Να γραφτεί αλγόριθμος ο οποίος θα αντικαθιστά ένα τετραγωνικό πίνακα Α(NxΝ) με τον ανάστροφό του. - PowerPoint PPT Presentation

Να γραφτεί αλγόριθμος ο οποίος θα υπολογίζει το άθροισ...
Download
1 / 7

  • 111 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Να γραφτεί αλγόριθμος ο οποίος θα υπολογίζει το άθροισμα των στοιχείων της κύριας διαγωνίου ενός τετραγωνικού πίνακα Α(ΝxN). Να γραφτεί αλγόριθμος ο οποίος θα υπολογίζει το άθροισμα των στοιχείων της δευτερεύουσας διαγωνίου ενός τετραγωνικού πίνακα Α(ΝxN).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Να γραφτεί αλγόριθμος ο οποίος θα αντικαθιστά ένα τετραγωνικό πίνακα Α(NxΝ) με τον ανάστροφό του.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nx

Να γραφτεί αλγόριθμος ο οποίος θα υπολογίζει το άθροισμα των στοιχείων της κύριας διαγωνίου ενός τετραγωνικού πίνακα Α(ΝxN).


Nx

Να γραφτεί αλγόριθμος ο οποίος θα υπολογίζει το άθροισμα των στοιχείων της δευτερεύουσας διαγωνίου ενός τετραγωνικού πίνακα Α(ΝxN).


Nx

Να γραφτεί αλγόριθμος ο οποίος θα βρίσκει τον ανάστροφο ενός πίνακα Α(NxM) και θα τον τοποθετεί σε ένα πίνακα B(MxN).


Nx

Να γραφτεί αλγόριθμος ο οποίος θα αντικαθιστά ένα τετραγωνικό πίνακα Α(NxΝ) με τον ανάστροφό του.

Είναι δυνατό η διαδικασία αυτή να πραγματοποιηθεί σε μη τετραγωνικό πίνακα;ΟΧΙ


Nx

Να γραφτεί αλγόριθμος ο οποίος θα αθροίζει τα στοιχεία ενός τετραγωνικού πίνακα Α(ΝxΝ) που βρίσκονται κάτω από την κύρια διαγώνιο.

Να γραφτεί αλγόριθμος ο οποίος θα αθροίζει τα στοιχεία ενός τετραγωνικού πίνακα Α(ΝxΝ) που βρίσκονται πάνω από την κύρια διαγώνιο.


Nx

Έστω ο πίνακας:

Να γραφτεί αλγόριθμος ο οποίος θα δημιουργεί τον Α χωρίς χρήση της εντολής ΔΙΑΒΑΣΕ. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η άσκηση μπορεί να λυθεί με 5 τρόπους τουλάχιστον).


  • Login