PERFORMANS KAVRAMI VE PERFORMANSA DAYALI YENİ KAMU YÖNETİM ANLAYIŞI - PowerPoint PPT Presentation

Performans kavrami ve performansa dayali yen kamu y net m anlayi i
Download
1 / 38

 • 212 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PERFORMANS KAVRAMI VE PERFORMANSA DAYALI YENİ KAMU YÖNETİM ANLAYIŞI. Performans Kavramı. Performans, Türkçe’ye Fransızca “performance” kelimesinden girmiştir. Türkçe karşılığı olarak karşımıza “bir görevi, amacı, taahhüt edileni başarmak, tamamlamak” şeklinde çıkmaktadır.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

PERFORMANS KAVRAMI VE PERFORMANSA DAYALI YENİ KAMU YÖNETİM ANLAYIŞI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Performans kavrami ve performansa dayali yen kamu y net m anlayi i

PERFORMANS KAVRAMI VE PERFORMANSA DAYALI YEN KAMU YNETM ANLAYII


Performans kavram

Performans Kavram

Performans, Trkeye Franszca performance kelimesinden girmitir. Trke karl olarak karmza bir grevi, amac, taahht edileni baarmak, tamamlamak eklinde kmaktadr.

Performans, literatrde, bu anlam erevesinde eitli ekillerde tanmlanmtr. rnein, performans, bir ii yapan bir bireyin, bir grubun ya da bir teebbsn o ile amalanan hedefe ynelik olarak nereye varabildiinin baka bir deyile neyi salayabildiinin nicel (miktar) ve nitel (kalite) olarak anlatmdr. Benzer ekilde performans, bir ii yapan bir bireyin, grubun veya kurumun bunu yaparak amalad eyi ne kadar gerekletirdiinin nitelik ve niceliksel olarak ifadesidir.


Performans kavrami ve performansa dayali yen kamu y net m anlayi i

Performans, amal ve planl bir faaliyet sonucu elde edileni belirler.Performans, i baarm ve herhangi bir ite gsterilen baar derecesidir.

Performans kavramnn eitli almlar mevcuttur. Bazen finansal performansa, bazense politika etkinliine odaklanr. Bazlar i srecinin performans ile ilgilenir. Mterilerin performans kavram ise daha ok rn ve hizmetlerin kalitesi evresinde ekillenir. Oysaki organizasyonun tm blm ve ilemlerini ieren genel anlamda performansa baklmas gerekir.


Performans y netimi

Performans Ynetimi

Performans ynetimi, organizasyonun amacn ve grevlerini en iyi biimde gerekletirmek iin, organizasyon kaynaklarn seme ve deerlendirme srecidir.

Sink, Scott ve Tuttlee (1989) gre performans ynetimi bir sretir ve bu sre aadaki maddelerin doru tanmlanp sralanmas ile meydana gelir.


Performans kavrami ve performansa dayali yen kamu y net m anlayi i

 • Gelecekte istenen durumun ne olaca grnn yaratlmas;

 • Planlama- imdiki durum ile ilgili gr takdir etme, istenen gelecek duruma ulaabilmek iin stratejiler yaratma ve bunu gl bir ekilde kurma;

 • stenen duruma yksek olaslkla gtrecek yenilikleri bulma ve bunlar uygulama, gelitirme;

 • Yeni rekabet


Performans kavrami ve performansa dayali yen kamu y net m anlayi i

Yeni rekabet ncesi organizasyonlarn yapt, kaynaklarn doru kullanlmas ve zamannda teslim ile kaliteli rn oluturmakt; fakat yeni rekabetin ortaya kmas ile birlikte organizasyonlar bireylerin, gruplarn, sistemin ve tm organizasyonun performansn srekli artrma yoluna gitmilerdir. Performans ynetimi srecine yeni rekabet boyutunu da eklemilerdir.


Genel kabul g rm performans unsurlar verimlilik productivity

Genel Kabul Grm Performans UnsurlarVerimlilik (Productivity)

Verimlilik, ok yzl bir olgudur ve bunun farkl grnleri vardr:

 • Potansiyel ve ulalabilir kaynaklardan, varlklardan, kapasitelerden ve aralardan optimum faydalanlmas;

 • maliyet ve zaman artrmadan etkili ynetim;

 • ara, enerji, zaman ve dier girdilerin kullanmnda kaybn azaltlmas;

 • mal ve hizmetlerin kalitesinde ykseklik ve dk maliyet;

 • modernizasyon;

 • teknoloji ve yenilik gelitirme;

 • ynetimsel liderlii oluturma;

 • yaratclk ve davranlarda tam yarar salama.


Performans kavrami ve performansa dayali yen kamu y net m anlayi i

Lawlora gre, verimlilik, ktnn girdiye oran olup, kaynaklarn ne lde etkin ve etkili kullanldna ilikin bir ldr. rgtsel performansn daha ok fiziksel bir lmdr. Prokopenkoya gre de, verimlilik, bir retim ya da hizmet sisteminin rettii kt ile bu kty yaratmak iin kullanlan girdi arasndaki ilikidir.


Performans kavrami ve performansa dayali yen kamu y net m anlayi i

Literatrde yer alan dier tanmlarda da ok boyutlu bir olgu olan verimliliin ierdii farkl ilikiler ifade edilmektedir. Verimlilik, mal ve hizmetlerin ktlar ile retim srecinde kullanlan insana bal ve bal olmayan kaynaklarn girdileri arasndaki ilikidir. Bu iliki genellikle kt-girdi eklinde gsterilir . Verimlilik retim aralarnn ekonomik etkinliklerinin bir btn olarak llmesi demektir. Verimlilik, retim ve retime katlan etmenler arasndaki yani retilen deerlerin miktar ile retim srasnda harcanan gerekli miktar arasndaki orantdr. Verimlilik sonularla, bu sonucu elde etmek iin harcanan zaman arasndaki iliki olarak tanmlanabilir. Verimlilik mal ve hizmet retebilme gcdr.


Performans kavrami ve performansa dayali yen kamu y net m anlayi i

Verimlilik, en bata sadece iletmelerle ilgili grnse de bireyden topluma kadar her dzeyde yaamsal neme sahiptir. Maddi ve beeri kaynaklar yeterli olmayan lkelerin emek, sermaye, makine, malzeme, zaman, bilgi ve teknoloji gibi retim iin zorunlu olan kaynaklar en iyi biimde kullanmalar, bulunduklar ksr dngy krmak iin vazgeilmez bir yoldur.


Etkinlik efficiency

Etkinlik (Efficiency)

Kelime anlam olarak etkinlik, i yapma, faaliyette bulunma anlamna gelmektedir. Literatr etkinlik kavramnda bir kavram kargaas mevcuttur. Literatrde taramas yapldnda karmza eitli etkinlik tanmlar kmaktadr. Bunlarn kimisi verimlilik, kimisi ise etkililik kavramlar ile karmaktadr.

Etkinlik; mal, hizmet veya dier sonularn ktlar ile bunlarn retilmesi iin gereken kaynaklar arasndaki ilikidir. Etkinlik, iyi harcama veya doru eyleri yapma ile ilgilidir.

Etkinlik, verimlilii de ieren daha geni bir kavramdr.Etkinlik analizi bir organizasyonun fiili olarak kulland girdiler ve rettii ktlarn, dier organizasyonlarla ya da standartlar ile karlatrlmasn gerektirir. Oysaki verimlilik kavramnn etkinlie gre daha dar kapsam vardr. Organizasyonun kendi bnyesinde dier organizasyonlarla karlatrma yapmadan, kendi kt ve girdilerini oranlamas ile ulalabilinecek bir kavramdr.


Performans kavrami ve performansa dayali yen kamu y net m anlayi i

Etkinlik hem sonularn hem de kaynaklarn bir arada deerlendirilmesini gerektirmektedir. Yani, elde edilen ktya ne kadar girdi kullanlarak ulald sorusunun sorulmasn gerektirir. Etkililik kavramnda dikkatler kaynaklardan ok ulalan sonuca ynelmiken, etkinlik asndan hem ulalan sonu hem de kullanlan kaynak nem arz eder.


Etkililik effectiveness

Etkililik (Effectiveness)

Etkililik, fiili ktnn ya da sonucun, planlanan kt ya da sonuca oranlanmas sonucunda ortaya kan oran olarak ifade edilmektedir.

Etkinlik ile etkililik birbirleriyle olduka fazla kartrlan kavramlardr. Etkinlik kaynaklarn kullanm ile aralarla ilgili bir kavram olmasna karlk, etkililik amalarla ilgili bir kavramdr.

Etkililiin sorgulanmas aadaki soru ile yaplabilir:

kt retiminde ne elde edilmek isteniyorken ne salanmtr?


Performans kavrami ve performansa dayali yen kamu y net m anlayi i

Etkililik, hangi etkinlikteki kaynaklarn tketildiinde, hangi ktnn retilebileceinin bir lsdr.

Schermerhorna gre, kaynak kullanm iyi fakat hedef eii dk ise; etkin, fakat etkili deildir. Hedeflere ulalamyor fakat kaynak kullanm iyidir. Tam tersi durumda, yani kaynak kullanm kt ve hedef eii yksek ise; etkili fakat etkin deildir, baz kaynaklar bouna harcanmaktadr. Her ikisi de yksek ise, yani kaynaklar iyi kullanlyor ve hedef eii yksek ise bu durumda hem etkinlikten hem de etkililikten bahsedilebilir. Bu durumda yksek performans sz konusudur.


Ekonomiklik ve karl l k economy and rantability or profitability

Ekonomiklik ve Karllk (Economy and Rantability or Profitability)

Ekonomiklik genel olarak sat haslat ile maliyet arasndaki ilikidir.

Karllk ile ekonomiklik arasnda olduka yakn bir iliki vardr. Orann 1den byk olmas haslatn maliyetleri atn; yani, baa ba noktasn atn; baka bir deyile kar elde etmeye baladn anlarz. Orann 1den kk olmas ise maliyetlerin haslat at anlamna gelir ki, bu durumda, ekonomiklikten bahsedilemez ve negatif kar (zarar) sz konusudur.


Performans kavrami ve performansa dayali yen kamu y net m anlayi i

Ekonomiklik iki ana ilkeden olumaktadr;

 • Tutumluluk ilkesi

 • steme dnklk ilkesi

  Tutumluluk ilkesi minimizasyon ilkesinden oluur. Minimizasyon mal maliyetinin minimize edilmesidir. Minimum maliyetli girdinin organizasyona sokulmasdr.

  steme dnklk ilkesi ise piyasann istekleri dorultusunda hareket edebilmedir. Sunulan mal ve hizmetlerin efektif talep ile desteklenebilirliidir.

  Her iki durumda da, ama elimizde tuttuumuzu yani kar oaltmaktadr. Karllk kavram burada ortaya kmaktadr. Fakat ekonomiklik karllktan daha geni bir alan iaret eder ki, o da, ekonomikliin isteme dnklk ilkesinden kaynaklanmaktadr.


Performans kavrami ve performansa dayali yen kamu y net m anlayi i

Organizasyonun (zellikle ticari iletmelerin) belirli bir dnemde elde ettii karn, o dnemde iletmede kullanlan sermaye oranna karllk (rantabilite) denir.

Karlln bir performans boyutu olarak ele alnmas olduka eletirilen bir konudur. Karllk konusunda genel gr, karlln sadece ksa dnemli bir performans gstergesi olaca, uzun dnemde ise byle bir gstergenin kullanlamayaca yolundadr. Bu grn altnda yatan neden ise ksa dnemde karl olmay kolay bir hedef olarak kabul edip buna arlk verirken uzun dnemli baarlar ihmal etme olasldr. Yneticilerin ksa dnemli kar arka plana atp, yatrma, kaliteye, AR-GE ye, mteri ilikilerine nem vermesi uzun dnemde performans asndan ok daha nemli katklar salayacaktr.


Kalite ve yenilik quality and innovation

Kalite ve Yenilik (Quality and Innovation)

Kalite mteri gereksinmelerine uygun retim ve hizmet anlayn egemen klan bir performans boyutudur. Yenilik de eski gereksinmeleri daha iyi karlamak, yeni gereksinmelere yant verebilmek iin daha iyi ve daha ilevsel sonular veren uygulanabilir bir yaratclk olarak tanmlanabilir.

Son yllarda performansn parasal olmayan ltleri de byk hzla bilim diline girmeye balamtr. Bu ltler rnn kalitesi, stok/malzeme kullanm, tehizatlarn kullanm veya bakmdr.


Paran n de eri value for money vfm

Parann Deeri (Value for Money-VFM)

Parann karlndan elde edilen deer, bu mal veya hizmetin makul olup olmadn gsterir. Deer greceli bir kavramdr. Bu yzden, deer, mteri ve ilgili taraflarn belli sonular hakkndaki beklentileri kadar, ounlukla, onlarn alglamalarn da belirler. Bu alglama ve beklentiler, planlanan ve zerinde anlalan faaliyetlerden veya dier kriterlerden farkl olabilir.

Parann deeri genel itibariyle o maln ediniminin o mal iin harcanan parann karln verip vermediinin sorgulanmasdr yani verdiimiz parann karln ne kadar alabileceimizi gsterir.


Devletin ekonomik ba ar s zl

Devletin Ekonomik Baarszl

Devlet ya da kamu ekonomisi geniledike artan maliyetler lkelerde nemli bir yk oluturmutur. stelik bu yksek maliyetlere ramen iler etkin ve verimli yaplamamaktadr. Ksaca kamu ekonomisi baarszlklarna baklacak olursa;

Kamu sektrnn vazgeilmez rol olmasna ramen faaliyet aamasnda etkinlik problemleri ile karlalmaktadr. Genel olarak devletin faaliyetlerindeki baarszlklar ifade eden devlet baarszl ya da kamusal baarszlk kavram literatre girmitir.Kamusal baarszlk, kamu sektrnn sonular asndan kendisinden beklenen sonular salayamamasdr.


Performans kavrami ve performansa dayali yen kamu y net m anlayi i

Trkiyede devletin baarszl u nedenlere dayandrlabilir: Rasyonel semenler kamusal mal ve hizmetlerin seiminde bilgisizdirler. Ayn zamanda rasyonel semenler ilgisizdir. Piyasa ekonomisinde birey, satn almak istedii mal derinlemesine aratrmak ister. Fakat kamu ekonomisinde bireylerin kamusal mala olan tercihleri ile kamusal mal ve hizmetlerin arz arasnda yakn bir iliki mevcut olmadndan, bireyler tercihlerini aklarken ihmalkar davranrlar. Bu soruna bedavaclk sorunu da denilmektedir. Yani semen oylamada bulunsa da bulunmasa da kendisine kamusal mal sunulacann farkndadr. Ksacas, bedavac motivasyonu ile hareket ederek oylama konusunda ihmalci ve ilgisiz davranan semen, optimum karar alnmasna engel olmaktadr.


Performans kavrami ve performansa dayali yen kamu y net m anlayi i

Bir dier baarszlk ise devlet organlarnn faaliyetlerinin bask ve kar gruplar tarafndan optimumdan uzaklatrlabilmesidir. Bu faaliyetlere rant kollama da denir. Rant kollama semenin tercihini yanstmayan sonulara yol amaktadr. Oy ticareti de, seim sonras semen tercihlerinin optimumdan uzaklamasna neden olmaktadr. Oy ticareti ile siyasal partiler arasnda topluma arz edilecek mal ve hizmetler listesi zerinde bir tr alveri yaplr. Siyasetiler kendi blgelerinde daha fazla yatrm yapar. Bylece bte kaynaklar kendi inisiyatiflerine gre kullanlm olmaktadr. Siyasetiler seim blgelerindeki semenleri memnun etmek ve bir sonraki seimde kazanabilmek amacyla kamu hizmetlerini sunarlar. Buna ise hizmet kayrmacl denilmektedir. Siyasetilerin bir dier amac da oylar maksimize edecek politikalar yrrle koymaktr. Siyasetiler bu amala uzun dnemli politikalar yapmaktansa ksa dnemde sonulara ulalabilecek yzeysel politikalar yaparlar. Ayrca ortanca semen teorisine gre de siyasal iktidar, daima oylar maksimize etmek iin ortanca semenleri memnun etmektedir.


Performans kavrami ve performansa dayali yen kamu y net m anlayi i

nk ortanca semenin geni bir oy potansiyeli vardr. Dier semenler fazla nemsenmez.

Devletin ar genilemesinin maliyetine baklacak olursa, devletin genilemesi demek kamu ynetiminin etkisinin artmas yani bir dier deyile kamu sektrnn genilemesi demektir. Bu durumda zel sektr daralacaktr.

Buchanan ar bym devleti, Thomas Hobbesun benzetmesine atfta bulunarak Leviathan olarak tanmlamtr. Leviathann dizginlenmesi iin devletin yetkilerinin ve gcnn snrlandrlmas gerektiini sylemi ve bu hususu ekonomik ve siyasal zgrle giden tek yol olarak grmtr.


Performans kavrami ve performansa dayali yen kamu y net m anlayi i

Ekonomik adan bakldnda ise krtasiyecilik sorunu gndeme gelmektedir. Btn organizasyonlar, bu arada brokratik organizasyonlar birtakm amalar gerekletirmek iin kurulurlar. Bu amalar gerekletirmek iin yaptklar birtakm iler vardr. Bu ileri yaparken uyulmas gereken kurallar konulmutur. Brokratik ilemler olarak adlandrlan bu kurallarla ilemlerin ok fazla olmas gereksiz formaliteleri, zaman kaybn ve ekstra maliyeti beraberinde getirir.

Krtasiyecilik bir yandan kamu ynetiminin sunum hzn, niteliini drp zaman, kaynak ve emek savurganlna neden olurken, br yandan yurtta- ynetim ilikilerinin bozulmasna, yurttan ynetime kar olumsuz tutum taknmasna yol amaktadr.

Bu saylan sorunlar yznden kamu sektrnde deiime ihtiya duyulmutur. Yeni kamu ynetimi ya da yeni kamu iletmecilii anlay adyla bu deiim balatlmak istenmitir.


Devletin ekonomik ba ar s zl na z m in yeni kamu y netimi anlay

Devletin Ekonomik Baarszlna zm in Yeni Kamu Ynetimi Anlay

Bir kamusal faaliyetin kendisinden beklenen sonular salayamamas durumunda baarsz olduu durumu ortaya kar. Devletin baarszlklarnn giderilmesi iin eitli zm yollar ileri srlmtr. En yaygn ve en bilinen zm yolu, devletin baarsz olduu alanlarn kamu sektrnden karlp zel sektr eline braklmas demek olan zelletirmedir. Fakat devletin, piyasa baarszlklar yznden asla baka bir kuruma emanet edemeyecei faaliyet alanlar vardr. Bu noktada, tek zm yolu halen srdrle gelen bu asli faaliyetlerin baarsn artrma yoludur. Baka bir deyile, bu faaliyet alanlarnda devletin performansnn iyiletirilmesi gerekmektedir. Bu anlay ile devletin kendi baarszln giderme yolu olarak Yeni Kamu Ynetimi (New Public Management-NPM) yaklam ortaya atlmtr.


Performans kavrami ve performansa dayali yen kamu y net m anlayi i

zelletirme sonucunda elde kalan bu daha younlatrlm yapy, nasl daha etkin ve etkili klabiliriz? sorusu 1990lardan itibaren sorulmaya balanmtr.Yani, zelletirmelerle devletin ar imi yaps giderilmeye allm, devletin kltlmesi giriimleri ardndan elde kalann etkinletirilmesine allmtr.


Yeni kamu y netimi anlay n n ortaya k

Yeni Kamu Ynetimi Anlaynn Ortaya k

Dnyada 1970li yllarda yaanan krizin ardndan neoliberalizm akm ykselmi ve krizin sebebini devlete balamtr. Krizden kmak iin kk devlet, gl piyasa nerisini getirmi ve devletin fonksiyonlarnn yeniden tanmlanmas gerektiini ileri srmtr. nk ksaca her eyin snrlar amas anlamna gelen kreselleme ile uyum salamak ve yeniden yaplanmak gerei ortaya kmtr.Kriz ekonomilerin yapsn deitirdii gibi kamu ynetimi yaplarn da deitirmitir.


Performans kavrami ve performansa dayali yen kamu y net m anlayi i

Dnya kapitalizminin yaad krize zm olarak zelletirme, liberalizasyon ve piyasalatrma grlmtr. Gerekleen bu uygulamalarn genel ad da reform olarak sunulmutur. 1980ler kkl reform uygulamalarna sahne olmaktadr. Bu yllara reform uygulamalarnn altn a demektedir.

1990larda yaanan tartmalar devletin snrlandrlmas ve zelletirme zerine olmam; ayrca, devletin yaps ve farkl rol giderek nem kazanmtr. Tartmalar, devlete giriimcilik ruhu kazandrlp piyasaya dnk olmas ynndedir. nerilen yeni kamu ynetimi, her ne kadar devletin verimliliini gelitirmede kullanlacak tekniklerin bir btn gibi sunulsa da, aslnda piyasa glerinin uygun koullarda isleyiinin devlet tarafndan desteklenmesi ve ayn zamanda dzenlenmesi politikalarnn bir paras olmutur. Yani, devlet kreselleme srecinde zel sektrn uzun vadeli stratejilerini dzenleyecek ve kolaylk salayacak bir devlet olmaldr.


Performans kavrami ve performansa dayali yen kamu y net m anlayi i

Devletin verimliliinin artrlmas iin, zel sektr ynetim tekniklerinin uygulanabilecei yaklam benimsenmeye balanmtr. Yeni kamu ynetimi anlay 1990larn banda domutur.

Osborne ve Gaeblerin, 1992 ylnda yazm olduu Devletin Yeniden nas (Reinventing Government) adl eserinde kamu idarelerinin zel sektr teknikleri ile yeniden yaplandrlmas ve ynetilmesi nerilmektedirler. Bu neri ile yeni kamu ynetiminin temelleri atlmtr. Osborne ve Gaebler devletin yeniden inas iin 10 neride bulunmulardr.


Performans kavrami ve performansa dayali yen kamu y net m anlayi i

1)Katalitik devlet (krek ekmek deil dmen tutmak): Bu yeni anlaya gre, devlet yol ve yn gstermelidir. Siyasal karar alma (dmen tutma) ve mal ve hizmet sunumu (krek ekme) birbirinden ayrlarak devletin mal ve hizmet sunumu ilevinin yani krek ekmenin zel sektre devredilmesi gerei anlatlmaktadr. Bu ilk neri kamu sektrnn kltlmesi anlamna gelmektedir.

2)Sahiplenilen kamu ynetimi (hizmet deil yetki verme): Bu ilke insanlarn bulunduklar ortam kontrol edebildiklerinde, bakalarnn kontrol altnda yaamaya nazaran daha sorumlu davranacaklar eilimi ile olumutur. Brokratlardan toplum eline braklnca, toplumun ynetimde daha fazla sz sahibi olabilecei anlatlmaktadr. Fakat, dikkat edilmesi gereken nokta kamu ynetimlerinin mlkiyeti ve kontrol topluma aktarmakla sorumluluu devretmemesi gerektiidir.


Performans kavrami ve performansa dayali yen kamu y net m anlayi i

3)Rekabeti devlet: Devletin tekele kar rekabet edip, rekabet ortamnn yararlarn salamas gerekir. Rekabetin balca yararlar ayn harcama ile daha fazla i yaplabilmesi, mterilerin ihtiyalar dorultusunda davranmaya itmesi, yenilii dllendirmesi olarak saylabilir.

4)Misyona dayal kamu: Kamu kurumlarnn ou, misyonlarna (asli grevlerine) gre deil, mevzuat ve btelerine gre davranmaktadr. Giriimci kamu ynetimleri ise bu iki kavram reddedip, bunlarn yerine asli grevlerini tanmladktan sonra personeli bu grevleri yerine getirmekte serbest brakan bte sistemleri ve kurallarn gelitirirler. Bylece stratejik ynetim nerisi ortaya kmtr.

5)Sonuca ynelik kamu: Geleneksel kamu ynetimi anlaynda karar verme kt ve sonulara gre deil girdilere gre olumaktadr. Sonu ve performans gibi kavramlar kamu ynetimlerince kullanlr olmaldr. Bylece kamu sektrnde performans ynetimi nerisi ortaya kmtr.


Performans kavrami ve performansa dayali yen kamu y net m anlayi i

6)Mteriye ynelik kamu: Brokrasinin deil mterilerin ihtiyacnn karlanmasn ierir. Demokratik devletlerin varolu nedeni vatandalara hizmet etmektir. zel sektrn ise kar etmektir. Halk memnun etmek iin srekli aray ve yenilik peinde olan zel sektrdr. Kamu ynetimleri ise mterileri pek nemsemezler. Brokratik ynetimlerin en kt taraf da mteriye ynelik olmamasdr.

7)Giriimci devlet (harcamak yerine kazanmak): Gelir elde etmenin yolu sadece vergi deildir. Devlet baka kaynaklara da bavurmak zorundadr. Giriimci kamu ynetimlerinde gzlenen bir zellik de yatrm boyutudur.

8)Gelecei hesaplayan kamu (are deil tedbir): Gelecei tahmin etmek baka, bu tahmine dayanarak karar almak bakadr. Bunun iin stratejik planlamalardan yararlanmaldr.


Performans kavrami ve performansa dayali yen kamu y net m anlayi i

9) Merkeziyetilikten kurtulmu kamu (hiyerariden katlm ve takm almasna): Merkeziyetilikten kurtulmu kurumlarn birok avantaj vardr. Merkeziyetilikten uzaklap eyalet ve yerel ynetimlere daha fazla yetki ve sorumluluk verilmesi gerekir.

10) Piyasaya ynelik kamu: Piyasann ileyiinde yaanlan sorunlara kar piyasann da yeniden yaplandrlmasna ihtiyac vardr. Piyasa kurallarnn belirlenmesi, tketici bilgi aknn salanmas, talep yaratlmas ve ynlendirilmesi, zel sektr tedarikilerinin tevik edilmesi, gerekli kurumlarn ve ortamn yaratlmas, vergi reformlar ile piyasann etkilenmesi gibi konular, devletin dzenlemesinde katk salad veya bizzat stlendii konulardr.

Osborne ve Gaeblerin 1992de ortaya att bu 10 ilke znde, zel sektrce benimsenen ynetim anlaynn devlete uygulanmasn tleyen, yeni kamu ynetimini yanstmaktadr.


Yeni kamu y netimi temel de erleri

Yeni Kamu Ynetimi Temel Deerleri

Yeni kamu ynetimi anlay, vizyon ve misyonun belirlenmesi, kural ve dzenlemelerin faaliyetler ile yer deitii, btelerin sonu odakl geliimi, ynetimsel zmlerden ok piyasa aratrmas yaparak gelime ve baarnn mteri memnuniyeti ile lm ile devlet odana ilk olarak insan koyan bu fikirlerin birlemi halini tarif eder.


Performans kavrami ve performansa dayali yen kamu y net m anlayi i

Hood, yeni kamu ynetimi anlaynn ilkelerini u ekilde vermitir.

 • Profesyonel yneticilik,

 • Aka ortaya konulmu performans ltleri,

 • ktlar zerinde dikkatli bir kontrol,

 • Rekabet ortamna gei,

 • zel sektr tekniklerinin uygulamasna vurgu,

 • Kaynak kullanmnda verimlilik ve disiplin.


Performans kavrami ve performansa dayali yen kamu y net m anlayi i

Klasik kamu ynetiminden yeni kamu ynetimine deiimi temel deerler baznda gstermek iin karlatrma yaplmtr. ekilde birey merkezlilie gei aka grlmektedir.


Hazirlayanlar

HAZIRLAYANLAR

UMUT TA MERT KORKMAZ


 • Login