Kal te y net m
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 52

KALİTE YÖNETİMİ PowerPoint PPT Presentation


 • 239 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KALİTE YÖNETİMİ. Kalite Yönetimi. Kalite terimi ne anlama gelir? Kalite aşağıdaki boyutları içeren bir kavramdır. Mükemmellik Değer Spesifikasyonlara / Teknik şartlara uygunluk Müşteri beklentilerini karşılamak veya üzerine çıkmak. Çeşitli Kalite Tanımları.

Download Presentation

KALİTE YÖNETİMİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


KALİTE YÖNETİMİ


Kalite Yönetimi

Kalite Yönetimi

 • Kalite terimi ne anlama gelir?

 • Kalite aşağıdaki boyutları içeren bir kavramdır.

  • Mükemmellik

  • Değer

  • Spesifikasyonlara / Teknik şartlara uygunluk

  • Müşteri beklentilerini karşılamak veya üzerine çıkmak


Kalite Yönetimi

Çeşitli Kalite Tanımları

 • Kalite; müşteri beklentilerini uygun bir biçimde karşılayacak ürün veya hizmet üretebilme yeteneğidir.

 • Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılamaya dayalı karakteristikler toplamıdır (ISO).

 • Kalite, bir ürün veya hizmetin belirli ihtiyaçları karşılama yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerin tümüdür (ASQC - American Society for Quality Control).

 • Kalite, ürünün sevkiyatından sonra toplumda sebep olduğu en az kayıptır (Taguchi).


Kalite Yönetimi

Kalite Yönetiminin Gelişimi

 • 1924 – İstatistiksel süreç kontrol şemaları

 • 1930 – Kabul örneklemesi için tablolar

 • 1940 – İstatistiksel örnekleme teknikleri

 • 1950 – Kalite Güvence Sistemi / Toplam Kalite Kontrol

 • 1960 – Sıfır hata

 • 1970 – Hizmetlerde kalite güvence


Kalite Yönetimi

Stratejik Yaklaşıma Karşı Kalite Güvence

 • Kalite Güvence Sistemi

  • Ürünler (hizmetler) pazara sürülmeden önce var olan hataların bulunması ve düzeltilmesi çabalarını içerir.

 • Stratejik Yaklaşım

  • Hatalar oluşmadan önce, hataların önlenmesine odaklanılır,

  • Müşteri memnuniyeti / tatmini önemle vurgulanır.


Kalite Yönetimi

Kalitenin Boyutları

 • Mükemmellik – Mutlak ölçüler

 • Performans – Ürün veya hizmetin ana özellikleri / karakteristikleridir.

 • Estetik – Görünüşü, duygu, kokusu, tadı

 • Özel nitelikler – Daha fazla özellik

 • Uygunluk – Ürünün veya hizmetin müşteri beklentilerini ne ölçüde karşıladığı

 • Güvenlik – Hasar riski

 • Güvenilirlik – Beklenen performansı sağlama


Kalite Yönetimi

Kalitenin Boyutları

 • Dayanıklılık – Ürün veya hizmetin kullanılabilir ömrü

 • Kullanışlılık – Bozulan bir donanıma her zaman ulaşabilme imkanı

 • Algılanan kalite – Kalitenin dolaylı bir biçimde değerlendirilmesi (ör: şöhret)

 • Satış sonrası hizmet – Müşteri memnuniyetini doğrulama veya Müşteri şikayetlerini karşılama

 • Değer – Göreceli ölçü, para üzerindeki faydası

 • Müşteri beklentilerini karşılama veya üstüne çıkma – Müşteri beklentilerine bağlı


Kalite Yönetimi

Kalitenin Boyutlarına Örnekler


Kalite Yönetimi

Kalitenin Boyutlarına Örnekler


Kalite Yönetimi

Kalitenin Belirleyicileri

Kullanım

kolaylığı

Tasarım

Tasarıma

uygunluk

Hizmet


Kalite Yönetimi

Kalitenin Belirleyicileri (Devam)

 • Tasarım Kalitesi

  • İstenen, tercih edilen ürün veya hizmet özelliklerinin ürün tasarımında yer alması

 • Uygunluk Kalitesi

  • Geliştirilen ürünün tasarlanana uygun olması (Tasarlanana uyma derecesi)


Kalite Yönetimi

Kalitenin Belirleyicileri (Devam)

 • Ürün

  • Kavramsal tasarım: tasarım amaçlarını belirle

   • Pazar araştırması: müşteri ihtiyaçlarını anlama

   • Stratejik planlama: stratejik amaçları destekle

  • Tasarım: amaçlara ulaşmayı temin eden teknik şartların (spesifikasyonların) geliştirilmesi

  • Süreç tasarımı ve kontrolü: Teknik şartlara uygunluk

 • Hizmet

  • Müşteri beklentilerini karşılama veya üzerine çıkma


Kalite Yönetimi

Zayıf Kalitenin Sonuçları

 • İşi kaybetme: tipik olarak derece derece gerçekleşir, eğer gerçekleşirse üstesinden gelmek çok uzun zaman alır.

 • Borç: Firmayı iflasa kadar zorlayabilir.

 • Verimliliği kaybetme: muayene, yeniden işleme, ek stokların taşınması, geri dönüşler

 • Maliyetler:

  • İç ve dış arıza maliyetleri

  • Ek muayene maliyetleri

  • Ek güvenlik stoğu maliyetleri


Kalite Yönetimi

Kalite Sorumluluğu

 • Üst yönetim

 • Tasarım

 • Tedarik

 • Üretim/Operasyonlar

 • Kalite güvence

 • Paketleme ve nakletme

 • Pazarlama ve satış

 • Müşteri hizmetleri


Kalite Yönetimi

Kalite Sorumluluğu

 • Üst yönetim in sorumlulukları

  • Organizasyonda kalite kültürü oluşturmak

  • Özendirmek

 • Kalite her çalışanın iş tanımında bulunmalı

  • Sürecin içinde bulunanların, çalışanların ve yöneticilerin ve hatta müfettişlerin

  • Pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri


Kalite Yönetimi

Kalite Maliyetleri

 • Arıza Maliyetleri - Hatalı parçalar/ürünler veya hatalı hizmet sebep olur.

  • İşletme İçi Arıza Maliyetleri: Mal ya da hizmet müşteriye ulaşmadan fark edilen ve düzeltilen sorunların maliyetleri

  • İşletme Dışı Arıza Maliyetleri: Mal ya da hizmet müşteriye ulaştıktan sonra fark edilen ve düzeltilen sorunların maliyetleri


Kalite Yönetimi

Kalite Maliyetleri

 • Değerleme Maliyetleri

  • Ürünlerin tasarlanana uygunluğunu sağlamak için sürdürülen faaliyetlerin maliyeti (kalitenin sağlanması ve hataların ortaya çıkarılması)

 • Önleyici Maliyetler

  • Hataların oluşumunu engellemek için gerekli çabaları içeren; tüm toplam kalite eğitimi, toplam kalite planlaması, müşteri görüşleri, süreç kontrolü ve kalite geliştirme maliyetleri


İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL


Kalite Yönetimi

Kalite Kontrol

 • Kalite kontrol, en ekonomik, en kullanışlı ve tüketiciyi her zaman memnun eden kaliteli bir ürünü geliştirmek, tasarlamak, üretmek ve bakımını yapmak demektir.

 • Kalite kontrol, amaçlara ulaşmak için gereken önlemleri almak olarak tanımlanabilir.


Kalite Yönetimi

Kalite Kontrol

 • Kalite kontrolü yerine getirmede önemli olan bazı kavramlar vardır. Bunlar:

  • Standartlar

  • Tüketiciye Yönelim

  • Kalite

  • Fiyat

  • Miktar ve Teslim Tarihi


Kalite Yönetimi

Kalite Kontrol

 • Kalite kontrolünde izlenmesi gereken üç adım vardır:

  • Gerçek kalite karakteristiklerini belirlemek,

  • Gerçek kalite karakteristiklerini ölçme ve test etme yöntemlerini belirlemek,

  • İkame kalite karakteristiklerini ortaya çıkarmak ve gerçek kalite karakteristikleriyle ikame kalite karakteristikleri arasındaki ilgiyi doğru kurmak.


Kalite Yönetimi

Bazı istatistiksel terimler

 • Ortalama (m)

 • Medyan

 • Mod

 • Aralık (R)

 • Varyans (s2)

 • Standart Sapma(s)


Kalite Yönetimi

İstatistiksel Kalite Kontrol

 • Üretim işleminin normal koşullar altında kurulmasını ve yürütülmesini sağlamada çok önemli rol oynayan, bir aksaklık veya özel bir nedenle üretimin kontrol dışına çıkması halinde bu durumu hemen ortaya çıkartarak gerekli tedbirlerin zamanında alınmasını sağlayan metotların uygulanmasıdır.

 • Bir ürünün en ekonomik ve yararlı tarzda üretilmesini sağlamak amacıyla, istatistik prensip ve tekniklerinin üretimin tüm aşamalarında kullanılmasıdır.


Kalite Yönetimi

İstatistiksel Kalite Kontrol

 • En az maliyetle, zamanında ve doğru veri üretmektir. İstatistiksel terminolojide Kalite Kontrol tekniklerinin uygun kullanımı, örneklem dışı hata büyüklüklerinin kontrolüne yardımcı olmaktır.

 • İstatistiksel kalite kontrol metotları ikiye ayrılır:

  • Süreç Kontrolü

  • Ürün Kontrolü


Kalite Yönetimi

İstatistiksel Proses Kontrol

 • İstatistik: Sayısal gerçeklerin derlenerek bir düzene sokularak bunlardan anlamlı bazı sonuçlar çıkarmak tekniğidir.

 • Proses: Proses, sürekli bir işlem veya işlemler dizisidir.

 • Kontrol: Denetleme ve yöneltme faaliyetidir.


Kalite Yönetimi

İstatistiksel Proses Kontrol

 • İPK üretimin, önceden belirlenmiş kalite spesifikasyonlarına uygunluğunu sağlayan, standartlara bağlılığı hedef alan, uygun olmayan ürün üretimini en aza indirgemekte kullanılan bir araçtır.

 • Böylece Düzeltici ve Önleyici faaliyetlerin başlatılabilmesi için verilere dayalı karar verme olanağı sağlar.


Kalite Yönetimi

Değişkenlik (Değişim)

 • Bütün prosesler; makine, takım, yöntem, malzeme, operatör, bakım ve çevre şartlarından kaynaklanan değişime uğrarlar. Hiçbir zaman iki ürün veya ürünün herhangi bir özelliği aynı olamaz.

 • İşlenen parçaların ölçüleri/özellikleri arasında küçük de olsa mutlaka birbirine göre fark vardır. Bu durum spesifikasyonların niçin toleransları olduğunu açıklar.


Kalite Yönetimi

Değişimin Sebepleri-Genel Sebepler

 • Birçok küçük kaynaktan oluşan ve her proseste tesadüfi olarak her an değişik seviyelerde bulunan bu değişimler önceden tahmin edilebilir. Ancak, bu değişimlerin tespit edilmesi ve düzeltilmesi zordur.

 • Bununla birlikte prosesteki özel sebepler elimine edildikten sonra, zamanla genel sebepler stabil bir dağılım gösterdiklerinden bu sebeplerinde azaltılması yoluna gidilmelidir.

  Örnek: titreşim, sıcaklık, nem, gerilim dalgalanması vb.


Kalite Yönetimi

Değişimin Sebepleri-Özel Sebepler

 • Değişimin özel sebepleri belirsiz bir kaynaktan oluşur, önceden tahmin edilemez ve düzenli değildir. Önlem almadıkça tekrar ederler. Özel sebeplerin ne zaman ortaya çıktığı bilinirse kolaylıkla tespit edilebilir ve düzeltilebilir. 

 • Örneğin; takım kırılması, takım aşınması, gevşek bağlantılar, tezgah boşlukları, yatak aşınmaları, malzeme cinsleri, tecrübesiz operatör vb.


Kalite Yönetimi

İstatistiksel Proses Kontrolün Amaçları

 • Değişimin özel nedenlerini ortadan kaldırarak prosesi kontrol altında tutmak,

 • Önlemeyi esas alarak ilk defada yapılan hataları önlemek,

 • Proses çıktısını istenen dizayn kalitesine uydurmak, değişkenliği azaltmak.


Kalite Yönetimi

İPK’ nın Yararları

 • Önceden prosesin durumunu belirlemeye imkan sağlar,

 • Üründeki değişkenlikler azalır,

 • Ürün kalitesi gelişir,

 • Hurda oranı azalır,

 • Etkin kapasite kullanımı artar,

 • Birim maliyet düşer,

 • Kontrol faaliyetleri azalır,

 • Kalitesizlik maliyetleri düşer,

 • Makine/Proses yeterliliğinin izlenmesine imkan sağlar,

 • Düzeltici ve önleyici faaliyet ihtiyaçlarını belirler.


Kalite Yönetimi

İPK’ nın Temel Fonksiyonları

 • Proses değişkenliği ölçülür.

 • Proses değişkenliği kontrol edilir.

 • Proses yeterli hale getirilir.

 • Proses değişkenliğinin azaltılması sürdürülür.


Kalite Yönetimi

İPK Süreci

 • Adım 1:

  • Kalite sistemini kurarken neyin kontrol edileceğinin,

  • Ürünün kalitesini etkileyen özelliklerin veya faktörlerin neler olduklarının belirlenmesi gerekmektedir.


Kalite Yönetimi

İPK Süreci

 • Adım 2:

  • Kontrol edilmesi gereken prosesi değerlendirmek için verilerin toplanması gerekir.

  • Belli bir sürecin işleyişiyle ilgili bilgi gerektiğinde ana kütlenin tümü hakkında veri toplamak imkansızdır. Bu nedenle ana kütle içerisinden belli bir kütle incelenmek için örnek olarak alınır.

  • Örnek alınan kütleye de “örneklem” denilmektedir.


Kalite Yönetimi

Örnekleme

 • Tesadüfi Örnekleme

 • İradi Örnekleme


Kalite Yönetimi

İPK Süreci

 • Niteliksel veriler (Sayılamayan): Bir ürünün özelliklerine göre sınıflandırılabilen veya sayılabilen verilerdir.

 • Niceliksel veriler (Sayılabilen, Ölçülebilen): Ölçülebilen ürün karakteristiklerini içermektedir.


Kalite Yönetimi

İPK Süreci

 • Adım 3:

  • Belirlenen kalite karakteristiklerinin ölçülmesi ve test edilmesi

  • Elde edilen verilerin ve kalite karakteristiklerinin test edilmesinde kullanılan tekniklerden bazıları;

   • Çetele Diyagramı

   • Histogram

   • Pareto Analizi

   • Sebep-Sonuç Diyagramı(Balık Kılçığı)

   • Gruplandırma

   • Serpilme Diyagramı

   • Kontrol Şemaları


Kalite Yönetimi

Çetele Diyagramı

 • Bunlara kayıt formları da denir.

 • Herhangi bir konuda muayene ve test verilerinin kaydedilmesidir.

 • Veri toplamak amacıyla çeşitli kayıt formları işletmelerde yaygın olarak kullanılır.

 • Kayıt formlarının hazırlanmasının faydası, verilerin gerçekleri temsil edecekleri doğrulandıktan sonra, verilerin kayıt işlemlerini, özetlenmesini ve analizini en kolay bir şekilde sağlayacak yöntemin bulunmasıdır.


Kalite Yönetimi

Histogram

 • Yatay eksende değişkenin aldığı değerlerin, düşey eksende sıklıkların bulunduğu, her aralığın sıklığı ile orantılı boydaki dikdörtgenlerle gösterildiği yoğunluk grafiğidir.

 • Histogramlar, genellikle bir olayın oluş sıklığını göstermek ve belirlenen zaman aralığında tanımlanan problemin daha sık meydana gelip gelmediğini hesaplamak ve ortaya çıkan dağılımın şeklini bilinen bir dağılımla karşılaştırmak amacıyla kullanılmaktadır.


Kalite Yönetimi

Histogram

 • Her histogram yalnızca bir tek özelliği ölçmektedir.

 • Aynı özelliğe ait zaman içinde birden fazla histogram yapılmak suretiyle olaylar izlenebilir.

 • Çıkacak şekle bakılarak yapılacak yorumların gerçeği yansıtabilmesi için 50-100 arasında değişen veri ile çalışılmalıdır.

 • Histogramlar, dağılımın büyüklüğünü, simetri ve asimetri durumunu ve şeklini yansıtırlar. Bunları izlemek suretiyle mevcut ve muhtemel sorunların yapısıyla ilgili önemli ipuçları elde edilebilir.


FREKANS

FREKANS

FREKANS

DEĞİŞKEN

DEĞİŞKEN

DEĞİŞKEN

SAĞA ASİMETRİK HİSTOGRAM

SOLA ASİMETRİK HİSTOGRAM

SİMETRİK HİSTOGRAM

Kalite Yönetimi

Histogram

 • 3 çeşit histogram vardır:


Kalite Yönetimi

Pareto Analizi

 • Pareto prensibi problemlerin büyük bir kısmının genellikle bir biri ile bağlantılı az sayıdaki, ancak baskın (dominant) nedenden kaynaklandığını ifade eder.

 • 80 : 20 kaidesi olarak da adlandırılan bu prensip, sonuçların yaklaşık % 80’inin bir problemin nedenlerinin yaklaşık % 20’sine bağlı olarak ortaya çıktığını savunur.


Kalite Yönetimi

Pareto Analizi

 • Pareto diyagramları, hata ve maliyet analizleri için kullanılan basit bir yöntemdir.

 • Bir sorunu oluşturan nedenleri önem sırasına göre sıralayarak, önemlileri önemsizlerden ayırt etmeye ve dikkatleri önemli nedenler üzerinde toplamaya yaramaktadır.

 • Değişik sayıdaki önemli nedenleri daha az önemde olan nedenlerden ayırmak için kullanılan bir metottur.


Kalite Yönetimi

Pareto Analizi

 • Bir sonuç elde edilmesinde çeşitli faktörler tarafından oynanan rollerin tespit edilmesi için kullanılan bir araçtır.

 • Pareto analizi, bir kalite geliştirme programının çeşitli aşamalarında bir sonraki adımı belirlemek için kullanılmalıdır.

 • Pareto analizi “bir sonraki istatistiksel proses kontrol takımı hangi bölümde olmalıdır” veya “ilk önce hangi tip kusur üzerinde odaklanmalıyız” gibi sorulara cevap vermek için kullanılır.


Kalite Yönetimi

Sebep-Sonuç Diyagramı (Balık Kılçığı)

 • Bir sorunun nedenlerini ortaya koymak amacıyla, bireylerin beyin fırtınası yöntemini kullanarak mümkün olan tüm nedenleri düzenlemek ve bilgi toplamak amacıyla oluşturulan sebep-sonuç ilişkisidir.

 • Balık Kılçığı(Ishikawa) diyagramının amacı; ilgilenilen olayın nedenlerini araştırmak için sistematik bir yaklaşım geliştirmektir.

 • Sebep-sonuç diyagramı yardımıyla problem hakkında tüm bilinenler ortaya konulur ve buradan bilinmeyenlere doğru sistematik bir yaklaşımla problemin çözümü sağlanmaya çalışılır.


Kalite Yönetimi

Sebep-Sonuç Diyagramı (Balık Kılçığı)


Kalite Yönetimi

Gruplandırma

 • Bir sorunu parçalara ayırıp, her parçayı tek tek inceleme sürecidir.

 • Belli kategorilere ve özelliklere göre bilgilerin sınıflandırılması sürecidir.

 • Bilgiler belli sınıflara ayrılarak, daha kolay karşılaştırılabilmekte ve değerlendirilebilmektedir.

 • Sorunların kaynaklarının belirlenmesinde, olumlu değişkenlerin nedenlerini incelemekte yararlı bir araçtır.


İmalattaki a, b, c, d hata tiplerinin hata türüne, vardiyaya ve güne göre gruplandırılmasından çıkan sonuç nedir?

Hata Türüne Göre Sınıflandırma

Kalite Yönetimi

Gruplandırma-Örnek


Haftanın Günlerine Göre Sınıflandırma

Kalite Yönetimi

Gruplandırma-Örnek


Vardiya Türüne Göre Sınıflandırma

Kalite Yönetimi

Gruplandırma-Örnek


Kalite Yönetimi

Serpilme Diyagramı

 • Üretilen ürünün kalitesini etkileyen herhangi iki özellik arasında ilişki olup olmadığını belirlemek üzere kullanılan bir yöntemdir.

Koralesyon

Analizleriyardımıilebulunur.

Regresyon


Kalite Yönetimi

Serpilme Diyagramı


 • Login