30 pracovn dny spole nosti pro mutagenezu zevn m prost ed m jak jsme za nali a kam jsme do li
Download
1 / 29

30. pracovní dny Společnosti pro mutagenezu zevním prostředím (jak jsme začínali a kam jsme došli) - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

30. pracovní dny Společnosti pro mutagenezu zevním prostředím (jak jsme začínali a kam jsme došli). Motto: …je 30 let dostatečná doba k pracovní realizaci jedince?. Pracovní dny v kontextu širšího vývoje problematiky mutageneze. 1969 - založení EMS (Environmental Mutagen Society)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '30. pracovní dny Společnosti pro mutagenezu zevním prostředím (jak jsme začínali a kam jsme došli) ' - hieu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
30 pracovn dny spole nosti pro mutagenezu zevn m prost ed m jak jsme za nali a kam jsme do li

30. pracovní dny Společnosti pro mutagenezu zevním prostředím(jak jsme začínali a kam jsme došli)

Motto: …je 30 let dostatečná doba k pracovní realizaci jedince?


30 pracovn dny spole nosti pro mutagenezu zevn m prost ed m jak jsme za nali a kam jsme do li

Pracovní dny v kontextu širšího vývoje problematiky mutageneze

1969 - založení EMS (Environmental Mutagen Society)

1970 – založení EEMS (European EMS)

1971 – vznikla Sekce pro mutagenezu zevním prostředím

při Čs. Biol. společnosti AV

1972 – 2. konference EEMS v Žinkovech

1977 – jmenována RL pro hodnocení genetického rizika

chemických látek (IHE)

1978 – první Pracovní dny v hotelu Družba na brněnské

přehradě (do r. 1994 – poté se konaly v IDV PZ)V voj e en problematiky
Vývoj řešené problematiky nezralých…

Otázky řešené v prvních letech:

Co může být mutagenní?

Jak to zjistit?

Co s tím udělat?

Výstup:

Vypracování systému hodnocení mutagenní aktivity chemických látek pro člověka. Základní principy a doporučené metody. Příloha AHEM, 1975

Předpokládalo se legislativní zavedení povinnosti testovat genotoxicitu chemických látek před uvedením na trh.

(Podařilo se až v zákoně 157/1998 o chemických látkách)


P klady
Příklady nezralých…

Testování genotoxicity průmyslových chemických látek: Epichlorhydrin

Testování aditiv potravin a krmiv:

5-NFA, stimulátory růstu

Testování léků či jejich prekursorů v průběhu vývoje:

Mutagenita používaných léků: Cyklofosfamid, paracetamol, metronidazol….


30 pracovn dny spole nosti pro mutagenezu zevn m prost ed m jak jsme za nali a kam jsme do li

Spolupráce s Ústavem obecné a komunální hygieny v Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov


80 l ta roky slibn ho perspektivn ho r stu
80. léta Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov(roky slibného perspektivního růstu )

I. Využití Amesova testu k detekci a monitorování genotoxické potence komplexních směsí prostředí

II. Detekce mutagenity v tělních tekutinách

III. Využití cytogenetické analýzy periferních lymfocytů k detekci a monitorování profesionální expozice genotoxickým karcinogenům.

Vznik cytogenetických laboratoří v rámci KHS a OHS.


30 pracovn dny spole nosti pro mutagenezu zevn m prost ed m jak jsme za nali a kam jsme do li

„Ames“ – první automatický počítač kolonií Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov

21.4. – 24.4. 1980

3. pracovní dny

(Pozn.: sníh, zima, sněhová kalamita při návratu)

AHEM č. 8/1980

Program zaměřen na možnosti biologického monitorování (mutagenita vody a ovzduší jako součást kontroly kvality ŽP)

Mutagenita krve a moče po aplikaci metronidazolu

Nové metody: SCE, MNT, metabolická aktivace rostlinami


30 pracovn dny spole nosti pro mutagenezu zevn m prost ed m jak jsme za nali a kam jsme do li

I takové jsme byly – ale už je to dávno Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov

EEMS Athény 1980


5 8 4 1982 5 pracovn dny 10 let pr ce sekce pro mutagenezu
5. – 8. 4.1982 – 5. pracovní dny Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov(10 let práce Sekce pro mutagenezu)

Hlavní okruhy problematiky:

Využití CAPL v praxi HS v ČSSR

(Cytogenetická analýza jako skupinový expoziční test)

Profylaktické podávání kyseliny askorbové při profesionální expozici mutagenům a karcinogenům

Modelování metabolické aktivace

Genetické riziko v provozech s rizikem asbestu

Mutagenita ovzduší při zpracování černouhelného dehtu a vysokotlakém zplynování hnědého uhlí


30 pracovn dny spole nosti pro mutagenezu zevn m prost ed m jak jsme za nali a kam jsme do li

Přehrada Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov

hotel Družba

Chvíle odpočinku mezi přednáškami

(1983?)


30 pracovn dny spole nosti pro mutagenezu zevn m prost ed m jak jsme za nali a kam jsme do li

Postgraduální studentky z Kuby: Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov

Marta Toroella Kouri a Salome Yvonne Fernandez


30 pracovn dny spole nosti pro mutagenezu zevn m prost ed m jak jsme za nali a kam jsme do li

Urxovy závody (nyní DEZA) Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov– 1984?

Beseda s vedením o vitaminaci pracovníků


30 pracovn dny spole nosti pro mutagenezu zevn m prost ed m jak jsme za nali a kam jsme do li

Kuba – Havana (po 12.4. 1985) Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov


1983 1988
1983 - 1988 Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov

1983 – pokračování CAPL (expozice EO, výroba

cytostatik, vitaminace C, asbest), mutagenita moče a

imunologické parametry jako markery expozice genotoxinům;

SOS chromotest

1984 – využití CAPL, mutagenita moče,studium mutagenity diazepamu,

stimulátory růstu, nitroso-sloučeniny u Nicotiana tabacum a

Euglena gracilis. Panel k mutagenitě vody.

1985 – Vitaminace, expozice formaldehydu, benzenu, EO, SOS

chromotest, metabolická aktivace rostlinnými extrakty.

Panel k hodnocení profesionální expozice karcinogenům.

1986 – Panel k problematice vitaminu C a k doporučené metodice CAPL.

1987 – Pracovní dny spojené s konferencí RVHP.

1988 – Peroxidace lipidů, studium procesu stárnutí; paracetamol;

formaldehyd a školní děti; embryotoxicita - CHEST


1989 1993
1989 - 1993 Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov

1989 – antimutageneze; mutagenita ovzduší Teplice;

embryotoxicita ovzduší; spermie a genotoxicita

1990 – profesionální expozice asbest, gumárenství, rtuť, horníci

uranových a železnorudných dolů (panel); návrhy opatření

ke stavu genotoxického rizika v ČSFR

1991 – příprava na konferenci EEMS v Praze (28.8.-31.8.)

Spontánní potraty a VVV na Slovensku; Kado assay; CHEST

1992 – program TP – CAPL rodičky, děti, SSB; mikrosuspensní test

Kado ; DNA addukty; Panel – genotoxické riziko závlahových vod.

1993 – Program TP – sperma branců, BIOPEM, mutagenita pitné

vody, expozice krav; mezilaboratorní studie Ames SRM 1649

MZSO – zařazení CAPL a mutagenity vody a ovzduší


1994 1998
1994 - 1998 Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov

1994 –program TP(DNA adukty, personální monitoring, BIOPEM

mutagenita moče, kvalita spermatu; Comet assay); QAQC

a akreditace laboratoří HS

1995 – Po prvé v IDV PZ: Postlabeling a HPLC analýza DNA

aduktů, adukty v placentách, výsledky těhotenství a znečištění

ŽP, Comet, mutagenita ovzduší, YG kmeny, genotypizace

1996 – na Žlutém kopci

1997 – 20. PD: genotoxicita komplexních směsí, spontánní frekvence

CHA, FISH, legislativa v SR, vitaminová profylaxe

1998 – molekulární epidemiologie, ovzduší a Comet, vliv znečištění

ovzduší na plodnost, expozice PAU v Ostravě, branci,

toxinogenní plísně a záplavy, využití transgenních zvířat


2000 2006
2000 - 2006 Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov

2000 – molekulární epidemiologie; exprese p21 a p53; genetický

polymorfismus v české populaci; cytogenetika a riziko nádorů;

vliv výživy na výsledky těhotenství; ovzduší a mutagenita – panel

2001 – cytogenetika – epidemiologická interpretace; FISH;

polymorfismus; mutagenita a antimutagenita složek rostlin;

panel – inovace standardních metodik genetické toxikologie

2002 – cytogenetika – hodnocení české kohorty; FISH,

toxikogenomika

2003 – 25. PD: hodnocení rizika expozice PAU; CHA a JETE;

antimutagenita; genotoxicita minerálních vláken

2004 – polymorfismus; chemoprevence; riziko práce s cytostatiky; SiO2

2005 – mikročipy v molekulární biologii; krystalické formy křemene a nádory;

Genetická toxikologie a legislativa

2006 -příprava 36. EEMS;DNA adukty; konec genotoxikologie v Čechách?


30 pracovn dny spole nosti pro mutagenezu zevn m prost ed m jak jsme za nali a kam jsme do li

Ten, který stál na začátku Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov


30 pracovn dny spole nosti pro mutagenezu zevn m prost ed m jak jsme za nali a kam jsme do li

Kolegové z Pardubic.... Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov

A Vláďa Srb z Hradce


30 pracovn dny spole nosti pro mutagenezu zevn m prost ed m jak jsme za nali a kam jsme do li

EEMS 1988 Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov

Varna


30 pracovn dny spole nosti pro mutagenezu zevn m prost ed m jak jsme za nali a kam jsme do li

Začátek Programu Teplice – mezinárodní audit Třešť Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov


30 pracovn dny spole nosti pro mutagenezu zevn m prost ed m jak jsme za nali a kam jsme do li

1993 – jezinky na Přehradě Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov


30 pracovn dny spole nosti pro mutagenezu zevn m prost ed m jak jsme za nali a kam jsme do li

EEMS 1993 - Barcelona Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov


30 pracovn dny spole nosti pro mutagenezu zevn m prost ed m jak jsme za nali a kam jsme do li

7. ICEM, Toulouse, 1997 Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov


30 pracovn dny spole nosti pro mutagenezu zevn m prost ed m jak jsme za nali a kam jsme do li

A co tolik ne? Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov

Co se podařilo?

 • Naskočit do vlaku genetické toxikologie již při jeho rozjezdu;

 • Podle možnosti, schopnosti a individuálních podmínek se ve vlaku (aspoň nákladním) udržet;

 • V určité problematice předstihnout dobu (CAPLC-BET, vitaminace C, genotoxicita komplexních směsí prostředí;

 • Přispět k novým poznatkům v oboru a šířit je mezi další odborníky i veřejnost.

 • Udržet nadšení a elán po celou dobu a překonávat překážky nadřízených orgánů a individuí;

 • Získávat průběžně nové mladé nadšence;

 • Přesvědčit politiky a řídící pracovníky o významu a smyslu naší práce;

 • Prosadit metody genetického monitorování mezi rutinní a uznávané činnosti v ochraně veřejného zdraví;

 • Publikovat vše, co za publikace stálo


Z v r ne jen nekone n p b h
Závěr? Ne, jen nekonečný příběh Moskvě – náš kamarád Sláva Žurkov

V průběhu 30 let existence Pracovních dnů v Brně se na našich společných setkání potkalo mnoho zajímavých lidí – někteří jen jednou, jiní opakovaně a další téměř vždy. Myslím, že jsme se vždy potkávali rádi.

Odborná problematika se v ČR i SR vyvíjela v souladu se „světovou vědou“, i když s omezenými technickými prostředky, nedostatkem financí a často i s komunikačními problémy. Ale troufám si říct, že jsme všichni dělali, co jsme mohli a doufám, že činnost Společnosti bude pokračovat oživena našimi následníky.


ad
 • Login