Negyedik t dik el ad s
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

Negyedik - ötödik előadás PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Negyedik - ötödik előadás. Az óvodáskor. 3-6 év. Kötelező irodalom. Fejlődés az első három évben Szemelvények 63-100. Tagolatlan egészek, viszonyítás nélküli részletek (A szinkretizmus) Mérei 80-89. Egyszerre több szempont érvényes (Decentrálás) Mérei218-220. Kettős tudat Mérei 223-248.

Download Presentation

Negyedik - ötödik előadás

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Negyedik t dik el ad s

Negyedik - ötödik előadás


Az vod skor

Az óvodáskor

3-6 év


K telez irodalom

Kötelező irodalom

 • Fejlődés az első három évben Szemelvények 63-100.Tagolatlan egészek, viszonyítás nélküli részletek (A szinkretizmus) Mérei 80-89.Egyszerre több szempont érvényes (Decentrálás) Mérei218-220.Kettős tudat Mérei 223-248.


Mozg s

Mozgás:

 • a szenzomotoros összerendeződés egyre tudatosabb és irányítottabb lesz,

 • automatizált mozgáselemek állandósulnak,

 • fokozatosan kibontakozik a mikromanipuláció,

 • tipikus kifejeződése a játéktevékenység és a gyermekrajz.


A gyremekrajz fejl d s nek vonala

A gyremekrajz fejlődésének vonala:

 • vonalas firka:


K rk r s firka

körkörös firka:


Megnevezett firka

megnevezett firka:


Alakos firka

alakos firka:


Alak br zol s

alakábrázolás:


Alak br zol s1

alakábrázolás:


Alak br zol s2

alakábrázolás:


Lm nyek megjelen se

élmények megjelenése:


Mes k megjelen se

mesék megjelenése:


Megismer s

Megismerés

 • Az érzékelés, észlelés funkciói differenciálódnak, finomodnak,

 • egyre több alak, nagyság, szín megkülönböztetésére képes,

 • jellemzővé válik a tapasztalatok szavakba öntése,

 • megjelenik a viszonyítás.


Szlel se szinkretikus ami a r sz s az eg sz pontatlan rtelmez s t jelenti

Észlelése szinkretikus, ami a rész és az egész pontatlan értelmezését jelenti:

 • pointillizmus - a részlet válik fontossá,

 • globalizmus - az egész a fontos.

  A szinkretizmus formái

 • értelmi szinkretizmus: amit tud, az válik fontossá,

 • érzelmi szinkretizmus: ami érzelmileg megragadja, az lesz a fontos.


Rtelmi szinkretizmus a gyermekrajzon

Értelmi szinkretizmus a gyermekrajzon:


Rzelmi szinkretizmus a gyermekrajzon

Érzelmi szinkretizmus a gyermekrajzon:


Rtelmi s rzelmi szinkretizmus egy tt

Értelmi és érzelmi szinkretizmus együtt:


Az szlel s tov bbi jellemz i

Az észlelés további jellemzői:

 • a térészlelése egocentrikus,

 • időészlelése eseményhez kötött,

 • mozgásészlelése egyszempontú.


Eml kezete

Emlékezete:

 • a kor elejétől a kor vége felé haladva az önkéntelen emlékezetből szándékos emlékezet lesz,

 • bevésése mechanikus (rím, ritmus),

 • megőrzése rövid idejű,

 • felidézése pontatlan, akadályozott.


K pzelete

Képzelete:

 • reproduktív és alkotó képzelet,

 • a mese és a valóság keveredik,

 • szerveződésében megjelenik a szabálytudat,

 • gazdag fantázia (a játék és a mese jelentősége),

 • fantáziahazugság.


Gondolkod sa

Gondolkodása:

 • szemléletes képszerű, vagyis képi tartalmakkal tud gondolkodási műveleteket végezni,

 • már vannak tapasztalatra épülő elemi fogalmai (csiga)

 • meghatározásai funkciószerűek (víz),

 • egyszempontú viszonyításra képes (Piaget-kísérletek)

 • szemléletes jegy alapján osztályba sorol,

 • sajátos oksági magyarázatok (animizmus, artificializmus, finalizmus, mágikus világkép)


Rzelmek

Érzelmek:

 • rövid lefolyásúak, látványosan kifejezettek,

 • a tanult érzelmek köre jelentősen bővül,

 • érzelmeit már képes szabályozni,

 • esztétikai érzelmeit a forma (szín, ritmus) kelti,

 • erkölcsi érzelmei szokásnormákhoz kapcsolódnak (árulkodás, káröröm, szégyen),

 • intellektuális érzelmeit a kíváncsiság jellemzi (mi ez? , miért?, mit lehet vele csinálni? - játék).


Akarat

Akarat:

 • egyszerű szándékos cselekvések, folyamatos irányítás mellett,

 • rövididejű, bizonytalan célkitűzések a játékban,

 • önérvényesítési próbálkozások,

 • akarati tulajdonságok alapozódása.


Az vod skor f tev kenys gform ja

Az óvodáskor fő tevékenységformája:

a játék


Aj nlott irodalom

Ajánlott irodalom:


J t kelm letek

Játékelméletek:

 • Spencer: az erőfelesleg levezetése,

 • Lazarus: pihenés, felüdülés,

 • Gross: a játék a munka előkészítése,

 • Claparede: vágykivetítő énmegvalósítás,

 • Freud: az ösztönök korai kivetülése,

 • Bühler: a játék lényege az örömélmény.


F bb j t kfajt k

Főbb játékfajták:

 • funkciós,

 • fikciós-, vagy szerepjáték,

 • konstrukciós játék.


A funkci s j t k

A funkciós játék:

 • indítéka a funkcióöröm, a játékmozgásban megélt örömélmény,

 • eredménye a mozgáselemek összehangolódása, célirányossá válása,

 • mozgásképességek alapozódnak (gyorsaság, ügyesség, állóképesség),

 • funkciósjátékok pl.: hintázás, fogócskázás.


Fikci s kital lt vagy m s sz val szerepj t k

Fikciós- (kitalált), vagy más szóval szerepjáték:

 • indítéka a másnak lenni öröme,

 • megjelenésének a feltétele: a szimbólumtudat,

 • mechanizmusa az utánzásra épül,

 • eredménye a különféle szereptechnikák megismerése és elsajátítása,

 • szerepjáték például a fodrászos, a papás-mamás, a boltosos játék.


Negyedik t dik el ad s

 • témája: ahonnan a játékát meríti,

 • fejlődése: cselekvés, tárgy, szerep,

 • tartalma: amit megjelenít, eljátszik,

 • szocializációs fokai: együttlét, együttmozgás, tárgykörüli összeverődés, összedolgozás.


Konstrukci s alkot j t k

Konstrukciós (alkotó) játék:

 • az alkotás öröme vezérli,

 • gondolkodási műveletorientált,

 • megnő a szabályok jelentősége,

 • folyamatában a cél és a motívum fokozatosan szétválik,

 • konstrukciós játék például, az építőkocka, a legó, a technokid fémépítő, vagy a gyurma.


A k vetkez kben tekints k meg a j t kr l c m filmet

A következőkben tekintsük meg „A játékról” című filmet!


K sz n m a figyelm ket

Köszönöm a figyelmüket!


 • Login