Læring, kunnskap, formidling - PowerPoint PPT Presentation

Fagwiki
Download
1 / 15

 • 128 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Fagwiki som læringsarena. Prosjekt moderne kunsthistorie. Læring, kunnskap, formidling. Prosjekt moderne kunsthistorie Fagerlia videregående skole KUNSTHISTORIE.COM. Konsept og målsetting. Erstatte ett emne til fordypning med flere små. Henvende seg til et større, kritisk publikum.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Læring, kunnskap, formidling

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


L ring kunnskap formidling

Fagwiki som læringsarena

Prosjekt moderne kunsthistorie

Læring, kunnskap, formidling

Prosjekt moderne kunsthistorie

Fagerlia videregående skole

KUNSTHISTORIE.COM


L ring kunnskap formidling

Konsept og målsetting

 • Erstatte ett emne til fordypning med flere små

 • Henvende seg til et større, kritisk publikum

 • Vektlegging av objektivitet og struktur

 • Opparbeide kompetanse og trygghet

 • Bidra til å minske behovet for lærebøker

2


L ring kunnskap formidling

Bakgrunn

 • Tusener i alle aldre bidrar på wikipedia

 • Egne erfaringer som bidragsyter på wikier

 • IKT-muligheter som pedagogisk hjelpemiddel

3


L ring kunnskap formidling

Rammekrav

 • Elevene må kunne arbeide trygge for vandalisering

 • Elevene må kunne få individuell veiledning direkte

 • Wikien må til en viss grad tilpasses uerfarne elever

 • Elevene skal kunne ha eierforhold til artiklene

 • Læreren må ha wikierfaring

 • Læreren må være faglig garantist for artiklene

4


L ring kunnskap formidling

Valg av wiki

 • Kunsthistorie.com er en relevant fagwiki

 • Webmaster Nina Aldin Thune har full kontroll

 • Hun organiserte og la til rette for prosjektet

 • Elevene fikk laget egne bruker- og kladdesider

 • Kladdesidene ble stengt for andre enn brukeren

På bla. wikipedia var slike tilpasninger vanskeligere

å få gjennomført og faren for vandalisme var større

5


L ring kunnskap formidling

Organisering

 • Det ble utarbeidet en prosjektside

 • Det ble utarbeidet tilpassete hjelpetekster

 • Artikkelråstoff ble lagt ut på skolens Classfronter

 • Veiledning og hjelp skjedde via e-post og telefon

Dermed forekom bare elevens navn i historikken

 • Kladdesidene var åpne bare for administratorene

6


L ring kunnskap formidling

Erfaringer 1

 • Det tok uforholdsmessig lang tid å komme igang

 • Elevene var til å begynne med nølende og usikre

 • Det ble nødvendig å ta av skoletimene

 • Noen elever klarte seg fullstendig på egenhånd

 • Det ble mulig å ta seg bedre av de svake elevene

 • Det forekom utstrakt erfaringsutveksling i klassen

7


L ring kunnskap formidling

Erfaringer 2

 • Det er viktig å ha prosjektet klart tidlig i skoleåret

 • Man må ta i bruk skoletimer helt fra starten av

 • Man må ha innleveringsfrist både til jul og påske

 • Flinke elever må få noe igjen for å hjelpe svakere

 • Presumtivt svake presterer over forventet

 • Det er mulig å høyne kravet til antall artikler

8


L ring kunnskap formidling

Erfaringer 3

 • Elever er kommet i personlig kontakt med kunstnere

 • De er stolte av artiklene sine

 • De har fått ett mer familiært forhold til faget

 • De er blitt flinkere til å strukturere seg også muntlig

 • De er blitt mer kildekritiske

 • De har fått innsikt problemer rundt bruken av lisenser

9


L ring kunnskap formidling

Eksempel 1

10


L ring kunnskap formidling

Eksempel 2

11


L ring kunnskap formidling

Eksempel 3

12


L ring kunnskap formidling

Eksempel 4

13


L ring kunnskap formidling

Eksempel 5

14


L ring kunnskap formidling

Evaluering

 • Der er skrevet 20 artikler tilknyttet prosjektet

 • Atriklene er om kjente og litt mer ukjente kunstnere

 • Kvaliteten på artiklene er jevt over god

 • Noen av artiklene utmerker seg som svært bra

 • Det har vært spennede å se hvordan elevene har jobbet med stoffet

 • Om anledningen byr seg så vil det bli startet flere prosjekt

15


 • Login