Projektledelse
Download
1 / 38

Projektledelse - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Projektledelse. Indhold. Hvorfor projektledelse? Hvad er ledelse? Ledelsesopgaver Ledelsesholdninger Ledelsesformer Ledelsesroller. Projektledelse - citater. Vi vil ikke have nogen projektleder til at bestemme hvad vi skal – vi ønsker en demokratisk ledelse ikke nogen bussemand!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Projektledelse' - hiero


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Indhold
Indhold

 • Hvorfor projektledelse?

 • Hvad er ledelse?

 • Ledelsesopgaver

 • Ledelsesholdninger

 • Ledelsesformer

 • Ledelsesroller


Projektledelse citater
Projektledelse - citater

Vi vil ikke have nogen projektleder til at bestemme hvad vi skal – vi ønsker en demokratisk ledelse ikke nogen bussemand!

Citat af en projektgruppe på Tek.-Nat. basis


Projektledelse citater1
Projektledelse - citater

”Det er som at være en lus mellem 2 negle. Ledelsen vil have at jeg skal være leder i traditionel forstand. Projektdeltagerne vil have, jeg skal være praktisk gris. Og jeg selv har mest lyst til at være almindelig projektdeltager!”

Citat: Projektledelse – i tværfaglige teams af Michael Karø s. 195Projektledelse1

Skelne mellem 2 begreber:

Projektledelse - en funktion

Projektlederen – en person

Projektledelse


Projektorganisation
Projektorganisation

 • Opgaver, der egner sig til en projektorganisation er kendetegnet ved, at de:

  • målt i arbejdstimer er omfattende, men meget lidt rutineprægede

  • kræver samarbejde på tværs af faglige og traditionelle afdelingsmæssige skel, og at de

  • skal løses indenfor et begrænset tidsrum

 • En projektorganisation består af en styregruppe, med det overordnede ansvar for projektet, og en

 • Projektgruppe, der udfører det egentlige arbejde samt udarbejder beslutningsgrundlag for styregruppen

 • Projektlederen er typisk medlem af styringsgruppenHvad er ledelse

Tannenbaum 1961

”Ledelse er den proces, hvor personlig indflydelse udøves i en situation, og som ved hjælp af kommunikation går mod opnåelse af specifikke mål”

Hvad er ledelse?


Hvad er ledelse1

Blake og Moutons def. fra 1985

”Ledelse vil sige at opnå resultater – målt if. Organisationens mål – gennem og ved hjælp af medarbejderne”.

Hvad er ledelse?


Lederegenskaber

Passende intelligens

Sund dømmekraft og tænkning

Tillid til og tro på sig selv og andre

Ansvarsfølelse

Social interesse for andre mennesker

Kunne motivere

Faglig kunnen

Kommunikations-evne

Tåler stress

Lederegenskaber


Lederopgaver agne lundquist

Instrumentelle

Emotionelle

Varetagelsen af den faglige side af arbejdet herunder planlægning og kontrol

Vedrører forholdet til og mellem medarbejderne samt deres forhold til arbejdsopgaverne

Lederopgaver Agne Lundquist


Lederopgaver

Repræsentative

Består i at repræsentere firmaet, afdelingen eller arbejdsgruppen udadtil.

Lederopgaver


Autoritet

Def. af autoritet

Autoritet er et udtryk for forholdet mellem 2 mennesker.

Hvis A har fuldstændig autoritet over B, vil B uden at gøre indvendinger og uden overtalelse fra A´s side følge A´s råd, vejledning, anvisninger og ordrer.

Autoritet


Autoritet1
Autoritet

Medarbejders adfærd

Leder

Påvirkning

 • Råd

 • Vejledning

 • Anvisninger

 • Ordrer


Autoritet2

Autoritetskilder

Erich Fromm opdeler autoritet i -

Magtautoritet

Viden eller kundskabsautoritet

Personlige egenskaber

Hæmmende autoritet og

Rationel autoritet

Autoritet


Lederholdninger douglas mcgregor

Teori X

Synes at arbejde er ubehageligt.

Har ingen ambitioner, ønsker ikke ansvar og foretrækker at blive styret.

Har ringe evner til at løse organisatoriske problemer.

Teori Y

Synes at arbejde er lige så naturligt som leg og hvile.

Accepterer og søger ansvar.

Har kreative evner og kan bidrage til løsning af organisationens problemer.

Lederholdninger Douglas McGregor


Lederholdninger

Teori X

Motiveres kun af udsigten til dækning af fysiologiske behov og tryghedsbehov.

Må kontrolleres, tvinges eller trues med straf, hvis de skal gøre en passende indsats for at nå organisationens mål.

Teori Y

Motiveres af udsigten til dækning af sociale og egoistiske behov og behovet for selvrealisering.

Kan styre og kontrollere sig selv under en målsætning, som de selv går ind for.

Lederholdninger


Lederholdninger edgar h schein
Lederholdninger Edgar H. Schein

Det selvrealiserende menneske

Selvrea-liserende

Egoistiske

Sociale

Det sociale menneske

Sikkerhed og tryghed

Det rationelle menneske

Fysiologiske behov


Lederholdninger1

Det komplicerede menneske

En kombination af de 3 andre.

Afhængig af situationen er mennesket domineret af den 1., 2. eller 3. Version.

Lederen må tilstræbe en individuel tilpasning.

Lederholdninger


Klassiske ledelsesformer

Autoritær ledelse

Baserer sin ledelse på autoritet og magt.

Fastsætter selv gruppens mål og arbejdsform.

Giver kun de nødvendige informationer.

Udsteder ordrer.

Administrerer straf og belønning efter forgodtbefindende.

Klassiske ledelsesformer


Klassiske ledelsesformer1

Demokratisk ledelse

Inddrager gruppen i beslutninger.

Baserer sin autoritet på kundskaber snarere end magt.

Giver mange informationer.

Lytter aktivt.

Hjælper gruppen til selv at træffe beslutninger, men ikke ved hjælp af flertalsafgørelser.

Klassiske ledelsesformer


Klassiske ledelsesformer2

Laissez-faire

Præsenterer opgaven, men tager ellers ingen initiativer.

Står til disposition, men er passiv.

Ønsker ikke at blive belemret med gruppens problemer.

Klassiske ledelsesformer


Situationsbestemt ledelse
Situationsbestemt ledelse

Leder træffer beslutninger og meddeler dem.

Leder sælger sin beslutning.

Leder præsenterer sin beslutning og inviterer til spørgsmål.

Autori-tær

Lederens styring

Leder præsenterer sin foreløbige beslutning som kan ændres.

Leder præsenterer problemet, modtager forslag og træffer beslutning.

Leder afsætter grænser og beder gruppen træffe beslutning.

Leder sætter de rammer, gruppen skal arbejde indenfor.

Demo-kratisk

Medar-bejder indflyd-else


Situationsbestemt ledelse1
Situationsbestemt ledelse

Laissez-faire

Leder præsenterer arbejdsopgaver og overlader resten til gruppen


Situationsbestemt ledelse2

Lederadfærden afhænger af og begrænses af den samlede situation som karakteriseres ved særligt 4 forhold.

Lederen selv

Medarbejderne

Kulturen

Den aktuelle situation

Situationsbestemt ledelse


Lederen selv
Lederen selv situation som karakteriseres ved særligt 4 forhold.

 • Menneskesyn

 • Forventninger, inkl. Normer og roller

 • Erfaringer fra tidligere opgaver/situationer

 • Eget sikkerhedsbehov; er det stort, vil lederen sjældent have tillid til medarbejderne.


Medarbejderne
Medarbejderne situation som karakteriseres ved særligt 4 forhold.

 • Kvalifikationer generelt

 • Tillid til lederen

 • Motivation og vilje til at tage et ansvar

 • Behov ligger oppe ved de øverste i Maslows behovspyramide

 • Gruppens effektivitet

 • Mål og virksomheden er sammenfaldende


Kulturen
Kulturen situation som karakteriseres ved særligt 4 forhold.

 • De fælles holdninger, værdier og normer, som gælder på arbejdspladsen.

 • Ved situationsbestemt ledelse skal specielt en ny leder være opmærksom på kulturen.


Situationen
Situationen situation som karakteriseres ved særligt 4 forhold.

 • Organisationens forventninger til lederrollen.

 • Organisationens traditioner/særpræg.

 • Opgavens art.

 • Opgavens tidspres.

 • Medarbejdernes kvalifikationer i forhold til opgaven.


Ledelsesmodel blake mouton
Ledelsesmodel situation som karakteriseres ved særligt 4 forhold.Blake & Mouton

Hensyn til personale

Lederristen

Den bløde leder

Den gode leder

9

Kompromis-lederen

5

Den svage leder

Den hårde leder

Hensynet til produktionen

5

9


Lederroller

Adizes´lederroller situation som karakteriseres ved særligt 4 forhold.

Producentrollen (P)

Administratorrollen (A)

Entrepreneurrollen (E)

Integratorrollen (I)

Hvis en af disse roller ikke varetages fører det til ”mismanagement”.

Lederroller


Producentrollen
Producentrollen situation som karakteriseres ved særligt 4 forhold.

 • Lederen skal skabe resultater

 • Må være i besiddelse af viden og handlekraft og have en stærk præsentationstrang

 • Indgående kendskab til branchen, virksomheden og markedet samt den teknolog, der skal til for at skabe resultater-


Administratorrollen
Administratorrollen situation som karakteriseres ved særligt 4 forhold.

 • Lederen skal opstille retningslinier for arbejdets udførelse, udarbejde detailplaner og koordinere og kontrollere aktiviteterne

 • Må besidde sans for systematik, orden og detaljer.


Entrepreneurrollen
Entrepreneurrollen situation som karakteriseres ved særligt 4 forhold.

 • Lederen skal tænke langsigtet, sætte mål og udforme strategier.

 • Dette kræver kreativitet, risikovillighed samt et vågent øje for nye muligheder og trusler


Integratorrollen
Integratorrollen situation som karakteriseres ved særligt 4 forhold.

 • Skabe samarbejde, enighed og effektive grupper til at løse nye opgaver.

 • Lederen må have interesse og sans for mellemmenneskelige relationer, indfølingsevne samt lyst og evne til at få andre til at samarbejde.


Projektlederfunktionen
Projektlederfunktionen situation som karakteriseres ved særligt 4 forhold.

Der er ikke nogen hurtige og smarte patent-løsninger eller tekniske trick man bare kan lære. Meget afhænger af lyst. Lyst til at kaste sig ud i ukendt land. Lyst til problemer (at arbejde med mennesker giver altid problemer). Lyst til at udfordre sig selv. Lige så meget afhænger af at turde prøve. Gøre sig sine egne erfaringer. Hvad virker for mig. Hvad virker ikke for mig. Være åben overfor sin egen rolle – ja kort sagt kaste sig ud i det, hvis der er lyst.

Citat: Projektledelse – i tværfaglige teams af Michael Karvø s. 191


Indhold1
Indhold situation som karakteriseres ved særligt 4 forhold.

 • Hvorfor projektledelse?

 • Hvad er ledelse?

 • Ledelsesopgaver

 • Ledelsesholdninger

 • Ledelsesformer

 • Ledelsesroller