Mitä on riskinarviointi ? - erilaiset riskinarviointien lähestymistavat - PowerPoint PPT Presentation

Mit on riskinarviointi erilaiset riskinarviointien l hestymistavat
Download
1 / 16

 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mitä on riskinarviointi ? - erilaiset riskinarviointien lähestymistavat. Jouni Tuomisto Ympäristöterveyden osasto, KTL Kuopio. Sisältö. Riskin määritelmä Riskinarvioinnin tarkoitus Erilaisia riskinarvioinnin viitekehyksiä Riskinarvioinnin tekemisen haasteita Päätelmiä.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Mitä on riskinarviointi ? - erilaiset riskinarviointien lähestymistavat

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mit on riskinarviointi erilaiset riskinarviointien l hestymistavat

Mitä on riskinarviointi ?- erilaiset riskinarviointien lähestymistavat

Jouni Tuomisto

Ympäristöterveyden osasto, KTL

Kuopio


Sis lt

Sisältö

 • Riskin määritelmä

 • Riskinarvioinnin tarkoitus

 • Erilaisia riskinarvioinnin viitekehyksiä

 • Riskinarvioinnin tekemisen haasteita

 • Päätelmiä


Riskin m ritelm

Riski on ominaisuus, joka kertoo, että päätöstilanteessa lopputulos on epävarma ja ainakin jossakin tapauksessa epätoivottu.

Riski voidaan liittää päätökseen (pokerissa on riskinsä) tai epätoivotun tuloksen syyhyn (dioksiinin riski).

Riskin määritelmä

tulos

sattuma

päätös

p

1-p


Riskinarvioinnin tarkoitus

Riskinarvioinnin tarkoitus

 • Perimmältään: parantaa yhteiskunnan päätöksentekoa riskeihin liittyen

 • Tarkoituksessa on kaksi osaa:

  • Yleinen tarkoitus = kuvata todellisuutta

  • Käyttötarkoitus = vastata tiettyyn tietotarpeeseen

 • Kuinka vastata kumpaankin tarkoitukseen yhtä aikaa?


Riskinarvioinnin l hestymistapoja

Riskinarvioinnin lähestymistapoja

 • Määräyksiin perustuvia (hallinnollisia)

  • Toksikologinen riskinarviointi (RA)

  • Terveysvaikutusten arviointi (TVA)

  • Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

 • Hyviä käytäntöjä noudattavia

  • Kustannus-hyötyanalyysi (CBA)

  • Terveysvaikutusten arviointi (HIA)

 • Tieteellistä metodia käyttäviä

  • Avoin arviointi


Motto

Motto

 • Kaikki mallit ovat vääriä, mutta jotkin niistä ovat hyödyllisiä.

 • Arvioinnit ovat vain kuvauksia todellisuudesta, ja aina jossain suhteessa puutteellisia


Annosvasteeteen liittyvi parametreja

Annosvasteeteen liittyviä parametreja


Riskinarviointi ja hallinta nrc 1983

Riskinarviointi ja –hallinta (NRC 1983)

 • Red book fig 1


Riskianalyysi

Riskianalyysi

Riskinarviointi

Riskinhallinta

vaaran tunnistaminen

vaihtoehtojen kehittäminen

altistuksen arviointi

annosvasteen arviointi

vaihtoehtojen vertailu

vaikutusten arviointi

riskin luonnehdinta

toimenpiteiden valinta ja toteutus

Riskikommunikaatio


Parts of risk analysis

Parts of risk analysis


Analytic deliberative process of risk analysis by nrc 1996

Analytic-deliberative process of risk analysis by NRC (1996)


Development of risk management

Development of risk management

 • Table I. Developmental Stages in Risk Management (Ontogeny Recapitulates Phylogeny)

 • All we have to do is get the numbers right

 • All we have to do is tell them the numbers

 • All we have to do is explain what we mean by the numbers

 • All we have to do is show them that they’ve accepted similar risks

 • All we have to do is show them that it’s a good deal for them

 • All we have to do is treat them nice

 • All we have to do is make them partners

 • All of the above

 • (Fischhoff, Risk Analysis 1995:15:137)


Riskinarvioinnin syy seurausketju

Päästö

Ympäristön pitoisuus

Mikroympäristön pitoisuus

YMPÄRISTÖ

Altistus

IHMINEN

Kokonaisannos

Kohde-elimen annos

Terveysvaste

Riskinarvioinnin syy-seurausketju


Societal role of ra

Societal role of RA

 • Risk assessment is collection, synthesis and interpretation of scientific information and value judgments for use of the society


P telmi

Päätelmiä

 • Kaikki riskinarvioinnin viitekehykset ovat jossain suhteessa puutteellisia

 • Olennaista on ymmärtää, mihin tarkoitukseen arviointia aiotaan käyttää

 • Käyttötarkoitus määrää sen, mikä viitekehys toimii parhaiten


 • Login