Podstawy pomocy psychologicznej
Download
1 / 20

Podstawy Pomocy Psychologicznej - PowerPoint PPT Presentation


 • 238 Views
 • Updated On :

Podstawy Pomocy Psychologicznej. Interwencja wobec stresu. Stres - definicja pojęcia : obiektywne vs subiektywne podejścia do zjawiska stresu; stres a stresor, dystres a eustres, biologiczna koncepcja stresu wg Selye’ego, fazy reakcji stresowej.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Podstawy Pomocy Psychologicznej' - hija


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Interwencja wobec stresu l.jpg
Interwencja wobec stresu

 • Stres - definicja pojęcia: obiektywne vs subiektywne podejścia do zjawiska stresu; stres a stresor, dystres a eustres, biologiczna koncepcja stresu wg Selye’ego, fazy reakcji stresowej.

 • Transakcyjne koncepcje stresu: koncepcja Lazarusa; stres jako wynik interakcji pomiędzy wymaganiami otoczenia i możliwościami jednostki; ocena poznawcza; mechanizmy radzenia sobie ze stresem.

 • Konsekwencje stresu: trudności zawodowe, edukacyjne itp., zaburzenia emocjonalne i społeczne; wypalenie zawodowe; stres a zdrowie.

 • Patogenetyczne vs salutogenetyczne podejście do zagadnień stresu: czy stres pełni jednoznacznie negatywną rolę w życiu człowieka? dlaczego niektórzy ludzie pomimo stresu pozostają zdrowi? czynniki zapobiegające przekształceniu się napięcia w stres.

 • Problemy profilaktyki antystresowej: zasoby indywidualne; wsparcie społeczne jako modyfikator procesów stresowych; rola psychologa jako profesjonalisty przeciwdziałającego powstawaniu sytuacji przeciążenia.


Koncepcja stresu h selye go l.jpg
Koncepcja stresu H. Selye’go

Zgodnie z nią w organizmie, który został poddany wpływowi szkodliwych czynników pojawiają się zmiany fizjologiczne, których zadanie polega na przystosowaniu organizmu do zmienionych warunków. Selye wyróżnił dwojakiego rodzaju zmiany: (1) specyficzne - dostosowane do rodzaju stresora i pojawiające się w miejscu jego oddziaływania - określane jako lokalny zespół adaptacyjny (LAS); (2) niespecyficzne - podobne dla różnych stresorów i związane z ogólną mobilizacją organizmu - określane jako ogólny zespół adaptacyjny (GAS). Czynniki wywołujące zmiany określa się mianem stresorów, a same zmiany (niespecyficzne) stanem stresu. Reakcja stresowa przebiega w trzech etapach: (1) stadium reakcji alarmowej, w którym początkowo odporność organizmu obniża się i widoczne są objawy zaburzenia normalnych funkcji organizmu (faza szoku), a następnie notuje się podwyższenie odporności i reakcje obronne (faza przeciwdziałania szokowi); (2) stadium odporności - odporność organizmu stabilizuje się na podwyższonym poziomie i organizm względnie dobrze toleruje obecność stresora; (3) stadium wyczerpania, do której dochodzi wskutek przedłużonego działania stresora przy jednoczesnej niemożności opanowania go, co prowadzi do załamania odporności organizmu i wtórnego rozregulowania jego funkcji.


Transakcyjne koncepcje stresu 1 l.jpg
Transakcyjne koncepcje stresu 1

 • „emocje są wynikiem lub reakcją na rzeczywiste, wyobrażone lub antycypowane transakcje z otoczeniem, w których pośredniczą procesy poznawcze” (Lazarus, 1986, str. 18).

 • Ocena pierwotna – ocena wtórna

 • Dwie podstawowe funkcje radzenia sobie:

  - instrumentalna - skierowana na zmianę sytuacji, rozwiązanie problemu;

  - regulująca przykre emocje, samouspokajająca.

 • Sposoby radzenia sobie:

  poszukiwanie informacji - wszechstronny przegląd sytuacji stresowej w celu zgromadzenia danych koniecznych dla podjęcia decyzji, przewartościowania sytuacji;

  bezpośrednie działania - wszystkie te czynności pozapoznawcze, które służą uporaniu się z sytuacją stresową;

  powstrzymanie się od działań - zaniechanie działań, które mogą przynieść szkody lub są sprzeczne z wyznawanymi zasadami;

  intrapsychiczne metody zaradcze - procesy poznawcze służące regulowaniu emocji (Lazarus, 1986; także Folkmann, Lazarus, 1985, 1986).


Transakcyjne koncepcje stresu 2 l.jpg
Transakcyjne koncepcje stresu 2

Moos (1986) wyróżnia pięć zestawów zadań adaptacyjnych pojawiających się w sytuacji kryzysu. Są to:

 • ustalenie znaczenia i zrozumienie subiektywnej istotności sytuacji;

 • konfrontacja z rzeczywistością i odpowiedź na wymagania sytuacji zewnętrznej;

 • podtrzymywanie relacji z członkami rodziny i przyjaciółmi, jak również innymi osobami, które mogą być pomocne w rozwiązaniu kryzysu i jego następstw;

 • utrzymywanie rozsądnej emocjonalnej równowagi przez panowanie nad dezorganizującymi emocjami;

 • zachowanie pozytywnego obrazu siebie i poczucia kompetencji.

  Względna ważność powyższych zadań może się zmieniać w zależności od właściwości konkretnej osoby, sytuacji i otoczenia.


Sposoby radzenia sobie wg moosa l.jpg
Sposoby radzenia sobie wg Moosa

 • analiza logiczna - poznawcze próby zrozumienia i rozważenia możliwych działań i ich konsekwencji;

 • pozytywne przewartościowanie - poznawcza restrukturyzacja sytuacji oraz próba znalezienia w niej pozytywnych aspektów, z zachowaniem akceptacji jej realiów;

 • poszukiwanie wsparcia i informacji - behawioralne próby uzyskania pełniejszej informacji na temat sytuacji i możliwych działań oraz umiejętność znajdowania wsparcia społecznego;

 • działania rozwiązujące problem - behawioralne działania skierowane bezpośrednio na problem;

 • unikanie poznawcze - poznawcze próby skierowane na unikanie realistycznego rozważenia problemu i zaprzeczanie;

 • akceptacja - rezygnacja - poznawcze próby poradzenia sobie z problemem poprzez pogodzenie się z sytuacją;

 • poszukiwanie alternatywnych gratyfikacji - behawioralne działania mające na celu znalezienie zastępczych form aktywności i źródeł satysfakcji;

 • rozładowanie emocjonalne - próby behawioralnej redukcji napięcia poprzez ekspresję negatywnych uczuć.


Oznaki stresu l.jpg
Oznaki stresu

 • Biologia: bladość, pocenie się, przyspieszone bicie serca, napięcie mięśni, zmiany ciśnienia krwi, odpływ krwi do mięsni, suchość w ustach i gardle, częste oddawanie moczu, ból pleców, szyi i innych części ciała, zaburzenia menstruacji, niestrawność, bóle głowy, częste przeziębienia i inne pospolite dolegliwości, bezsenność

 • Sprawność poznawcza: luki w pamięci, zapominanie, niemożność skoncentrowania się, ogólny brak zainteresowań, obsesyjne trzymanie się pewnych pomysłów.

 • Emocje: lęk, rozdrażnienie, depresja, zamykanie się w sobie, nerwowość, złość, zakłopotanie.

 • Zachowania: trudności z mówieniem, impulsywność, drżenia, tiki nerwowe, wysoki i nerwowy śmiech, zgrzytanie zębami, częstsze uleganie wypadkom, intensywne palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie leków i narkotyków, zmiany w odżywianiu, pojawienie się nerwowych zachowań.

 • Filozofia życiowa: bezradność, kwestionowanie wartości, bezosobowe podejście do wykonywanych zadań, zobojętnienie.


Skutki stresu 1 l.jpg
Skutki stresu 1

Zbyt wysoki poziom:

 • Ogólne fizyczne napięcie ciała - może objawiać się podwyższonym ciśnieniem krwi, niestrawnością, sensacjami żołądkowymi, suchością w ustach, wzmożonym poceniem się, dreszczami, uczuciem słabości.

 • Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 • Zwolniony refleks.

 • Lęk i zamęt w głowie.

 • Niemożność skoncentrowania się i normalnego myślenia.

  Optymalny poziom:

 • Odprężenie fizyczne i jednoczesny przypływ energii.

 • Świadomość dobrej formy i właściwego funkcjonowania.

 • Wyostrzona uwaga, wiara w siebie.

 • Szybki refleks.

 • Zainteresowanie, zaangażowanie, łatwość realizacji zadań.

  Zbyt niski poziom:

 • Poczucie znudzenia i bezużyteczności.

 • Brak zainteresowania i zaangażowania, odpływ energii.

 • Depresja.

 • Przekonanie, że wszystko jest bez sensu.

 • Urastanie prostych prac do ogromnych zadań.


Skutki stresu 2 l.jpg
Skutki stresu 2

Choroby psychosomatyczne

 • zaburzenia układu trawiennego (owrzodzenia)

 • zaburzenia układu krążenia (nadciśnienie, arytmia, migreny - bóle głowy naczyniowe, zawał)

 • zaburzenia układu oddechowego (alergia, astma oskrzelowa)

 • zaburzenia układu mięśniowo-kostnego (bóle, skurcze, bóle głowy napięciowe)

 • zaburzenia układu odpornościowego

 • choroby skóry (trądzik, łuszczyca, pokrzywka, egzema)

  Reakcje nerwicowe sytuacyjne - zaburzenia nerwicowe (moczenie nocne)


Podsumowanie l.jpg
Podsumowanie

 • Stres jest reakcją na pewien bodziec.

 • Reakcja ta ma charakter psychofizjologiczny.

 • Reakcja stresowa obejmuje szereg potencjalnych reakcji, które prowadzą do pobudzenia psychofizjologicznego. Może manifestować się zarówno stanem pobudzenia, jak również w ekstremalnych sytuacjach może dojść do całkowitego zatrzymania funkcji.

 • Stresor, czyli bodziec wywołujący reakcję staje się nim w efekcie interpretacji poznawczej, a więc uzależnione to jest od znaczenia jakie mu człowiek nadaje.

 • Chroniczne występowanie reakcji stresowej może doprowadzić do dysfunkcji lub uszkodzeń somatycznych.

 • Stres może posiadać zarówno aspekty negatywne jak i pozytywne.

 • Konieczne jest odróżnienie procesu pobudzenia psychofizjologicznego czyli stresu od możliwych konsekwencji w postaci wtórnych zaburzeń patologicznych


Interwencja wobec stresu 1 l.jpg
Interwencja wobec stresu 1

 • Opracowywanie i realizacja strategii umożliwiających unikanie, minimalizowanie lub modyfikowanie narażenia na działanie stresorów

  • psychoedukacja

  • modyfikacja stylu życia

  • poradnictwo i psychoterapia

  • zmiany w diecie

 • Rozwijanie i wykorzystywanie umiejętności pozwalających na redukcję zbyt wysokiego natężenia psychofizjologicznego funkcjonowania i reagowania:

  • medytacja

  • relaksacja

  • sterowanie oddechem

  • biologiczne sprzężenie zwrotne

 • Kształtowanie i wprowadzanie w życie technik umożliwiających zdrowe wyrażanie reakcji stresowych.

  • ćwiczenia fizyczne

  • rozładowanie emocjonalne.

 • Everly, Rosenfeld


  W wymiarze grupowym l.jpg
  W wymiarze grupowym

  • Programy profilaktyczne (np. „Jak żyć z ludźmi?”), nastawione na rozwijanie i umacnianie więzi społecznych, w tym rodzinnych, przeciwdziałanie uzależnieniom

  • Zajęcia grupowe poświęcone nabywaniu kompetencji społecznych, interpersonalnych.

  • Programy edukacyjne dla różnych grup np. rodziców dzieci.


  W wymiarze instytucjonalnym l.jpg
  W wymiarze instytucjonalnym

  • Dostosowanie programów do możliwości uczniów, również aby umożliwić rozwój samodzielnych form zdobywania i stosowania zdobytej wiedzy.

  • Nacisk na zdobywanie wiedzy proceduralnej w odróżnieniu od encyklopedycznej.

  • Możliwość tworzenia indywidualnych ścieżek edukacyjnych.

  • Zwiększenie możliwości odwoływania się do własnej aktywności uczniów w programach nauczania.

  (Ekspertyza Komitetu Nauk Psychologicznych PAN - 1988)


  Interwencja kryzysowa definicja 1 l.jpg
  Interwencja kryzysowa – definicja 1

  Interwencja kryzysowa, jako forma pomocy psychologicznej, polega na kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys, czasowo ograniczonym, w którym dochodzi do konfrontacji osoby z kryzysem i do jego rozwiązania. Redukcja symptomów i przywrócenie równowagi psychicznej zapobiega dalszej dezorganizacji. (W. Badura – Madej, 1996)


  Interwencja kryzysowa definicja 2 l.jpg
  Interwencja kryzysowa – definicja 2

  Interwencja kryzysowajest to działanie doraźne, krótkoterminowe, zmierzające do udzielenia natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Formy organizacyjne obejmują między innymi: telefony zaufania, zespoły interwencji kryzysowej, krótkotrwałą hospitalizację. Pomoc obejmuje krótkotrwałą psychoterapię, farmakoterapię, pomoc prawną, socjalną, materialną oraz ułatwianie kontaktów z innymi instytucjami (Encyklopedyczny Słownik Psychiatrii PZWL 1986).

  Interwencja kryzysowato zespół interdyscyplinarnych, profesjonalnych, celowych i skoordynowanych oddziaływań, wykorzystujących zasoby klienta kryzysowego, jego naturalnego otoczenia społecznego oraz instytucji pomagających, których celem jest ułatwienie odzyskania przezeń równowagi wewnętrznej i poczucia sprawczości oraz rozwiązania problemu /problemów/ stanowiących podłoże doświadczenia kryzysowego. Odbiorcą tych działań mogą być zarówno jednostki jak i grupy oraz całe społeczności (W. Szlagura)


  Cechy interwencji kryzysowej l.jpg
  Cechy interwencji kryzysowej

  • Natychmiastowość podejmowanych działań

  • Intensywność kontaktu

  • Koncentracja na „tu i teraz”

  • Ograniczenie czasowe

  • Działanie strukturowane, dyrektywne


  Interwencja kryzysowa a psychoterapia l.jpg
  Interwencja kryzysowa a psychoterapia

  • Wymiar temporalny

  • Koncentracja na zasobach vs wgląd

  • Status quo vs zmiana

  • Poziom bezpieczeństwa


  Zasady interwencji kryzysowej l.jpg
  Zasady interwencji kryzysowej

  • Wskazane:

   • Być z osobą (aspekt matki)

   • „Wejść w jej buty”

   • Stwarzać szansę na uczenie się

   • Czasem decydować (aspekt ojca)

  • Unikać:

   • Tłumienia reakcji emocjonalnych

   • Wymuszania szybkich decyzji

   • Bagatelizowania ostrych objawów reakcji kryzysowych

   • Zbyt wczesnego stosowania leków

   • Pocieszania, rad, itp.


  Strategie oddzia ywa l.jpg
  Strategie oddziaływań

  Style działania w interwencji kryzysowej:

  • Dyrektywny („podejście ja”)

  • Współpracujący („podejście my”)

  • Niedyrektywny („podejście ty”)

  Gilliland, James (1993)


  Etapy interwencji kryzysowej l.jpg
  Etapy interwencji kryzysowej

  • zapewnienie bezpieczeństwa

  • dostarczenie wsparcia

  • ocena stanu klienta i rozmiaru kryzysu

  • określenie problemu kryzysowego

  • przegląd i analiza możliwości poradzenia sobie z kryzysem

  • sformułowanie planów

  • uzyskanie zobowiązania


  ad