Stan prawny związany z utrzymaniem właściwego porządku sanitarnego w - PowerPoint PPT Presentation

      Stan prawny zwizany z utrzymaniem
Download
1 / 23

 • 80 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Stan prawny związany z utrzymaniem właściwego porządku sanitarnego w miejscach publicznych. Problemy dotyczące stanu sanitarnego oraz propozycje jego poprawy. Waldemar Burzyński Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Stan prawny związany z utrzymaniem właściwego porządku sanitarnego w

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

Stan prawny zwizany z utrzymaniem

waciwego porzdku sanitarnego w

miejscach publicznych.

Problemy dotyczce stanu sanitarnego oraz

propozycje jego poprawy.

Waldemar Burzyski

Pastwowy Wojewdzki Inspektor Sanitarny

w Rzeszowie

Rzeszw, 2008-01-31


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

Zagadnienia dotyczce utrzymania czystoci i porzdku reguluje ustawa z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pniejszymi zmianami).

.


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

Ustawa sprecyzowaa zakres i tre jednego

z istotniejszych zada wasnych gminy, jakim jest utrzymanie czystoci i porzdku oraz utylizacja odpadw komunalnych.

Ustawa przyja model obciajcy obowizkiem usunicia odpadw ich wytwrcw, gmina natomiast zostaa obciona obowizkiem stworzenia warunkw do zgodnego z prawem

i bezpiecznego pod wzgldem sanitarnym

i ekologicznym ich usuwania. Dodatkowo gmina jest zobowizana do dbania o czysto i porzdek na swoim terenie i w zwizku z tym jest wyposaona take w odpowiednie uprawnienia kontrolno nadzorcze.


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

 • Rada Gminy uchwala regulamin utrzymania czystoci i porzdku

 • na swoim terenie, ktry jest aktem prawa miejscowego.

 • Szczegowe zasady utrzymania czystoci i porzdku na terenie gminy dotycz:

 • wymaga w zakresie utrzymania czystoci i porzdku na terenie

 • nieruchomoci :

 • prowadzenie selektywnego zbierania

 • i odbierania odpadw komunalnych,

 • w tym powstajcych w gospodarstwach

 • domowych, odpadw niebezpiecznych,

 • odpadw wielkogabarytowych

 • i odpadw z remontw;

 • - uprztanie bota, niegu,

 • lodu i innych zanieczyszcze

 • z czci nieruchomoci

 • sucych do uytku publicznego;

 • mycie i naprawy pojazdw

 • samochodowych poza myjniami

 • i warsztatami naprawczymi;


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

 • pozbywanie si odpadw komunalnych i nieczystoci ciekych z terenu nieruchomoci oraz z terenw przeznaczonych do uytku publicznego;

 • Gmina okrela wymagania wobec osb utrzymujcych zwierzta domowe w zakresie bezpieczestwa i czystoci w miejscach publicznych;

 • Gmina organizuje ochron przed

 • bezdomnymi zwierztami;


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

 • Gmina ustala wymagania utrzymywania zwierzt gospodarskich na terenach wyczonych z produkcji rolniczej,

 • w tym take zakazu ich utrzymywania

 • na okrelonych obszarach lub w poszczeglnych nieruchomociach;

 • Gmina wyznacza obszary

 • podlegajce obowizkowej

 • deratyzacji i terminy jej

 • przeprowadzania.


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

- Gmina udostpnia mieszkacom informacj o znajdujcych si na terenie gminy punktach zbierajcych zuyty sprzt elektryczny i elektroniczny pochodzcy z gospodarstw domowych,


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

Nadzr nad realizacj obowizkw dotyczcych utrzymania czystoci i porzdku przez wacicieli nieruchomoci sprawuje wjt, burmistrz lub prezydent miasta, ktry w przypadku stwierdzenia niewykonania obowizkw,

wydaje decyzj nakazujc wykonanie obowizku.


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

Problemy

i

propozycje.


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

 • Problemy najczciej zgaszane do organw Pastwowej Inspekcji Sanitarnej, a wynikajce z niewaciwego stanu sanitarno porzdkowego w miejscach publicznych to:

 • Zanieczyszczone chodniki i place zabaw

 • dla dzieci,

 • Obecno bezpaskich kotw, gryzoni

 • i much na osiedlach mieszkaniowych,

 • Przepenione pojemniki na odpady,

 • brudne zsypy.

 • .


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

Powysze sprawy reguluje omwiona ustawa o trzymaniu czystoci i porzdku w gminach

oraz

stosowana przy egzekwowaniu przez Pastwow Inspekcj Sanitarn ustawa z dnia 6.09.2001r. o chorobach zakanych i zakaeniach (Dz. U Nr 26, poz.384), stosowana przy egzekwowaniu waciwego stanu sanitarno porzdkowego miejsc publicznych.


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

Ustawa nakada na uytkownikw nieruchomoci obowizek utrzymania ich w stanie sanitarnym zgodnym z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi,

w szczeglnoci

niestwarzajcych

zagroenia przeniesienia

chorb zakanych

i zakae.


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

Zanieczyszczanie terenw zielonych przez psy.

Np. Uchwaa Rady Miasta Rzeszowa w rozdziale 5 szczegowo okrela obowizki wacicieli zwierzt domowych, w tym dotyczce usuwania zanieczyszcze z terenw uytku publicznego.

Zebrane zanieczyszczenia mona

usuwa do pojemnikw na odpady

gdy s zaliczane do grupy

odpadw klasyfikowanych jako

odpady komunalne.

Przepisy s - naley je

rozpowszechni i stosowa.

.


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

Przykady materiaw informacyjnych zachcajcych wacicieli do sprztania po swoich pupilach.

.


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

Piaskownice.

Z sanitarnego punktu widzenia

stan porzdkowy osiedli, w tym

take miejsc zabaw maych

dzieci moe stanowi zagroenie

dla zdrowia.

Poprzez gleb mog szerzy si

choroby zakane i pasoytnicze. Wiele z nich wywouj organizmy znajdujce si w rodowisku w postaci jaj robakw, bardzo odpornych na dziaanie czynnikw fizycznych i biologicznych, mogcych przetrwa w glebie kilka, a nawet kilkanacie lat.

.


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

Do grupy chorb pasoytniczych nale glista ludzka ( Ascaris lumbricoides),

wosogwka ludzka (Trichuris trichura)

oraz pasoyty zwierzt, przenoszone rwnie na czowieka

glista psia (Toxocara canis)

i glista kocia ( Toxocara cati).

Jaja pasoytw z trudem wnikaj do gbszych warstw gleby, a wic pozostaj w atwo dostpnej wierzchniej warstwie podoa.

.


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

Grup najwikszego ryzyka zachorowa s dzieci, ktre chtnie bawi si w piasku,

nie przestrzegaj zasad higieny, maj sabo rozwinity ukad odpornociowy,

a niekiedy wykazuj geofagi - czyli ch zjadania piasku.


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

Administratorzy osiedli powinni w ramach dziaa prewencyjnych dba nie tylko o wymian piasku ale take o zabezpieczenie piaskownicy odpowiednim ogrodzeniem i przykryciem, a waciciele zwierzt domowych powinni wyprowadza je w wyznaczonych do tego celu miejscach oraz usuwa ich odchody.


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

W trosce o zdrowie naszych dzieci zarzdcy osiedli powinni wymienia zawarto piaskownicy co najmniej raz w roku w miesicach wiosennych.


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

 • Koty wolno yjce

 • Znaczne iloci wolno yjcych kotw na naszych osiedlach mog stwarza potencjalne zagroenie epidemiczne.

 • Koty s take rdem nieporozumie pomidzy mieszkacami budynkw mieszkalnych.

 • Dokarmiajc zwierzta naley postpowa zgodnie z poniej podanymi zasadami :

 • w porozumieniu z lokatorami,

 • w wyznaczonej czci piwnicy lub innym pomieszczeniu naley wytypowa miejsce, gdzie koty spokojnie bd mogy je i odpoczywa. Miski musz by czyste ( myte lub wymieniane), resztki jedzenia usuwane.


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

 • Miejsce dla kotw powinno by zamknite dla osb postronnych, musi by utrzymywane w czystoci, dezynfekowane.

 • Pomieszczenie, w ktrym koty maj przebywa, musi mie wyjcie na zewntrz, aby zwierzta nie zanieczyszczay swojego schronienia.

 • w przypadku, gdy nie ma moliwoci zorganizowania pomieszczenia dla kotw w budynku, wskazane jest ustawienie w zacisznym miejscu (ogradzajc siatk kawaek terenu i stawiajc tam ocieplane budki i karmiki), gdzie zwierzta bd miay zapewniony spokj i nie bd stwarza problemw, przez chowanie si w klatkach schodowych i innych miejscach z ktrych nie ma swobodnego wyjcia.


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

Mieszkacy musz bezwzgldnie przestrzega zakazu wyrzucania resztek jedzenia przez okna, na oglnie dostpne podwrka lub te w rnych miejscach w piwnicy.

Aby dokarmiana populacja

kotw bya zdrowa i nie

przyczyniaa si do przenoszenia

chorb zakanych, naley

kontaktowa si z lekarzem

weterynarii w celu odrobaczania i

odpchlenia kotw, a take

podawania rodkw

antykoncepcyjnych, zapobiegajc

nadmiernej rozrodczoci

powodujcej wzrost populacji

kotw. Obecno kotw w miecie ma swoje uzasadnienie z uwagi na plag szczurw i myszy, a zatem opieka nad nimi waciwie zorganizowana i rozumiana jest niezmiernie potrzebna.


Stan prawny zwi zany z utrzymaniem w a ciwego porz dku sanitarnego w

Dzikuj za uwag


 • Login