Tan vkezd rtekezlet
Download
1 / 36

Tanévkezdő értekezlet - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Tanévkezdő értekezlet. Zalaegerszeg, 2008. szeptember 8. CÉL: A gyermek problémáinak felismerése, és minél hatékonyabb kezelése, megelőzni a súlyosabbá válását. (Prevenció!!!) FELADAT: - Felismerni a problémát - Keresni az okokat - Segítséget nyújtani

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tanévkezdő értekezlet' - hesper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tan vkezd rtekezlet
Tanévkezdőértekezlet

Zalaegerszeg, 2008. szeptember 8.


CÉL: A gyermek problémáinak felismerése, és minél hatékonyabb kezelése, megelőzni a súlyosabbá válását. (Prevenció!!!)

FELADAT: - Felismerni a problémát

- Keresni az okokat

- Segítséget nyújtani

- Jelezni a problémát az illetékes szakembereknek

TEVÉKENYSÉG-ESZKÖZ:

- Kapcsolat kiépítés szülőkkel

- Gyermek személyiségének, családi hátterének, környezetének megismerése

- Támogatások felkutatása

- Rendszeres iskolába járás ellenőrzése

- Őszinte érzelmi kötődés biztosítása, ahol a problémák nyíltan feltárhatók

- Pályázatok nyomon követése (Útravaló, Macika)

- Segítségnyújtás a szabadidő kulturált eltöltéséhez

- Mentálhigiénés programok bevezetése

- Diák-panaszok elbírálása


T rv nyi h tt r
TÖRVÉNYI HÁTTÉR hatékonyabb kezelése, megelőzni a súlyosabbá válását. (Prevenció!!!)

 • 1991. évi LXIV. Törvény a gyermeki jogokról

 • 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

 • 2002. évi IX. törvény az 1997-es törvény módosítása


 • 15/1998. számú NM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 • 1993. évi LXXIX. törvény - közoktatási törvény és módosításai

 • 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

 • A mindenkori költségvetési törvény


Vod ztat si t mogat s
Óvodáztatási támogatás nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 • A HHH-s gyerekek szülei, ha 5 éves kor előtt beíratják gyermeküket óvodába, és gondoskodnak a rendszeres óvodába járásról, óvodáztatási támogatásban részesülnek.


Hi nyz s
Hiányzás nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 • Egy olyan tünet, mely felhívja a figyelmet a tanuló életében történő változásokra, külső és belső konfliktusok megjelenésére. Ezt a feszültséget a tanuló nem képes szavakba önteni, hanem cselekvésben reagálja le.

 • Kommunikációs védőháló!!! (információáramlás)


Gyermekb ntalmaz s v lelme
Gyermekbántalmazás vélelme nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 • Felismerés

 • Rizikótényezők

 • Figyelmeztetőjelek

 • Fizikai bántalmazásra utaló jelek

 • Lelki elhanyagolásra utaló jelek


Ltal nos gyermekv delem
Általános nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről gyermekvédelem

 • A gyermek születését megelőző gyermekvédelem

 • A gyermekek lelki gondozásának ellátása

 • A gyermeknevelés, az iskoláztatás és az otthonteremtés kedvező anyagi feltételeinek biztosítása

 • A gyermeki jogok biztosítása


Gyermeki jogok
Gyermeki jogok nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 • Minden emberre érvényes jogok

 • Speciális szabályozást adó jogok

 • Kizárólag vagy főleg gyerekekre vonatkozó jogok

 • Politikai jogok

 • Gazdasági jogok

 • Kulturális jogok

 • Szociális jogok


H tr nyos s vesz lyeztetett helyzet gyermekek
Hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 • Ktv. 121. § 14. hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította.

 • Gyvtv. 5. § n) veszélyeztetettség: olyan - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult - állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.

 • HHH – halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek


H tr nyos helyzet
Hátrányos helyzet nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 • Rosszabb életkörülmények

 • Művelődési hátrányok

 • Szülők alacsonyabb iskolázottsága

 • Egészségügyi okok

 • Család szerkezete, működése

  Az átlagostól eltérő támogatásra szorulnak, de megfelelően működő prevenció esetén a családjukban hosszú távon megtarthatók.


A vesz lyeztetett gyermek g ti ferenc gyermekv delem az iskol ban
A veszélyeztetett gyermek nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről(Gáti Ferenc: Gyermekvédelem az iskolában)

személyiségfejlődésétnagy valószínűséggel fenyegeti valamilyen károsodás:

 • az énfejlődésben,

 • a szocializációban,

 • a magatartásban,

 • az értékorientációkban,

 • az igényszintben,

 • az aktivitás vonatkozásában.


A vesz lyeztetetts g okair l makai va
A veszélyeztetettség okairól nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről/Makai Éva/

 • Környezeti ok

  • Család – Családszerkezet

  • Nevelési hiányosság

  • Erkölcsi fejlődést veszélyeztető környezet

  • Lakásviszonyok

  • Családon kívüli negatív hatás

 • A gyermek személyiségében mutatkozó ok

 • Anyagi ok

 • Egészségügyi ok

 • Egyéb ok


Gyermekv delmi jelz rendszer
Gyermekvédelmi jelzőrendszer nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 • Védőnő

 • Háziorvos

 • Családsegítő Központ

 • Nevelési Tanácsadó

 • Rendőrség

 • Társadalmi szervezetek, egyház, alapítványok


A probl m s csal d ism rvei rutter 1975
A problémás család ismérvei nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről(Rutter, 1975.)

 • Érzelmi kötelékek hiánya.

 • Zavarok a család biztonságos érzelmi bázisként való működésében.

 • Szülői modellek hiánya, vagy súlyos torzulása.

 • Feszültségek leküzdésének, kezelésének zavarai.

 • A szülők közötti interakció hiánya, vagy torzulása.

 • Hiányos vagy eltorzult kommunikációs háló a családon belül.

 • Nevelési eljárások hiánya vagy éppen túlzott alkalmazása.


A gyermekv delmi rendszer
A gyermekvédelmi rendszer nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 • Gyermekjóléti alapellátások

 • Pénzbeli ellátások

 • Természetbeni ellátások

 • Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

 • Gyermekvédelmi szakellátások

 • Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás

 • Otthont nyújtó ellátások

 • Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések


 • Védelembe vétel nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 • Családba fogadás

 • Ideiglenes hatályú elhelyezés

 • Átmeneti ás tartós nevelésbe vétel, nevelési felügyelet

 • Utógondozás

 • Utógondozói ellátás

 • Örökbefogadás


1 1 p nzbeli s term szetbeni ell t sok
1.1.Pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 • A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátások:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

  • rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

  • kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

  • egyéb, a települési önkormányzat rendeletében biztosított ellátás

   A városi gyámhivatal hatáskörébe tartozó ellátások:

 • Gyermektartásdíj megelőlegezése

 • Otthonteremtési támogatás


Term szetbeni ell t sok
Természetbeni ellátások nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 • A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás is adható ebben a formában

 • Tankönyvtámogatás

 • Tandíj, eü. szolgáltatás, egyéb ellátás kifizetésének átvállalása stb.


1 2 szem lyes gondoskod st ny jt ell t sok
1.2.Személyes gondoskodást nyújtó ellátások nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 • 1.2.1Gyermekjóléti alapellátások

  • Önkéntes, kivéve hatósági elrendelés

  • Szülői felügyeleti jog fennmarad

  • Típusai:

   • gyermekjóléti szolgáltatás

   • gyermekek napközbeni ellátása

   • gyermekek átmeneti gondozása


1 2 szem lyes gondoskod st ny jt ell t sok folytat s
1.2.Személyes gondoskodást nyújtó ellátások-folytatás nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

1.2.2. Gyermekvédelmi szakellátások

 • Nem önkéntes!!!

 • A szülő felügyeleti joga szünetel vagy megszűnik

 • Típusai:

  • otthont nyújtó ellátás,

  • utógondozói ellátás,

  • területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás (TEGYESZ).


Ter leti gyermekv delmi szakszolg ltat s
Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 • A gyermek személyiségvizsgálata, szakvélemény és elhelyezési javaslat készítése.

 • A gyermek egyéni elhelyezési tervének készítése.

 • A nevelőszülői hálózat szervezése, fenntartása és működtetése.

 • A gyermek örökbefogadhatóvá nyilvánításának és örökbe adásának szakmai előkészítése.

 • Az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek gyámja (hivatásos gyámja), gondozója.

 • Családgondozás, utógondozás.

 • Eseti gondnoki jogkörben ellátja a gyermek képviseletét, ha a gyám a gyermeket nem képviselheti


2 gyermekv delmi gondoskod s hat s gi int zked sek
2.Gyermekvédelmi gondoskodás nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről(hatósági intézkedések)

 • Védelembe vétel

 • Ideiglenes hatályú elhelyezés

 • Családba fogadás

 • Átmeneti nevelésbe vétel

 • Tartós nevelésbe vétel

 • Utógondozás

 • Utógondozói ellátás


A gyermekv delem rendszer m k dtet se
A gyermekvédelem rendszer működtetése nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

állami és önkormányzati feladat

 • egészségügyi szolgáltatást nyújtók

 • személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók

 • közoktatási intézmények, nevelési tanácsadó

 • rendőrség, ügyészség, bíróság

 • menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,

 • társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok

 • gyermekjogi képviselő

 • 2006. január 1-jétől: Pártfogói felügyelői szolgálat, áldozatsegítő szolgálat, javítóintézet


Eg szs g gyi szolg ltat k
Egészségügyi szolgáltatók nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 • Védőnő

 • Háziorvos, gyermekorvos

 • Közoktatási intézmény orvosa


Rend rs g b r s g gy szs g
Rendőrség, bíróság, ügyészség nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

 • A gyermek mint áldozat

 • A gyermek mint elkövető

 • Prevenciós munka – a bűnmegelőzési feladatrendszer


K zoktat si int zm nyek nevel si tan csad
Közoktatási intézmények nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről Nevelési tanácsadó

 • nevelési, pszichológiai tanácsadás

 • viselkedészavarokkal, beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek problémáinak feltárása


Gyermek s ifj s gv delmi felel s
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

FELADATAI:

 • Tájékoztat, hol, mikor fordulhatnak hozzá

 • Közzéteszi jól látható helyen intézmények címét, telefonszámát (nevelési tanácsadó, drogambulancia, lelki segélyszolgálat és gyermekjóléti szolgálat)

 • CSALÁDLÁTOGATÁSOK;

 • felzárkóztatás biztosítása;

 • segít azoknak a családoknak, ahol anyagi okok vagy veszekedések miatt diszharmonikussá vált életvitelük (életvezetési tanácsok)

 • rendszeres óralátogatások;

 • gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető veszélyeztető tényező megléte esetén az intézmény vezetője értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot;


 • A Gyermekjóléti Szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken;

 • a gyermekvédelmi támogatások szükségességét jelzi;

 • egészségnevelési, drog- és bűnmegelőzési program kidolgozásának segítése, végrehajtásának figyelemmel kísérése;

 • a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek felmérése az osztályfőnökök közreműködésével;

 • Az iskola nevelési programjában a kábítószer-ellenes program kidolgozása

 • Segítség az étkeztetés igénybevételéhez, egészségügyi ellátás megszerzéséhez


Gyermekv delem a k zoktat si int zm nyekben
Gyermekvédelem a közoktatási intézményekben esetmegbeszéléseken;

 • A pedagógiai program része

 • Félállású gyermek- és ifjúságvédelmi felelős alkalmazása???: ki legyen ő?

 • A pedagógusok gyermekvédelmi kultúrája

 • Dilemmák:

  • Felvállaljam?

  • Kihez forduljak?

  • Mi történik, ha nem tudom megoldani a problémát?


Titoktart si k telezetts g
Titoktartási kötelezettség? esetmegbeszéléseken;

„A pedagógus, illetve a nevelő és oktató munkát segítő alkalmazott az óvoda vezetője, az iskola, kollégium igazgatója (vezetője) útján - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 17. §-ára is tekintettel - köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek, a kiskorú tanuló - más vagy saját magatartása miatt - súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, illetve az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.” (Közoktatási törvény, 2. számú melléklet)


Adatv delem
Adatvédelem esetmegbeszéléseken;

 • személyes adat: bármely meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 • különleges adat

  Mi adható ki? És mikor?


Lehet s gek
Lehetőségek esetmegbeszéléseken;

 • Kooperáció a gyermekvédelmi jelzőrendszerrel, civil szervezetekkel stb.

 • Gyermekvédelmi stratégia kidolgozása: ki miért felelős, rögzíteni pontosan a feladatokat és felelősöket.

 • Esetmegbeszélések: kivel, hogyan, miért, mikor?


Gyermekjogi k pvisel
Gyermekjogi képviselő esetmegbeszéléseken;

 • segít a gyermeknek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását;

 • segíti a gyermeket az állapotának megfelelő ellátáshoz való hozzájutásban.


P rtfog i hivatal
Pártfogói Hivatal esetmegbeszéléseken;

 • Környezettanulmány

 • Pártfogó felügyelői vélemény

 • Pártfogó felügyelet

 • Utógondozás


K sz n m a figyelmet
Köszönöm a figyelmet! esetmegbeszéléseken;

Herczeg Csilla

[email protected]


ad