ADIǴE ALFABE - PowerPoint PPT Presentation

ADIE ALFABE
Download
1 / 137

 • 68 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ADIǴE ALFABE. www.danef.net. SID FEŞĆE LATİN ALFABE ? Adıǵexem % 80 Tırḱuyem şepsewu , latin harfxer zereha . Telefonım , şıenğepsxem latin harfxemće tarétxe . Dunayem (Facebook, Twitter , MSN, SKYPE) latin harfxer zaraha .

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ADIǴE ALFABE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Adi e alfabe

ADIE ALFABE

www.danef.net


Adi e alfabe

SID FEE LATN ALFABE ?

Adexem % 80 Truyemepsewu, latinharfxerzereha.

Telefonm, enepsxemlatinharfxemetartxe.

Dunayem (Facebook, Twitter, MSN, SKYPE) latinharfxerzaraha.

Bzezee`eusabiyxemre, yane-yatexemremafemzerahare harf.

Z harf - Zmake, wuzreceremfedewwotx, Ptxremfedewwce.

M fonetik sistemrzebe`eniy, wuritxeniy program p`niynegupsef.

Adeharfxer harf apsemwgukej. Mafernmzetehaskteuperep!

( C / , H / , G / , K / , L / , S / , P / , T / , Z / )

www.danef.net


Adi e alfabe

XeeguxemyarsAdexemyapae

www.danef.net


Adi e alfabe

www.danef.net


Adi e alfabe

FONETK ADIE LATN ALFABE

Trumyiharf makexer tibze zerexetmpape axer zeretew zthaex

Fonetik alfaber depsn pape make zime harf 12 , make zie 1 harf zakore xeteoa

Diyakritik tamew dunayem yaneh zerahere ( ' ) apostrof ztha

Tibze yehl`aewwuekeoaexeme accent grave (`) ztha

Ade Latin alfaber make zime harf 33 re, make zie txekp 9 re, zeemiy harf 42 meu

www.danef.net


Adi e alfabe

KEQOT EANIM LATN

Google' um, Microsof um ti Adabze xetep.

Google'umcree zefehaf bze 66 r txew zere. Adabze xetep.

Bzer bzemmakeezerieewtlfonxerkdetx. Tibze yaxetn fay.

M dijital dunayem te tibziyyaxetxeen fay.

Tiae guem database 108.000 em yeow danef.net m yit.

Tibze hue 66.000 xet. Z uer 155 paew yiae zet . Ar keztre programr ti`.

Tibze yi gramatikekeztre PC programrtwux. Standardewzerezafe.

www.danef.net


Adi e alfabe

www.danef.net


Makem yepxi ew alfabe s stem

MAKEM YEPXIEW ALFABE SSTEM

 • Uxe pom yi`e

Z harfm z makee wce. harfr guem tede xetxaemiy yimake zeorep

www.danef.net


Adi e alfabe

uexem yae apexer 14 ew zet. Z uemiy yie zet 155 meu. 65.000 m uem yae zet keztre programr Danefm yit. Miy fehafew nebre por pow kzgoharem yie yepxew uem yifeoiy zbeu. Guem paye em yit tablom fedew KIEXENEN

www.danef.net


Adi e alfabe

uexem yae apexer 14 ew zet. Z uemiy yie zet 155 meu. 65.000 m uem yae zet keztre programr Danefm yit. Miy fehafew nebre por pow kzgoharem yie yepxew uem yifeoiy zbeu. Guem paye em yit tablom fedew (Kexenen)

www.danef.net


Adi e alfabe

Hue: Kptn

 • SID PAPE ZI HARF ?

 • eneps program riptxnrnegupsefmeu

 • Guem paye KIPITIN myiezetetzxapee

 • Yip`nreharfr ( i a)fedew zeo

 • eneps programm harfxerkitegorezbleu

 • Ay papezharfewepse alfabem be feoeyi`

www.danef.net


Adi e alfabe

DFTONGOW ZI HARF

u = ui =

, J, , WHarfxem, harfxerkazgohae, Adefonetikimyimakeetkcenfay.

AdremakeziaharfxemeyakcaeTru Alfabem fed

www.danef.net


Adi e alfabe

erae Tembot yitxe UO zie romanm detxae 387.029 harfxem yaqo

Harfm yibae

www.danef.net


Adi e alfabe

erae Tembot yitxe UO zie romanm detxae 387.029 harfxem yaqo

JHarfm yibae

www.danef.net


Adi e alfabe

erae Tembot yitxe UO zie romanm detxae 387.029 harfxem yaqo

Harfm yibae

www.danef.net


Adi e alfabe

erae Tembot yitxe UO zie romanm detxae 387.029 harfxem yaqo

WHarfm yibae

www.danef.net


Adi e alfabe

Adabzem xet uxe poxer

www.danef.net


Adi e alfabe

Adabzem xet uxe poxer

www.danef.net


Adi e alfabe

Adabzem xet uxe poxer

www.danef.net


Adi e alfabe

KIZEGOHA MAKE ZA HARFXER

(Makekiu : Makezia harf zrz zrzew wukzacerer ar )

AdeBzemporeapserekzegohaw Vektr uexer xet.

Pom yiwujpke harfrmakeziaezwuxe, ueapsemkzgoharem, make ziaharfur

Kzegohan faye meu. Ars makeziaharfxem zrz zrzew wukacen fay.

Gue`em paye zaorye poxer ( e, de, xe, p)

Yiperiyeharfrmakeziaekjere zaore ueapsexer ( an, aben, atn, onen)

Mxer zegohaecamekiuzfat`oreuexer ar ( goan, koaben,xeatn, poen)

DFTONG

Diftong: Kzegoharemakeziaharfium zexetew wukzedcenr ar

Zaorye difttongguexer ( goe, kope,qoe, jo)

Murat epayyitxezabexerzie romanm xet makiuzia harf kzegoharezxetguexer: 1216, diftong guexer:152 meu.Makiuziaxer diftong zxetguexemyaneiyfediye (8) neb.

Diftong zxetguerya`onereharfm tt tamemekxeteenef

www.danef.net


Adi e alfabe

Make zieharfzegotiuxer

www.danef.net


Adi e alfabe

www.danef.net


Adi e alfabe

Adabzem xet makexeme yagrafik

%

www.danef.net


Adi e alfabe

HARFXER HARFLER - LETTERS

Kaberdey EK harf

www.danef.net


Adi e alfabe

SADECE EK ADIE HARFLER

www.danef.net


Adi e alfabe

Gu`aem harfxer apostrofow yit.

Ade Klavyem yilink: http://www.danef.net/web/tr/ppt/danef.rar

Ade Harfxer kzire uxer e tablom yit

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 7.03

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 0.96

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 0.27

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 0,41

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 0,41

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 1,90

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 1.64

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 14.82

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 1.27

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 1,67

www.danef.net


Adi e alfabe

Kaberdey EK harf

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 1,26

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 0,13

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 4.41

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 0,78

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 0,89

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 10,71

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 2,68

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 1,26

www.danef.net


Adi e alfabe

Kaberdey EK harf

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 2,03

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 0,77

www.danef.net


Adi e alfabe

Kaberdey EK harf

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 0,64

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 1,31

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 3,26

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 2,19

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 2,90

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 0,28

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 2,32

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 0,18

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 0,51

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 4,14

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 2,37

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 0,07

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 0,26

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 2,37

www.danef.net


Adi e alfabe

Kaberdey EK harf

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 2,90

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 0,27

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 3,37

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 0,58

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 4,10

www.danef.net


Adi e alfabe

Kaberdey EK harf

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 2,09

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 4,14

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 2,46

www.danef.net


Adi e alfabe

Yibae: % 0,10

www.danef.net


Adi e alfabe

WUE ( ` )

Dilimizde baz kelimeler ayn harfleri ierdii halde heceler yarm oktav kadar duraksanarak okunmaktadr . Kesme iareti ile kelimeyi blmeden, btnlk korunur kesmenin geldii hecede yarm oktav kadar durulur, varsa sandaki heceye devam edilir. Kesme iareti olarak accent grave ( ` ) kullanlmtr. Kelime rnekleri aada verilmitir.

www.danef.net


Adi e alfabe

TBZE ZETEA`E

Yaperye yeeja - Balang seviviyesi - Beginner level

www.danef.net


Adi e alfabe

 • HEDEFLENEN SEVYE

 • Adece bilmeyenler iin balang seviyesi esas alnmtr.ncelikle Latin harflerle okuma ve yazmay Gnlk konumalarda geen kelime ve cmleleri Gnleri, saylar, renkleri, konumlar retmektirstenilen seviye sitedeki dier slaytlar ile gelitirebilir.

 • Kursta nitelerin anlatm sresi 50 saattir

www.danef.net


Adi e alfabe

NEDEN LATN ALFABE ?

Adelerin % 80 Trkiyede yaamakta, latin harfleri kullanmaktadr.

Telefon ve bilgisayarlarmzdaki harfler, latin harflerdir..

Dnya iletiiminde (Facebook, Twitter, MSN, SKYPE) kullandmz harflerdir

Dil renim yandaki ocuklarmzn ve ebeveylerinin gncel kulland harflerdir

Tek harf Tek ses, okunduu gibi yazlan, yazld gibi okunan Fonetik alfabedir

Tek harf sistemi renimde, bilgisayar programlarnda kolaylk salamaktadr.

lave harfler 13 olup, bunlarda taban harfleri ile rahat hatrlanabilmektedir

( C / , H / , G / , K / , L / , S / , P / , T / , Z / )

www.danef.net


Adi e alfabe

NEBIRE ERIahs Zamirleri

SE

seqo

BEN

gidiyorum

woqo

WO

SEN

gidiyorsun

AR

maqo

gidiyor

O

TE

gidiyoruz

teqo

BZ

gidiyorsnuz

qo

SZ

maqox

AXER

ONLAR

gidiyorlar

www.danef.net


Adi e alfabe

ZYE ERIyelik Zamirleri

S

Wune

Benim

Evim

Wune

W

Senin

Evin

Y

Wune

Evi

Onun

T

Evimiz

Wune

Bizim

Eviniz

Wune

Sizin

YA

Wune

Onlarn

Evi

www.danef.net


Adi e alfabe

PIEXERsfatlar

Sfatlar, isimleri niteler ve belirgin zelliklerini tanmlar.

Bir isime ait btn zellikler o ismin sfatdr.

Dilimizde sfat tamlamalar Trke ve ngilizcenin tersine,

niteledii isimden sonra gelmektedir

www.danef.net


Adi e alfabe

ZAORE PIEXER

www.danef.net


Adi e alfabe

UIEFEI`

Zarflar

Zarflar eylemleri niteler.

Bir eyleme ait btn zellikler o eylemin zarflardr.

www.danef.net


Adi e alfabe

 • ZAORE UIEFE`IXER

 • Baz Zarflar

www.danef.net


Adi e alfabe

EPSAPE

Edatlar

Edatlar, ismi nitelemezler. Tek bana kullanlmayan, bir isim ile

kullanlp ismin anlamn tamamlayan kelime gruplardr.

www.danef.net


Adi e alfabe

ZAORE EPSAPEXER

Baz Edatlar

www.danef.net


Adi e alfabe

TT

T

k o n u m l a r

www.danef.net

GOT

GO


Adi e alfabe

YT

Y

k o n u m l a r

www.danef.net

DE

DET


Adi e alfabe

ET (T)

E ()

k o n u m l a r

www.danef.net

U

UT


Adi e alfabe

KOT

KO

k o n u m l a r

www.danef.net

XET

XE


Adi e alfabe

DES

KOS

k o n u m l a r

US

ES (S)

www.danef.net


Adi e alfabe

GOS

k o n u m l a r

YS

TS

www.danef.net


Adi e alfabe

PIS

PI

k o n u m l a r

XES

www.danef.net


Adi e alfabe

FL EKMLER

Dilimizde 65.000 zerinde fiil mevcuttur.

Tesbit edebildiimiz 155 zaman ekim formunun bilgisayar program bitmitir.

Fiiller; eylemin ynne, nesne alp almamasna gre ekim formuna girerler

Balang seviyesinde dil renimi iin gncel 200 civarndaki fiil kafi gelebilir

Gemi zaman, imdiki zaman gelecek zaman ekimlerini renmek ile balanabilinir.

Tm fiil ekimlerini www.danef.net de ykl olan fiilmatik ile yapabilirsiniz.

www.danef.net


Adi e alfabe

VEKTREL FLLER

( txn, kexn, un, yexn, kxn, xetn, koen...)

Dilimizde n ekler, tekil veya kombine olarak fiil kk ile kaynarlar.

Konum ekleri ile eylemin ynn belirler.

Fiil ekimlerinde ahs zamiri, n ek ile fiil kk arasna girer

Eylemin ynn belirler (tsex: stnden alyorum)

Fiilerimizin ounluu bu fiil gurubundadr.

www.danef.net


Adi e alfabe

UIE VEKTRXER

k

ze

e

fn

n

k

ko

f

de

n

ze

f

t

xn

ze

en

xe

d

pe

k

aben

www.danef.net


Adi e alfabe

www.danef.net


Adi e alfabe

www.danef.net


Adi e alfabe

www.danef.net


Adi e alfabe

ZIPAE BEPAE

tekil - oul

Tekil kelimenin sonuna ( XE) eki alarak oul hale gelirler.

smin -i halinde ( r ), ismin -de halinde ( me ) ses uyumu ekini alr

e

xer

e

xeme

xer

toqo

toqo

xeme

o

xer

o

xeme

xer

ejye

ejye

xeme

xer

m

xeme

m

xer

mo

mo

xeme

www.danef.net


Adi e alfabe

 • SMN HALLER

 • Dilimizde e, de, den hali ayn formdadr

www.danef.net


Adi e alfabe

www.danef.net


Adi e alfabe

www.danef.net


Adi e alfabe

www.danef.net


Adi e alfabe

MAZEXER

www.danef.net


Adi e alfabe

Sehatr bu

Sehatr bum p` ble

Sehatrthap ?

Saat ka?

Sehatr bure nkore

Sehatr bump`ane yi`

Sehatr bump`aneble

www.danef.net

Sehatrbumu yi`


Adi e alfabe

www.danef.net


Adi e alfabe

GUPE

IB

www.danef.net


Adi e alfabe

XER

renkler

Renk tonlar

www.danef.net


Adi e alfabe

www.danef.net


Adi e alfabe

SAYILAR

Danefde saylar YRML saysisteminegreverilmitir

Saymatikise ONLU saysisteminegredzenlenmitir !

www.danef.net

sitesinden ykleyeceiniz SAYIMATK

ile istediiniz rakamn on tabanl say sistemine gre

Adece syleniini bulabilirsiniz.

www.danef.net


Adi e alfabe

www.danef.net


Adi e alfabe

www.danef.net


Adi e alfabe

www.danef.net


Adi e alfabe

www.danef.net


Adi e alfabe

AKRABALIK

www.danef.net


Adi e alfabe

www.danef.net


Adi e alfabe

www.danef.net


Adi e alfabe

www.danef.net


Adi e alfabe

www.danef.net


Adi e alfabe

www.danef.net


Adi e alfabe

www.danef.net


Adi e alfabe

www.danef.net


Adi e alfabe

www.danef.net


Adi e alfabe

www.danef.net


Adi e alfabe

www.danef.net


Adi e alfabe

www.danef.net


Adi e alfabe

www.danef.net


Adi e alfabe

www.danef.net


Adi e alfabe

www.danef.net


Adi e alfabe

www.danef.net


Adi e alfabe

EWUNEFIPKIXER

www.danef.com


K r ldek sorunlar kiril alfabesinde de i ken harfler

KRLDEK SORUNLARKiril Alfabesinde deiken harfler

www.danef.net


Adi e alfabe

KirilAdealfabemz harfewyatae harf zexeewuexer

www.danef.net


Adi e alfabe

( I) harfr Kiril alfabem 4 wunaye of zerfe. Dijital klavyem, alfabe epsemqurep!

(I) 4 y I Iy, I I !

www.danef.net


Adi e alfabe

I

I

Kiril alfabem ( Y ) harfrzxet 14 harfxer

( Y ) 14

I

I

I

I


Adi e alfabe

Latin- Kiril Txacexer

www.danef.net


 • Login