamisen nykytilasta kunta ja valtiosektorilla

Hankkeessa kootaan tietoa valtavirtaistamisen nykytilasta kunta- ja valtiosektorilla

 • Hankkeen alkuvaiheessa toteutettiin kartoitus, jossa selvitettiin tähän asti toteutettua valtavirtaistamistyötä kunnissa sekä valtion alue- ja paikallishallinnossa

 • Alkukartoituksen tiedot luovat pohjaa hankkeen kehittämistyölle

 • Alkukartoituksen tulokset luettavissa nettijulkaisuna hankkeen verkkosivuilla (www.sosiaalikehitys.com)


Hankkeessa ty skennell n pilottiorganisaatioiden kanssa

Hankkeessa työskennellään pilottiorganisaatioiden kanssa

 • Länsi- ja Sisä-Suomen AVI, Pohjois-Suomen AVI, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, Oulun, Laitilan ja Vantaan kaupungit

 • Pilottiorganisaatioissa käynnistetään prosessi, joka vahvistaa sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen osaamista, toimeenpanoa ja seurantaa sekä parantaa valtavirtaistamista tukevaa tiedonkeruuta

 • Pilottiorganisaatioille järjestetään sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista käsittelevä koulutus, valtavirtaistamistyötä tukevaa konsultointia sekä verkostoitumista

 • Yhden kunnan kanssa kehitetään sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista kunnan talousarvion laadinnassa


Hankkeessa kehitet n uusia toimintamalleja menetelmi ja ty v lineit valtavirtaistamiseen

Hankkeessa kehitetään uusia toimintamalleja, menetelmiä ja työvälineitä valtavirtaistamiseen

 • Alkukartoituksen, pilottiorganisaatioiden kanssa tehtävän yhteistyön sekä valtavirtaistamista koskevan teoreettisen keskustelun pohjalta hankkeessa kehitetään uusia toimintamalleja, menetelmiä ja työvälineitä valtavirtaistamiseen

 • Hankkeessa tuotettava opas ja koulutusmateriaalit kuntien ja valtion alue- ja paikallisviranomaisten käyttöön julkaistaan vuonna 2012


Valtavirtaistaminen k yt nt n 2010 2012 hanke

Valtavirtaistaminen käytäntöön -hankkeen toiminta- ja vaikuttavuuslogiikka


Yhteystiedot

Yhteystiedot

 • Projektipäällikkö Maija Säkäjärvi

  etunimi.sukunimi@sosiaalikehitys.com

  p. 040 821 8616

  www.sosiaalikehitys.com

 • Konsultti Sinikka Mustakallio

  etunimi.sukunimi@wom.fi

  p. 040 553 8878

 • Konsultti Marja-Leena Haataja

  etunimi.sukunimi@koulutusavain.fi

  p. 040 729 8215


 • Login