D žiaukitės... pagal Isabel Guerra - PowerPoint PPT Presentation

D iaukit s pagal isabel guerra
Download
1 / 34

  • 129 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

D žiaukitės... pagal Isabel Guerra. Džiaukitės! Taip, aš jums kartoju – visuomet džiaukitės!. Džiaukis, siela, gyvenanti liūdesio tamsoje, baugščiose dvejonėse ir nuolatos palaužta savo silpnumo. Džiaukis ir skelbk didybę to, kuris atkreipia į tave savo ausį kaskart, kai jo šaukiesi.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

D žiaukitės... pagal Isabel Guerra

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


D iaukit s pagal isabel guerra

Džiaukitės...

pagal Isabel Guerra


D iaukit s pagal isabel guerra

Džiaukitės!

Taip, aš jums kartoju – visuomet džiaukitės!


D iaukit s pagal isabel guerra

Džiaukis, siela, gyvenanti liūdesio tamsoje,

baugščiose dvejonėse ir nuolatos

palaužta savo silpnumo.


D iaukit s pagal isabel guerra

Džiaukis ir skelbk didybę to, kuris atkreipia

į tave savo ausį kaskart, kai jo šaukiesi.


D iaukit s pagal isabel guerra

Džiaukis, nes kaskart, kai šaukiesi Meilės,

ji tave išgirsta ir išvaduoja iš sielvarto.


D iaukit s pagal isabel guerra

Nesvarbu, kad dusinantis triukšmas tave

stumia į vienatvės prarają.

Nebijok gąsdinimų neaiškiu rytojumi.


D iaukit s pagal isabel guerra

Nesikankink vis mėgindamas atsukti atgal

savo gyvenimo laiko mašiną,


D iaukit s pagal isabel guerra

...nes tavo vaizduotė

nepajėgs

pakeisti nė vienos

iš nugyventų akimirkų,

dėl kurių tavo gyvenimas

virto nepakeliamu košmaru.


D iaukit s pagal isabel guerra

Jokios nelaimės tavęs nenugalės:

būtent dėl jų turėtumei trykšti tikru džiaugsmu,


D iaukit s pagal isabel guerra

...nes Meilė visada būna šalia

liūdinčiųjų ir maloningai

suteikia užuovėją prislėgtiesiems.


D iaukit s pagal isabel guerra

Savo šlovinga galia

ji suteiks tau jėgų,

kad būtum pastovumo ir pilnatvės pavyzdys,

kad tave užlietų džiaugsmas


D iaukit s pagal isabel guerra

Nesiliauk džiūgavęs

dėl savo silpnumo,

nes kaip tik čia Meilė parodo savo jėgą.


D iaukit s pagal isabel guerra

Nesiliauk jos šaukęsis balsu

pavojaus akimirkomis, nes Meilė ateis ir apsigyvens šalia, kad tave apsaugotų.


D iaukit s pagal isabel guerra

Džiaukis, mano siela! Žiūrėk ir patirk,

kokia gera yra Meilė,

kurios apsaugos gali ieškoti.


D iaukit s pagal isabel guerra

Tau nieko netruks, nes tik Meilė visus

troškimus patenkina.


D iaukit s pagal isabel guerra

Net visus pasaulio turtus turėdamas,

būtum vargšas, ar kęstum alkį.


D iaukit s pagal isabel guerra

Romus ir nuolankus Jo tylėjimas mus ragina

pasaulio triukšmą pakeisti šlovės giesme.


D iaukit s pagal isabel guerra

Džiaukitės! Kartoju, džiaukitės,

tegu visas pasaulis išgirsta jūsų džiaugsmą.


D iaukit s pagal isabel guerra

Tenedreba

mūsų balsas,

kai virpėdami tariame šiuos džiaugsmo šūksnius.


D iaukit s pagal isabel guerra

Te jis tvirtai nuaidi tiems,kurie jaučiasi supančioti gyvenimo sunkumų ir painiavos...


D iaukit s pagal isabel guerra

...nes jų išsigelbėjimas yra paprasčiausiai pasitikėti ir būti ramiems.


D iaukit s pagal isabel guerra

Te jis niekada nenutyla tiems, kurie jaučiasi prislėgti savo silpnumo naštos...


D iaukit s pagal isabel guerra

...nes jų prislėgtumas

turi virsti

džiaugsmu sužinojus,

kad tik silpnuosiuose

gali

apsigyventi

tvirtybės džiaugsmas.


D iaukit s pagal isabel guerra

Te jis pasiekia tuos,

kurie liedami prakaitą ir ašaras sėja sėklą,

nes jie dainuodami nešis derlių.


D iaukit s pagal isabel guerra

Te jis pasiekia tuos, kurie su šventa baime

nutildo ir sutramdo savo troškimus,

nes taip jie nusipelnys džiugaus pergalės vainiko.


D iaukit s pagal isabel guerra

Te jis pasiekia prislėgtus nedorybių naštos,

nes Tėvo namuose bus daugiau

džiaugsmo dėl sūnaus sugrįžimo...


D iaukit s pagal isabel guerra

...nei dėl devyniasdešimt devynių, kurie, visada su juo gyvenę, nenori švęsti susitaikinimo šventės.


D iaukit s pagal isabel guerra

Trykškite džiaugsmu,

net jei kol kas jums reikėtų atlaikyti išbandymą

- atrodyti liūdniems laimingo pasaulio akyse.


D iaukit s pagal isabel guerra

-Aleliuja! Džiaukitės!

Te mūsų džiūgaujančios širdies balsas skamba kaip srauniai tekantis vanduo, kaip smarkus griaustinio dundėjimas.


D iaukit s pagal isabel guerra

Nuolankūs ir didūs, visi, kurie Jam tarnaujate

ir Jo bijote, džiaukitės Jo džiaugsme.


D iaukit s pagal isabel guerra

Tedžiūgauja tie, kurie Jo ieško amžinai linksmi, teprisipildo džiaugsmo tie, kurie myli Jo vardą.


D iaukit s pagal isabel guerra

Jūsų „liūdesys",

gimęs iš Tiesos meilės

ir vertingesnis už patį

brangiausią metalą,

virs liaupsėmis, šlove ir garbe

amžinojo Džiaugsmo Apsireiškimo

valandą.


D iaukit s pagal isabel guerra

Bėkite ieškoti ramybės,

ir Ramybė bei Džiaugsmas bus su jumis.


D iaukit s pagal isabel guerra

Parengė mokytoja Danutė Kratukienė


  • Login