Dagens program global terrorisme og medier
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 10

Dagens program: Global terrorisme og medier PowerPoint PPT Presentation


  • 77 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Dagens program: Global terrorisme og medier. 8 – 8.30: Oplæg om global terrorisme og medier 8.30 – 9.30: Filmen ”På sporet af den hellige krig” (afsnit 2 og 3)

Download Presentation

Dagens program: Global terrorisme og medier

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dagens program global terrorisme og medier

Dagens program: Global terrorisme og medier

  • 8 – 8.30: Oplæg om global terrorisme og medier

  • 8.30 – 9.30: Filmen ”På sporet af den hellige krig” (afsnit 2 og 3)

  • 10 – 10.30: Oplæg om udvidet problemformulering + udlevering af kompendium med materiale til dagens arbejde med emnet Globalterrorisme og medier.

  • 10.30 – 14: Individuelt arbejde med udvidet problemformulering.

  • Dagens produkter:

    • Notater til filmen ”På sporet af den hellige krig” (portfoliomappen).

    • Den udvidede problemformulering (afleveres i Lectio senest 23.30).


Dio 2013

DIO 2013

- Global terrorisme og medier


Terrorisme definition og former

Terrorisme: Definition og former

  • Definition:

    • ”civile gruppers uforudsigelige vold mod ikke kæmpende personer for et politisk formål” (Verden i nyere tid, side 114)

  • Former for terrorisme:

    • Statslig terrorisme

      • Når staten bruger terror som en del af dens politik.

      • Fx Tyskland under Hitler, Sovjet under Stalin, Irak under Saddam Hussein og Afghanistan under Taliban.

    • Religiøs terrorisme

      • Terror med religiøs platform fx med det formål at vælte ikke-religiøse regeringer og indføre et religiøst baseret styre

      • Fx Al-jihad (Egypten), Hizbollah(Libanon), Hamas(Palæstina) og Al-Qaida (Pakistan/Afghanistan.)

    • Politisk terrorisme

      • Terror med det formål at fremme en bestemt ideologi, fx socialisme

      • Fx Rote Armé Fraktion (Tyskland), ETA (Spanien) og Brigate Rosse (Italien)


Terrorismens nyere historie

Terrorismens nyere historie

  • 1970’erne og 80’erne: Politisk terror

    • Studenteroprøret i slutningen af 1960’erne dannede baggrund for oprettelsen af flere grupper, som udøvede politisk terrorisme i Europa.

    • Mest kendt er nok Rote Armé Fraktion, som stod bag mordaktioner, kidnapninger og sabotage med det formål at fremprovokere en socialistisk revolution i Vesttyskland.

    • Flere af disse grupper samarbejdede desuden med palæstinensiske terrorgrupper.

    • Denne form for politisk terror fandt også sted i Danmark i form af Blekingegadebanden.

  • 1990’erne og frem: Religiøs terror

    • Især islamisk terrorisme repræsenteret ved Al Qaeda

      • Bl.a. ansvarlig for 11. september 2001, angrebet på Bali 2002, i Madrid 2004 og i London 2005.


Rsager til terrorisme

Årsager til terrorisme

  • Fundamentalisme

    • Fx religiøs fundamentalisme, hvor terroraktioner retfærdiggøres som forsvar af religionen (jihad) og bekæmpelse af vantro.

  • Social forandring og tab af position

    • Sociale forandringer, hvor visse samfundsgrupper taber position, kan skabe grobund for terrorisme.

  • Identitetskriser

    • Globalisering og modernisering kan udfordre traditioner og lokale kulturer. Rodløshed og manglende faste holdepunkter – særligt i kombination med sociale problemer – kan få nogle mennesker til at søge ind i terrorgrupper.

  • Internationale magtforhold

    • Vestens og særligt USA’s dominans på den globale scene, støtte til staten Israel og politik overfor ulandene, herunder flere i Mellemøsten, giver anledning til utilfredshed, som kan føre til terrorisme.

Ovenstående punkter er baseret på Birthe Hansens bog ”Terrorisme på tværs”, Frydenlund, 2002


Terrorisme og globalisering

Terrorisme og globalisering

  • Terrorismen er med Al Qaeda som tydeligste eksempel blevet global og globaliseret:

    • Terrorister planlægger og koordinerer deres aktioner via moderne kommunikationsmidler.

    • Terrorister frembringer deres budskaber via globale medier og inspirerer hinanden på denne måde.

    • Terroraktioner dækkes intensivt af medierne – ofte mens de udspiller sig.

    • Mange moderne terrorister stiller ikke krav, men fokuserer på terrorhandlingens medieværdi.

    • Terror finansieres via internetbaserede pengeoverførsler.

    • Terroristerne bliver stadig mere avancerede – kan fx lave bomber, der udløses med mobiltelefoner.

    • En af årsagerne til terrorisme skal findes i globaliseringen, herunder amerikaniseringen.


Globale medier og terrorisme

Globale medier og terrorisme

  • Globalisering har betydet, at vi har nyheder ”round the clock, round the globe”

    • Store begivenheder dækkes massivt og af mange medier -> de samme billeder går verden rundt.

    • Medierne har fået mulighed for ofte at vise begivenhederne, mens de sker (jf. angrebet 11. september i 2001 i USA og terroranslaget i Norge i sommeren 2011).

  • Nyhedsmediernes eksponering af begivenheder:

    • Nyhedsmediernes opgave at dække vigtige begivenheder.

    • Nyhedsmedier skal ideelt set spejle virkeligheden.

    • Nyhedsmedier stræber efter objektivitet.

    • MEN nyhedsstof er altid et valg og dermed også et fravalg:

      • Nogle nyheder er ”bedre” end andre og har større nyhedsværdi (dårlige og usædvanlige begivenheder skaber ofte gode nyheder).

      • Nogle nyheder eller bestemte vinklinger passer bedst ind i det enkelte medies profil.


Globale medier og terrorisme mediernes formidling

Globale medier og terrorisme -mediernes formidling

  • Mediernes formidling og vinkling af begivenheder har stor betydning for vores opfattelse af og syn på begivenheden:

    • Udlægger mediet fx en formodning om begivenheden, før den egentlige sandhed ligger fast? (jf. den svenske ekspert Magnus Ranstorp udsagn på tv om, at terroranslaget i Norge umiddelbart lignede et anslag fra Al-Qaeda.)

    • Ser vi hele begivenheden, eller er noget udeladt – ser vi hele virkeligheden?

    • Er nyheden i virkeligheden iscenesat – ser vi den sande virkelighed?

      -> billeder bragt i medierne kan vise sig at være falske.

    • Er begivenheden vinklet fra et bestemt synspunkt (fx vestligt eller ikke-vestligt)?

    • Mediernes brug af kilder. (Er det fx udelukkende positivt, at eksperter har fået fast plads i mediebilledet?)


Terroristernes brug af globale medier

Terroristernes brug af globale medier

  • Globale medier eksponerer begivenheder hurtigt og bredt, hvorfor moderne terrorister aktivt bruger dem.

  • Global terror kan ses som et teater: målet er ”at få mange tilskuere”

    -> terroristerne bruger medierne til at blive set (og hørt).

    • Terrorister fokuserer på terrorhandlingens medieværdi, og der er ofte stor mediedækning på terroranslag - særligt i Vestlige lande, hvor terroranslag er ”usædvanlige” (jf. terrorhandlingerne i Madrid, London, Norge og USA)

    • Terrorister ”videndeler” via globale medier (jf. fx Anders Breiviks manifest på internettet)

    • Terrorister frembringer budskaber via globale medier (jf. Osama Bin Ladens optræden vha. egne optagelser på bl.a. den arabiske kanal Al Jazeera)


Effekter konsekvenser eksempler p problemstillinger

Effekter/konsekvenser/eksempler på problemstillinger

  • Foregår der en dæmonisering af islam?

  • Er vi vidne til ”civilisationernes sammenstød”?

  • Terror i Danmark – hvor stor er truslen?

  • Hvilke årsager er der til den islamistiske terror?

  • Krigen mod terror – kan den vindes?

    • Afghanistan

    • Irak

  • Hvordan behandles terror i medierne?

  • Er medierne blevet gidsel i terroristernes kamp?

  • Udnytter medierne den frygtskabende effekt (det uforpligtende gys) for at kunne sælge bedst muligt?

  • Antiterror-lovgivning – hvad med frihedsrettighederne?


  • Login