WELKOM, - PowerPoint PPT Presentation

Welkom
Download
1 / 23

 • 126 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

WELKOM,. lezing meervoudige intelligentie en meer Jan Smolenaars, rector. Howard Gardner. Gardner meent dat intelligentie zoals die met de gebruikelijke testen wordt gemeten, geen goede voor- speller is voor succesvol handelen in allerlei situaties in het leven.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

WELKOM,

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Welkom

WELKOM,

 • lezingmeervoudige intelligentie

 • en meer

 • Jan Smolenaars, rector


Howard gardner

Howard Gardner

Gardner meent dat intelligentie

zoals die met de gebruikelijke testen

wordt gemeten, geen goede voor-

speller is voor succesvol handelen

in allerlei situaties in het leven.

Volgens Gardner is intelligentie iets

dat niet erfelijk bepaald is.


Marco van basten

Marco van Basten


Meervoudige intelligentie

Meervoudige intelligentie


Niet alleen erfelijke factoren

Niet alleen erfelijke factoren

 • verbaal-linguïstische

 • logisch-mathematische

 • visueel-ruimtelijke

 • muzikaal-ritmische

 • lichamelijk-kinesthetische

 • natuurgerichte

 • interpersoonlijke en

 • intrapersoonlijke intelligentie.


Invloed van onderzoek

Invloed van onderzoek

 • Gardners visie

 • Spencer Kagan, Kolb, Vermunt, Robert-Jan Simons, Robert Marzano

 • Marrit van de Guchte

 • Eveline Crone brain and development Lab


Eveline crone

Eveline Crone

 • Het puberende brein, 2008

  • Adolescentenbrein, het lerende brein, het emotionele brein, het sociale brein en het creatieve brein

 • Het sociale brein van de puber

  • Hormonale veranderingen, losmaken van je ouders, richten op leeftijdgenoten, erbij willen horen


Crone hormonen vervolg

Crone, hormonen, vervolg

 • Samenwerken met anderen roept dezelfde reactie op als bijv. de ervaring van beloning (winnen van geld, proeven van chocolade)

 • Relatie puberteitsontwikkeling en onderzoekend sociaal gedrag (roken, alcohol, rol vrienden)

 • Biologisch gestuurd (hypothalamus, GonatropineRH; Hypofyse (FSH, LH, oestrogeen, androgeen)


Crone kermis in het brein vervolg 2

Crone, kermis in het brein vervolg 2

 • Hersenontwikkeling wordt, behalve door de biologische ontwikkeling (tempo), gestimuleerd door de sociale omgeving

 • Lezen van emoties50 ms

  • Drie samenwerkende hersengebieden (prefrontale cortex), allen zeer gevoelig voor hormoonschommelingen

   • Amygdala, emoties waarnemen op gezichten, intensiteit gericht: angst, boosheid

   • Insula, negatieve emoties

   • Striatum, plezier


Crone stap naar volwassenheid

Crone, stap naar volwassenheid

 • Kinderen zijn actieve leerders

  • Zelforganiserend vermogen van het brein, verbindingen worden van jongs af aan gevormd, worden door de puberteitshormonen in de war gebracht.

Bekende paden

Vriendschappen

Veilige omgeving

Nieuwe paden,

Nieuwe vriendschappen, vertrouwen


Robert jan simons

Robert-Jan Simons

Pleit voor het meer gebruik maken van elkaars verschillen.

 • Leren is leuker dan opgeleid worden.

 • Gebruik maken van en ruimte voor verschillen in kennis en leerstijlen (Kolb)

 • eigen habituele wijze van leren inzetten (leerstijlen)

 • Team-leervermogen (teamleren, Senge)

  “Veel van de ongemotiveerdheid met betrekking tot leren heeft te maken met het feit dat mensen en groepen niet echt betrokken zijn bij hun eigen leren, hoe vreemd het ook klinkt.”


Leerstijlen constructivisme

Leerstijlen/ constructivisme

 • Men wordt goed in de manier van leren waar men een voorkeur voor heeft

  en

 • Men krijgt een voorkeur voor leeractiviteiten waarin men goed blijkt te zijn.

  en

 • Het zelf construeren van kennis beklijft beter


Groepsgrootte marzano

Groepsgrootte (Marzano)


Onderwijseffectiviteit

onderwijseffectiviteit

Verbeteren van het leren van kinderen

Factoren, die leerresultaten van leerlingen beïnvloeden:

 • School

  • Gewaarborgd en uitvoerbaar curriculum

  • Uitdagende doelen en effectieve feedback

  • Betrokkenheid van ouders en omgeving

  • Veilige en ordelijke omgeving

  • Collegialiteit en professionaliteit

 • Leraar

  • Instructiestrategiën

  • Klassenmanagement

  • Ontwerp van een klassenleerplan

 • Leerling

  • Thuissituatie

  • :”geleerde“ intelligentie en achtergrondkennis

  • Motivatie

   Bron: Robert Marzano “What works in schools” 2003 (vertaald in 2009)


 • Didactische strategie n marzano

  Didactische strategieën (Marzano)


  Impact van de effectiviteit van de leraar op leerlingprestaties haycock 98 en hattie 1992

  Impact van de effectiviteit van de leraar op leerlingprestaties (Haycock ’98 en Hattie 1992)


  In bedrijven innovatie gevraagd

  In bedrijven: innovatie gevraagd!

  • Welke vaardigheden of intelligenties zijn nodig in een bepaalde functie?

  • Is er iemand die deze vaardigheden of intelligentie al heeft?

  • Welke mensen kunnen de gevraagde nieuwe vaardigheden leren?


  Wat betekent dat voor het onderwijs

  Wat betekent dat voor het onderwijs?

  Omgaan met verschillen, leren van elkaar, o.a. Kagan, Kolb, Gardner

  Kennis van het brein van adolescenten, o.a. Crone, leren interpreteren van emoties, hersenontwikkelingen

  Leerstijlen, wat past bij mij? Kolb, Vermunt


  Wat betekent da t voor de docent en het ar hc

  Wat betekent dat voor de docent en het ARHC?


  Leren met en van elkaar

  Leren, met en van elkaar

  • Een blijvende zoektocht?

   • Hoe doe ik het?

   • Hoe kan het (nog) beter?

   • Met behoud van de relatie aandacht voor prestaties?

   • Verschillen erkennen, waarderen en gebruiken

   • En tot slot: leren, samen: met en van elkaar.


  Einde lezing

  Einde lezing

  meervoudige intelligentie

  en meer …. bewust werken aan het bekwame door met en van elkaar te leren.

  Jan Smolenaars, rector van een prachtschool


 • Login