Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Download
1 / 29

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Leszek Strzembicki DETERMINANTY PROCESU KOMERCJALIZACJI PRODUKTU TURYSTYKI WIEJSKIEJ. Międzynarodowa Konferencja „Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji” Kielce, 9-10 kwietnia 2010 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie' - henry-hughes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Leszek Strzembicki

DETERMINANTY PROCESU KOMERCJALIZACJI PRODUKTU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Międzynarodowa Konferencja „Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji” Kielce, 9-10 kwietnia 2010 r.


Turystyka wiejska stała się ważnym czynnikiem rozwoju regionów i miejscowości w wielu krajach.

➲ Polska wieś jest bardzo atrakcyjna – jej produkty turystyczne muszą jednak zdobywać klientów na konkurencyjnym rynku.

➲ Jednym z kluczowych warunków sukcesu turystyki wiejskiej jest rozwijanie i doskonalenie procesu komercjalizacji.

Leszek Strzembicki


Komercjalizacja/ujęcie wąskie/ - to element współczesnego marketingu usług turystycznych obejmujący politykę cenową, działania w zakresie promocji i dystrybucji.

Komercjalizacja /ujęcie szerokie/ - to dostosowanie podmiotów sfery turystyki do zasad gospodarki rynkowej.

Leszek Strzembicki


Determinanty komercjalizacji produktu turystyki wiejskiej:

➲konsekwentne kontynuowanie procesu budowania marki turystyki wiejskiej – marka stanowi bowiem bardzo ważny element komunikacji usługodawców wiejskich z krajowymi i zagranicznymi konsumentami usług turystycznych; jest także w obecnej sytuacji czynnikiem warunkującym utrzymanie się na rynku.

Leszek Strzembicki


Kanony procesu budowania marki turystyki wiejskiej:

❶wyróżnienie marki w oczach konsumentów – w praktyce oznacza to unikatowość; tworzymy ją bazując na specyficznych zasobach polskiej wsi oraz konsekwentnie przestrzegając określonych cech produktów turystyki wiejskiej.

„silną markę buduje się, wytyczając nieprzekraczalne granice i konsekwentnie, ciągle się ich trzymając (nie przez kilka, lecz kilkadziesiąt lat)” – A. i L. Riesowie

Leszek Strzembicki


Kanony procesu budowania marki turystyki wiejskiej:

❷Sprawienie, by konsumenci uznali markę za potrzebną – można to zrealizować wówczas, kiedy marka niesie obietnicę zaspokojenia potrzeb turystów (unikatowe potrzeby, albo unikatowe sposoby ich zaspokojenia) oraz kiedy zapewnia o swej wyższości.

Bez wyróżnienia marki turystyki wiejskiej zespołem unikalnych cech zrealizowanie tego etapu będzie wręcz niemożliwe.

Leszek Strzembicki


Zespół cech, atrybutów i właściwości pozytywnie wyróżniających markę i stanowiących o jej odrębności – to tożsamość marki.

Tożsamość marki winna być:

➮konkretna, ➮uzasadniona, ➮nagradzająca konsumentów, ➮wykorzystująca słabości konkurencji, ➮możliwa do zaakceptowania przez usługodawców.

Leszek Strzembicki


Kanony procesu budowania marki turystyki wiejskiej: wyróżniających markę i stanowiących o jej odrębności – to

❸Zdobycie szacunku i zaufania konsumentów – będzie to możliwe wówczas, kiedy: ➯ obietnice będą miały pokrycie w rzeczywistych cechach marki;

➯ wysoki będzie stopień spełnienia ich oczekiwań (powtarzalna, standardowa jakość);

➯ spowodujemy niezbędny rozgłos i powszechne uznanie ( poprzez zwiększanie grona zadowolonych gości dzielących się odczuciami ze znajomymi oraz działania z zakresu public relations ).

Leszek Strzembicki


Kanony procesu budowania marki turystyki wiejskiej: wyróżniających markę i stanowiących o jej odrębności – to

❹Stworzenie emocjonalnego związku konsumentów z marką - to doprowadzenie do stanu swoistej zażyłości.

Marka, która dzięki unikalnym cechom jest rozpoznawalna i szanowana (ze względu na spełnianie obietnic i wysoką jakość), może stać się stałym elementem wypoczynku, wręcz składnikiem życia konsumentów, a przy okazji być nośnikiem lojalności, tak oczekiwanej przez całą branżę.

Leszek Strzembicki


Determinanty komercjalizacji produktu turystyki wiejskiej: wyróżniających markę i stanowiących o jej odrębności – to

➲Skuteczny marketing– który winien: ▣być filozofią myślenia i działania zorientowanych na rynek podmiotów i obszarów recepcyjnych,

▣ koncentrować się na potrzebach, preferencjach i oczekiwaniach konsumentów – to oni bowiem są najważniejszym elementem otoczenia,

▣ kreować nowe potrzeby i tworzyć nowe rynki,

▣ doceniać rolę informacji i czynnika czasu w procesach podejmowania decyzji.

Leszek Strzembicki


Skuteczny marketing wyróżniających markę i stanowiących o jej odrębności – to – to taki, który poprzez proces planowania określa:

▣ co chcemy sprzedawać ? (koncepcja produktu: definicja produktu, potrzeby klienta, planowanie usług, oferty);

▣ komu chcemy sprzedawać ? (segmentacja rynku);

▣ jak uczynić produkt „sprzedawalnym” ? (kształtowanie i różnicowanie cen, zakres działań promocyjnych, formy dystrybucji);

▣ strategię działania;

▣ metody oceny podejmowanych działań i rezultatów.

Leszek Strzembicki


Leszek Strzembicki wyróżniających markę i stanowiących o jej odrębności – to

Koncepcja produktu turystyki wiejskiej

Klient / turysta

Definicja

Podstawowy produkt który chcemy oferować

Produkt oczekiwany

Korzyści

Usługi

Koncepcja produktu


Produkty turystyki wiejskiej to obecnie wyróżniających markę i stanowiących o jej odrębności – to alternatywa

produktów najlepszych

produktów unikalnych

Leszek Strzembicki


Jakość usług turystyki wiejskiej wyróżniających markę i stanowiących o jej odrębności – to

… ma kluczowe znaczenie na konkurencyjnym rynku.

Dwa spojrzenia na jakość:

➀ usługodawców /operacyjne/: jakość to zgodność z

wyznaczonymi standardami,

➁ nabywców /marketingowe/ : jakość to stopień

spełnienia oczekiwań konsumentów usług.

Niezbędna jest integracja obu aspektów !

Podstawowe rodzaje jakości:

➮ jakość techniczno-użytkowa,

➮ jakość funkcjonalna.

Leszek Strzembicki


Jakość w turystyce wiejskiej wyróżniających markę i stanowiących o jej odrębności – to

… musi być rozpatrywana w trzech płaszczyznach:

➀jakość pojedynczych usług,

➁jakość pakietów usług,

➂jakość miejscowości i terenów wiejskich.

Podstawowe czynniki warunkujące jakość usług:

➮ niezawodność,

➮ szybkość reakcji,

➮ pewność,

➮ empatia,

➮ materialna obudowa usługi.

Leszek Strzembicki


Segmentacja w turystyce wiejskiej wyróżniających markę i stanowiących o jej odrębności – to

… warunkuje efektywność marketingu, bowiem:

➭umożliwia lepsze dostosowanie oferty turystycznej

do potrzeb nabywców /produkt + cena/,

➮pozwala nawłaściwy dobór form i metod promocji i

dystrybucji.

Kryteria wyboru segmentu docelowego:

➮jegocechy /mierzalność, istotność, dostępność/,

➮ ocena zachowań konkurencji względem segmentu,

➮ samoocena zasobów, sprawności i

konkurencyjności.

Leszek Strzembicki


Ceny w turystyce wiejskiej wyróżniających markę i stanowiących o jej odrębności – to

➮Cena to warunek transakcji kupna-sprzedaży

➭Cena to kluczowy instrument oddziaływania na rynek

➮Niezbędna jest znajomość metod kształtowania cen

➮Istotne jest różnicowanie cen

➮Politykę cenową ułatwia znajomość zachowań

konsumentów, w tymwrażliwości cenowej

➮Polityka cenowa zintegrowana z produktem

turystycznym, systemem promocji i dystrybucji – to

strategia cen usług

Leszek Strzembicki


Promocja w turystyce wiejskiej wyróżniających markę i stanowiących o jej odrębności – to

Zakres decyzji :

▣ sformułowanie celu promocji

▣ określenie adresatów promocji

▣ wybór formy promocji

▣ ustalenie głównych i dodatkowych nośników

promocji

▣ ustalenie treści promocji

▣ decyzje dotyczące terminu, częstotliwości i

czasu emisji

▣ określenie budżetu promocyjnego

Ważne działania :

▣ badanie motywacji i zachowań konsumentów

▣ badanie efektywności promocji

Leszek Strzembicki


Dystrybucja w turystyce wiejskiej wyróżniających markę i stanowiących o jej odrębności – to

▣ cechy kanałów bezpośrednich

▣ cechy kanałów pośrednich

▣ podstawowe determinanty wyboru

kanału dystrybucji

Leszek Strzembicki


Internet – nowoczesne narzędzie promocji i dystrybucji wyróżniających markę i stanowiących o jej odrębności – to

Cechy :

▣ globalny zasięg

▣ nieograniczona dostępność w czasie

▣ interaktywność

▣ możliwość indywidualizacji przekazu

▣ elastyczność

▣ taniość

▣ szybkość i większa niezawodność

▣ większy wybór i możliwości

Leszek Strzembicki


Współdziałanie w promocji i dystrybucji wyróżniających markę i stanowiących o jej odrębności – to

▣ Konsorcja usługodawców

▣ Regionalne Stowarzyszenia

Turystyki Wiejskiej

▣ Regionalne i Lokalne Organizacje

Turystyczne

Leszek Strzembicki


ORGANIZACJA ZARZĄDZANIE MIEJSCEM DOCELOWYM - REKOMENDACJA wyróżniających markę i stanowiących o jej odrębności – to

DESTINATION MANAGEMENT COMPANY

Biuro podróży …obsługujące turystykę przyjazdową (lokalną), wyspecjalizowane w:

 • tworzeniu,

 • zarządzaniu,

 • sprzedaży

 • … pakietów o cechach specyficznych, charakterystycznych dla danego regionu.


ORGANIZACJA ZARZĄDZANIE MIEJSCEM DOCELOWYM wyróżniających markę i stanowiących o jej odrębności – to

PODSTAWY DZIAŁANIA SYSTEMU DMC

▣Tworzenie bazy danych lokalnych usług mogących stanowić „surowce” do tworzenia pakietów

▣Tworzenie i aktualizowanie bazy danych klientów uszeregowanych według rodzajów usług

▣Identyfikacja silnych i słabych stron z uwzględnieniem dostawców i klientów

▣Pozyskiwanie touroperatorów zajmujących się turystyką niszową (specjalną, wyrafinowaną)

Leszek Strzembicki


ORGANIZACJA ZARZĄDZANIE MIEJSCEM DOCELOWYM wyróżniających markę i stanowiących o jej odrębności – to

PODSTAWY DZIAŁANIA SYSTEMU DMC

▣Rzetelne współdziałanie z lokalnymi dostawcami pojedynczych usług wchodzących w skład pakietów

▣Tworzenie i modernizowanie propozycji pakietów- zróżnicowanych ze względu na touroperatorów

▣Tworzenie katalogów na różnych nośnikach informatycznych (drukowane, CD, Internet) do wykorzystania przez touroperatorów

▣Dbanie o wizerunek wykreowanych pakietów

Leszek Strzembicki


PODSTAWOWE FUNKCJE SYSTEMU DMC wyróżniających markę i stanowiących o jej odrębności – to

 • Projektowanie pakietów turystycznych

 • Negocjowanie warunków z lokalnymi wytwórcami,

 • Tworzenie cen dla poszczególnych pakietów

 • Kontrolowanie płatności – rozliczenia z dostawcami pojedynczych usług

 • Prowadzenie negocjacji

 • Leszek Strzembicki


Determinanty komercjalizacji produktu turystyki wiejskiej: wyróżniających markę i stanowiących o jej odrębności – to

➲Profesjonalizm, zorganizowanie i kooperacja usługodawców– które można uzyskać poprzez: ▣systematyczne szkolenia ( uzupełnianie wiedzy, doskonalenie umiejętności, profesjonalizm ),

▣ działania zespołowe ( kompleksowe oferty, niższe koszty działań marketingowych, lepsze efekty, większa motywacja, odkrywanie liderów )

▣ zrzeszanie się usługodawców w lokalne i regionalne struktury ( rozwój produktu, standaryzacja i kategoryzacja, szkolenia, kooperacja, partnerstwo ).

Leszek Strzembicki


Determinanty komercjalizacji produktu turystyki wiejskiej: wyróżniających markę i stanowiących o jej odrębności – to

➲Realizacja idei partnerstwa– we współczesnych koncepcjach zarządzania turystyką w regionie dominuje idea partnerstwa:

▣sektora publicznego,

▣ sektora prywatnego

▣ organizacji „non profit”.

Leszek Strzembicki


Sektor publiczny: wyróżniających markę i stanowiących o jej odrębności – to

 • wsparcie i uzupełnianie wysiłków sektora

  prywatnego,

 • wsparcie i uzupełnianie wysiłków organizacji non profit,

 • ochrona środowiska,

 • szkolenia zawodowe,

 • wspieranie inicjatyw,

 • badanie rynków, monitorowanie ruchu

  turystycznego, informowanie branży,

 • wsparcie promocji i informacji turystycznej

Leszek Strzembicki


Sektor prywatny: wyróżniających markę i stanowiących o jej odrębności – to

 • przedsiębiorczość,

 • tworzenie pomysłów,

 • rozwój i realizacja projektów,

 • ryzyko inwestycyjne i finansowe,

 • zarządzanie działalnością,

 • obowiązki w zakresie ochrony środowiska

Organizacje non profit:

 • wykorzystywanie atrakcji,

 • organizowanie imprez,

 • popularyzacja działań społecznych,

 • usługi informacyjne

Leszek Strzembicki


ad