โรคมือ เท้า ปาก - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 94

 • 594 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

โรคมือ เท้า ปาก. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ ราชบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์ ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการที่ปรึกษาการเตรียมความพร้อมรับมือไข้หวัดใหญ่ องค์การอนามัยโลก

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

โรคมือ เท้า ปาก

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3542992


Hand foot mouth disease hfmd

Hand, Foot & Mouth Disease (HFMD)

 • (?)

 • ()


3542992

()

Hand, foot and mouth disease (HFMD)


3542992

HFMD? CA16 & EV71

coxsackievirus A16 (CA16)

enterovirus 71(EV71)

Coxsackieviruses A & B, echoviruses


3542992

enteroviruses

http://www.vaccineorb.com/_common/updateable/img/news/

main/safety-and-immunogenicity-of-05111503.jpg


3542992

4


3542992

10

(sodium hypochlorite), providone iode

70%, chrohexidine


3542992

http://s3.hubimg.com/u/3032810_f520.jpg

http://www.folkshealth.com/wp-content/uploads/handwashing.jpg


3542992

 • coxsackievirus A16

 • 7 10

 • EV71


3542992

HFMD 71 (EV71)

EV71

..

..

.. HFMD


3542992


3542992

 • (Sibu)


3542992

 • , . ,


3542992

 • , ,

 • Sinus trachycardia EKG (arrythmia)

 • ( )


3542992

 • (maculopapule) (vesicle)

 • (Hand, Foot, and Mouth Disease HFMD)


3542992

 • (acute flaccid paralysis)

 • CSF

 • lymphocytosis


3542992


3542992

 • private clinic , ( . )


3542992

 • , ( )


3542992

 • (Enterovirus 71)


3542992


Enteroviruses

Enteroviruses

 • Hand, Foot and Mouth Disease syndrome .. Coxsackievirus A 16 Coxsackievirus A10, A5 A9

 • Coxsackievirus A 16, Coxsackievirus A10, A5 A9 Enterovirus


3542992

 • MMWR .. The New England Journal of Medicine ..


3542992

MMWR : -

 • , Sentinel site ,


3542992

 • (.)


Lab investigation

Lab. investigation

 • , / ( ,/ -, ) . / ( /) ,/ ( , - , )

 • CSF / ( - )

 • / ( - /) / ( - /)


3542992

 • cyanosis

 • Film chest


3542992

 • (acute encephalomyelitis)

 • Interstitial Pneumonitis

 • (myocarditis)

 • (enterovirus 71 -EV71) -


3542992

 • ( ) coarse rhonchi


3542992

 • . ( )

 • CBC ,/ ( )

 • . / ,/

 • . ( . ) . ( - )


3542992

 • CSF / ( ) / / dobutamine dopamine


3542992

 • ( ) - ( ) -


3542992

 • ( - )

 • ( )

 • ( )


3542992

. -


3542992

 • %


3542992

%

 • * =


3542992

 • ()

 • polymerase chain reaction PCR


3542992

/

 • ,,,

 • ,

 • ,,

 • ,,

 • ,

 • ..

 • /sentinel sites


3542992

 • Hand, Foot and Mouth Disease HFMD A Guide to Clinical Management and Public Health Response for Hand, Foot and Mouth Disease (HFMD) ..


3542992

 • papulovesicular rash

  (maculopapular rash)


Who case definition

WHO Case Definition

 • HFMD:Febrile illness with papulovesicular rash on palms and soles with or without vesicles/ulcer in the mouth. Rash may occasional be maculopapular without vesicular lesion and may also involve buttock, knee or elbow, particularly in small children and infants.


3542992

.. -

 • /.. //

 • /, , coxsackie-like illness

 • /aseptic meningitis, HFMD ( )

 • /aseptic meningitis, HFMD ()

 • , -,/HFMD,

 • /aseptic meningitis,

 • /HFMD, , ,

 • /, ,

 • /HFMD, , , Encephalomyeliis

 • /

 • -, , ,

  ,


3542992

.. -

.. .

-/Aseptic meningitis, Encephalitis

/.Aseptic menin, Encephalitis,

HFMD

Aseptic meningitis, Rash, Polyneuritis, Acute respiratory

infection

Aseptic meningitis, HFMD


3542992

 • ,/HFMD, aseptic meningitis, ,

 • /HFMD, herpangina, Meningoencephalitis, ,

 • ,/, aseptic meningitis, /,

 • /,

 • /HFMD, , , ,


3542992

 • >,Hand, foot and mouth disease, Aseptic

  meningitis

 • Aseptic meningitis, Encephalitis,

  acute myocarditis, Polio-like paralysis

 • *Aseptic meningitis, Encephalitis, Polio-like

  paralysis

 • ?Monoplegia

 • ?CNS involvement

 • . Polio-like paralysis, Meningitis, Encephalitis

 • ?Hand, foot and mouth disease


3542992

 • /.. //

 • /HFMD, , ,

 • ,/HFMD,

 • /, HFMD, herpangina,

 • /HFMD, ,

  ,

 • -

 • /, , ,

 • /, ,

 • /, , ,

 • /, ,

 • /HFMD,

 • /HFMD, ,

 • /HFMD, ,


3542992

 • - (fecal-oral route) ( ) --


3542992

 • - viremia apoptosis


3542992


3542992

 • . .-/ ) ( )


3542992

 • ()

 • - ( ) - . - - . -


3542992

 • ( )


3542992

 • ( )


3542992

 • /

 • ( ) ( )


3542992

 • ( )

 • spectrum of disease


3542992

 • () arythmia / ()


3542992

(Dehydration)


3542992

ANS dysregulation

 • ANS dysregulation

 • autonomic nervous system ANS (ANS regulation) ANS dysregulation


3542992

 • ( )


3542992

 • Herpetic gingivostomatitis

 • Aphthous stomatitis

 • Scabies infestation

 • Chickenpox (varicella)

 • Measles


3542992

 • Herpetic gingivostomatitis

 • Measles


3542992

 • Aphthous stomatitis

 • Scabies infestation


3542992

 • Chickenpox (varicella) HFMD


3542992

.

.

.

 • (nasopharyngeal aspirates)


3542992

()


3542992

HFMD

3-7


3542992


3542992

 • Throat swab swab VTM (virus transport medium)

 • (gargle) (nasopharyngeal wash)

 • ( )


3542992

 • ( )

 • (IVIG)


3542992

 • ( )

 • -


3542992

 • ..

 • .


3542992

..

 • .

 • .

 • .-

 • .


3542992

..


3542992

.

. -

. - -


3542992

 • .

 • .

 • . ( )

 • .

 • .


3542992


3542992

..2555


3542992

..

 • B5 C4


Ev71 genotypes in 2012

EV71 genotypes in 2012

Coxsackie A6

Coxsackie A16

EV71 genotypes B5 and C4


3542992

/

 • ...

 • ,

 • ,

 • ,

 • ,


3542992

Summary of human enterovirus 71 (HEV71) genotypes circulating in the Asia-Pacific region since 1997


Old classification of human enteroviruses

Old classification of human enteroviruses

Poliovirus types 1-3

Coxsackie A virus types 1-24 (no type 23)

CoxA 23 was shown to be echo 9

Coxsackie B virus types 1-6

Echovirus types 1-33 (no types 8, 10, 22, 23 and 28)

echo 8 was shown to be echo 1

echo 10 was shown to be reovirus 1

echo 22 and 23 moved to parechovirus 1 and 2

echo 28 was shown to be rhinovirus A1

Human parechovirus 1 and 2

Enterovirus types 68-71

Formerly, enterovirus type 72 was hepatitis A virus


Re and re classification

Re- and re-classification

Order Picornavirales

Family Picornaviridae comprises 12 genera

Genus Enterovirus comprises 10 species of >100 types of viruses that infect man and animals.

Human enterovirus A : EV71, CA3-8,CA16,,

Human enterovirus B : CB1-6, CA9, echovirus, EV88, 93, 97,98, .

Human enterovirus C: poliovirus 1-3, CA , EV116

Human enterovirus D : EV68, 70, 94, 111

Bovine enterovirus

Simian enterovirus


Ev71 genotypes

EV71 genotypes

Genogroups :A, B and C

A is consisted of only one lineage

B is consisted of 5 sub-genogroups: B1, B2, B3, B4 and B5)

C is consisted of 5 sub-genogroups: C1, C2, C3, C4 and C5)


Coxsackie virus a 16 genogroups

Coxsackie virus A 16 genogroups

 • Based on different groups of investigators

  A, B and C or

  A and B (B is further divided into 2 lineages: 1 and 2)


3542992

Virus isolation rates from HFMD suspected cases:

Siriraj Hospital(N=92)

* Two EV71 isolates were isolated from throat swab specimens only

# Mixed EV71 and HSV-1 were isolated from one case


3542992

.. - ..


3542992


3542992

EV71 outbreaks associated with HFMD in the Asia Pacific region from 1997 to 2009


ad
 • Login