urz d celny w bielsku bia ej
Download
Skip this Video
Download Presentation
Urząd Celny w Bielsku-Białej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Urząd Celny w Bielsku-Białej - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Urząd Celny w Bielsku-Białej. Informacja dla przedsiębiorców. STRUKTURA ORGANIZACYJNA Pion Wsparcia; Pion Postępowania; Pion Kontroli; Oddziały celne: Czechowice-Dziedzice Żywiec Cieszyn. Podstawowe zadania. Cło i podatki w imporcie: Oddziały celne; Akcyza:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Urząd Celny w Bielsku-Białej' - hide


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
urz d celny w bielsku bia ej

Urząd Celny w Bielsku-Białej

Informacja dla przedsiębiorców

slide2
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
  • Pion Wsparcia;
  • Pion Postępowania;
  • Pion Kontroli;
  • Oddziały celne:
   • Czechowice-Dziedzice
   • Żywiec
   • Cieszyn

tel: (33) 827-23-00

podstawowe zadania
Podstawowe zadania
 • Cło i podatki w imporcie:
  • Oddziały celne;
 • Akcyza:
  • Wyroby akcyzowe, stałe nadzory, deklaracje;
 • Gry i zakłady wzajemne:
  • Kontrola, deklaracje, KRAG.

tel: (33) 827-23-00

slide4
Odprawy eksportowe:
  • Właściwość miejscowa w wywozie
   • siedziba lub miejsce załadunku towaru;
 • Odprawy importowe:
  • Brak ograniczeń – teren całej UE;
  • ¼ wpływów z cła pozostaje w kraju odprawy.

tel: (33) 827-23-00

slide5
ZALETY ODPRAW W ODDZIAŁACH CELNYCH BLISKO SIEDZIBY FIRMY:
  • Pełna kontrola przez firmę nad dokumentami przedłożonymi do odprawy;
  • Natychmiastowy dostęp do oryginałów dokumentów;
  • Szybkie i łatwe rozwiązywanie problemów – bezpośredni kontakt z funkcjonariuszem celnym;
  • Bezzwłoczne wydawanie potwierdzenia wywozu po otrzymaniu komunikatu (Karnet TIR, ADT, ECS).

tel: (33) 827-23-00

slide6
ZALETY ODPRAW W ODDZIAŁACH CELNYCH BLISKO SIEDZIBY FIRMY cd:
  • Szybka interwencja w przypadku braku komunikatu IE 599;
  • Brak komunikatu IE 599 skutkuje brakiem możliwości zastosowania „0” stawki VAT w eksporcie;
  • Kompleksowe odprawy przez agencje celne.

tel: (33) 827-23-00

slide7
Oddziały celne:
   • Czechowice-Dziedzice;
   • Żywiec;
   • Cieszyn.
 • Pełny zakres procedur celnych;
 • Pełny zakres towarowy;
 • Doświadczona kadra;
 • Obsada dostosowana do potrzeb.

tel: (33) 827-23-00

slide8
Pozostałe aspekty
  • Ochrona miejsc pracy w Polsce;
  • Opłaty skarbowe zwiększają wpływy budżetu gmin;
  • Niższe koszty podnoszą konkurencyjność firm;
  • Brak deklaracji INTRASTAT;
  • Wydawanie na miejscu decyzji dotyczących zmian w zgłoszeniach celnych;
  • Dogodna lokalizacja – połączenie drogowe z Republiką Czeską i Słowacką oraz aglomeracją śląską.

tel: (33) 827-23-00

slide9
ECS - System kontroli eksportu:
  • Zastępuje całkowicie dokumentację papierową (SAD);
  • Kontakt z OC tylko za pomocą elektronicznych komunikatów;
  • ELEKTRONICZNE potwierdzenie wywozu towaru poza obszar UE (IE599);
  • Szybkie udokumentowanie wywozu pozwala na zastosowanie „0” stawki VAT.
 • ICS – wdrażany system kontroli w imporcie ma całkowicie zastąpić zgłoszenie papierowe 2010/2011.

tel: (33) 827-23-00

slide10
CELINA

System CELINA umożliwia elektroniczną wymianę danych z podmiotami realizującymi obrót towarowy z zagranicą w zakresie:

  • Zgłoszeń celnych importowych;
  • Deklaracji skróconych;
  • Powiadomień w procedurze uproszczonej;
  • Zakończenia procedury tranzytowej.
 • Przekazanie zgłoszenia w formie elektronicznej do OC (strona Web-Cel, w sytuacji awaryjnej –e-mail; dyskietka).

tel: (33) 827-23-00

procedury uproszczone
PROCEDURY UPROSZCZONE

Korzyści ze stosowania uproszczeń:

 • oszczędność czasu;
 • redukcja kosztów operacyjnych – transport, postoje, koszty administracyjne, opłaty manipulacyjne, rozwiązania IT;
 • zwiększenie elastyczności działania - możliwość dokonywania odpraw poza godzinami pracy urzędu celnego;
 • wzrost konkurencyjności - możliwość szybszej realizacji zamówień klientów, możliwość stosowania dostaw "just-in-time„;
 • podniesienie prestiżu i wiarygodności firmy – nowoczesne podejście do zagadnień celnych.

tel: (33) 827-23-00

aeo upowa niony przedsi biorca
AEO – Upoważniony przedsiębiorca.

Korzyści ze statusu AEO:

 • Przyznany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawany w całej Wspólnocie;
 • Wyznaczone stanowiska do opraw AEO w OC;
 • Możliwość korzystania z istotnych udogodnień w odniesieniu do kontroli celnej w zakresie bezpieczeństwa i ochrony - sprawniejsze odprawycelne;
 • Mniej rewizji celnych, a w przypadku wytypowania do kontroli przeprowadzenie jej w pierwszej kolejności;
 • Swoisty znak jakości, świadczący o przestrzeganiu standardów bezpieczeństwa i ochrony oraz przepisów prawa – wizerunek bezpiecznego i solidnego partnera.

tel: (33) 827-23-00

u atwienia w rozliczaniu podatku vat
UŁATWIENIA W ROZLICZANIU PODATKU VAT
 • Przesunięcia terminu płatności podatku do szesnastego dnia miesiąca następującego po upływie okresu rozliczeniowego – w przypadku stosowania procedury uproszczonej;
 • Zwolnienia od podatku z tytułu importu towarów, w przypadku gdy miejscem przeznaczenia towarów jest terytorium innego państwa członkowskiego i wywóz towarów z terytorium kraju nastąpi w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – Np odprawa w RP a towar przeznaczony do innego kraju UE ;

Korzyści:

 • poprawa płynności finansowej,
 • zmniejszenie kosztów obsługi administracyjnej firmy.

tel: (33) 827-23-00

kontakt z urz dem celnym i oddzia ami celnymi
KONTAKT Z URZĘDEM CELNYM I ODDZIAŁAMI CELNYMI
 • UC Bielsko-Biała 335000 (7:15 – 15:15; pon-piątek)
  • 33 827-23-00, uc.bielsko-biala@kat.mofnet.gov.pl
 • OC Czechowice-Dziedzice 335010 (7:00 – 19:00; pon-sobota);
  • 32 214-72-80 oc.czechowice-dziedzice@kat.mofnet.gov.pl
 • OC Żywiec 335020 (7:00 – 19:00; pon-piątek)
  • 33 861-37-56 oc.zywiec@kat.mofnet.gov.pl
 • OC Cieszyn 335030 (pon-piątek 7:00 – 22:00; sobota 7:00 – 19:00);
  • 33 851-56-50 oc.cieszyn@kat.mofnet.gov.pl

tel: (33) 827-23-00

slide15

Dziękujemy za uwagę!

tel: (33) 827-23-00

ad