Obrana doktorske disertacije
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 79

OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE. UTJECAJ KRONIČNE HEMODIJALIZE NA FUNKCIONALNE I MORFOLOŠKE POKAZATELJE ATEROSKLEROZE KOD UREMIČARA. Vedran Kovačić Klinika za unutarnje bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu Mentor: prof.dr.sc. Dragan Ljutić. Split, svibanj 2009. Ateros k lero za.

Download Presentation

OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Obrana doktorske disertacije

OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

UTJECAJ KRONIČNE HEMODIJALIZE NA FUNKCIONALNE I MORFOLOŠKE POKAZATELJE ATEROSKLEROZE KOD UREMIČARA

Vedran Kovačić

Klinika za unutarnje bolesti

Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu

Mentor: prof.dr.sc. Dragan Ljutić

Split, svibanj 2009.


Obrana doktorske disertacije

Ateroskleroza

= lezija velikih i srednjih arterija zbog intimalnog nakupljanja plakova sastavljenih od kolesterola, drugih lipida i makrofaga

 • Posljedica je postupno suženje žilnog lumena ateroskerotskim plakom

 • Lezija plaka dovodi do tromboze

  3 stupnja

  • Zadebljanje intime (Intimal thickening)

  • Masne pruge

  • Fibrozni plak - iriverzibilno


Obrana doktorske disertacije

PATOFIZIOLOGIJA: hipoteza odgovora na žilnu ozljedu: fizikalna ili kemijska truma, hiperlipidemija, hipertenzija, pušenja, dijabetes

 • Glavna lezija je aterosklerotski plak (aterom): nakupina lipida i veziva u intimi i mediji velikih i srednjih arterija

  Ateroskleoza počinje ozljedom ili upalom endotelnih stanica


Endotelna disfunkcija

ENDOTELNA DISFUNKCIJA

Povećana propusnost endotela za lipoproteine: medijatori su NO, PDGF, AG-II, endotelin

Povećanje leukocitnih adhezijskih molekula (L-selektin, integrini etc)

Povećanje endotelnih ial adhezijskih molekula (E-selektin, P-selektin, ICAM-1, VCAM-1)

nakupljanje leukocitau arterijki zid potpomognuto s oxLDL, MCP-1, IL-8, PDGF, M-CSF.

Ross, NEJM; 1999


Kroni no terminalno bubre no zatajenje

Kronično terminalno bubrežno zatajenje

 • PATOFIZIOLOGIJA: otrovanje uremičkim toksinima, vodom i elektrolitima.

 • Hipervolemija, hiperkalijemija, hiperfosfatemija, malnutricija, arterijska hipertenzija, metabolička acidoza, intolerancija glukoze, pad imuniteta sa sklonošću novotvorinama i infekcijama

 • bubrežna osteodistrofija

 • srčanožilne bolesti i ateroskleroza

 • hematološki poremećaji

 • poremećaji središnjeg i perifernoga

 • živčanoga sustava

 • poremećaji gastrointestinalnog sustava

 • kožni poremećaji

  Obrador GT,Postgrad Med 2002 Feb;111(2):115-22


Fizikalna na ela hemodijalize

Fizikalna načela hemodijalize

 • Difuzija:uremičkitoksini iz krvi iz područja veće koncentracije (krv) prelaze u područje manje koncentracije (dijalizna tekućina, odnosno dijalizat)

 • Ultrafiltracija:voda se pomiče iz krvi u dijalizat zbog negativnog hidrostatskog ili transmembranskog tlaka

 • Konvekcija:toksini se kreću zajedno s protokom vode


Ateroskleroza i uremija

ATEROSKLEROZA I UREMIJA

 • Godine 1974. Linder i suradnici zapažaju iznimno visoki postotak srčanožilih zbivanja kod bolesnika na hemodijalizi (Seattle, SAD)

 • Tada se uvodi pojam akcelerantne ateroskleroze kod kronične bubrežne bolesti

Lindner A, Charra B, Sherrard DJ, Scriber BM. Accelerated atherosclerosis in

prolonged hemodialysis. New Engl J Med 1974; 290: 697-701.


Ateroskleroza i uremija1

ATEROSKLEROZA I UREMIJA

 • Aterosklerotska srčanožilna bolest najčešći je uzrok smrtnosti kod bolesnika koji se liječe kroničnom dijalizom (40-50%)

 • Kod bolesnika na dijalizi vjerojatnost kardiovaskularne smrti je 50% nakon 10 godina

 • kardiovaskularna smrt je 150 puta veća nego u općoj populaciji

United States Renal Data System 1999. Annual Data Report. Part VI. Causes of death in ESRD. Am J Kidney Dis 1999;34:S87-94


Ateroskleroza i uremija2

ATEROSKLEROZA I UREMIJA

 • učestalost aterosklerotske srčanožilne bolesti kod uremičara teško je objasniti samo s višom prevalencijom tradicionalnih čimbenika rizika


Kardiovaskularni imbenici rizika kod bubre ne bolesti

TRADICIONALNI

starija dob > 55g. za muškarce, i 65 g.za žene

muški spol

hipertenzija

visok LDL kolesterol

nizak HDL kolesterol

šećerna bolest

pušenje

tjelesna neaktivnost

menopauza

Kardiovaskularna bolest u anamnezi

Hipertrofija lijeve klijetke

NETRADICIONALNI

albuminurija

povišen homocistein

Poremećaji lipiproteina

anemija

Poremećaj metabolizma Ca/P

hipervolesmija

oksidacijski stres

upala

malnutricija

povećana trombogenost

povećana disfunkcija endotela

Kardiovaskularni čimbenici rizika kod bubrežne bolesti


Patogeneza ateroskleroze kod kroni nog bubre nog zatajenja i dijalize

PATOGENEZA ATEROSKLEROZE KOD KRONIČNOG BUBREŽNOG ZATAJENJA I DIJALIZE

 • Hipertenzija

 • Advanced glycation end-products (AGEs)

 • Lipoproteini i apolipoproteiniApo AI i II su smanjene, a Apo C III povišene

 • Povišeni trigliceridi, LDL i oksidacijski stres

 • Hiperhomocisteinemija

 • Poremećaj metabolizma glukozeintolerancija glukoze (postreceptorski bloka u djelovanju inzulina)

 • Paratiroidni hormon (PTH)

 • Žilne kalcifikacije


Du ikov oksid nitric oxide no

Dušikov oksid (nitric oxide -NO)

 • Sintetizira se iz L-arginina u endotelnim stanicama uz pomoć NOS

 • U uremičara NO sinteza je smanjena jer je L-arginin sintetaza manje aktivna

 • Nakuplja se ADMA (asymmetric dimethyl-L-arginine): endogeni kompeticijski inhibitor NOS

Vallance P, Leone A, Calver A, Collier J, Moncada S. Accumulation of an endogenous inhibitor of nitric oxide synthesis in chronic renal failure. Lancet 1992;339:572-5


Upala i ateroskleroza u uremiji

UPALA I ATEROSKLEROZA U UREMIJI

 • CRPi IL-6 - biljezi sustavne upale kod uremičkih bolesnika

 • dokazi o povezanosti navedenih citokina s ateroklerozom, srčanožilnim kompilkacijama i smrtnošću u uremičkih bolesnka

 • malnutrition, inflammationand atherosclerosis (MIA syndrome): veza između malnutricije, povišene koncentracije CRP i ateroskleroze


Metode neinvazive procjene rane ateroskleroze

METODE NEINVAZIVE PROCJENE RANE ATEROSKLEROZE


Intima medija zadebljanje zajedni ke karotidne arterije engl intima media thickness imt

Intima-medija zadebljanje zajedničke karotidne arterijeengl. intima-media thickness (IMT)

 • Ultrazvučni prikaz distalnog dijela zajedničke karotidne arterije i mjerenje njenog IMT


Obrana doktorske disertacije

Carotid artery intima-media thickness


Endotelna disfunkcija kao funkcionalni biljeg rane ateroskleroze

Endotelna disfunkcija kao funkcionalni biljeg rane ateroskleroze

 • cirkulirajući biljezi (regulacijske bjelančevine endotelnog podrijetla) i mikroalbuminurija

 • Neinvazivna funkcionalna ispitivanja - visokorezolucijski UZ - promjene arterijskog promjera (engl.flow-mediated dilatation, FMD)

 • Dilatacijski odgovor nadlaktične arterije na reaktivnu hiperemiju


Obrana doktorske disertacije

The genesis of FMD, in response to different changes in shear stress

Moens, A. L. et al. Chest 2005;127:2254-2263


Brachial artery flow mediated dilation

Brachial artery flow-mediated dilation


Neinvazivna procjena ateroskleroze kod bolesnka koji se lije e kroni nom hemodijalizom

NEINVAZIVNA PROCJENA ATEROSKLEROZE KOD BOLESNKA KOJI SE LIJEČE KRONIČNOM HEMODIJALIZOM


Obrana doktorske disertacije

Benedetto FA, Mallamaci F, Tripepi G, Zoccali C. Prognostic value of ultrasonographic measurement of carotid intima media thickness in dialysis patients. J Am Soc Nephrol 12: 2458–2464, 2001.

Cox proportional hazards survival curves for cardiovascular

mortality in the study cohort. Patients were divided in relationship to the tertiles of intima-media thickness. I tertile, 0.95 mm; II tertile0.95; III tertile, 1.10 mm).


Imt i hemodijaliza

IMT i HEMODIJALIZA

Cijeli niz studija koje su pokazale da je karotidni IMT povezan s:

 • dobi, spolom, duljinom liječenja dijalizom, uzrocima zatajenja bubrega, nutricijskim parametrima, umnoškom kalcija i fosfora, LDL-kolesterolom, CRP, IL-6, krvnim tlakom, pušenjem i lipidnim parametrima, postojanjem šećerne bolesti, iPTH (engl. intact parathyroid hormone), hipertrofijom lijeve klijetke (LVH) te lipoproteinom (a), asimetričnim dimetilargininom (ADMA), serumskim troponinom (cTnI), β2 mikroglobulinom (β2M), feritinom, koncentracijom staničnih adhezijskih molekula (VCAM-1 i ICAM-1), količinom visceralnog masnog tkiva, oksidativnim stresom -tzv. AOPP (engl. advanced oxidation protein products), Chlamydia pneumoniae IgA protutijelima


Obrana doktorske disertacije

Kraniak i sur. Factors involved in vascular calcification and atherosclerosis in maintenance haemodialysis patients. Nephrology Dialysis Transplantation 2007 22(2):515-521

 • Correlation between intima–media thickness of the common carotid artery (CCA-IMT) and coronary artery calcification score (CACS) in the entire study population (R = 0.43, P < 0.0002


Obrana doktorske disertacije

Baradaran, Nasri. CLOSE RELATIONSHIP OF CAROTID INTIMAE-MEDIATHICKNESS WITH LEFT VENTRICULAR HYPERTROPHY AND EJECTION FRACTION IN END-STAGE RENAL DISEASE PATIENTS UNDERGOING HEMODIALYSIS TREATMENT Pak J Med Sci 2004;20:371-6

 • 61 patients undergoing regular hemodialysis treatment (50 non DM i 11 DM)


Obrana doktorske disertacije

Papagianni i sur. Carotid atherosclerosis is associated with inflammation, malnutrition and intercellular adhesion molecule-1 in patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis. Nephrol Dial Transplant (2004) 19: 1258-1263


Obrana doktorske disertacije

Zoccali i sur. Asymmetric Dimethylarginine, C-Reactive Protein, and Carotid Intima-Media Thickness in End-Stage Renal Disease. Am Soc Nephrol 13:490-496, 2002


Obrana doktorske disertacije

Kato i sur. Chlamydial infection and progression of carotid atherosclerosis in patients on regular haemodialysis. Nephrology Dialysis Transplantation 2004 19(10):2539-2546

 • During 4 years, carotid artery IMT increased significantlyfrom 0.62±0.13 to 0.73±0.12 mm

 • IMTprogression was significantly and positively correlated withage, CRP; IL-6

 • IMT increases were more prominent in patients positivefor IgA antibodies

 • .

positive relation between age and carotid artery IMT progression


Bubre no zatajenje i endotelna disfunkcija ed

BUBREŽNO ZATAJENJE I ENDOTELNA DISFUNKCIJA (ED)

 • Značajni stupanj ED dokazan je kod bolesnika koji se liječe hemodijalizom

 • Nakupljanje endogenih inhibitora NO sintetaze (NOS), poput ADMA ili pak povećana inaktivacija NO kisikovim radikalima (ROS)


Hemodijaliza i ed

HEMODIJALIZA I ED

 • tijekom postupka hemodijalize dolazi do povećane

 • proizvodnje NO (odstranjenje inhibitora NOS)

 • “postupak hemodijalize poboljšava o endotelu ovisnu

 • vazodilalataciju” (Cross i sur.)

 • tijekom postupka hemodijalize dolazi do aktivacije leukocita i trombocita, te oksidacije lipida tijekom izvantjelesnog protoka krvi (bioinkopatibilni dijalizatori)


Obrana doktorske disertacije

Cross i sur. Dialysis improves endothelial function in humans. Nephrol Dial Transplant (2001) 16: 1823-1829

Short-term reduction of circulating inhibitors of endothelial function by haemodialysis is associated with increased flow-mediated dilatation


Obrana doktorske disertacije

Kosch i sur. Dialysis filter type determines the acute effect of haemodialysis on endothelial function and oxidative stress. Nephrol Dial Transplant (2003) 18: 1370-1375

 • Relative flow-mediated vasodilatation (FMD) of the brachial artery in 12 patients before and after haemodialysis with a polysulphone and a cuprophane membrane dialyser


Obrana doktorske disertacije

Miyazaki i sur. Vitamin E–Coated DialyzerHemodialysis Impairs Endothelial Function via Oxidative Stress : Effects ofVitamin E–Coated DialyzerCirculation 2000;101;1002-1006

Plasma levels of oxLDL were inversely correlated with magnitudes of flow-mediated vasodilation


Problematika istra ivanja

PROBLEMATIKA ISTRAŽIVANJA

 • većina istraživača smatra kako je uremički bolesnik do dolaska na dijalizu već razvio određen klinički stupanj ateroskleroze (poglavito zbog dugog trajanja kronične bubrežne bolesti), te kako dijaliza sama po sebi nema utjecaja na stupanj ili progresiju ateroskleroze

 • UTJECAJ SAMOG POSTUPKA HEMODIJALIZE NA RANE BILJEGE ATEROSKLEROZE GOTOVO JE POTPUNO ZANEMAREN !


Problematika istra ivanja1

PROBLEMATIKA ISTRAŽIVANJA

 • Ne zna se kako doza dijalize (Kt/V) djeluje na karotidni IMT

 • Utjecaj postupka hemodijalize na funkciju endotela promatran je do sada samo kvalitativno kroz svijetlo akutnih promjena neposredno nakon postupka hemodijalize,


Problematika istra ivanja2

PROBLEMATIKA ISTRAŽIVANJA

 • nije istraživan ni utjecaj ultrafiltracije i heparinizacije u dijalizi na karotidni IMT i brahijalni FMD

 • Također ni drugi važni aspekti liječenja takvih bolesnika, poput upotrebe epoetina i lijekova koji djeluju na srčanožilni sustav nisu istraživani u odnosu na na karotidni IMT i brahijalni FMD


Problematika istra ivanja3

PROBLEMATIKA ISTRAŽIVANJA

 • utjecaj SAA (serumskog A amiloida), serumskog ceruloplazmina, serumske koncentracije ACE i pokazatelja oksidacijkog stresa na aterosklerotske pokazatelje do sada, također, nisu proučavani u bolesnika na hemodijalizi


Hipoteza

HIPOTEZA

 • Postoji povezanost između hemodijalize:

  • morfoloških pokazatelja ateroskleroze (karotidnog IMT)

  • funkcionalnog stanja endotela mjerenog kao brahijalni FMD

  • progresije ateroskleroze izražene kao promjena karotidnog IMT

 • Karotidni IMT i brahijalni FMD u bolesnika na kroničnoj hemodijalizi su međusobno povezani

 • Količina epoetina u liječenju bubrežne anemije je povezana s karotidnim IMT, progresijom IMT te brahijalnim FMD, neovisno o razini hemoglobina

 • Karotidni IMT i brahijalni FMD su manji u onih ispitanika koji uzimaju ACEI ili ARB, blokatore kalcijskih kanala i statine

 • Serumske koncentracije SAA, ceruloplazmina, ACE, te produkti lipidne peroksidacijesu povezani s karotidnim IMT, promjenom IMT i brahijalnim FMD


Istra ivanje

ISTRAŽIVANJE

 • CILJ: povezanost IMT/FMD s kliničkim aspektima kronične hemodijalize

 • Prospektivno/presječno istraživanje

 • Uzorci krvi na početku istraživanja i to prije srednje tjedne HD

 • ostalo iz dostupne baze podataka za razdoblje unatrag tri mjeseca od početka istraživanja.


Ultrasonografska mjerenja

Ultrasonografska mjerenja

određivana prije druge tjedne hemodijalize

Mjerenje IMT: obje zajedničke karotidne arterije u svom distalnom segmentu 0.5, 1 i 2 cm ispod bifurkacije na mjestima bez vidljivih plakova. Izračunata je srednja vrijednost svih 6 mjerenja (IMTaver), a također je zabilježen i maksimalni IMT (IMTmax).

Dodatna vrijednost karotidnog IMT određena je 15 mjeseci nakon prvog mjerenja.


Zajedni ka karotidna arterija i s bulbusom o

Zajednička karotidna arterija (I) s bulbusom (O)

Za IMT je smatrana udaljenost između ehogenih crta ruba lumen-intima i ruba medija-adventicija, i mjerena je u fazi dijastole. Dijastola se određivala prema EKG na ekranu.


Mjerenja brahijalnog fmd

Mjerenja brahijalnog FMD

 • vizualizirana u B modu nekoliko cm proksimalno od lakatne jame, a kod najboljeg položaja sonde dobivena slika je uvećana i izoštrena

 • odredio se promjer arterije sukladan s R valom na EKG-u

 • Promjer arterije izračunat je kao srednja vrijednost tijekom 4 srčana ciklusa. Potom se bez pomicanja sonde naglo napuhala manšeta tlakomjera oko 100 mmHg iznad sistoličkog tlaka i tako ostavila 5 minuta, potom se nakon 1., 2., 3. i 4. minute ponovno odredio promjer arterije na isti način kao i u mirovanju


Obrana doktorske disertacije

IspitaniciU istraživanje su uključeni svi bolesnici Centra za dijalizu KBC Split koji se liječe kroničnom hemodijalizom

U istraživanje su ušli svi oni bolesnici Centra za dijalizu KB Split koji su ispunjavali slijedeće kriterije:

 • liječe se kroničnom hemodijalizom dulje od dvije godine.

 • dijaliziraju se 3 puta tjedno.

 • imaju nativnu AV fistulu kao krvožilni pristup za hemodijalizu.

 • stabilni su bolesnici koji dobro podnose postupak hemodijalize i ne zahtijevaju posebne intervencije osoblja tijekom dijalize

  Iz istraživanja su isključeni oni bolesnici koji:

 • nemaju nativnu AV fistulu kao krvožilni pristup, kao i oni bolesnici s funkcionalnim ili nefunkcionalnim AV fistulama na obje ruke.

 • su imali manifestnu srčanožilnu bolest (srčani infarkt, moždani udar, srčano zatajenje, bolesti perifernih arterija).

 • imaju stanje koje može dovesti do upalnog odgovora, poput malignoma, akutne ili kronične infekcije (npr. hepatitis), hospitalizacije zbog akutne bolesti ili operacije (u razdoblju od 2 mjeseca prije početka istraživanja do kraja istraživanja).

 • uzimaju citostatike, kortikosteroide, imunosupresive, antihistaminike.

 • tijekom istraživanja su transfudirani.


Ispitanici

Ispitanici

 • Nakon početnog probira, ukupno je u istraživanje ušlo 52 bolesnika,

 • 19 žena (36,5%), te 33 muškarca (63,5%)

 • srednje dobi 60,8815,49 godina (raspon 30 do 85 godina)

 • Na kroničnoj hemodijalizi 5,653,29 godina (raspon 2 do 15 godina)

 • Tijekom 15-mjesečnog praćenja iz istraživanja je isključeno 10 ispitanika, od toga 4 zbog smrtnog ishoda, 4 je tijekom praćenja transplantirano, 1 zbog zatajenja AV fistule i implantacije centralnog venskog katetera


Statistika

Statistika

 • podaci prikazani kao aritmetička sredina ± standardna devijacija. Normalnost raspodjele - Shapiro-Willkovim W test.

 • Za testiranje razlika u IMT i FMD između dvaju skupina ispitanika (spol, lijekovi za blokadu angiotenzina, šećerna bolest) - Studentov t test za neovisne uzorke.

 • Za određivanje povezanosti među varijablama - test značajnosti Pearsonovog koeficijenta korelacije uz prikaz podataka jednadžbom i grafom linearne regresije

 • One varijable koje su univarijatnom modelu pokažu značajnu povezanost s IMT i/ili FMD, - model višestruke (multiple) regresije (ulazni model)

 • Vrijednost p < 0.05 smatrat će se statistički značajnom.


Obrana doktorske disertacije

REZULTATI


Histogrami distribucije varijabli imtaver i delta imt

Histogrami distribucije varijabli IMTaver i delta_IMT

delta_IMT

IMTaver


Obrana doktorske disertacije

Kretanje vrijednosti brahijalnog FMD tijekom 4 minute praćenja nakon otpuštanja manšete tlakomjera kod svih ispitanika

ANOVA

F=34,99

p<0,001


Razlika izme u po etne i zadnje srednje vrijednosti intima medija debljine p 0 001

Razlika između početne i zadnje srednje vrijednosti intima-medija debljine; p<0,001

1,030,17 mm

0,930,17 mm

Prikazani su aritmetička sredina, standardne devijacije, te minimumi i maksimumi.


Povezanost izme u dobi i srednje vrijednosti po etnog karotidnog imt imtaver r 0 595 p 0 001

Povezanost između dobi i srednje vrijednosti početnog karotidnog IMT (IMTaver), r=0,595, p<0,001

y=0,006x+0,536


Obrana doktorske disertacije

Razlike između skupine pušača (N=13) i nepušača (N=38) u razlika maksimalnim vrijednostima dva mjerenja intima-medija debljine

P=0,022

Delta IMT

(mm)

Nepušači Pušači


Razlike izme u dijabeti ara n 4 i nedijabeti ara n 49 u srednjoj vrijednosti intima medija debljine

Razlike između dijabetičara (N=4) i nedijabetičara (N=49) u srednjoj vrijednosti intima-medija debljine

P=0,046

IMT

(mm)

dijabetičari nedijabetičari


Obrana doktorske disertacije

UTJECAJ POSTUPKA HEMODIJALIZE NA BILJEGE ATEROSKLEROZE


Obrana doktorske disertacije

Povezanost između srednje ostvarene doze hemodijalize (Kt/Vaver) i srednje vrijednosti početnog karotidnog IMT(IMTaver) r=-0,404, p=0,002

y=-0,323x+1,333


Razlika u imt izme u skupine ispitanika s kt v 1 2 n 34 i onih s kt v 1 2 n 18

Razlika u IMT između skupine ispitanika s Kt/V >=1,2 (N=34) i onih s Kt/V < 1,2 (N=18)

P=0,002

IMTaver (mm)

Kt/V > 1,2 Kt/V < 1,2


Utjecaj doze hemodijalize kt v na u promjenu promjera brahijane arterije

Utjecaj doze hemodijalize (Kt/V) na u promjenu promjera brahijane arterije

Kt/V<1,2

Kt/V>1,2


Obrana doktorske disertacije

Povezanost između Kt/V i delFMD1 u podgrupu ispitanika s nestabilnim IMT (delta IMT >0) (r=-0,332, p=0,032).


Povezanost niskomolekulskog heparina s biljezima ateroskleroze

Povezanost niskomolekulskog heparina s biljezima ateroskleroze


Obrana doktorske disertacije

Delta IMT


Obrana doktorske disertacije

Razlike između skupine ispitanika s stabilnim karotidnim IMT (delta IMT <=0) (N=9) i nestabilnim IMT (delta IMT>0) (N=32) u LMWH po HD

P=0,015

i.j. LMWH

stabilni nestabilni


Parcijalna korelacija doze epoetina i biljega ateroskleroze

Parcijalna korelacija doze epoetina i biljega ateroskleroze


Povezanost biljega ateroskleroze i vrijednosti arterijskog tlaka na po etku hd

Povezanost biljega ateroskleroze i vrijednosti arterijskog tlaka na početku HD


Povezanost biljega ateroskleroze i promjena vrijednosti arterijskog tlaka tijekom hd

Povezanost biljega ateroskleroze i promjena vrijednosti arterijskog tlaka tijekom HD


Obrana doktorske disertacije

POVEZANOST KAROTIDNOG IMT I BRAHIJALNOG FMD


Obrana doktorske disertacije

Razlike u promjeni karotidnog IMT između ispitanika s teškim poremećajem disfunkcije endotela (FMD<4%) (N=12) i skupine s blažim poremećajem endotelne disfunkcije/normalnom funkcijom endotela (FMD>4%) (N=36)

P=0,018

delta_IMTmax (mm)

FMD >4%FMD <4%


Obrana doktorske disertacije

Razlike između skupine ispitanika s stabilnim karotidnim IMT (delta IMT <=0) (N=9) i nestabilnim IMT (delta IMT>0) (N=32) u delta FMD_1 (razlici između početne vrijednosti dijametra brahijalne arterije i dijametra 1. minutu nakon deflacije manšete)

P=0,029

Delta FMD (mm)

stabilni nestabilni


Obrana doktorske disertacije

Razlike između skupine koja je uzimala inhibitore angiotenzin konvertirajućeg enzima/blokatore receptora za angiotenzin II (ACEI/ARB) (N=12) i koja nije uzimala lijekove (N=38)


Razlike izme u skupine koja je uzimala statine n 11 i koja nije uzimala n 38

Razlike između skupine koja je uzimala statine (N=11) i koja nije uzimala (N=38)


Obrana doktorske disertacije

UTJECAJ KRVNIH BILJEGA UPALE I OKSIDACIJSKOG STRESA NA ATEROSKLEROZU


Upalni biljezi

Upalni biljezi


Obrana doktorske disertacije

Povezanost između C reaktivnog proteina (CRP) i srednje vrijednosti početnog karotidnog IMT (IMTaver), r=0,468, p<0,001

Y=0,016x+0,846


Povezanost aterosklerotskih biljega i parametara oksidacijskog stresa

Povezanost aterosklerotskih biljega i parametara oksidacijskog stresa

TBARS: koncentracija produkata lipidne peroksidacije (engl ThioBarbituric Acid Reactive Supstances), FOX: koncentracija produkata lipidne peroksidacije (engl. Ferrous Oxidation - Xylenol orange assay).


Obrana doktorske disertacije

Razlike između skupine ispitanika s stabilnim karotidnim IMT (delta IMT <=0) (N=9) i nestabilnim IMT (delta IMT>0) (N=32) u FOX

p=0,024

FOX

(μmol/L H2O2)

nestabilni stabilni

FOX: koncentracija produkata lipidne peroksidacije (engl. Ferrous Oxidation - Xylenol orange assay)


Obrana doktorske disertacije

Povezanost između koncentracije produkata lipidne peroksidacije (engl. Ferrous Oxidation - Xylenol orange assay, FOX) i postotka promjene početne vrijednosti intima-medija debljine (per_del_IMT), r=0,479; p=0,007 - samo ispitanici s nestabilnom promjenom IMT (delta IMT >0)

y=1,425x+7,453


Obrana doktorske disertacije

Rezultat multiple regresije («stepwise» - metodom) za srednju vrijednost intima-medija debljine (IMTaver) kao zavisnu varijablu

PP_pre: predijalizni pulsni tlak, CRP: C-reaktivni protein


Zaklju ci

ZAKLJUČCI

 • Postoji povezanost između liječenja hemodijalizom i biljega ateroskleroze. Učinkovitija hemodijaliza značajni je nezavisni čimbenik povezan s manjim karotidnim IMT. Na progresiju karotidnog IMT i brahijalni FMD djeluje količina niskomolekulskog heparina po dijalizi

 • Karotidni IMT i brahijalni FMD u bolesnika na kroničnoj hemodijalizi su povezani: bolesnici s boljom endotelnom disfunkcijom imaju manje vrijednosti karotidnog IMT, a brahijalni FMD značajno utječe na progresiju karotidnog IMT.


Zaklju ci1

ZAKLJUČCI

 • Utjecaj rHuEPO je dvojak: s jedne strane smanjuje karotidni IMT, a s druge strane djeluje na smanjenje FMD (s tim da se ne smije zanemariti moguć negativni utjecaj hemoglobina na raspoloživost NO).

 • Ovo istraživanje nije ukazalo na utjecaj blokatora kalcijskih kanala, inhibitora angiotenzin konvertirajućeg enzima i inhibirota receptora za angiotenzin II na biljege rane ateroskleroze kod bolesnika na kroničnoj hemodijalizi. Statini djeluju povoljno na brahijalni FMD.

 • Potvrđen je značaj upale na pojavnost i progresiju ateroskleroze. CRP je imao značajan utjecaj na IMT, a beta 2 mikroglobulin i serumski A amiloid utjecali su na progresiju karotidnog IMT. Nismo uspjeli dokazati povezanost upale i brahijalnog FMD. Pokazana je povezanost ateroskleroze i lipidne peroksidacije (mjerene kao FOX).


Obrana doktorske disertacije

ZAKLJUČAK

 • Ovo istraživanje jasno je pokazalo povezanost postupka hemodijalize i ranih biljega ateroskleroze

 • Stoga je potrebno hemodijalizu promatrati kao još jedan čimbenik koji ima utjecaj na razvoj ateroskleroze


 • Login