Förorenad mark
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Uppföljning av Länsstyrelsens inventeringsprojekt 2009 PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Förorenad mark 101214 Konsultträff jessica.bernfreedewald@lansstyrelsen.se david.lalloo@lansstyrelsen.se. Uppföljning av Länsstyrelsens inventeringsprojekt 2009. Av totalt 63 fastigheter/anläggningar har 20 fått riskklass 1 eller 2 Under 2011 kommer dessa att följas upp.

Download Presentation

Uppföljning av Länsstyrelsens inventeringsprojekt 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Förorenad mark101214 Konsultträffjessica.bernfreedewald@lansstyrelsen.sedavid.lalloo@lansstyrelsen.se


Uppföljning av Länsstyrelsens inventeringsprojekt 2009

 • Av totalt 63 fastigheter/anläggningar har 20 fått riskklass 1 eller 2

 • Under 2011 kommer dessa att följas upp


Projekt Förorenad mark inom Miljösamverkan Skåne 2010

 • Kommunerna ska inventera sina tillsynsobjekt enligt MIFO-fas 1

 • Start september 2010 (27 av 33 kommuner representerade)

 • Avslutas sommaren 2011

 • Ev följas upp med MIFO-fas 2


Anmälan om ebh

 • 25 § En anmälan skall innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten skall kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter.


Anmälan om ebh forts.

Vi vill att:

det framgår i anmälan hur de

jordmassor som uppkommer vid

åtgärden ska hanteras.

Var ska massorna?

Till vilken mottagare?

Är det slutligt omhändertagande?

m.m.

Kan vara viktigt vid Lst bedömning av

rimlighet av åtgärdsmål


 • Login