B l m teknoloj ler ve et k
Download
1 / 35

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve ETİK - PowerPoint PPT Presentation


 • 358 Views
 • Uploaded on

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve ETİK. Hazırlayan: 2010215026 Muharrem KAYHAN Ders: Özel Öğretim Yöntemleri 2 Ögr . Gör. Tijen AKADA. Hedef ve Kazanımlar 1/2. Etik nedir tanımlayabileceksiniz. Bilişim teknolojileri ve etik kurallarını sayabileceksiniz.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve ETİK' - henrik


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
B l m teknoloj ler ve et k

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve ETİK

Hazırlayan:

2010215026 Muharrem KAYHAN

Ders: Özel Öğretim Yöntemleri 2

Ögr. Gör. Tijen AKADA


Hedef ve Kazanımlar 1/2

 • Etik nedir tanımlayabileceksiniz.

 • Bilişim teknolojileri ve etik kurallarını sayabileceksiniz.

 • Gizlilik ne olduğunu söyleyebileceksiniz.

 • Doğruluğun ne olduğunu söyleyebileceksiniz.

 • Fikri Mülkiyetin tanımını yapabileceksiniz.


Hedef ve Kazanımlar 2/2

 • Erişim nedir tanımını yapabileceksiniz.

 • Bilgisayarların işyerlerinde kullanılmasının insanlara getirdiği yeni durumları öğreneceksiniz.

 • Bilgisayar suçlarını öğreneceksiniz.


Ön Bilgiler

 • Etik nedir ?

 • Bilişim Teknolojileri ve Etik denildiğinde aklınıza ne geliyor?


Etik 1/2

 • Yunanca “ethos” kelimesine dayandığı usul, adet yada gelenek anlamına geldiği biliniyor.

 • Etik; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı,iyiyle kötüyü, adil ile adil olmayanı ayırt etmek ve doğru, haklı ,iyi ve adil olduğuna inandığımız şeyleri yapmaktır.


Etik 2/2

 • Etik Teorileri;

  • Normatif Etik

  • Meta Etik

  • Betimleyici Etik


Bilişim Teknolojileri ve Etik 1/10

 • Elektronik ve network ortamında uyulması gereken kuralları tanımlayan normlar ve kodlar kısaca bilişim etiğini ifade eder.

 • Bilişim Etiğine, bilişim alanında uyulması gereken yazılı ve yazılı olmayan kurallar diyebiliriz


Bilişim Teknolojileri ve Etik 2/10

 • Bilişim etiği, genel olarak bilgi ve iletişim teknolojileri(BİT) kullanımı ile ortaya çıkan bir takım etik konularını ele alan şemsiye bir kavram olarak düşünülebilir.

 • Bilişim etiğine ilişkin günlük hayatta en sık kullanılan kavramlar bilgisayar etiği ve internet etiğidir.


Bilişim Teknolojileri ve Etik 3/10

 • Bilgisayar etiği, sürekli gelişen bilgisayar teknolojilerindeki kavram,politika, değerler arasındaki ilişkileri ele alan dinamik ve karmaşık çalışma alanı biçiminde tanımlanabilir.

 • Bilgisayar Etiği Enstitüsü(ComputerEthicsInstitute) tarafından ortaya konan 10 etik kuralı şunlardır.


Bilişim Teknolojileri ve Etik 4/10

 • 1.  Bilgisayarı başka insanlara zarar vermek için kullanma.

 • 2.  Başka insanların bilgisayar çalışmalarına karıştırma.

 • 3.  Başka insanların dosyalarını karıştırma.

 • 4.  Bilgisayarı hırsızlık yapmak için kullanma.

 • 5.  Bilgisayarı yalan bilgiyi yaymak için kullanılma.


Bilişim Teknolojileri ve Etik 5/10

 • 6.  Bedelini ödemediğimiz yazılımı kopyalamaya da kullanma.

 • 7.  Başka insanların bilgisayar kaynaklarını izin almadan kullanma.

 • 8.  Başka insanların entelektüel bilgilerini kendimize mal etme.

 • 9.  Yazılan programın sosyal hayata etkilerine dikkat et.

 • 10.Bilgisayarı saygı duyulacak, hakkında bahsedilecek şeyler için kullan.


Bilişim Teknolojileri ve Etik 6/10

 • İnternet etiği, internet üzerinde kabul edilebilir ya da kabul edilemez davranışları belirleyen kurallardır.

 • Shea(2003) internet etiği hakkında 10 temel kural belirtilmiştir.


Bilişim Teknolojileri ve Etik 7/10

 • 1) İnsan olduğunu unutmayın.

 • 2) İnternet ortamında normal hayatta davrandığınız gibi davranma.

 • 3) Sanal ortamda bulunduğunuz yerin bilincinde olarak davranışta bulun.

 • 4) İnsanların zamanlarına ve internet erişim olanaklarına saygı göster.

 • 5) İnternette güzel görün


Bilişim Teknolojileri ve Etik 8/10

 • 6) Bilgilerinizi paylaşın

 • 7) Ateşli tartışmalarda kontrolünüzü kaybetmeyin.

 • 8) İnsanların özel hayatlarına saygı gösterin.

 • 9) Gücünüzü kötüye kullanmayın.

 • 10) İnsanların hatalarına karşı bağışlayıcı olun.


Bilişim Teknolojileri ve Etik 9/10

 • Mason(1986), söz konusu bilişim etiği sorunsallarını PAPA olarak Kodlayabileceği biçimde gruplandırmıştır.

 • Gizlilik(Privacy)

 • Doğruluk(Accuracy)

 • Fikri mülkiyet(Property)

 • Erişim(Accesibility)


Bilişim Teknolojileri ve Etik 10/10

 • Bilgisayarların işyerlerinde kullanılması

 • Bilgisayar suçları

 • Mesleki sorumluluk

 • Küreselleşme


Gizlilik

 • Gizlilik, Mason(1986) BİT’te meydana gelen gelişmeleri (izleme,hesaplama,erişme vb. yeteneklerinin artması ve kolaylaşması) ve karar alma sürecinde kullanılan bilginin değerinin artmasının bireylerin özel yaşantı alanlarını tehdit eden iki önemli güç olduğunu belirtmiştir.

 • BİT yardımı ile bankacılık, ticaret , iletişim, eğlence ve eğitim etkinlikleri hızlı ve kolay bir biçimde gerçekleştirilebilmektedir


Doğruluk

 • Doğruluk, Bilgi çağında geçmiş tarihsel dönemlere göre özellikler BİT’ in kullanımı bilginin hem miktarında hem de niteliğinde büyük artış sağlamıştı

 • Elektronik ortama girilen bilginin doğruluğu çoğu zaman kontrol edilmediği için sorunlar oluşturabilmektedir.


Fikri Mülkiyet 1/2

 • BİT ile elektronik ortamda kolayca kopyalanabilmesi ve dağıtılabilmesi fikri mülkiyet temelinde birtakım sorunlar ortaya çıkarmıştır

 • Bu durum, “bilginin sahibi kimdir”, “bilgiye ödenmesi gereken ekonomik bedel nedir” gibi sorulara neden olmuştur. Mason(1986)


Fikri Mülkiyet 2/2

 • 12 Mart 2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre korsan yazılımın kullanılması kopyalanması yasaklanmıştır.

 • Ama bu durum Fikri mülkiyet etiğinin çiğnenmemesine engel olamamıştır.


Erişim 1/2

 • Bilgiyi kullanmada her buluş, kağıdın bulunuşundan modern bilgisayarlara kadar olan, okur-yazarlığı elde etmek için yeni talepler getirmiştir. Bir bilgi toplumunda, bir vatandaş okur-yazar olmak için en azından üç şeye sahip olmalıdır (Mason, 1986).


Erişim 2/2

 • Bilgi ile uğraşmak için zeka becerilerine sahip olmalıdır.

 • Bilgiyi depolayan, ileten ve işleyen bilgi teknolojilerine girebilmelidir.

 • Sonuncu olarak, bilginin kendisine erişebilmelidir.


Bilgisayarların İşyerlerinde Kullanılması 1/2

 • Günümüzde bilgisayarlar birçok işin üstesinden gelmektedir.

 • Bazen tamire gereksinim duyulsa bile; bilgisayarlar uyumazlar, yorulmazlar, hasta olmazlar ve dinlenmeleri için zamana ihtiyaç duymazlar.

 • Bu yüzden birçok meslek dalında insanların yerlerine bilgisayarlar kullanılmaktadır.


Bilgisayarların İşyerlerinde Kullanılması 2/2

 • Bu durum istihdam için kötü bir durum olarak gözükse bile donanım ve yazılım mühendisliği, sistem analistliği, bilgisayar öğretmenliği, bilgisayar satıcılığı gibi yeni mesleklerde oluşturmaktadır.

 • Bazı iş alanlarında insanların yerini tam olaarak almasa bile işleri oldukça kolaylaştıracaktır.


Bilgisayar Suçları

 • Zararlı yazılımlar ve kötü niyetli kişiler bilgi çağının önemli etik sorunlarındandır.

 • Zararlı yazılımlar, Bilgisayar kullanıcılarına ve kurumlara başta veri kaybı ve sistem çökmesi olmak üzere çok büyük maddi ve manevi zararlar verebilmektedirler.


Mesleki Sorumluluk

 • Bilgisayar uzmanlarının bilgilerinden dolayı toplumda itibarlı ve sözü geçen konumu vardır.

 • Mesleki Sorumluluk, Bilgisayar uzmanlığı ile ilgili mesleki kuruluşları etik ilkeler oluşturmuş,etik sorumlulukların yönetimi ve anlaşılması için ders programları geliştirmişlerdir.


Küreselleşme

 • Küresel yasal durumlar, küresel iş ilişkileri ya da küresel eğitim ortamlarında geçerli olacak etik kurallar ve değerlerin belirlenmesi gerekmektedir.Değerlendirme Soruları 1/5

 • 1) Doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı,iyiyle kötüyü, adil ile adil olmayanı ayırt etmek ve doğru, haklı ,iyi ve adil olduğuna inandığımız şeyleri yapmaya…….. denir.

  • A) Erişim

  • B) Gizlilik

  • C) Etik

  • D) Doğruluk


Değerlendirme Soruları 2/5

 • 2) Aşağıdakilerden hangisi Etik Teorileri arasında yer almaz?

  • A) Normatif Etik

  • B) Uygulamalı Etik

  • C) Meta Etik

  • D) Betimleyici Etik


Değerlendirme Soruları 3/5

 • 3) Bilgisayar Etiği Enstitüsü(ComputerEthicsInstitute) tarafından ortaya konan etik kuralından biridir?

  • A) İnternette güzel görün

  • B) Başka insanların dosyalarını karıştırma.

  • C) Gücünüzü kötüye kullanın.

  • D) İnsanların hatalarına karşı acımasız olun.


Değerlendirme Soruları 4/5

 • 4) Mason(1986), söz konusu bilişim etiği sorunsallarını PAPA olarak Kodlayabileceği biçimde gruplandırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

  • A) Doğruluk

  • B) Erişim

  • C) Gizlilik

  • D) Etik


Değerlendirme Soruları 5/5

 • 5 ) Shea(2003) internet etiği hakkında 10 temel kural arasında yer almaz?

  • A) İnsan olduğunu unutmayın.

  • B) İnsanların özel hayatlarına saygı gösterme.

  • C) Bilgisayarı hırsızlık yapmak için kullanma.

  • D) İnsanların hatalarına karşı bağışlayıcı olun.


Değerlendirme Cevapları

 • 1) C

 • 2) B

 • 3) B

 • 4) D

 • 5) Cad