Latvijas pašvaldību
Download
1 / 11

Pateicos par uzmanību, un priecāšos par priekšlikumiem sadarbībai! - PowerPoint PPT Presentation


  • 141 Views
  • Uploaded on

Latvijas pašvaldību izpilddirektoru sanāksme Mareks Gruškevics Izglītības un zinātnes ministrija Valsts sekretārs 2010.gada 7.aprīlī Rīgā, Austrumu izpilddirekcijā Daugavpils ielā 31.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pateicos par uzmanību, un priecāšos par priekšlikumiem sadarbībai!' - hija


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Latvijas pašvaldībuizpilddirektoru sanāksmeMareks GruškevicsIzglītības un zinātnes ministrijaValsts sekretārs2010.gada 7.aprīlīRīgā, Austrumu izpilddirekcijāDaugavpils ielā 31


Pārmaiņas profesionālajā izglītībā, kuras ietekmēs turpmāko profesionālās izglītības attīstību Latvijā:1. Koncepcija „Profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšana un sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā”, apstiprinātaar MK rīkojumu Nr.629, 2009.gada 16.septembrī;2. Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnes 2010.–2015.gadam, MK rīkojums Nr.5, 2010.gada 6.janvārī.


Koncepcijā „Profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšana un sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā”, definēti galvenie problēmjautājumi profesionālās izglītības sistēmā:1. Profesionālās izglītības prestižs.2. Atbilstība darba tirgus prasībām.


Prestižs profesionālās izglītības piedāvājums: paaugstināšana un sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā”, definēti galvenie problēmjautājumi profesionālās izglītības sistēmā:1.1. profesionālās izglītības programmu strukturēšana mācību moduļos – profesionālās izglītības programmas sastāvdaļās ar noteiktu mācīšanās mērķi, uzdevumiem un mācību rezultātiem. Elastīgs profesionālā izglītības programmu piedāvājums atbilstoši īstermiņa darba tirgus pieprasījumam.1.2. kredītpunktu sistēma kopējai mācību vienību (zināšanu, prasmju un kompetenču) novērtēšanai, uzkrāšanai un pārnešanai.

1.3. iespēja vienas izglītības programmas ietvaros katru mācību gadu pabeigt ar profesionālo kvalifikāciju.


Kredītpunktu sistēma: paaugstināšana un sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā”, definēti galvenie problēmjautājumi profesionālās izglītības sistēmā:Latvijas piecu līmeņu profesionālo kvalifikāciju līmeņu sistēma tiek piesaistīta astoņu līmeņu Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai.


Neformālā ceļā iegūtās izglītības atzīšana paaugstināšana un sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā”, definēti galvenie problēmjautājumi profesionālās izglītības sistēmā:1. MK apstiprināti grozījumi Profesionālās izglītības likumā;2. Grozījumi Profesionālās izglītības likumā iesniegti Saeimā trim lasījumiem;3. Izveidota darba grupa MK noteikumu izstrādei par neformālā ceļā iegūtās izglītības atzīšanas kārtību;4. Izstrādāts MK noteikumu neformālā ceļā iegūtās izglītības atzīšanas kārtības pirmais variants.


Koncepcijā piedāvātais risinājums profesionālās izglītības atbilstībai darba tirgus prasībām Sociālo partneru un profesionālo organizāciju līdzdalības nostiprināšana izglītības valsts politikas izstrādē un īstenošanā nacionālā, reģionālā un nozaru līmenī:INTSA (Izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome)RINP (Reģionālā izglītības un nodarbinātības padome)NEP (Nozares ekspertu padome)


Valsts institūciju, sociālo partneru un izglītības atbilstībai darba tirgus prasībām profesionālo organizāciju līdzdalības un atbildības noteikšana formālajā un neformālajā izglītībā:1. veidojot profesionālā izglītības saturu;

2. vērtējot izglītības kvalitāti (licencēšana un akreditēšana);

3. piešķirot kvalifikāciju profesionālās kvalifikācijas eksāmenos.


Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnes 2010.–2015.gadam, MK rīkojums Nr.5, 2010.gada 6.janvārī:1. profesionālās izglītības iestāžu diferenciācija;2. profesionālās izglītības iestāžu optimizācija.


IZM padotībā 2009.gada 1.septembrī – pamatnostādnes 201059 profesionālās izglītības iestādesIZM padotībā 2015.gada 1.septembrī – 29 profesionālās izglītības iestādes, no tām 13 profesionālās izglītības kompetences centri14 profesionālās izglītības iestādes ar specializāciju2 profesionālās izglītības iestādes pamatiemaņu apguvei10 profesionālās izglītības iestādes nodotas pašvaldībām integrētu izglītības iestāžu izveideiad