Baze de date Access - PowerPoint PPT Presentation

Baze de date access
Download
1 / 31

 • 159 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Baze de date Access. Concepte generale despre baze de date Deschiderea aplicaţiei Microsoft Access Crearea unei baze de date Crearea unui tabel Autoevaluare. Concepte generale despre baze de date.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Baze de date Access

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Baze de date access

Baze de date Access

Concepte generale despre baze de date

Deschiderea aplicaţiei Microsoft Access

Crearea unei baze de date

Crearea unui tabel

Autoevaluare


Concepte generale despre baze de date

Conceptegenerale despre baze de date

O bază de date este un instrument pentru colectarea și organizarea informațiilor. Bazele de date create în format Access 2007 au extensia .accdb, iar cele create în formatele anterioare Access au extensia .mdb.

O baza de date Access poate să conţină următoarele categorii principale de obiecte:

 • Tabele

 • Formulare

 • Rapoarte

 • Interogari

 • Macrocomenzi

 • Macrouri

Obiecteleuneibaze de date


Baze de date access

Concepte de baza

O bază de date este un instrument pentru colectarea și organizarea informațiilor. Bazele de date create în format Access 2007 au extensia .accdb, iar cele create în formatele anterioare Access au extensia .mdb.

O baza de date Access poate să conţină următoarele categorii principale de obiecte:

 • Tabele

 • Formulare

 • Rapoarte

 • Interogari

 • Macrocomenzi

 • Macrouri

Un tabel este format din coloane – numite câmpuri şi linii – numite înregistrări. Structura unui tabel poate fi modificată prin adăugarea sau ştergerea atât de câmpuri, cât şi de înregistrări.


Baze de date access

Concepte de baza

O bază de date este un instrument pentru colectarea și organizarea informațiilor. Bazele de date create în format Access 2007 au extensia .accdb, iar cele create în formatele anterioare Access au extensia .mdb.

O baza de date Access poate să conţină următoarele categorii principale de obiecte:

 • Tabele

 • Formulare

 • Rapoarte

 • Interogari

 • Macrocomenzi

 • Macrouri

 • Facilitează introducerea înregistrărilor într-un tabel, oferind totodată şi posibilitatea navigării şi eventual editării înregistrărilor deja introduse. Formularele pot afişa articolele în ordinea definită de utilizator şi permit selectarea numai a articolelor care îndeplinesc anumite criterii.


Baze de date access

Concepte de baza

O bază de date este un instrument pentru colectarea și organizarea informațiilor. Bazele de date create în format Access 2007 au extensia .accdb, iar cele create în formatele anterioare Access au extensia .mdb.

O baza de date Access poate să conţină următoarele categorii principale de obiecte:

 • Tabele

 • Formulare

 • Rapoarte

 • Interogari

 • Macrocomenzi

 • Macrouri

 • Servesc la extragerea datelor din tabele şi interogări şi la trimiterea lor la imprimantă, în vederea tipăririi. Articolele tipărite pot fi grupate şi sortate, putând să conţină atât antete şi subsoluri de pagină, cât şi antete şi subsoluri de raport.


Baze de date access

Concepte de baza

O bază de date este un instrument pentru colectarea și organizarea informațiilor. Bazele de date create în format Access 2007 au extensia .accdb, iar cele create în formatele anterioare Access au extensia .mdb.

O baza de date Access poate să conţină următoarele categorii principale de obiecte:

 • Tabele

 • Formulare

 • Rapoarte

 • Interogari

 • Macrocomenzi

 • Macrouri

Servesc la selectarea – pe baza anumitor criterii - a anumitor articole din tabele. Articolele selectate pot fi afişate într-o ordine stabilită de utilizator. O interogare poate avea la bază datele aflate în mai multe tabele.


Baze de date access

Concepte de baza

O bază de date este un instrument pentru colectarea și organizarea informațiilor. Bazele de date create în format Access 2007 sau 2010 au extensia .accdb, iar cele create în formatele anterioare Access au extensia .mdb.

O baza de date Access poate să conţină următoarele categorii principale de obiecte:

 • Tabele

 • Formulare

 • Rapoarte

 • Interogari

 • Macrocomenzi

 • Macrouri

Sunt recipiente în care sunt memorate subrutine şi funcţii scrise de utilizator în limbajul Visual Basic pentru aplicaţii. Ele pot fi executate ca răspuns la evenimentele asociate controalelor.


Baze de date access

Concepte de baza

O bază de date este un instrument pentru colectarea și organizarea informațiilor. Bazele de date create în format Access 2007 au extensia .accdb, iar cele create în formatele anterioare Access au extensia .mdb.

O baza de date Access poate să conţină următoarele categorii principale de obiecte:

 • Tabele

 • Formulare

 • Rapoarte

 • Interogari

 • Macrocomenzi

 • Macrouri

 • Reprezintă o secvenţă de comenzi ce vor fi lansate în execuţie la solicitarea utilizatorului. Ele permit realizarea rapidă a diferitelor sarcini, deoarece pot fi asociate şi evenimentelor.


Deschiderea aplica iei microsoft access

Deschiderea aplicaţiei Microsoft Access

AplicaţiaMicrosoft Access poate fi deschisă în două moduri:

1. Start→ Toate programele →Microsoft Office → Microsoft Access   

2. Dublu click pe pictograma scurtătură a aplicaţiei , de pe desktop (dacă aceasta există).

Lansareaaplicaţiei Microsoft Access

Scurtătura aplicaţiei Microsoft Access


Elementele ferestrei microsoft access

Elementele ferestrei Microsoft Access

După lansarea în execuţie, pe ecran apare ferestra specifică aplicaţiei Microsoft Access, care conţine următoarele elemente:

 • Bara de titlu

 • Bara de meniuri

 • Bara de instrumente

 • Zona de lucru

 • Bara de stare


Elementele ferestrei microsoft access1

Elementele ferestrei Microsoft Access

După lansarea în execuţie, pe ecran apare ferestra specifică aplicaţiei Microsoft Access, care conţine următoarele elemente:

 • Bara de titlu

 • Bara de meniuri

 • Bara de instrumente

 • Zona de lucru

 • Bara de stare

Bara de titlu a aplicaţiei Microsoft Access


Elementele ferestrei microsoft access2

Elementele ferestrei Microsoft Access

După lansarea în execuţie, pe ecran apare ferestra specifică aplicaţiei Microsoft Access, care conţine următoarele elemente:

 • Bara de titlu

 • Bara de meniuri

 • Bara de instrumente

 • Zona de lucru

 • Bara de stare

Bara de meniuri a aplicaţiei Microsoft Access


Elementele ferestrei microsoft access3

Elementele ferestrei Microsoft Access

După lansarea în execuţie, pe ecran apare ferestra specifică aplicaţiei Microsoft Access, care conţine următoarele elemente:

 • Bara de titlu

 • Bara de meniuri

 • Bara de instrumente

 • Zona de lucru

 • Bara de stare

Bara de instrumente a aplicaţiei Microsoft Access


Elementele ferestrei microsoft access4

Elementele ferestrei Microsoft Access

După lansarea în execuţie, pe ecran apare ferestra specifică aplicaţiei Microsoft Access, care conţine următoarele elemente:

 • Bara de titlu

 • Bara de meniuri

 • Bara de instrumente

 • Zona de lucru

 • Bara de stare

Zona de lucru a aplicaţiei Microsoft Access


Elementele ferestrei microsoft access5

Elementele ferestrei Microsoft Access

După lansarea în execuţie, pe ecran apare ferestra specifică aplicaţiei Microsoft Access, care conţine următoarele elemente:

 • Bara de titlu

 • Bara de meniuri

 • Bara de instrumente

 • Zona de lucru

 • Bara de stare

Bara de stare a aplicaţiei Microsoft Access


Baze de date access

Crearea unei  baze de date

 • Crearea unei  baze de date utilizând un şablon

  Din categoria Şabloane  se descarcă şablonul dorit. 

Şabloane baze de date


2 crearea unei baze de date necompletat

Crearea unei  baze de date

2. Crearea unei baze de date necompletată

Dacă niciun şablon nu corespunde nevoilor, se poate crea o bază de date de la zero, executând clic pe  Bază de date necompletată şi  specificând un nume pentru fişierul care va conţine această bază de date, apoi se execută clic pe Creare.

Bază de date necompletată


Crearea unui tabel

Crearea unui tabel

 • Crearea unui tabel pornind de la modul de vizualizare Foaie de date

 • Crearea unui tabel în modul de vizualizare Proiectare

 • Crearea unui tabel prin utilizarea unui şablon

Creare tabele


Crearea unui tabel pornind de la foaie de date

Creareaunuitabelpornind de la Foaie de date

Adăugarea unui tabel  nou  la o bază de date se poate face utilizând comenzile din grupul Tabele din fila Creare.

Crearea unui tabel, pornind de la modul de vizualizare  Foaie de date   - acest mod de vizualizare permite introducerea imediată a datelor . În fila Creare, în grupul Tabele, se activează butonul Tabel , apoi, în,

grupulCâmpuri şi coloane, se execută clic pe

Câmp nouacestuia din panoul Șabloane

de camp sau prin tastare de la tastatură.

Redenumirea unei coloane se face prin dublu clic pe numele acesteia tastându-se apoi numele nou 

Redenumire coloană (câmp)

Şabloane de câmp

Mutarea unei coloane se face prin selectarea şi apoi glisarea ei în locaţia dorită.

Mutare coloană (câmp)


Baze de date access

Crearea unui tabel, în modul de  vizualizare Proiectare

Acest mod de proiectare permite crearea mai întâi a structurii noului tabel, apoi, se comută în modul de vizualizare  Foaie de date pentru a introduce datele. În fila Creare, în grupul Tabele, se execută clic pe Proiectare tabel.  Pentru fiecare câmp din tabel, se tastează numele în coloana Nume câmp, se selectează  tipul de date corespunzător din lista Tip de date şi, opţional se face o descriere a ceea ce conţine câmpul respectiv

Proiectarea unui tabel


Crearea unui tabel prin utilizarea unui ablon

Crearea unui tabelprin utilizarea unui șablon

Access pune la dispoziţia utilizatorului șabloane pentru tipurile de tabele utilizate în mod obișnuit: în fila Creare, în grupul Tabele, se execută clic pe Şabloane tabel, şi se alege un şablon din listă.

Şabloane tabele

Ştergere câmpuri

Ştergerea unei coloane – clic pe numele coloanei, iar din meniul de comenzi rapide se alege comanda Ștergere coloană .

Adăugarea unei coloane noi - În fila Foaie de date, în grupul Câmpuri și coloane, se execută clic pe Câmp nou. , putându-se glisa un nume de câmp din panoul Șabloane de camp sau se poate tasta un nume nou.

Adăugare câmpuri


Importul ad ugarea sau legarea datelor dintr o alt surs

Importul, adăugarea sau legarea datelor dintr-o altă sursă

Datele create cu alte plicaţii  (Microsoft Word, Microsoft Excel, etc.) pot fi importate sau adăugate la un tabel  existent în Access.

În  fila Date externe, în grupul Import, se execută clic pe comanda specifică tipului de fişier ce va fi importat. Dacă nu se vede tipul de program necesar, se execută clic pe Mai multe, alegându-se din caseta de dialog Preluare date externe fişierul de date sursă.

Import date externe

Există posibilitatea creării unui tabel nou cu datele importate- Import obiecte sau adăugării acestora la un tabel deja existent sau chiar crearea unui tabel cu legătură la datele din programul sursă - Legare tabele.

Import date externe Excel


Setarea propriet ilor pentru c mpuri

Setarea proprietăţilor pentru câmpuri

Indiferent de modul în care este creat un tabel, trebuie specificate corect proprietățile câmpurilor. Acest lucru se poate face numai în vizualizarea Proiectare.

Pentru a vedea proprietățile unui câmp, se execută clic pe numele câmpului. Proprietățile sunt afișate sub grila de proiectare, în Proprietăți câmp.


Setarea propriet ilor pentru c mpuri1

Setarea proprietăţilor pentru câmpuri

Indiferent de modul în care este creat un tabel, trebuie specificate corect proprietățile câmpurilor. Acest lucru se poate face numai în vizualizarea Proiectare.

Pentru a vedea proprietățile unui câmp, se execută clic pe numele câmpului. Proprietățile sunt afișate sub grila de proiectare, în Proprietăți câmp.

Proprietăţi câmpuri


Auto evaluare

AUTOEVALUARE

 • Care dintreelementele de maijos nu constituieobiectîntr-o bază de date?

 • Proiectare

 • Formulare

 • Interogări

 • Module

Întrebarea următoare


Auto evaluare1

AUTOEVALUARE

2. Ştergerea, inserarea şi redenumirea unui câmp se pot realiza atât în modul de Proiectare, cât şi în modul de Vizualizare Foaie de date?

DA

NU

Întrebarea următoare


Auto evaluare2

AUTOEVALUARE

3. Există posibilitatea ca la sfârşitul unui tabel deja creat să se adauge înregistrări dintr-un tabel creat cu aplicaţia Microsoft Excel?

DA

NU

Întrebarea următoare


Auto evaluare3

AUTOEVALUARE

4. Modul de lucru în care pot fi stabilite proprietăţile câmpurilor unui tabel este:

 • Foaie de date

 • Proiectare

 • Şablon

Sfârşit


Baze de date access

Greşit!!!

Mai încearcă!

Întrebarea1

Întrebarea 2

Întrebarea 3

Întrebarea 4


Baze de date access

Corect!

Felicitări!!!

Continuă

Întrebarea1

Întrebarea 2

Întrebarea 3

Întrebarea 4SFÂRŞIT


Baze de date access

SFÂRŞIT


 • Login