v hody nev hody tvorby projektu podpory zdrav vzhledem k tvorb koln ho vzd l vac ho programu
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tomáš Blaha SZÚ Praha 2005

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Tomáš Blaha SZÚ Praha 2005 - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Výhody & nevýhody tvorby Projektu podpory zdraví vzhledem k tvorbě Školního vzdělávacího programu. Tomáš Blaha SZÚ Praha 2005. Model ŠPZ. od roku 1992 Garant v ČR: SZÚ Garant v Evropě: WHO CEU CE Partner v ČR: NSZM.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tomáš Blaha SZÚ Praha 2005' - hiero


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v hody nev hody tvorby projektu podpory zdrav vzhledem k tvorb koln ho vzd l vac ho programu

Výhody&nevýhodytvorbyProjektu podpory zdravívzhledem k tvorběŠkolního vzdělávacího programu

Tomáš Blaha

SZÚ Praha 2005

model pz
Model ŠPZ
 • od roku 1992
 • Garant v ČR:

SZÚ

 • Garant v Evropě:

WHO

CEU

CE

 • Partner v ČR:

NSZM

zdrav m stn ivotn podm nky zdrav 21 c l 13
Zdravé místní životní podmínky(Zdraví 21 – cíl č. 13)

Dílčí úkol č.13.4:

Zajistit, aby nejméně 50% dětí mělo příležitost zařadit se do mateřských škol podporujících zdraví a 95% do základních škol podporujících zdraví.

Aktivity ke splnění dílčího úkolu (13.4.3):

Implementovat podporu zdraví do škol pomocí státních rámcových vzdělávacích programů – RPPV (MŠ) a RVP (ZŠ), v nichž jsou filozofie a principy programu Škola podporující zdraví a témata podpory zdraví zahrnuty

Odpovědnost: MŠMT www.msmt.cz/files/htm/1046zdravi21cil1_9str1_56.htm

Spolupráce: SZÚ www.msmt.cz/files/htm/1046zdravi21cil10_21str56_116.htm

v hody
Výhody
 • Existující a realizovaný model(Havlínová, M. et al. (1998): Program

podpory zdraví ve škole. Praha, Portál.)

- komplexní pohled na potřeby člověka

- systematické vytváření podmínek

- přechod z instituce na komunitu

- evaluace

 • Program rozvoje školy

- časová dimenze

- škola je vyvíjející se organismus

 • Program prevence a priory
 • Dovednost tvorby dokumentů
kl ov kompetence
RVP

Kompetence k učení

Kompetence k řešení problémů

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence občanské

Kompetence pracovní

PPZ

Rozumí holistickému pojetí zdraví

Uvědomuje si, že zdraví je prioritní hodnotou

Dovede řešit problémy a řeší je

Má vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a způsob života

Posiluje duševní odolnost

Ovládá dovednosti komunikace a spolupráce

Spolupodílí se aktivně na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech

Klíčové kompetence
struktura
ŠVP

Identifikační údaje

Charakteristika školy a ŠVP

Učební plán

Učební osnovy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

PPZ

Představení školy

Sebehodnocení školy (autoevaluace)

Rámcový dlouhodobý plán

Prováděcí plán

Hodnocení

Struktura
nev hody
Nevýhody
 • tvorba dvou dokumentů
 • odkrývání nepříznivých skutečností
d kuji za pozornost

Děkuji za pozornost

www.szu.cz/czzp/projekty/index4.htm

[email protected]

ad