Latvijas pašvaldību
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Pateicos par uzmanību, un priecāšos par priekšlikumiem sadarbībai! PowerPoint PPT Presentation


  • 113 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Latvijas pašvaldību izpilddirektoru sanāksme Mareks Gruškevics Izglītības un zinātnes ministrija Valsts sekretārs 2010.gada 7.aprīlī Rīgā, Austrumu izpilddirekcijā Daugavpils ielā 31.

Download Presentation

Pateicos par uzmanību, un priecāšos par priekšlikumiem sadarbībai!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pateicos par uzman bu un priec os par priek likumiem sadarb bai

Latvijas pašvaldībuizpilddirektoru sanāksmeMareks GruškevicsIzglītības un zinātnes ministrijaValsts sekretārs2010.gada 7.aprīlīRīgā, Austrumu izpilddirekcijāDaugavpils ielā 31


Pateicos par uzman bu un priec os par priek likumiem sadarb bai

Pārmaiņas profesionālajā izglītībā, kuras ietekmēs turpmāko profesionālās izglītības attīstību Latvijā:1. Koncepcija „Profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšana un sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā”, apstiprinātaar MK rīkojumu Nr.629, 2009.gada 16.septembrī;2. Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnes 2010.–2015.gadam, MK rīkojums Nr.5, 2010.gada 6.janvārī.


Pateicos par uzman bu un priec os par priek likumiem sadarb bai

Koncepcijā „Profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšana un sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā”, definēti galvenie problēmjautājumi profesionālās izglītības sistēmā:1. Profesionālās izglītības prestižs.2. Atbilstība darba tirgus prasībām.


Pateicos par uzman bu un priec os par priek likumiem sadarb bai

Prestižs profesionālās izglītības piedāvājums:1.1. profesionālās izglītības programmu strukturēšana mācību moduļos – profesionālās izglītības programmas sastāvdaļās ar noteiktu mācīšanās mērķi, uzdevumiem un mācību rezultātiem. Elastīgs profesionālā izglītības programmu piedāvājums atbilstoši īstermiņa darba tirgus pieprasījumam.1.2. kredītpunktu sistēma kopējai mācību vienību (zināšanu, prasmju un kompetenču) novērtēšanai, uzkrāšanai un pārnešanai.

1.3. iespēja vienas izglītības programmas ietvaros katru mācību gadu pabeigt ar profesionālo kvalifikāciju.


Pateicos par uzman bu un priec os par priek likumiem sadarb bai

Kredītpunktu sistēma:Latvijas piecu līmeņu profesionālo kvalifikāciju līmeņu sistēma tiek piesaistīta astoņu līmeņu Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai.


Pateicos par uzman bu un priec os par priek likumiem sadarb bai

Neformālā ceļā iegūtās izglītības atzīšana1. MK apstiprināti grozījumi Profesionālās izglītības likumā;2. Grozījumi Profesionālās izglītības likumā iesniegti Saeimā trim lasījumiem;3. Izveidota darba grupa MK noteikumu izstrādei par neformālā ceļā iegūtās izglītības atzīšanas kārtību;4. Izstrādāts MK noteikumu neformālā ceļā iegūtās izglītības atzīšanas kārtības pirmais variants.


Pateicos par uzman bu un priec os par priek likumiem sadarb bai

Koncepcijā piedāvātais risinājums profesionālās izglītības atbilstībai darba tirgus prasībām Sociālo partneru un profesionālo organizāciju līdzdalības nostiprināšana izglītības valsts politikas izstrādē un īstenošanā nacionālā, reģionālā un nozaru līmenī:INTSA (Izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome)RINP (Reģionālā izglītības un nodarbinātības padome)NEP (Nozares ekspertu padome)


Pateicos par uzman bu un priec os par priek likumiem sadarb bai

Valsts institūciju, sociālo partneru unprofesionālo organizāciju līdzdalības un atbildības noteikšana formālajā un neformālajā izglītībā:1. veidojot profesionālā izglītības saturu;

2. vērtējot izglītības kvalitāti (licencēšana un akreditēšana);

3. piešķirot kvalifikāciju profesionālās kvalifikācijas eksāmenos.


Pateicos par uzman bu un priec os par priek likumiem sadarb bai

Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnes 2010.–2015.gadam, MK rīkojums Nr.5, 2010.gada 6.janvārī:1. profesionālās izglītības iestāžu diferenciācija;2. profesionālās izglītības iestāžu optimizācija.


Pateicos par uzman bu un priec os par priek likumiem sadarb bai

IZM padotībā 2009.gada 1.septembrī – 59 profesionālās izglītības iestādesIZM padotībā 2015.gada 1.septembrī – 29 profesionālās izglītības iestādes, no tām 13 profesionālās izglītības kompetences centri14 profesionālās izglītības iestādes ar specializāciju2 profesionālās izglītības iestādes pamatiemaņu apguvei10 profesionālās izglītības iestādes nodotas pašvaldībām integrētu izglītības iestāžu izveidei


Pateicos par uzman bu un priec os par priek likumiem sadarb bai

  • Pateicos par uzmanību, un

  • priecāšos par priekšlikumiem sadarbībai!


  • Login