Systemdesign c 1 vt 2010 7 5 hp
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Systemdesign (C.1) VT-2010, 7,5 hp PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Systemdesign (C.1) VT-2010, 7,5 hp. Daniel Nylén. Dagens innehåll. Presentation och registrering Förväntade studieresultat (FSR) Examinationer Kursutvärderingar och utveckling Kurslitteratur Gästföreläsare Schema Introduktion till Systemdesign. Förväntade studieresultat.

Download Presentation

Systemdesign (C.1) VT-2010, 7,5 hp

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Systemdesign (C.1) VT-2010, 7,5 hp

Daniel Nylén


Dagens innehåll

 • Presentation och registrering

 • Förväntade studieresultat (FSR)

 • Examinationer

 • Kursutvärderingar och utveckling

 • Kurslitteratur

 • Gästföreläsare

 • Schema

 • Introduktion till Systemdesign


Förväntade studieresultat

 • Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • urskilja teoretiskt grundade ansatser för att strukturera problem, data och program, och relatera dessa till administrativa och organisatoriska problem,

 • förklara systemdesignens metodologi och förutsättningar med tillämpning på informationssystem i organisationer,

 • urskilja betydelsen av tillgång till information och informationssystem för organisationer samt identifiera grundläggande problem i samband med förändrings-arbete i IT-beroende organisationer,

 • kritiskt värdera olika teoretiska modellers betydelse för förändringsarbete i IT-beroende organisationer,

 • förklara formella metoder och deras tillämpning och tillämpbarhet samt kritiskt värdera formaliseringens möjligheter och begränsningar,

 • förklara de problem som är förknippade med systemintegration samt förstå de möjligheter tjänstebaserade arkitekturer medger för realiserandet av nya och flexiblare affärsprocesser,

 • realisera SOAP- och REST-baserade webbtjänster och motsvarande klienter, samt

 • aktivt och självständigt delta i seminariediskussioner och genomföra presentationer av vetenskapliga artiklar och av egna arbeten.


Momentets examinationer

 • Momentet har två examinerande delar:

 • 1. 4 st skriftliga inlämningsuppgifter (individuell examination)
- möjliga betyg: U/G/VG • 2. 2 st seminarium (individuell examination)
- möjliga betyg: U/G • För att få godkänt på kursmomentet ska samtliga examinationer vara godkända. För betyget väl godkänt krävs dessutom att tre av de fyra individuella skriftliga examinationerna erhåller betyget väl godkänt.


Kursutvärderingar & utveckling

 • Kritik mot splittrad och åldrad kurslitteratur

 • Stoltermans avhandling från 1991 har tagits bort

 • Gamla artiklar har bytts ut mot dagsaktuella forskningspublikationer


Kurslitteratur -Böcker

 • Avison, D. E. & Fitzgerald, G. (2008). Information Systems Development. (Fjärde upplagan.) London: McGraw-Hill.


Kurslitteratur - artiklar

 • Artiklar & Bokkapitel

 • Fitzgerald, B. (1997). The use of systems development methodologies in practice: a field study. Information Systems Journal, Vol. 7, pp. 201-212.

 • Päivärinta, T., Sein, M.K. and Peltola, T. (2010). From ideals towards practice: paradigmatic mismatches and drifts in method deployment. Information Systems Journal Volume 20, Issue 5, pages 481–516, September 2010.

 • Pries-Heje, J., Baskerville, R., Ramesh, B. and Levine, L. (2008). "Advances in Information Systems Development: From Discipline and Predictability to Agility and Improvisation". IFIP International Federation for Information Processing, Volume 274; Advances in InformationSystems Research, Education and Practice; pp. 53–75.

 • Jonsson, K., Holmström, J. and Lyytinen, K. (2009). Turn to the material. Information and Organization.Volume 19, Issue 4, October 2009, Pages 233-252.

 • Holmström, J. and Sawyer, S. (2010). Requirements engineering blinders: exploring information systems developers’ black-boxing of the emergent character of requirements. European Journal of Information Systems. Advance online publication 2 November 2010.

 • Truex, D., Baskerville, R. and Travis, J. (2000). Amethodical systems development: the deferred meaning of systems development methods. Accounting, Management and Information Technologies. Volume 10, Issue 1, January 2000, Pages 53-79.

 • Orlikowski, Wanda J. and Scott, Susan V. (2008). Sociomateriality: challenging the separation of technology, work and organization. The academy of management annals, 2 (1). pp. 433-474.

 • Orlikowski, Wanda J. (1992). The duality of technology: rethinking the concept of technology in organizations.

 • Leonardi, P.M. (2010). Digital materiality? How artifacts without matter, matter. First Monday, Volume 15, Number 6 - 7 June 2010

 • Markus, L.M., and Robey, D. (1988) Information technology and organizational change: Causal structure in theory and research. Management Science; May88, Vol. 34 Issue 5, p583-598.


Gästföreläsare

 • Jonny Holmström (Professor, Informatik)

 • Katrin Jonsson (Lektor, Informatik)

 • Nils-Petter Augustsson (Konsult, Logica & doktorand på industriforskarskolan)


Viktiga datum

 • Fredag 11/2: Individuella examinationsuppgifter läggs upp på kurswebben

 • Fredag 18/2: Individuella examinationsuppgifter lämnas in

 • Tisdag 8/3: De rättade individuella examinationsuppgifterna lämnas ut

 • Torsdag 10/3: Genomgång av individuella examinationsuppgifter

 • Torsdag 24/3: Andra inlämningstillfälle individuella examinationsuppgifter, samt deadline för komplettering av missade seminarier.


Schema

 • Se utdelat schema I pappersformat

 • Håll er uppdaterade om eventuella ändringar via kurswebben


Frågor

 • Frågor?


 • Login