M te med molde n ringsforum
Download
1 / 14

Møte med Molde Næringsforum - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Møte med Molde Næringsforum. Molde 2006-04-03. Ormen Lange. Norges største industriprosjekt Havbunnsutbygging 1100m dyp Gassbehandlingsterminal på Nyhamna Langeled til Easington – verdens lengste rørledning Prosjektet følger planlagt budsjett og tidsplan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Møte med Molde Næringsforum' - hieu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ormen lange
Ormen Lange

 • Norges største industriprosjekt

  • Havbunnsutbygging 1100m dyp

  • Gassbehandlingsterminal på Nyhamna

  • Langeled til Easington – verdens lengste rørledning

 • Prosjektet følger planlagt budsjett og tidsplan

  • Oppstart av kommersielle leveranser 1. Oktober 2007

 • En utbygging med store positive lokale ringvirkninger

  • Tett samarbeid med kommunen om løsninger

  • Nye veier

  • Nye fergeleier

  • Styrket lokalt el-nett og vannforsyning


Hydro aluminium sunndal
Hydro Aluminium Sunndal

 • Nye Sunndal Verk ferdigstilt i 2004

 • Europas største aluminiumsverk

 • Kapasiteten økt fra 160 000 til 360 000 tonn pr. år

 • Største investering i norsk fastlandsindustri på flere årKraftsituasjonen i regionen
Kraftsituasjonen i regionen

 • Statnett beskriver situasjonen som svært vanskelig

  • Stort kraftunderskudd

  • Liten lokal produksjon

  • Midt-Norge kan oppleve spenningskollaps

 • NVE påpeker stort behov for ny produksjon (gasskraft) og/eller linjeforsterkninger fra Sogn eller Nordland

 • Kraftbehov fra ny industriell aktivitet har vært kjent i lang tid

  • Kraftbehov klart definert, uendret og innmeldt til systemansvarlig

  • Alle krav til planprosesser oppfylt


Hvorfor er kraftsituasjonen viktig
Hvorfor er kraftsituasjonen viktig?

 • Norges rolle som energileverandør til Europa

  • Forutsigbar leveranse av naturgass avgjørende viktig

 • Ormen Lange dekker 20% av Storbritannias gassbehov

 • Viktig industri i regionen

  • Su4 største landbaserte industrinvestering i Norge

  • Midt-Norge er en av de mest dynamiske industriregioner i Norge

 • Sikker leveranse av el til befolkningen og vanlig næringsliv i regionen

 • Lokal, regional, nasjonal og internasjonal utfordring som må adresseres


Sunndals kraftbehov
Sunndals kraftbehov

 • Statnett orientert våren 2000 om kraftbehov ved modernisering

 • Hydro har ikke endret kraftbehov

  • 600 MW fra 2005 meldt inn allerede i 2000

 • Avtale med Statnett i august 2000 om nettforsterkning som skulle være på plass til 01.01.2007

  • Statnett klarte det til 13.12.2004!

 • Utfall med varighet over 2 – 4 timer kan være ødeleggende


Ormen langes kraftbehov
Ormen Langes kraftbehov

 • August 2001: Meldte behov om ca. 200 MW

 • Juni 2003: Statnett søker konsesjon for nettforsterkninger

  • Forsterkningene skal ivareta regionens behov for sikker kraftforsyning

 • Vår 2004: PUD for Ormen Lange godkjent i Stortinget

  • Ormen Lange betaler radialen Fræna – Nyhamna

 • Utfall lenger enn 1 sekund vil medføre full stans og kreve 8 – 10 timer for å gjenopprette full drift


Hydros kte kraftforbruk 2 6 twh balanseres nesten av ny kraftproduksjon 2 2 twh
Hydros økte kraftforbruk (2,6 TWh) balanseres nesten av ny kraftproduksjon (2,2 TWh)

Hydros andel av prosjektene 2001 – 2008


Mulige l sninger
Mulige løsninger kraftproduksjon (2,2 TWh)

 • Økt kraftproduksjon

 • Gasskraftverk (CCGT)

  • Beste langsiktige løsning

  • Politisk krevende

 • Vind

  • Styrker kraftbalansen

  • Løser ikke problemet

 • Markedsmekanismer

 • Sikre roterende reserve

  • Mulige modifikasjonsbehov

  • Sikre tilgjengelig vann

 • Kjøpe energiopsjoner

  • Lengre nedstengning av kraftintensiv industri

 • Separat prisområde

  • Usikre, mulig negative virkninger

 • Nye kraftlinjer

 • Sogn - Ørskog

  • God løsning som kan gjennomføres raskt

 • Viklandet - Rana (over Fosen)

  • Vil også bedre situasjonen

  • Knytter vindkraft og vannkraft til underskuddsområdet

 • Kraftelektronikk

 • Konvensjonell kompensering

  • Fullt utnyttet

 • FACTS/HVDC

  • Kan bidra til løsning

  • Krever videre utredning

  • Kan være kostbart


Statnetts verkt y som systemoperat r

I dag kraftproduksjon (2,2 TWh)

Midlertidige prisområder

Øke importkapasiteten til underskuddsområder

Utsette planlagte nett- revisjoner

Reservetransformatorer

Midlertidige vern

Redusert sikkerhet mot utfall

Utsette planlagte revisjoner av kraftverk

Spesialregulering av kraftverk

I anstrengte forsynings- situasjoner (SAKS) – under evaluering

Forbruksopsjoner

Effektopsjoner

Reserve kraftgenerering

Faste gasskraftverk

Mobile gasskraftverk

Kjøpe kapasitet i gasskraftverk

Annen nødgenerering

Informasjon

Til offentligheten

Til markedet

Statnetts verktøy som systemoperatør


Hva m gj res
Hva må gjøres? kraftproduksjon (2,2 TWh)

 • Rask utbygging av ny kraft i regionen

  • Vi deler Statnett og NVEs anbefaling om at det bør bygges gasskraftverk i regionen.

  • To aktører har fått konsesjon. Det bør legges til rette for at disse kan realiseres.

  • Alvorlig situasjon krever effektiv og pragmatisk tilnærming

 • Full kraft i arbeidet med linjeforsterking

  • Ledningen mellom Sunnmøre og Sogn må bygges raskere enn Statnetts planer. Bør og kan være driftsklar senest 2010.


Andre supplerende tiltak
Andre supplerende tiltak kraftproduksjon (2,2 TWh)

 • Hydro er beredt til å diskutere avbøtende tiltak som lastfrakobling

 • Støtter Statnett og NVE sitt arbeid med SAKS (Svært Anstrengt KraftSituasjon)

 • Etablering av lokalt prisområde vil neppe være effektivt og kan ha store skadevirkninger

  • Utkjøp av forbruk vil være et vesentlig mer treffsikkert tiltak


ad