D iaukit s pagal isabel guerra
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 34

D žiaukitės... pagal Isabel Guerra PowerPoint PPT Presentation


  • 103 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

D žiaukitės... pagal Isabel Guerra. Džiaukitės! Taip, aš jums kartoju – visuomet džiaukitės!. Džiaukis, siela, gyvenanti liūdesio tamsoje, baugščiose dvejonėse ir nuolatos palaužta savo silpnumo. Džiaukis ir skelbk didybę to, kuris atkreipia į tave savo ausį kaskart, kai jo šaukiesi.

Download Presentation

D žiaukitės... pagal Isabel Guerra

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Džiaukitės...

pagal Isabel Guerra


Džiaukitės!

Taip, aš jums kartoju – visuomet džiaukitės!


Džiaukis, siela, gyvenanti liūdesio tamsoje,

baugščiose dvejonėse ir nuolatos

palaužta savo silpnumo.


Džiaukis ir skelbk didybę to, kuris atkreipia

į tave savo ausį kaskart, kai jo šaukiesi.


Džiaukis, nes kaskart, kai šaukiesi Meilės,

ji tave išgirsta ir išvaduoja iš sielvarto.


Nesvarbu, kad dusinantis triukšmas tave

stumia į vienatvės prarają.

Nebijok gąsdinimų neaiškiu rytojumi.


Nesikankink vis mėgindamas atsukti atgal

savo gyvenimo laiko mašiną,


...nes tavo vaizduotė

nepajėgs

pakeisti nė vienos

iš nugyventų akimirkų,

dėl kurių tavo gyvenimas

virto nepakeliamu košmaru.


Jokios nelaimės tavęs nenugalės:

būtent dėl jų turėtumei trykšti tikru džiaugsmu,


...nes Meilė visada būna šalia

liūdinčiųjų ir maloningai

suteikia užuovėją prislėgtiesiems.


Savo šlovinga galia

ji suteiks tau jėgų,

kad būtum pastovumo ir pilnatvės pavyzdys,

kad tave užlietų džiaugsmas


Nesiliauk džiūgavęs

dėl savo silpnumo,

nes kaip tik čia Meilė parodo savo jėgą.


Nesiliauk jos šaukęsis balsu

pavojaus akimirkomis, nes Meilė ateis ir apsigyvens šalia, kad tave apsaugotų.


Džiaukis, mano siela! Žiūrėk ir patirk,

kokia gera yra Meilė,

kurios apsaugos gali ieškoti.


Tau nieko netruks, nes tik Meilė visus

troškimus patenkina.


Net visus pasaulio turtus turėdamas,

būtum vargšas, ar kęstum alkį.


Romus ir nuolankus Jo tylėjimas mus ragina

pasaulio triukšmą pakeisti šlovės giesme.


Džiaukitės! Kartoju, džiaukitės,

tegu visas pasaulis išgirsta jūsų džiaugsmą.


Tenedreba

mūsų balsas,

kai virpėdami tariame šiuos džiaugsmo šūksnius.


Te jis tvirtai nuaidi tiems,kurie jaučiasi supančioti gyvenimo sunkumų ir painiavos...


...nes jų išsigelbėjimas yra paprasčiausiai pasitikėti ir būti ramiems.


Te jis niekada nenutyla tiems, kurie jaučiasi prislėgti savo silpnumo naštos...


...nes jų prislėgtumas

turi virsti

džiaugsmu sužinojus,

kad tik silpnuosiuose

gali

apsigyventi

tvirtybės džiaugsmas.


Te jis pasiekia tuos,

kurie liedami prakaitą ir ašaras sėja sėklą,

nes jie dainuodami nešis derlių.


Te jis pasiekia tuos, kurie su šventa baime

nutildo ir sutramdo savo troškimus,

nes taip jie nusipelnys džiugaus pergalės vainiko.


Te jis pasiekia prislėgtus nedorybių naštos,

nes Tėvo namuose bus daugiau

džiaugsmo dėl sūnaus sugrįžimo...


...nei dėl devyniasdešimt devynių, kurie, visada su juo gyvenę, nenori švęsti susitaikinimo šventės.


Trykškite džiaugsmu,

net jei kol kas jums reikėtų atlaikyti išbandymą

- atrodyti liūdniems laimingo pasaulio akyse.


-Aleliuja! Džiaukitės!

Te mūsų džiūgaujančios širdies balsas skamba kaip srauniai tekantis vanduo, kaip smarkus griaustinio dundėjimas.


Nuolankūs ir didūs, visi, kurie Jam tarnaujate

ir Jo bijote, džiaukitės Jo džiaugsme.


Tedžiūgauja tie, kurie Jo ieško amžinai linksmi, teprisipildo džiaugsmo tie, kurie myli Jo vardą.


Jūsų „liūdesys",

gimęs iš Tiesos meilės

ir vertingesnis už patį

brangiausią metalą,

virs liaupsėmis, šlove ir garbe

amžinojo Džiaugsmo Apsireiškimo

valandą.


Bėkite ieškoti ramybės,

ir Ramybė bei Džiaugsmas bus su jumis.


Parengė mokytoja Danutė Kratukienė


  • Login