Hoofdstuk 1 globalisering india en groot brittanni paragraaf 10 t m 12
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

Hoofdstuk 1 Globalisering: India en Groot-Brittanni ë Paragraaf 10 t/m 12 PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hoofdstuk 1 Globalisering: India en Groot-Brittanni ë Paragraaf 10 t/m 12. inhoud Economische positie van Groot-Brittannië en India in het wereldsysteem (par. 10) Bevolking in beweging: overeenkomsten en verschillen (par. 11) Cultuurverandering in India en Groot-Brittannië (par. 12).

Download Presentation

Hoofdstuk 1 Globalisering: India en Groot-Brittanni ë Paragraaf 10 t/m 12

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hoofdstuk 1Globalisering: India en Groot-BrittanniëParagraaf 10 t/m 12


inhoud

 • Economische positie van Groot-Brittannië en India in het wereldsysteem (par. 10)

 • Bevolking in beweging: overeenkomsten en verschillen (par. 11)

 • Cultuurverandering in India en Groot-Brittannië (par. 12)


Positiewisseling van centrum en periferie in de globaliserende wereld

Regel: ook na dekolonisatie blijven koloniale invloeden nog lang bestaan


Koninklijk

Democratisch

Traditierijk

Groeten uit Londen


Groeten uit India

Tradities

Cultureel erfgoed

Rijk

Arm

Fast <> Slow


Moederland: bestuurscentrum, economisch/cultureel/politiek dominant

Centrum

Kolonie:leverancier van grondstoffen, arbeid en afzetmarkt.

GB als koloniale grootmacht

Periferie

Regel: Het mondiale centrum-periferiepatroon hangt samen met het koloniale verleden


Dekolonisatie van een wereldmacht

Brits-Indië

Dekolonisatie:

- India (1947)

- Pakistan (1947)

- Bangladesh (1971)


Economische kerngetallen

Welke cijfers tonen aan dat GB een centrumland is en India tot de periferie behoort?


Groot-Brittannië: opschuiving in de sectoren

Vooral zakelijke dienstverleninggroeit snel

Groot-Brittannië: van industrieland naar dienstenmaatschappij.

Wat is het verband tussen deze ontwikkeling en globalisering?


Deïndustrialisatie en industrialisatie

B

A

Wat is het verband tussen A en B?

Regel: het mondiale centrum-periferiepatroon verandert als de internationale arbeidsverdeling verandert.


Functieverandering in Lancashire

a. Van welke functieverandering is hier sprake en hoe komt dat?

b. Hoe noem je deze ontwikkeling?


a. Hoe noem je deze ongelijkheid?

b. Noem een reden voor vestiging van internationale bedrijven in het zuidoosten:

- op nationale schaal

- op Europese schaal.

Ongelijkheid

Regel: Globalisering leidt ook in rijke landen tot economische verbrokkeling


Intussen in India... olifant komt in beweging

Na 1991 kiest overheid voor openheid:

 • Liberalisering van de markt

 • Stichten van EPZ’s

 • Naast maakindustrie vestigen zich veel IT-bedrijven in India

 • Sociale en regionale ongelijkheid neemt toe

 • Urbanisatietempo naar recordhoogte

  Conclusie: India wordt onderdeel van de globaliserende wereld


EPZ’s in India

 • Noem drie redenen voor een MNO om zich te vestigen in EPZ.

 • Wat valt op aan de ligging en wat is daar de geografische verklaring voor?


Bevolking ruimtelijk in beweging

Groot-Brittannië ligt een fase voorop India.

Hoezo?


On the move

Migratie

 • Mumbai is een megastad; Londen is een wereldstad. Wat is het verschil?

 • Verklaar het verschil in migratiebewegingen tussen India en GB

 • Verklaar de migratiebewegingen in Zuidoost Engeland


Op zoek naar het groen

 • Wat valt op aan de ligging van de New Towns?

 • Hoe noem je deze migratie-beweging?

 • Wat zijn de push- en pullfactoren?

migratie


Op zoek naar werk

Dagelijks trekken honderden plattelanders naar Mumbai. De stad barst uit haar voegen.

“Dreamcity”

Welke drie algemene kenmerken van een slum zie je hier?


Bevolking sociaal in beweging

India

GB

a. Wat is de overeenkomst en wat het verschil in de sociale opbouw van de twee landen?

b. Welke invloed heeft de globalisering op dit systeem?


Cultuurverandering

Hoe noem je de verbreiding van de ene cultuur naar een ander cultuurgebied?

Diffusie


India komt naar Groot-Brittannië

 • Verklaar de spreiding van de Indiërs op nationale schaal

 • Stelling: de Engelse cultuur zal door immigratie eerder in de stad veranderen dan op het platteland.

 • Verdedig deze stelling.


Londen: Multiculti

a. Geef een verklaring voor de samenstelling van de minderheden

b. Wat valt op aan de ruimtelijke spreiding van de minderheden en hoe komt dat?


India: culturele lappendeken

 • Welke culturele tegenstelling bedreigt de eenheid van India?

 • Noem drie krachten die India juist bij elkaar houden.


India: cultuur in verandering

 • Globalisering zorgt voor meer invloed van buiten

 • Stijgende welvaart > groeiende middenklasse > minder traditioneel en meer op westen gericht.

- Komst internationale bedrijven

- Internationale handel

- Introductie westerse kennis

- Beïnvloeding door westerse media

- Komst buitenlandse toeristen


Toeristenbalans

Voordelen?

Nadelen:

1 ?

2 ?

3 ?

?

?

?


 • Login