Ağıziçi Araç Tedavisi Başarısızlığı - PowerPoint PPT Presentation

A zi i ara tedavisi ba ar s zl
Download
1 / 59

 • 231 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ağıziçi Araç Tedavisi Başarısızlığı. Yrd. Doç. Dr. Tansu Ulukavak Çiftçi Gazi Ü. T. F. Göğüs Hastalıkları A.D. Ağıziçi araç tedavisinin amacı;. Uyku sırasında ağıziçine yerleştirilen bir takım araçlarla üst solunum yolu (ÜSY) yapılarının pozisyonunu değiştirip hava yolunu genişletmek,

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ağıziçi Araç Tedavisi Başarısızlığı

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A zi i ara tedavisi ba ar s zl

Azii Ara Tedavisi Baarszl

Yrd. Do. Dr. Tansu Ulukavak ifti

Gazi . T. F. Gs Hastalklar A.D.


A zi i ara tedavisinin amac

Azii ara tedavisinin amac;

 • Uyku srasnda aziine yerletirilen bir takm aralarla

  • st solunum yolu (SY) yaplarnn pozisyonunu deitirip hava yolunu geniletmek,

  • kas fonksiyonlar zerine etki ederek rezistans drmek ve SYnun kollabe olmasna engel olmaktr.


A zi i ara tipleri

Azii ara tipleri:

 • Dili nde tutan aralar (tongue retaining devices= TRD)

 • Mandibulay ne ilerleten aralar (mandibular repositioning devices = MRD, mandibular advancement splint =MAS, mandibular advancement device=MAD, anterior mandibular positioner=AMP )


Dili nde tutan ara lar

Dili nde tutan aralar


Mandibulay ne ilerleten ara lar

Mandibulay ne ilerleten aralar


A zi i ara larla tedavide ba ar oranlar

Azii aralarla tedavide baar oranlar


A zi i ara tedavisi ba ar s zl

 • lk ayrntl derleme: Sleep 1995

  • 304 olguluk en geni seride olgularn %70inin AH deeri %50 orannda azalm, bunlarn %51inde AH 10un altna dm, %40nda 20nin zerinde kalmtr.

 • 1995den sonra yaplan almalar:

  • Geni serili yeni almalarda olgularn %54-81inde AH %50 orannda azalm ve %51-64nde AH 10un altna dmtr.


Tedavide ba ar i in ncelikle do ru endikasyon

Tedavide baar iin ncelikle doru endikasyon!


A zi i ara tedavisi endikasyonlar

Azii ara tedavisi endikasyonlar

 • Basit horlama (AH <5)

 • Genel nlemlerin yeterli olmad hafif OSAS (AH= 5-15)

 • CPAP tedavisinin reddedildii ya da tolere edilemedii orta-ar OSAS (AH > 15)

 • Tonsillektomi, adenoidektomi, kroniofasiyal operasyon ya da trakeostomiye aday olup bu giriimleri reddeden hastalar

 • st solunum yolu rezistans sendromu

 • Baarsz uvulopalatofarengoplasti operasyonu sonras

  (ASDA Standards of proctice Committee. Practice parameters for the treatment of snoring and obstructive sleep apnea with oral appliances. Sleep 1995; 18: 511-3)


A zi i ara tedavisi ba ar s zl

 • Hafif-orta OSAS (AHI<30) 20 hasta

 • 1 gece ve 6 hafta CPAP tedavisi

 • 1 gece ve 6 hafta azii ara tedavsi

  sonras PSG yaplyor.

  Randerath WJ et al. Chest 2002; 122 (2): 569-75


A zi i ara tedavisi ba ar s zl

 • AH

 • SaO2

 • Horlama (epok/uyku saati)

 • Arousal indeksi

 • Uyku kalitesi


Tedavi ba ar s nedir

Tedavi baars nedir?


A zi i ara tedavisi ba ar s zl

Tedaviye

 • Tam yant: AHI < 5 ve semptomlarn dzelmesi

 • Ksmi yant: AHIde %50nin stnde azalma ve semptomlarn dzelmesi

 • Yantsz: AHIde %50den daha az dzelme ya da semptomlarn devam etmesi

  Mehta A. Am J Respir crit Care Med 2001; 163: 1457-61


A zi i ara tedavisi ba ar s zl

Tedaviye

 • Tam yant: AHI < 5 ve semptomlarn dzelmesi

 • Ksmi yant: AHIde en az %50 azalma ve semptomlarn dzelmesi

 • Yantsz: AHIde %50%den daha az dzelme ya da semptomlarn devam etmesi

  Mehta A. Am J Respir crit Care Med 2001; 163: 1457-61

Tedaviye tam yant: %37.5


A zi i ara tedavisi ba ar s zl

 • Tedaviye yant kriteri: AHI < 10

  Am J Respir Crit Care Med 2002; 162: 246-51


A zi i ara tedavisi ba ar s zl

 • Tedaviye yant kriteri: AHI < 10

  Am J Respir Crit Care Med 2002; 162: 246-51

Tedavide baar oran %71


A zi i ara tedavisi ba ar s zl

 • Tedaviye yant iin aadakilerden en az biri:

  • Mutlak baar: RDI <15 ve semptomlarda dzelme

  • Rlatif baar: RDIin en az %30 orannda azalmas ve semptomlarda dzelme

   Tsai WH et al. Am J Repir Crit Care Med 2004; 170: 366-70


A zi i ara tedavisi ba ar s zl

 • Tedaviye yant iin aadakilerden en az biri:

  • Mutlak baar: RDI <15 ve semptomlarda dzelme

  • Rlatif baar: RDIin en az %30 orannda azalmas ve semptomlarda dzelme

   Tsai WH et al. Am J Repir Crit Care Med 2004; 170: 366-70

Tedavide baar oran %53


A zi i ara larla titrasyon

Azii aralarla titrasyon


A zi i ara tedavisi ba ar s zl

 • Tm gece boyunca azii ara ile titrasyon yapldnda

  • orta dereceli OSASda baar %80,

  • ar OSASda %61

   Baar: RDIn 15in altna dmesi

   Lowe AA et al. Sleep 2000; 23(4): 172-8


Tedavide ba ar y etkileyen di er fakt rler

Tedavide baary etkileyen dier faktrler:

 • Klinik zellikler

 • Dental ve kraniofasiyal zellikler

  Ferguson KA. Clin Chest Med 2003; 24: 355-64

  Mohsenin N et al. JADA 2003; 134: 442-49


Klinik zellikler

Klinik zellikler

 • Ya (18-45)

 • Dk BK

 • Dk boyun evresi

 • Pozisyonel OSAS varl

 • Dk AH


Dental ve kroniyofasiyal zellikler

Dental ve kroniyofasiyal zellikler

 • Kk ve/veya dar orofarenks

 • Normal uzunlukta mandibula

 • Ksa mandibular alan ile hiyoid mesafe aras

 • Ksa yumuak damak uzunluu

 • Kk yumuak damak ve dil

 • Artm retropalatal havayolu boluu

 • Geni kraniyal taban ve mandibular alan aras


Yat pozisyonu

Yat pozisyonu

Srtst yat pozisyonunda tedavi baarsnn lateral pozisyona kyasla anlaml dzeyde dk olduu saptanmtr.


A zi i ara tedavisinin uygulan

Azii ara tedavisinin uygulan:

 • AA tedavisi ncesi mutlaka polisomnografi uygulanm olmaldr

 • Uyku bozukluklar konusunda eitimli hekim tarafndan endikasyon konduktan sonra hasta, di hekimine ynlendirir.


Di hekimi taraf ndan yap lacak a z muayenesi

Di hekimi tarafndan yaplacak az muayenesi:

 • Di hastalklarna ynelik yk alma

 • Yumuak damak ve azii yaplarnn muayenesi

 • Periodontal yapnn incelenmesi

 • Temporomandibular eklem ve oklzyon muayenesi

 • Dilerin muayenesi

 • Panaromik tm az grafisi

 • Sefalometrik radyografi

 • rnek model oluturulmas


A zi i ara tedavisi ba ar s zl

 • Di hekimi her iki enede de 6-10 tane di olduundan ve mandibulann ne doru en az 5 mm hareket edebildiinden emin olur.

 • Di hekimi muayene sonucunu ve tercih edilmesi gereken azii ara tipini bir rapor halinde uyku bozukluklar uzmanna gnderir.


A zi i ara tedavisi ba ar s zl

 • Azii ara tedavisinin etkinliinin izlenmesi iin hastaya yeniden polisomnografi uygulanr.

 • Gerektiinde azii ara iin modifikasyonlar yaplr, protez tekrar dizayn edilir, yan etkiler ve hastann uyumu asdan hata izlenir.

 • lk 2 yl boyunca 3-6 ayda bir di hekimi kontrol yaplr.


Hangi tipte a zi i ara daha uygundur

Hangi tipte azii ara daha uygundur?


Dili nde tutan ara lar1

Dili nde tutan aralar

 • Endikasyonlar:

  • Byk dil,

  • Kronik ene eklemi ars,

  • Pozisyonel apne ve hipopneler,

  • Dileri olmayan veya di sal yerinde olmayanlar

 • Kontrendikasyonlar:

  • Morbid obezler,

  • Di gcrdatanlar,

  • Kronik burun tkankl olanlar


Mandibulay ne ilerleten ara lar1

Mandibulay ne ilerleten aralar

 • Hastann her iki eneside de 6-10 dii olmaldr.

 • Endikasyonlar:

  • Hafif-orta OSAS

  • Mikrognati

  • Morbid obezler

  • Nazal solunum yapamayanlar


A zi i ara tedavisi ba ar s zl

 • Kontrendikasyonlar:

  • Dieti hastal

  • Ciddi eklem problemi

  • Alt ene ekleminde hareket kstll

  • Ar dereceli OSAS


A zi i ara tedavisi ba ar s zl

 • Komplikasyonlar:

  • Di kayb,

  • Eklem-kas ars,

  • Dieti hassasiyeti,

  • Dilerin kalc yer deitirmesi


A z a kl n n vertikal y kseli inin tedaviye katk s

Az aklnn vertikal ykseliinin tedaviye katks

Fritsch KM et al. Am J Respir Crit Care Med 2001; 164: 813-18


A zi i ara tedavisi ba ar s zl

 • Bugne kadar gelitirilen 50den fazla azii aracn yalnzca 14nn FDA onay vardr. Yedi tanesi tm zellikleri ile kullanlabilir niteliktedir.


Fda onay bulunan a zi i ara lar

Snore Guard

Tongue Retaining Device

Klearway

PM Positioner

Equalizer

NAPA

SNOAR

TAP

Tongue Locking Device

Herbst

A. Soft Palate Lifter

Silencer

Silent Night

EMA

FDA onay bulunan azii aralar


Fda onay bulunan a zi i ara lar1

Snore Guard

Tongue Retaining Device

Klearway

PM Positioner

Equalizer

NAPA

SNOAR

TAP

Tongue Locking Device

Herbst

A. Soft Palate Lifter

Silencer

Silent Night

EMA

FDA onay bulunan azii aralar


Fda onay bulunan a zi i ara lar2

Snore Guard

Tongue Retaining Device

Klearway

PM Positioner

Equalizer

NAPA

SNOAR

TAP

Tongue Locking Device

Herbst

A. Soft Palate Lifter

Silencer

Silent Night

EMA

FDA onay bulunan azii aralar


Fda onay bulunan a zi i ara lar3

Snore Guard

Tongue Retaining Device

Klearway

PM Positioner

Equalizer

NAPA (nocturnal airway patency appliance)

SNOAR

TAP

Tongue Locking Device

Herbst

A. Soft Palate Lifter

Silencer

Silent Night

EMA

FDA onay bulunan azii aralar


Fda onay bulunan a zi i ara lar4

Snore Guard

Tongue Retaining Device

Klearway

PM Positioner

Equalizer

NAPA

SNOAR

TAP

Tongue Locking Device

Herbst

A. Soft Palate Lifter

Silencer

Silent Night

EMA

FDA onay bulunan azii aralar


Fda onay bulunan a zi i ara lar5

Snore Guard

Tongue Retaining Device

Klearway

PM Positioner

Equalizer

NAPA

SNOAR

TAP

Tongue Locking Device

Herbst

A. Soft Palate Lifter

Silencer

Silent Night

EMA

FDA onay bulunan azii aralar


Fda onay bulunan a zi i ara lar6

Snore Guard

Tongue Retaining Device

Klearway

PM Positioner

Equalizer

NAPA

SNOAR

TAP

Tongue Locking Device

Herbst

A. Soft Palate Lifter

Silencer

Silent Night

EMA

FDA onay bulunan azii aralar


A zi i ara tedavisinin kontrendikasyonlar

Azii ara tedavisinin kontrendikasyonlar

 • Santral uyku apne sendromu

 • Artrit ve krepitus veya baka bir temporomandibular eklem semptomunun varl

 • Yetersiz sayda di

 • Nazal obstrksiyon

 • Ar noktrnal hipoksemi


A zi i ara tedavisini sonland ran komplikasyonlar

Azii ara tedavisini sonlandran komplikasyonlar

 • Ar salivasyon

 • Dilerde, dietinde veya enede ar

 • Dilerin yer deitirmesi, di kayb

 • Hastann subjektif uyku kalitesinin bozulmas

 • Temporomandibular eklem hasar


A zi i ara tedavisi ba ar s zl

Sonu

OSASda AA tedavisinin baarszl;

 • Yanl endikasyon

  • Klinik bulgular ve AH

  • Kraniyofasiyal zellikler

 • Baar tanmnda farkllklar

 • Yanl ara tipi seimi

 • Kontrendikasyonlarn gzard edilmesi

 • Komplikasyonlarn giderilememesi

  ile ilikilidir


Ayr ca

Ayrca;

 • OSASn kantlanm en etkin tedavisinin CPAP olduu unutulmamaldr

 • Azii ara tedavi baarsnda di hekimlerinin nemi gzard edilmemelidir

 • Tan ve tedavinin etkinlii mutlaka polisomnografik olarak gsterilmelidir

 • Azii ara tedavisi ile birlikte mutlaka genel nlemler de uygulanmaldr


Te ekk rlerimle

Teekkrlerimle


 • Login