ADIǴE ALFABE
Download
1 / 137

ADIǴE ALFABE - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

ADIǴE ALFABE. www.danef.net. SID FEŞĆE LATİN ALFABE ? Adıǵexem % 80 Tırḱuyem şepsewu , latin harfxer zereha . Telefonım , şıenğepsxem latin harfxemće tarétxe . Dunayem (Facebook, Twitter , MSN, SKYPE) latin harfxer zaraha .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ADIǴE ALFABE' - hidalgo-orrego


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ADIǴE ALFABE

www.danef.net


SID FEŞĆE LATİN ALFABE ?

Adıǵexem % 80 Tırḱuyemşepsewu, latinharfxerzereha.

Telefonım, şıenğepsxemlatinharfxemćetarétxe.

Dunayem (Facebook, Twitter, MSN, SKYPE) latinharfxerzaraha.

Bzezeğeş`eğusabiyxemre, yane-yatexemremafemzerahare harf.

Zı harf - Zımake, wuzéreceremfedewwotxı, Pıtxıremfedewwöce.

Mı fonetik sistemırzebğeş`enćiy, wuritxenćiy program pş`ınćiyneḣgupsef.

Adıǵeharfxer harf ĺapsemwügukéğećıjı. Maferénımzetehasıkıtşeğupşerep!

( C / Ć , H / Ḣ , G / Ǵ , K / Ḱ, L / Ĺ , S / Ś, P / Ṕ , T / Ṫ , Z / Ź )

www.danef.net


XeğeguxemyarısAdıǵexemyapçağe

www.danef.netFONETİK ADIǴE LATİN ALFABE

Tırḱumyiharf makexer tibze zerexetımpapće axer zereşıtew zéthağex

Fonetik alfaber dğepsışün papće make zimıe harf 12 , make zie 1 harf zakore xetğeḣoağ

Diyakritik tamğew dunayem yaneh zerahere ( ' ) apostrof zéthağ

Tibze yehıl`ağewwuçüṕekeoaćexemće accent grave (`) zéthağ

Adıǵe Latin alfaber make zimıe harf 33 re, make zie txekp 9 re, zećemćiy harf 42 meḣu

www.danef.net


KEQOŞT ĹEḢANIM LATİN

Google' um, Microsofṫ um ti Adıǵabze xetep.

Google'umcıreće zefeşhaf bze 66 ır txığew zeréźećı. Adıǵabze xetep.

Bzer bzemmakećezeriźećewtéléfonxerkıdećıştıx. Tibze yaxetın fay.

Mı dijital dunayem te tibziyyaxetxeğen fay.

Tişıćağe guşıem database 108.000 em yeḣow danef.net ım yit.

Tibze huşıe 66.000 xet. Zı ḣuşıer 155 pçağew yişöaşe zetéćı . Ar keztıre programır tiı`.

Tibze yi gramatikşııćekeztıre PC programırtıwuxığ. Standardewzeréğezafe.

www.danef.netMakem yepxi ew alfabe s stem
MAKEM YEPXIĞEW ALFABE SİSTEM

 • Uxığe pıçığom yiş`ıće

Zı harfım zı makeće wöce. harfır guşıem tede xetxağemiy yimake zeḣoćırep

www.danef.net


Ḣuşıexem yaşöáşe şapḣexer 14 ew zetéćı. Zı ḣuşıemiy yişöáşe zetéć 155 meḣu. 65.000 ım ḣuşıem yaşöáşe zetéć keztıre programır Danefım yit. Miy feşhafew nebǵıre pçığor pḣow kızgoharem yićıṕe yepxığew ḣuşıem yifeoáğiy zébĺeḣu. Guşıem paye ćeğım yit tablom fedew KIĹEXENEN

www.danef.net


Ḣuşıexem yaşöáşe şapḣexer 14 ew zetéćı. Zı ḣuşıemiy yişöáşe zetéć 155 meḣu. 65.000 ım ḣuşıem yaşöáşe zetéć keztıre programır Danefım yit. Miy feşhafew nebǵıre pçığor pḣow kızgoharem yićıṕe yepxığew ḣuşıem yifeoáğiy zébĺeḣu. Guşıem paye ćeğım yit tablom fedew (Kıĺexenen)

www.danef.net


Huşıe ḣuşıemiy yişöáşe zetéć 155 meḣu. 65.000 ım ḣuşıem yaşöáşe zetéć keztıre programır Danefım yit. Miy feşhafew nebǵıre pçığor pḣow kızgoharem yićıṕe yepxığew ḣuşıem yifeoáğiy zébĺeḣu. Guşıem paye ćeğım yit tablom fedew (Kıĺexenen): Kıpıtḣın

 • SID PAPĆE ZI HARF ?

 • Şıenğeps program riptxınırneḣgupsefmeḣu

 • Guşıem paye KIPITḢIN ımyişöáşezetećtızxapĺeće

 • Yipĺ`ınıreharfır ( i ı a)fedew zeḣoćı

 • Şıenğeps programım harfxerkiĺıtegorezébleḣu

 • Ay papćezıharfewğepsığe alfabem be feoáğeyiı`

www.danef.net


DİFTONGOW ZI HARF ḣuşıemiy yişöáşe zetéć 155 meḣu. 65.000 ım ḣuşıem yaşöáşe zetéć keztıre programır Danefım yit. Miy feşhafew nebǵıre pçığor pḣow kızgoharem yićıṕe yepxığew ḣuşıem yifeoáğiy zébĺeḣu. Guşıem paye ćeğım yit tablom fedew (Kıĺexenen)

ué = öui = ü

Ç, J, Ş, WHarfxemö, üharfxerkazgohaće, Adıǵefonetikimyimakećetıkécenfay.

AdremakeziaharfxemćeyakécaćeTırḱu Alfabem fed

www.danef.net


Ćeraşe Tembot yitxığe ḰUḰO ziše romanım detxağe 387.029 harfxem yaqoš

ÇHarfım yibağe

www.danef.net


Ćeraşe Tembot yitxığe ḰUḰO ziše romanım detxağe 387.029 harfxem yaqoš

JHarfım yibağe

www.danef.net


Ćeraşe Tembot yitxığe ḰUḰO ziše romanım detxağe 387.029 harfxem yaqoš

ŞHarfım yibağe

www.danef.net


Ćeraşe Tembot yitxığe ḰUḰO ziše romanım detxağe 387.029 harfxem yaqoš

WHarfım yibağe

www.danef.net


Adıǵabzem xet uxığe pıçığoxer 387.029 harfxem yaqoš

www.danef.net


Adıǵabzem xet uxığe pıçığoxer 387.029 harfxem yaqoš

www.danef.net


Adıǵabzem xet uxığe pıçığoxer 387.029 harfxem yaqoš

www.danef.net


KIZEGOHA MAKE ZİA HARFXER 387.029 harfxem yaqoš

(Makekiṫu : Makezia harf zırız zırızew wukzacerer arı )

AdıǵeBzempḣoreĺapserekızegohaw Vektör ḣuşıexer xet.

Pḣom yiwujıpke harfırmakeziaćezıwuxıće, ḣuşıeĺapsemkızgoharem, make ziaharfṫur

Kızegohan faye meḣu. Arısı makeziaharfxem zırız zırızew wukacen fay.

Guşeı`em paye zağorıye pıḣoxer ( će, de, xe, pı)

Yiperiyeharfırmakeziaćekéjere zağore ḣuşıeĺapsexer ( an, aben, atın, onṫen)

Mıxer zegohaćecamekiṫuzıfat`oreḣuşıexer arı ( goan, koaben,xeatın, pıoṫen)

DİFTONG

Diftong: Kızegoharemakeziaharfiṫum zexetew wukzedécenır arı

Zağorıye difttongguşıexer ( goáşe, koápe,qoáğe, jöáğo)

Murat ÇepayyitxığeŞüzabexerziše romanım xet makiṫuzia harf kızegoharezıxetguşıexer: 1216, diftong guşıexer:152 meḣu.Makiṫuziaxer diftong zıxetguşıexemyaneḣiyfediyće (8) neḣıb.

Diftong zıxetguşıeryaṫ`onereharfım tét tamğemćekıxeteğenefı

www.danef.net


M 387.029 harfxem yaqoš ake zieharfzegotiṫuxer

www.danef.net


www.danef.net 387.029 harfxem yaqoš


Adıǵabzem xetı makexeme yagrafik 387.029 harfxem yaqoš

%

www.danef.net


HARFXER – HARFLER - LETTERS 387.029 harfxem yaqoš

Kaberdey EK harf

www.danef.net


SADECE EK ADIǴE HARFLER 387.029 harfxem yaqoš

www.danef.net


G 387.029 harfxem yaqoš uş`aĺem harfxer apostrofow yit.

Adıǵe Klavyem yilink: http://www.danef.net/web/tr/ppt/danef.rar

Adıǵe Harfxer kızićıre çıuxer ćeğ tablom yit

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 7.03

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 0.96

www.danef.net


Yibağe 387.029 harfxem yaqoš : % 0.27

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 0,41

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 0,41

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 1,90

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 1.64

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 14.82

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 1.27

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 1,67

www.danef.net


Kaberdey EK harf 387.029 harfxem yaqoš

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 1,26

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 0,13

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 4.41

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 0,78

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 0,89

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 10,71

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 2,68

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 1,26

www.danef.net


Kaberdey EK harf 387.029 harfxem yaqoš

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 2,03

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 0,77

www.danef.net


Kaberdey EK harf 387.029 harfxem yaqoš

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 0,64

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 1,31

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 3,26

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 2,19

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 2,90

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 0,28

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 2,32

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 0,18

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 0,51

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 4,14

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 2,37

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 0,07

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 0,26

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 2,37

www.danef.net


Kaberdey EK harf 387.029 harfxem yaqoš

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 2,90

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 0,27

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 3,37

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 0,58

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 4,10

www.danef.net


Kaberdey EK harf 387.029 harfxem yaqoš

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 2,09

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 4,14

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 2,46

www.danef.net


Yibağe: 387.029 harfxem yaqoš % 0,10

www.danef.net


WUÇÜṔE ( ` ) 387.029 harfxem yaqoš

Dilimizde bazı kelimeler aynı harfleri içerdiği halde heceler yarım oktav kadar duraksanarak okunmaktadır . Kesme işareti ile kelimeyi bölmeden, bütünlük korunur kesmenin geldiği hecede yarım oktav kadar durulur, varsa sağındaki heceye devam edilir. Kesme işareti olarak accent grave ( ` ) kullanılmıştır. Kelime örnekleri aşağıda verilmiştir.

www.danef.net


TİBZE ZETEĞAŞ`E 387.029 harfxem yaqoš

Yaperıye yeğejaṕ - Başlangıç seviviyesi - Beginner level

www.danef.net


 • HEDEFLENEN SEVİYE 387.029 harfxem yaqoš

 • Adıǵece bilmeyenler için başlangıç seviyesi esas alınmıştır.Öncelikle Latin harflerle okuma ve yazmayı Günlük konuşmalarda geçen kelime ve cümleleri Günleri, sayıları, renkleri, konumları öğretmektirİstenilen seviye sitedeki diğer slaytlar ile geliştirebilir.

 • Kursta ünitelerin anlatım süresi 50 saattir

www.danef.net


NEDEN LATİN ALFABE 387.029 harfxem yaqoš ?

Adıǵelerin % 80 Türkiye’de yaşamakta, latin harfleri kullanmaktadır.

Telefon ve bilgisayarlarımızdaki harfler, latin harflerdir..

Dünya iletişiminde (Facebook, Twitter, MSN, SKYPE) kullandığımız harflerdir

Dil öğrenim yaşındaki çocuklarımızın ve ebeveylerinin güncel kullandığı harflerdir

Tek harf – Tek ses, okunduğu gibi yazılan, yazıldığı gibi okunan Fonetik alfabedir

Tek harf sistemi öğrenimde, bilgisayar programlarında kolaylık sağlamaktadır.

İlave harfler 13 olup, bunlarda taban harfleri ile rahat hatırlanabilmektedir

( C / Ć , H / Ḣ , G / Ǵ , K / Ḱ, L / Ĺ , S / Ś, P / Ṕ , T / Ṫ , Z / Ź )

www.danef.net


NEBǴIRE ŠERIĞ 387.029 harfxem yaqoš Şahıs Zamirleri

SE

seqo

BEN

gidiyorum

woqo

WO

SEN

gidiyorsun

AR

maqo

gidiyor

O

TE

gidiyoruz

teqo

BİZ

ŞÖ

gidiyorsnuz

şöqo

SİZ

maqox

AXER

ONLAR

gidiyorlar

www.danef.net


ZİYE ŠERIĞ 387.029 harfxem yaqoš İyelik Zamirleri

Wune

Benim

Evim

Wune

Senin

Evin

Wune

Evi

Onun

Evimiz

Wune

Bizim

ŞÜ

Eviniz

Wune

Sizin

YA

Wune

Onların

Evi

www.danef.net


PĹIŞÖÁŠEXER 387.029 harfxem yaqoš sıfatlar

Sıfatlar, isimleri niteler ve belirgin özelliklerini tanımlar.

Bir isime ait bütün özellikler o ismin sıfatıdır.

Dilimizde sıfat tamlamaları Türkçe ve İngilizcenin tersine,

nitelediği isimden sonra gelmektedir

www.danef.net


ZAĞORE PĹIŞÖÁŠEXER 387.029 harfxem yaqoš

www.danef.net


ḢUŞIEFEŞI` 387.029 harfxem yaqoš

Zarflar

Zarflar eylemleri niteler.

Bir eyleme ait bütün özellikler o eylemin zarflarıdır.

www.danef.net


www.danef.net


ĹEPSAPE 387.029 harfxem yaqoš

Edatlar

Edatlar, ismi nitelemezler. Tek başına kullanılmayan, bir isim ile

kullanılıp ismin anlamını tamamlayan kelime gruplarıdır.

www.danef.net


ZAĞORE ĹEPSAPEXER 387.029 harfxem yaqoš

Bazı Edatlar

www.danef.net


TÉT 387.029 harfxem yaqoš

TÉĹ

k o n u m l a r

www.danef.net

GOT

GOĹ


YİT 387.029 harfxem yaqoš

YİĹ

k o n u m l a r

www.danef.net

DEĹ

DET


ĆET (ÉT) 387.029 harfxem yaqoš

ĆEĹ (ÉĹ)

k o n u m l a r

www.danef.net

UT


KOT 387.029 harfxem yaqoš

KOĹ

k o n u m l a r

www.danef.net

XET

XEĹ


DES 387.029 harfxem yaqoš

KOS

k o n u m l a r

US

ĆES (ÉS)

www.danef.net


GOS 387.029 harfxem yaqoš

k o n u m l a r

YİS

TÉS

www.danef.net


PIS 387.029 harfxem yaqoš

PIĹ

k o n u m l a r

XES

www.danef.net


FİİL ÇEKİMLERİ 387.029 harfxem yaqoš

Dilimizde 65.000 üzerinde fiil mevcuttur.

Tesbit edebildiğimiz 155 zaman çekim formunun bilgisayar programı bitmiştir.

Fiiller; eylemin yönüne, nesne alıp almamasına göre çekim formuna girerler

Başlangıç seviyesinde dil öğrenimi için güncel 200 civarındaki fiil kafi gelebilir

Geçmiş zaman, şimdiki zaman gelecek zaman çekimlerini öğrenmek ile başlanabilinir.

Tüm fiil çekimlerini www.danef.net de yüklü olan fiilmatik ile yapabilirsiniz.

www.danef.net


VEKTÖREL FİLLER 387.029 harfxem yaqoš

( téxın, kıćexın, uźın, yeźıxın, kéźıxın, xetḣın, koźen...)

Dilimizde ön ekler, tekil veya kombine olarak fiil kökü ile kaynaşırlar.

Konum ekleri ile eylemin yönünü belirler.

Fiil çekimlerinde şahıs zamiri, ön ek ile fiil kökü arasına girer

Eylemin yönünü belirler (tésexı: üstünden alıyorum)

Fiilerimizin çoğunluğu bu fiil gurubundadır.

www.danef.net


ḢUŞIE VEKTÖRXER 387.029 harfxem yaqoš

ze

će

fın

źın

ko

de

şı

şın

ze

xın

şüı

ze

şen

xe

pe

şı

aben

www.danef.net


www.danef.net 387.029 harfxem yaqoš


www.danef.net 387.029 harfxem yaqoš


www.danef.net 387.029 harfxem yaqoš


ZIPÇAĞE – BEPÇAĞE 387.029 harfxem yaqoš

tekil - çoğul

Tekil kelimenin sonuna ( XE) eki alarak çoğul hale gelirler.

İsmin -i halinde ( r ), ismin -de halinde ( me ) ses uyumu ekini alır

śe

xer

śe

xeme

xer

tığoáqo

tığoáqo

xeme

śığo

xer

śığo

xeme

xer

şejye

şejye

xeme

xer

xeme

xer

mo

mo

xeme

www.danef.net


 • Dilimizde e, de, den hali aynı formdadır

www.danef.net


www.danef.net 387.029 harfxem yaqoš


www.danef.net 387.029 harfxem yaqoš


www.danef.net 387.029 harfxem yaqoš


MAZEXER 387.029 harfxem yaqoš

www.danef.net


Sehatır bğu 387.029 harfxem yaqoš

Sehatır bğum pş`ı blećı

Sehatırthapş ?

Saat kaç?

Sehatır bğure nıkore

Sehatır bğumpĺ`ane yiı`

Sehatır bğumpĺ`aneblećı

www.danef.net

Sehatırbğumṫuć yiı`


www.danef.net 387.029 harfxem yaqoš


GUPE 387.029 harfxem yaqoš

ĆIB

www.danef.net


ŞÖXER 387.029 harfxem yaqoš

renkler

Renk tonları

www.danef.net


www.danef.net 387.029 harfxem yaqoš


SAYILAR 387.029 harfxem yaqoš

Danefde sayılar YİRMİLİ sayısisteminegöreverilmiştir

Sayımatikise ONLU sayısisteminegöredüzenlenmiştir !

www.danef.net

sitesinden yükleyeceğiniz SAYIMATİK

ile istediğiniz rakamın on tabanlı sayı sistemine göre

Adıǵece söylenişini bulabilirsiniz.

www.danef.net


www.danef.net 387.029 harfxem yaqoš


www.danef.net 387.029 harfxem yaqoš


www.danef.net 387.029 harfxem yaqoš


www.danef.net 387.029 harfxem yaqoš


AKRABALIK 387.029 harfxem yaqoš

www.danef.net


www.danef.net 387.029 harfxem yaqoš


www.danef.net 387.029 harfxem yaqoš


www.danef.net 387.029 harfxem yaqoš


www.danef.net 387.029 harfxem yaqoš


www.danef.net 387.029 harfxem yaqoš


www.danef.net 387.029 harfxem yaqoš


www.danef.net 387.029 harfxem yaqoš


www.danef.net 387.029 harfxem yaqoš


www.danef.net 387.029 harfxem yaqoš


www.danef.net 387.029 harfxem yaqoš


www.danef.net 387.029 harfxem yaqoš


www.danef.net 387.029 harfxem yaqoš


www.danef.net 387.029 harfxem yaqoš


www.danef.net 387.029 harfxem yaqoš


www.danef.net 387.029 harfxem yaqoš


ĞEWUNEFIPKIXER 387.029 harfxem yaqoš

www.danef.com


K r ldek sorunlar kiril alfabesinde de i ken harfler
KİRİLDEKİ 387.029 harfxem yaqoš SORUNLARKiril Alfabesinde değişken harfler

www.danef.net


Kiril 387.029 harfxem yaqoš Adıǵealfabemzı harfewyaĺıtağe harf zexeğewuçüáğexer

къирил адыгэ тхэпкъылъэм зы тхэпкъэу ялъытагъэ тхэпкъ зэхэгъэучъуагъэхэр

www.danef.net


( I) 387.029 harfxem yaqoš harfır Kiril alfabem 4 wunaye of zeréfe. Dijital klavyem, alfabe ğepsıćemḱéqurep!

(I) тхэпкъыр къирил тхэпкъылъэм 4 унаyэ Iоф зэрефэ дижитал кълаIyэм, тхэпкъылъэ гъэпсыкIэм къекIурэп !

www.danef.net


У 387.029 harfxem yaqoš

ПIу

Kiril alfabem ( Y ) harfırzıxet 14 harfıxer

къирил тхэпкъылъэм

( Y ) тхэпкъыр зыхэт 14 тхэпкъыхэр

КIу

Цу

Къу

Ку

Жъу

ШIу

Гъу

ШIу

ТIу

Шъу

Хъу


Latin 387.029 harfxem yaqoš - Kiril Txacexer

www.danef.net