Ekonometryczne modele nieliniowe - PowerPoint PPT Presentation

Ekonometryczne modele nieliniowe
Download
1 / 30

 • 150 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ekonometryczne modele nieliniowe. Wykład 1 Dobromił Serwa. Zajęcia. Wykład Laboratorium komputerowe Prezentacje. Zaliczenie. EGZAMIN (50%) Na egzaminie obowiązują wszystkie informacje przekazane w czasie wykładów (np. slajdy). Aktywność na zajęciach (50%) dodatkowe zadania

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Ekonometryczne modele nieliniowe

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ekonometryczne modele nieliniowe

Ekonometryczne modele nieliniowe

Wykład 1

Dobromił Serwa


Zaj cia

Zajęcia

 • Wykład

 • Laboratorium komputerowe

 • Prezentacje


Zaliczenie

Zaliczenie

 • EGZAMIN (50%)

  • Na egzaminie obowiązują wszystkie informacje przekazane w czasie wykładów (np. slajdy).

 • Aktywność na zajęciach (50%)

  • dodatkowe zadania

  • obecności warunkiem zaliczenia

 • Kontakt: dserwa@sgh.waw.pl

 • Konsultacje: szczegóły na stronie

  akson.sgh.waw.pl/~dserwa/emn.htm


Pytania sprawdzaj ce

Pytania sprawdzające

 • Co to jest MNW i jak konstruowany jest estymator MNW dla modelu liniowego?

 • Podaj wzór dla estymatorów MZI i UMM dla modelu liniowego.

 • Jakie znasz metody gradientowe optymalizacji funkcji nieliniowej?

 • Co to jest model TAR i model STAR?

 • Co to jest mieszanina rozkładów (mixture of distributions)?

 • Co to jest model przełącznikowy Markowa i jak szacujemy jego parametry?

 • Co to jest model przestrzeni stanów?

 • Co to jest regresja kwantylowa?

 • Do czego służą metody bootstrap i jacknife?


Tematy wyk ad w

Tematy wykładów

 • NMNK, MNW, testy statystyczne

 • Metody gradientowe itp.

 • Modele regresji progowej

 • Modele łagodnego przejścia + …

 • Modele przestrzeni stanów + …

 • Modele przełącznikowe Markowa + …

 • Metody bootstrap i jacknife

 • UMM, MZI, identyfikacja przez heteroskedastyczność…

 • Modele regresji kwantylowej


Literatura

Literatura

Lektury obowiązkowe

 • J. D. Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994

 • B. Hansen, Econometrics, na jego stronie internetowej…

 • P.H. Franses, D. Dijk, Non-linear time series models in empirical finance, 2006

 • Materiały na stronie internetowej: akson.sgh.waw.pl/~dserwa/emn.htm

  Lektury dodatkowe

 • J. Johnston, J.DiNardo, Econometric Methods, McGraw-Hill, 1997

 • G. Chow, Ekonometria, PWN, 1995


Model liniowy

Model liniowy

 • liniowy względem parametrów

 • liniowy względem zmiennych


W asno ci mnk

Własności MNK

 • Model i jego estymacja


Za o enia kmnk

Założenia KMNK

 • Estymator nieobciążony, zgodny, efektywny, gdy:

  • Z1:

  • Z2: nielosowe, niezależne od

  • Z3:

  • Z4:

  • Dodatkowo Z5:


W asno ci mnk1

Własności MNK

 • Estymator nieobciążony

 • Najefektywniejszy w swojej klasie

 • Zgodny:

  dla każdego


W asno ci mnk2

Własności MNK

Przy spełnionych założeniach Z1 do Z5 mamy:


Testy statystyczne

Testy statystyczne

 • Zastosowanie


Testy statystyczne1

Testy statystyczne

 • Przykład 2

Liczba parametrów:

Liczba warunków:


Testy statystyczne2

Testy statystyczne

 • Test F

 • ponieważ prawdziwe twierdzenie:

  Jeślii nieosobliwa, to


Testy statystyczne3

Testy statystyczne

 • Test F c.d.

 • Dodatkowa własność


Testy statystyczne4

Testy statystyczne

 • Statystyka Walda

 • Przykład dla


W asno ci estymator w mnk

Własności estymatorów MNK

Źródło: J. Hamilton, TSA, str. 209


Dodatek s aba zbie no

Dodatek: słaba zbieżność

 • Słaba zbieżność (convergence in distribution)

  Ciąg zmiennych losowych

  - dystrybuanta

  Istnieje dystrybuanta , taka że

  w każdym punkcie ,

  w którym jest ciągła.

  zbiega słabo do:


Testy statystyczne5

Testy statystyczne

 • Nieliniowe restrykcje na parametry

 • Przykład:


Testy postaci liniowej

Testy postaci liniowej

 • Test liczby serii

 • RESET test

 • Testy Chowa

 • Test Quandta-Andrewsa

 • Test CUSUM, CUSUMSQ


Testy

Testy …

 • Test liczby serii

  • r – liczba serii

  • N1 – liczba dodatnich reszt

  • N2 – liczba ujemnych reszt

 • H0: model liniowyr<=r*

 • H1: model nieliniowyr>r*


Testy1

Testy …

 • RESET test Ramseya

  Model podstawowy i rozszerzony


Testy2

Testy …

 • Chow’s breakpoint test:

  Czy parametry równe w podpróbach?

  … i rozszerzenie testu …


Testy3

Testy …

 • Test Quandta-Andrewsa

  nieznany moment zmiany strukturalnej

  Przybliżone rozkłady asymptotyczne:

  Hansen (1997)


Testy4

Testy …

 • Chow forecast test

 • Chow test dla prób z różnymi wariancjami reszt


Testy5

Testy …

 • Test CUSUM


Testy6

Testy …

 • Test CUSUM c.d.

Źródło: Eviews 6 Users Guide

p=0,01a=1,143

p=0,05a=0,948

p=0,10a=0,850


Testy7

Testy …

 • Test CUSUMSQ

Źródło: Eviews 6 Users Guide

Tablice z wartościami kryzytycznymi np. w: Johnston, DiNardo …


Testy8

Testy …

 • Rekursywne reszty

 • Rekursywne oszacowania parametrów

  … i problemy …

Źródło: Eviews 6 Users Guide


Pytania

Pytania

 • Jak wykorzystać statystykę F do testowania stabilności parametrów?


ad
 • Login