savremeni nedemokratski re imi nasilja
Download
Skip this Video
Download Presentation
SAVREMENI NEDEMOKRATSKI RE ŽIMI NASILJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

SAVREMENI NEDEMOKRATSKI RE ŽIMI NASILJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

SAVREMENI NEDEMOKRATSKI RE ŽIMI NASILJA. Predavač: Prof . dr ZORAN KRSTIĆ Datum: 4 . febru ar 20 10 . Mesto: Slušaonica 5, FPN. KRATAK TEORIJSKI OSVRT. STARI BINARNI PAR: DEMOKRATIJA – AUTOKRATIJA PRINCIPI POZITIVNE POLITIKE: DEMOKRATIJA PRINCIPI NEGATIVNE POLITIKE: AUTOKRATI J A.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SAVREMENI NEDEMOKRATSKI RE ŽIMI NASILJA' - herb


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
savremeni nedemokratski re imi nasilja

SAVREMENI NEDEMOKRATSKI REŽIMI NASILJA

Predavač: Prof. dr ZORAN KRSTIĆ

Datum: 4. februar 2010.

Mesto: Slušaonica 5, FPN

kratak teorijski osvrt
KRATAK TEORIJSKI OSVRT
 • STARI BINARNI PAR: DEMOKRATIJA – AUTOKRATIJA
 • PRINCIPI POZITIVNE POLITIKE: DEMOKRATIJA
 • PRINCIPI NEGATIVNE POLITIKE: AUTOKRATIJA
demokratija j e
Demokratija je….

OBLIK POLITIČKOG SISTEMA I ŽIVOTA KOJI OMOGUĆAVA NARODU POSREDNO ILI NEPOSREDNO UČEŠĆE U PROCESU AUTORITATIVNOG UPRAVLJANJA DRUŠTVENIM POSLOVIMA

UTICAJ NA UPRAVLJANJE I VRŠENJE JAVNE VLASTI U IME NARODA, tj. DRUŠTVENE VEĆINE

slide4

ŠTA JE TO DEMOKRATIJA?

 • DVA METODOLOŠKA MODELA DEMOKRATIJE
 • 1. SUPSTANCIJALNI (NORMATIVNI)
 • 2. PROCEDURALNI (EMPIRIJSKI)
slide5

SUPSTANCIJALNA DEMOKRATIJAsadrži:

 • a) načela i vrednosti koje su u interesu svih ljudi (naroda, građanstva) koji žive u datoj zajednici
 • b) principe slobode i jednakosti – principe pravde
 • PROCEDURALNA DEMOKRATIJA sadrži:
 • a) podelu i ravnotežu vlasti
 • b) participaciju građana
 • c) kompeticiju
 • d) slobodne i fer izbore
pretpostavke demokratije
PRETPOSTAVKE DEMOKRATIJE
 • POSTOJANJE I ZAŠTITA OSNOVNIH LJUDSKIH I GRAĐANSKIH PRAVA
 • PRAVNA DRŽAVA I VLADAVINA PRAVA – KONSTITUCIONALIZAM I POLITIKA OGRANIČENA PRAVOM
 • AUTONOMNO GRAĐANSKO DRUŠTVO – OTVORENO CIVILNO DRUŠTVO
 • SLOBODNI I FER IZBORI
 • VIŠEPARTIJSKI POLITIČKI SISTEM – SLOBODNA KOMPETICIJA
 • RAZVIJENA POLITIČKA KULTURA
 • SLOBODA INFORMACIJA
modeli i klasifikacija autokratija empirijsko normativne klasifikacije
MODELI I KLASIFIKACIJA AUTOKRATIJAEmpirijsko-normativne klasifikacije

KLASIČNI MODELI

 • TIRANIJA
 • DESPOTIJA
 • APSOLUTNA MONARHIJA

SAVREMENI MODELI

 • AUTORITARIZAM
 • TOTALITARIZAM
 • POSTTOTALITARIZAM
 • DIKTATURA
 • JEDNOPARTIZAM
 • CEZARIZAM
 • VOJNA DIKTATURA
 • TEOKRATIJA
klasi ni modeli autokraitja
KLASIČNI MODELI AUTOKRAITJA

TIRANIJA - najstariji oblik autokratske vladavine

a) monarhijska vlast bez zakona (Ksenofont i Aristotel)

b) nema legitimacijski osnov u pravu

c) odnos podanika i vladara

DESPOTIJA - najčistiji oblik autokratske vladavine

a) samovoljna, nekontrolisana i ničim ograničena vlast

b) politička represija

c) odsustvo autonomije podanika

d) politički režim totalne moći

slide9
APSOLUTNE MONARHIJE - osnovni oblik autokratske vlasti u zapadnoj političkoj kulturi

a) “netotalitarna autokratija”

b) politička vlast se temelji na:

- političkoj posesiji (longus tempus)

- političkom nasleđu

c) božansko poreklo vladara i populistički rituali

d) Luj XIV: “Država, to sam ja”

- arbitrernost političke vlasti

- odsustvo institucionalnih garancija

- nepostojanje socijalnih kočnica

slide10
TOTALITARIZAMPOSTTOTALITARIZAM

Ideologija Instrumentalna ideologija

(totalitarno utopijski ciljevi) (ekonomski razvoj)

Jednopartijski sistem Slabi moć diktature partije/vođe

Sveprisutni teror Teror više nije naglašen

Monopol nad sredstvima Erodiran

Masovnih komunikacija

Monopol nad aparatom prinude Zadržan

Centralno-planska ekonomija Promena ekonomskog kursa

slide11
Najjednostavnija i najrasprostranjenija podela autokratskih režima je podela na:
 • AUTORITARNE
 • TOTALITARNE

OSNOVNA RAZLIKA:

Autoritarni sistemi se smatraju mekšim, fleksibilnijim i adaptibilnijim od totalitarnih

U praksi su se kao najreprezentativniji primeri totalitarizma isticali:

 • Nemački nacional-socijalizam
 • Ruski staljinizam
 • Italijanski fašizam
 • Kineski maoizam
huan linc klasifikuje autokratije na
HUAN LINC KLASIFIKUJE AUTOKRATIJE NA:
 • AUTORITARIZAM
 • TOTALITARIZAM
 • PERSONALIZAM
  • MODERNI SULTANIZAM (Haiti, Malezija)
  • OLIGARHIJSKA DEMOKRATIJA
  • KAUDELJIZAM (vladavina militarističkih plemenskih poglavica)
  • KAZIKIZAM (vladavina lokalnih političkih bosova – Filipini, Tajland)
hana arent izvori totalitarizma ka e
HANA ARENT “Izvori totalitarizma” kaže:

“...TEMELJNA RAZLIKA IZMEĐU MODERNE DIKTATURE I SVIH DRUGIH TIRANIJA IZ PROŠLOSTI U TOME ŠTO SE NASILJE VIŠE NE KORISTI KAO SREDSTVO ZA UNIŠTAVANJE I ZASTRAŠIVANJE PROTIVNIKA, VEĆ KAO INSTRUMENT ZA VLADANJE MASAMA SAVRŠENO POSLUŠNIH LJUDI”.

semjuel hantington
SEMJUEL HANTINGTON
 • JEDNOPARTIJSKI SISTEMI
 • TOTALITARNI SISTEMI
 • LIČNE DIKTATURE
 • VOJNI REŽIMI
jeff ha y nes tri op ta tipa demokratije u zemljama tre eg sveta
Jeff Haynes:Tri opšta tipa demokratije u zemljama "trećeg sveta":
 • "Fasadne" ili kvazi-demokratije
 • Izborne (electoral) demokratije
 • Pune (full) demokratije
slide16
"Fasadne" ili kvazi-demokratije

(nema stvarnih demokratskih pretenzija)

 • LATINSKA AMERIKA (doskorašnji režimi):

"para os Igleses ver" (da vide Englezi)

 • AFRIKA (Togo, Burkina Faso i Kamerun): "fig leaf" elections ("smokvin list" izbori)
 • SREDNJI ISTOK (Irak, Sirija, Egipat, Libija)
kontinuirane full demokratije tre eg sveta pre tre eg talasa demokratizacije
Kontinuirane (full) demokratije "trećeg sveta" pre "trećeg talasa" demokratizacije:
 • Kostarika
 • Mauricijus
 • Trinidad i Tobago
 • Bocvana
 • Jamajka
 • Indija
 • Venecuela
prema podacima freedom house a za 2007 godinu
Prema podacima "Freedom House-a“ za 2007. godinu:
 • Slobodne: 90 država (46% svetske populacije)
 • Delimično slobodne: 60 država (18%)
 • Neslobodne: 45 države (36%)
 • Izborne demokratije: 121 država

(Mauritanija postala ID, a Filipini, Bangladeš i Kenija ispali sa liste ID)

kriterijumi kategorizacije
KRITERIJUMI KATEGORIZACIJE

a) stepen ostvarenih političkih prava

b) stepen ostvarenih građanskih sloboda

worst of the worst neslobodne dr ave 45
WORST OF THE WORST(NESLOBODNE DRŽAVE – 45)

8 NAJGORE RANGIRANIH DRŽAVA:

 • Kuba i Severna Koreja (jednopartijski marksističko-lenjinistički sistemi)
 • Turkmenistan i Uzbekistan(vladavina diktatora)
 • Libija (sekularna diktatura)
 • Sudan(ima elemente radikalnog islamizma i tradicionalne vojne hunte)
 • Burma (Mijanmar – vojna diktatura)
 • Somalija (failed state)
ta je to izborna demokratija
ŠTA JE TO IZBORNA DEMOKRATIJA?

"Izborne" (electoral) demokratije - uključuju političku kompeticiju ili kolaboraciju među grupama moćnih političkih elita, često ekskluzivnih oligarhija kojima, opet dominira relativno mala grupa ljudi

U izbornim demokratijama pol.stabilnost počiva manje na poštovanju demokratskih vrednosti a mnogo više na lideru tj. političkom vođi (Menem u Argentini, Čavez u Venecueli, Fudžimori u Peruu, Serano u Gvatemali)

slide22
Nepostojanje određenog formalno proceduralnog kriterijuma demokratije se posebno manifestuje prema broju odnosno obimu sloboda:
 • građanskih sloboda (posebno interesa manjina)

b) nedovoljna socijalna tolerancija i politička participacija građana

su tinu koncepta izborne demokratije ine
Suštinu koncepta izborne demokratije čine:
 • Postojanje značajnih pravila i regulativa koje određuju sadržaj i smisao izbora
 • Izbori se održavaju prema utvrđenom ustavnom terminu
 • Postoji kompeticija pol.partija koje su u određenom stepenu slobodne da se kontestiraju za vlast
 • Postojanje određenih građanskih sloboda koje garantuje država
osnovna obele ja autoritarizma
OSNOVNA OBELEŽJA AUTORITARIZMA
 • Ograničeni politički i partijski pluralizam
 • Distinktivni mentaliteti umesto razrađene i vođene ideologije
 • Odsustvo intenzivne i ekstenzivne mobilizacije
 • Lider ili mala grupa lidera vrši vlast u predviđenim ustavnim okvirima i granica
osnovna obele ja totalitar izma
OSNOVNA OBELEŽJA TOTALITARIZMA
 • KOMPULZIVNA IDEOLGIJA

(Ideologija je zvanična doktrina koja zahteva da se integriše i objasni sveaspekte ljudskog postojanja. Intenzivna i snažna propaganda)

 • JEDNA EKSKLUZIVNA PARTIJA

(sa jedinim i vrhovnim ciljem postaje sveprisutna i omnipotentna partija)

 • MONOPOL NAD KOMUNIKACIJAMA

(Totalitarni sistem kontroliše mišljenje i koristi revolucionarni jezik)

 • MONOPOL NAD ORUŽJEM
 • TERORISTIČKA POLITIKA
 • CENTRALIZOVANAKONTROLAEKONOMIJE

(Ekonomske odluke zasnivaju se na državnim dekretima i planovima)

obele ja autokratske dr ave
OBELEŽJA AUTOKRATSKE DRŽAVE
 • BIROKRATSKO-AUTORITARNI MODEL
 • KOERCITIVNOST DRŽAVE (PREDATORSKI KARAKTER)
 • UPRAVLJAČKO-USMERAVAJUĆI KAPACITET
 • RAZVOJNI POTENCIJAL
 • KOLABORATIVNOST
 • PATERNALIZAM
klasifikacija savremenih nedemokratija
KLASIFIKACIJA SAVREMENIH NEDEMOKRATIJA
 • JEDNOPARTIJSKI POLITIČKI SISTEM (S. Koreja)
 • LIČNA DIKTATURA (Turkenistan)
 • VOJNA DIKTATURA (Burma – Mijanmar)
 • ISLAMSKA TEOKRATIJA (Iran)
 • POSTTOTALITARIZAM (Kuba)
ad